Gyártó:Ár: -
Bélyegkép Termékismertető Ár (Bruttó)
A műszaki rajz alapjai - Géprajzi ismeretek
Fenyvessy Tibor
Műszaki Könyvkiadó 2015
A műszaki rajz alapjai sorozat harmadik kötete a gépészeti szakrajz alapismereteit tárgyalja. Bemutatja a metszeti ábrázolást az egyszerűsített ábrázolási módokat és a gépészeti ábrázolások sajátosságait, a vázlatkészítést, a méretmegadást, a felületminőség jelöléseit és a tűréseket, illesztéseket. ...
db
Részletek
3 490 Ft
10 %
3 141 Ft
Kosárban: db
Alapmérések - Villamos mérések
Hámori Zoltán
Műszaki Könyvkiadó 2016
A tankönyv tartalmazza azokat a villamos mérési fogalmakat és módszereket, amelyeket a tanulóknak az egyes gépész szakmák tanulása során el kell sajátítaniuk. Az alapvető villamos mérések ismertetése után az akkumulátorok, transzformátorok, aszinkronmotorok, egyenáramú gépek vizsgálata következik, i...
db
Részletek
2 890 Ft
10 %
2 601 Ft
Kosárban: db
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Műszaki Könyvkiadó 2016
Ez a tankönyv a 10162-12 azonosító számú Gépészeti alapozó feladatok szakmai követelménymodul ismeretein belül az Anyagismeret, anyagvizsgálat témakör elsajátításához készült. Összefoglalja a gépiparban használt legfontosabb anyagokat, azok gyártását és tulajdonságaikat, szabványos jelölésüket. Az a...
db
Részletek
6 190 Ft
10 %
5 571 Ft
Kosárban: db
Az áramlástan alapjai
Lajos Tamás
dr. Lajos Tamás 2015
Az áramlástan alapjai tankönyv egységes szellemben adja át az olvasónak a műszaki gyakorlat igen sok területén fontos szerepet játszó áramlástan alapvető tételeit, gondolatmeneteit és ismereteit. Az elméleti alapok gondos megvilágítása mellett a tankönyv igen nagy hangsúlyt helyez azok igényes mérnö...
db
Részletek
5 000 Ft
10 %
4 500 Ft
Kosárban: db
Csőhálózatok hidraulikája - Állandósult áramlás
Garbai László
Akadémiai Kiadó 2018
Könyvünket a BME Gépészmérnöki karon a Komfort épületgépészet mesterszakon az oktatási törzsanyag részét képező Csőhálózatok hidraulikája tantárgy tematikájának és követelményrendszerének szem előtt tartásával írtuk meg.
A csővezetéki áramlások kérdéskörével Magyarországon elsőként Vajna Zoltán fog...
db
Részletek
6 300 Ft
15 %
5 355 Ft
Kosárban: db
Energetika, CO2 felmelegedés
Reményi Károly
Akadémiai 2010
Tényleg a széndioxid kibocsátás a globális felmelegedésként ismert jelenség legfontosabb oka? - teszi fel a kérdést könyvében Reményi Károly energetikus, aki szerint nem a manapság divatos üvegházhatás-elmélet áll a klímaváltozás hátterében. A szén-dioxid szerepének ez a túlértékelése valójában indo...
db
Részletek
0 Ft
4 935 Ft
Kosárban: db
Épületgépészeti rendszertechnika - Egyetemi tankönyv
Garbai László
Akadémiai Kiadó 2018
A könyv az épületgépész mérnököket új fogalmakkal és új szemléletmóddal ismerteti meg, amelyek birtokában az igényes tervezés és üzemeltetés megvalósítása könnyebbé válhat. Az épületgépészeti rendszerek leírását és szabályozását a matematikai rendszerelmélet fogalmaira és tárgyalásmódjára vezeti vis...
Részletek
Fémek alakítása
Palotai Zoltán László
Műszaki Könyvkiadó 2015
A könyv főbb témái közé tartozik többek között a fémek tulajdonságainak bemutatása, valamint a fémek kézi és gépi megmunkálásának tárgyalása. Tartalmazza a gépészeti szakmák többségében szükséges készségek, képességek megszerzéséhez szükséges ismereteket, a szakmai kompetenciák kialakításának lehető...
db
Részletek
4 690 Ft
10 %
4 221 Ft
Kosárban: db
Fémek kézi és kézi kisgépes alakítás
Ujszászi Antal
Műszaki Könyvkiadó 2012
Minden anyag - bármilyen tulajdonságú is - valamilyen módon alakítható, a különbség csak az alkalmazott módszerekben, szerszámokban, gépekben, berendezésekben van.
A fémmegmunkálási műveletek a fémipari és gépész szakmák alapjai, megismerésük, elsajátításuk elengedhetetlen ezen szakmák diákjai szá...
db
Részletek
4 290 Ft
10 %
3 861 Ft
Kosárban: db
Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata
Harmaci Károly - Plósz Antal - Szabó Endre
Műszaki Könyvkiadó 2014
Ez a kötet a korábban több kiadást is megélt könyv kompetencia alapú képzés követelményei alapján készült átdolgozása. A könyv a hagyományos fémipari eszközöket, szerszámokat, és ezek használatát, valamint az alapműveleteket tárgyalja. Így foglakozik a kézi hideg alakítással, a forgácsolással, a hők...
db
Részletek
4 990 Ft
10 %
4 491 Ft
Kosárban: db
Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata
Harmaci Károly - Plósz Antal - Szabó Endre
Műszaki Könyvkiadó 2012
A gépészeti és rokon szakmák széles körében ajánlott tankönyv a hagyományos és nélkülözhetetlen fémipari eszközöket, szerszámokat és ezek használatát, valamint az alapműveleteket tárgyalja. Az ismertetés kitér a műveletek céljára, folyamatára és a biztonságtechnikai eljárásokra....
db
Részletek
1 990 Ft
1 990 Ft
Kosárban: db
Forgácsolási eljárások
Ducsai János
Műszaki Könyvkiadó 2014
A gépész szakmák számára készített tankönyv három alapvető fejezetre, a forgácsolás elméletének és a forgácsolás technikájának leírására, valamint a forgácsolás technológiai adatainak meghatározására osztható.

A forgácsolás elmélete fejezet röviden ismerteti a forgácsolás fogalmát, a forgácsképz...
db
Részletek
3 990 Ft
10 %
3 591 Ft
Kosárban: db
Palotainé Békési Katalin
Műszaki Könyvkiadó 2015
A könyv tárgyalja az előrajzolás, a kézi megmunkálások, az alkatrészek illesztése, a gépészeti kötések, a felületvédelem, a gépi forgácsolás, a munkabiztonság és a tűzvédelem témáit. Az alapműveletek elsajátításához szorosan kapcsolódik a Fémek alakítása című könyv, amely ennek a gyakorlati könyvnek...
db
Részletek
4 290 Ft
10 %
3 861 Ft
Kosárban: db
Gépészeti alapismeretek
Szabó István
Műszaki Könyvkiadó 2014
A korábbi tankönyv kompetencia alapú követelmények szerint átdolgozott változata.

A könyv a villamos ipari és rokon szakmák számára foglalja össze a mechanikai alapismereteket, a legfontosabb gépelemeket, a különféle hajtásokat és - kivonatosan - a mechanizmusok elméletét. Az egyes témákat mérete...
db
Részletek
4 690 Ft
10 %
4 221 Ft
Kosárban: db
Vincze István
Műszaki Könyvkiadó 2015
A gépészet számára mutatja be a mérések világát. Ehhez rendszerbe foglalja a fontosabb mennyiségeket, ezek mértékegységeit, majd a mérőeszközök helyes használatát, a mérési módszereket mutatja be.
db
Részletek
4 990 Ft
10 %
4 491 Ft
Kosárban: db
Gépészeti ismeretek az erősáramú technikus szakképesítések számára
Dr. Márton Tibor - Dienes Tibor
Műszaki Könyvkiadó 2003
A szerzők gyakorlati példákkal tárgyalják a gépelemek tervezéséhez szükséges statikai és szilárdságtani ismereteket.A szerzők részletesen foglalkoznak a szabványos kötőelemekkel, tengelykapcsolókkal, csapágyakkal. Az egyszerű hajtóművek, az erőgépek és a lazánok ismertetését a gépek megbízható és ta...
db
Részletek
1 990 Ft
10 %
1 791 Ft
Kosárban: db
Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
Bujnóczki Tibor - Lukácsné Lelik Zsuzsanna
Műszaki Könyvkiadó 2015
A 10163-12 számú Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű modul oktatásához írt tankönyv megismertet a munkaeszközökkel, gépekkel kapcsolatos alapvető munka-, tűz- és környezetvédelmi fogalmakkal, ismeretekkel és tennivalókkal.
Foglalkozik a munkavégzés személyi és tárgyi feltétele...
db
Részletek
5 190 Ft
10 %
4 671 Ft
Kosárban: db
Gépgyártás-technológia I.
Dr. Dudás Illés
Műszaki Könyvkiadó 2011
A gépészmérnökképzés alapozó tantárgyai között ugyanilyen néven oktatott tárgyhoz készült, és a minden gépészmérnök számára alapvető, általános technológiai ismereteket tárgyalja. A könyv terjedelme bővebb, mint a vonatkozó tantárgy anyaga, ugyanis a gépgyártás-technológia az utóbbi 30 év alatt rend...
db
Részletek
2 990 Ft
10 %
2 691 Ft
Kosárban: db
Gépgyártás-technológia II.
Dr. Dudás Illés
Műszaki Könyvkiadó 2007
Részletek
2 990 Ft
2 990 Ft
Kosárban: db
Gépipari táblázatok
Dr. Tatai-Szabó Miklós
SZIGMA-3000 Bt. 2018
A Gépipari táblázatok könyv előzménye a kilencvenes években háromszor kiadott Gépészeti
tervezési segédlet. Ennek utolsó kiadása 2000-es keltezésű. Azóta alapvetően
megváltoztak a szabványok, újabb anyagok, gépelemek stb. jelentek meg. Mindez indokolta
a könyv újra szerkesztését. A cím változtatá...
db
Részletek
7 350 Ft
7 350 Ft
Kosárban: db
Géprajz
Seres Ferenc
Műszaki Könyvkiadó 2010
Útmutatást ad a rajzeszközök szakszerű használatához, a géprajzi szabványok helyes alkalmazásához, a gépészeti rajzokban megjelenő műszaki információk helyes értelmezéséhez. Segít a gépészeti rajzokat tárgyakkal pontosan és részletesen összevetni, megismertet a gépészeti gyakorlatban sokszor előford...
db
Részletek
2 490 Ft
10 %
2 241 Ft
Kosárban: db
Géprajzi feladatgyűjtemény
Fenyvessy Tibor
Műszaki Könyvkiadó 2015
A feladatgyűjtemény a műszaki tervezés és ábrázolás gyakorlásához több mint 200, eddig még nem publikált feladatot tartalmaz.

A feladatok elrendezése főként technológiai szemléletet tükröz, az eltérő nehézségi szintek pedig segítik az egyes témák differenciált oktatását. A feladatok gépész jelle...
db
Részletek
2 990 Ft
10 %
2 691 Ft
Kosárban: db
Géprajzi tesztfeladatok
Fenyvessy Tibor
Műszaki Könyvkiadó 2017
A gépészeti műszaki rajz ismereteinek elsajátítási foka hatékonyan, gyorsan és objektíven ellenőrizhető különféle tesztfeladatok megoldásával. A kiadvány a téma ismeretanyagát feleletválasztós kérdések és számos ábra alapján dolgozza fel. Eredményesen alkalmazható az egyéni felkészülés során és a zá...
db
Részletek
3 490 Ft
10 %
3 141 Ft
Kosárban: db
Géptan
Csizmadia Ferenc
Műszaki Könyvkiadó 2012
A gépészeti szakmák számára készített középszintű tankönyv átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket közöl a következő, általánosan elterjedt műszaki berendezésekről: szivattyúk, légszállító gépek, belsőégésű motorok, gőzkazánok, gőzturbinák, gázturbinák, erőművek stb....
db
Részletek
2 990 Ft
10 %
2 691 Ft
Kosárban: db
Környezetbarát technológiák a gépgyártásban
Dr. Dudás Illés - Friedhelm Lierath - Varga Gyula
Műszaki Könyvkiadó 2010
A jelen kiadvány az energiatakarékos és környezetbarát technológiák és eszközök megismertetését tűzte ki célul. A környezetbarát gyártási eljárások világszerte, így Magyarországon is új szakterületnek számítanak. Aki új, gyakorlatban is alkalmazható technológiákat tud kifejleszteni és bevezetni, lép...
db
Részletek
2 990 Ft
10 %
2 691 Ft
Kosárban: db
Mechanical desktop tankönyv és példatár
Pintér Miklós
Műszaki Könyvkiadó 2002
Ezt a jelentős feladatot oldja meg a Mechanical Desktop programcsomag. Elterjedését, széles körű alkalmazását elősegítette, hogy az AutoCAD általános célú tervezőrendszerre épül.
A tankönyvvé nyilvánított könyv a gépészeti szakmacsoport szakközépiskolai és technikusi szintű képzéséhez készült. Mag...
db
Részletek
1 490 Ft
1 490 Ft
Kosárban: db
Mechanika - A középfokú végzettségre épülő szakképesítések tanulói számára
Dr. Kálmán András - Szabó László - Tamás Gyula
Műszaki Könyvkiadó 2013
Felépítése hasonló az alapfokú végzettségre épülő szakmai képzés számára készített Mechanika tankönyvhöz. A könyv részletesen foglalkozik a mechanika tudományában előforduló különböző jelenségekkel és törvényszerűségekkel, kiegészülve az ezen a szinten már szükséges hidrosztatika, hidrodinamika, kin...
db
Részletek
6 190 Ft
10 %
5 571 Ft
Kosárban: db
Munkavédelem a gépész szakmacsoport számára
Lukácsné Lelik Zsuzsanna - Bujnóczki Tibor
Műszaki Könyvkiadó 2014
A könyv az új OKJ modulrendszerének „0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok” modulját dolgozza fel. Ez a gépész szakmák egyik alapozó modulja, ezért a célcsoport az összes középfokú gépész szakképzésben résztvevő diák, a szakiskolás képzéstől a technikusképz...
db
Részletek
2 990 Ft
10 %
2 691 Ft
Kosárban: db
Műszaki ábrázolás alapjai
Ocskó Gyula
Műszaki Könyvkiadó 2011
A tankönyv a szakközépiskolák 9-10. évfolyamai számára kiadott Szakmai orientáció a műszaki szakterületre kerettantervének a Műszaki ábrázolás alapjai tematikáját dolgozza fel. A könyv megkapta tankönyvvé nyilvánítási határozatát és felkerült a hivatalos tankönyvjegyzékre. A kötet összefoglalja a m...
db
Részletek
2 490 Ft
10 %
2 241 Ft
Kosárban: db
Műszaki dokumentációk
Fenyvessy Tibor - Seres Ferenc
Műszaki Könyvkiadó 2015
Ez a tankönyv a 10162-12 azonosító számú Gépészeti alapozó feladatok szakmai követelménymodul ismereteinek elsajátításához készült. Tartalmazza a Műszaki dokumentációk tantárgy témaköreihez tartozó tananyagot. Ismerteti egy termék létrehozásának különböző fázisai (tervezés, gyártás és felhasználás) ...
db
Részletek
6 190 Ft
10 %
5 571 Ft
Kosárban: db
Műszaki mechanika feladatgyűjtemény
Molnár Ervin
Műszaki Könyvkiadó 2013
A feladatgyűjtemény A műszaki mechanika alapjai, a Műszaki mechanika és a Gépészeti alapismeretek c. könyvekben összefoglalt elméleti anyagok jobb megértéséhez, begyakorlásához készült. A könyv mintapéldákat, megoldandó feladatokat és megoldásaikat tartalmazza.
db
Részletek
2 990 Ft
10 %
2 691 Ft
Kosárban: db
Műszaki rajz feladatok. Géprajzi alapismeretek
Fenyvessy Tibor
Műszaki Könyvkiadó 2015
A könyv A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek c. tankönyvhöz készült, és a gépészeti műszaki rajzok készítésének és olvasásának gyakorlásához szükséges feladatlapokat tartalmazza.
db
Részletek
2 490 Ft
10 %
2 241 Ft
Kosárban: db
Okok és következmények az energetikában
Vajda György
Akadémiai Kiadó 2014
Életünk minden mozzanatához energia befektetése szükséges. Az energiaellátás módját összetett természeti, gazdasági, műszaki, társadalmi körülmények szabják meg. A könyv múltbeli példákon mutatja be ezek szerepét, és elemzi a jelenlegi problémákat. Az energiaellátás vissza is hat ezekre a körülménye...
db
Részletek
5 000 Ft
15 %
4 250 Ft
Kosárban: db
Számítógéppel támogatott technológiák - CNC, CAD, CAM
Mátyási Gyula, Sági György
Műszaki Könyvkiadó 2012
Ez a kiadvány azokat a korszerű üzemi rendszereket foglalja össze, amelyek működésében döntő szerepet játszik a számítógép. A könyv az egyszerűbb, részenként is működtethető rendszerektől a legfejlettebb, egész termelést átfogó, komplex rendszerekig mutatja be a technológiát. Az első lépéstől, a szá...
db
Részletek
4 110 Ft
10 %
3 699 Ft
Kosárban: db
Transportbetriebslehre - Német szakmai nyelvkönyv gépjármű technikusoknak
Gál Péter
Műszaki Könyvkiadó 2005
A komplex nyelvi tananyag elsajátításához kb. 200 órás alapvető német nyelvismeret szükséges. A tankönyv a gépjárműüzemi technikusok tevékenységét, a munkát szabályozó hazai és külföldi előírásokat, megállapodás-mintákat mutat be.
db
Részletek
3 990 Ft
10 %
3 591 Ft
Kosárban: db
Tribológia
Dr. Valasek, Törös
Műszaki Könyvkiadó 2007
A könyv a szakterületen alapvető hiányt pótol. A tárgyalt fő témakörök: súrlódás, kopás és a felületek tribológiai értékelése, szerkezeti anyagok tulajdonságai és az anyagpárosítás szabályai, a kenőanyagok felépítése, típusai, jelrendszerei és a jellemzők gyakorlati értelmezése.A kenőanyagok kiválas...
db
Részletek
3 990 Ft
10 %
3 591 Ft
Kosárban: db