Gyártó:Ár: -
Bélyegkép Termékismertető Ár (Bruttó)
2019. évi érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból - 40 emelt szintű tétel
Árva László, Simon Ferenc
Maxim Könyvkiadó 2019
Emelt szintű érettségi tételeket tartalmazó kötetünk a legújabb érettségi követelményrendszer, a hivatalos mintatételek, valamint a nyilvánosságra hozott 2019. évi emelt szintű szóbeli érettségi tételek alapján készültek. A kötetben az Oktatási Hivatal által meghatározott 20 irodalomtétel és 20 magy...
db
Részletek
2 680 Ft
15 %
2 278 Ft
Kosárban: db
A leplező nyelv - Álcázás és ámítás a nyelv használatában
Péter Mihály
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2012
A nyelv gondolataink és érzelmeink, értékítéleteink és törekvéseink, röviden a világhoz való viszonyunk kifejezésének elsőrendű közege és eszköze. Egész életünket átható működésének van egy nem elhanyagolható, úgyszólván fonák oldala is, nevezetesen gondolataink, érzéseink, szándékaink stb. különfél...
db
Részletek
1 490 Ft
10 %
1 341 Ft
Kosárban: db
A tulajdonnevek helyesírása - Munkafüzet a különböző típusú nevek, címek írásához
Cs. Nagy Lajos (Szerk.)
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
Az Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek című sorozat 9. tagjaként jelenik meg A tulajdonnevek helyesírása. Munkafüzet a különböző típusú nevek és címek írásához című kiadvány. Ez a füzet A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának A kis és nagy kezdőbetűk, valamint A tulajdonnevek írása cím...
db
Részletek
990 Ft
20 %
792 Ft
Kosárban: db
Anya - nyelv - búvár - Nyelvi játékok
Szőcsné Antal Irén
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2017
A gyermekkor lételeme a játék és az alkotás. Aki átélte ennek az örömét, az később is szívesen ül le játszani gyermekeivel, barátaival. Legyen az társas-, építő-, logikai játék, rejtvény vagy egyéb feladvány. Ez a könyv is játszani hív. Anyanyelvi fejtörőkkel csalogatja a kedves olvasót egy kis kika...
db
Részletek
1 990 Ft
15 %
1 691 Ft
Kosárban: db
Bölcs tanácsok - 4000 közmondás, szólás a Czuczor-Fogarasi szótárból
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2014
A Bölcs tanácsok című könyv 4000 különböző közmondást, szólást tartalmaz a hatkötetes Czuczor-Fogarasi-szótárból. A forrásul szolgáló nevezetes mű elsősorban szavakat értelmez és lát el eredetmagyarázatokkal, azonban szép számmal találhatók benne a szavaknál nagyobb lexikai egységek, szókapcsolatok,...
db
Részletek
1 490 Ft
10 %
1 341 Ft
Kosárban: db
Családnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2010
A magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is.
A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, am...
db
Részletek
4 990 Ft
15 %
4 241 Ft
Kosárban: db
Egybeírás és különírás munkafüzet - Feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához
Cs. Nagy Lajos (Szerk.)
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
Az Anyanyelvi Kompetenciafejlesztő Munkafüzetek 11. tagjaként, A tulajdonnevek helyesírása (9.) és a Hangjelölési munkafüzet (10.) folytatásaként, jelenik meg az Egybeírás és különírás munkafüzet. Feladatok az egyszerű és összetett szavak helyesírásához című kiadvány. Ez a füzet A magyar helyesírás ...
db
Részletek
990 Ft
15 %
841 Ft
Kosárban: db
Emelt szintű érettségi - magyar nyelv és irodalom - 2019
Corvina Kiadó 2019
Az érettségire való felkészülést segítő, számos általános összefoglaló munkával szemben ez a kiadvány nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánja nyújtani, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2018 novemberében nyilvánosságra hozott, 2019-as emelt szintű magyar nyelv és irodalom é...
db
Részletek
1 990 Ft
15 %
1 691 Ft
Kosárban: db
Hasonlatok - Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című kiadványához
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2017
A munkafüzet Balázsi József Attila Hasonlatszótár. A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai című, a Tinta Könyvkiadónál 2017-ben megjelent szótárának anyagára épül. E kézikönyv 1220 címszó alatt nyelvünk 4168 szóláshasonlatát értelmezi 4638 népköltészeti, szépirodalmi vagy sajtónyelvi példával ill...
db
Részletek
990 Ft
15 %
841 Ft
Kosárban: db
Hasonlatszótár - A magyar nyelv régi és új szóláshasonlatai
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2017
Számos költői eszközünk közül a metafora mellett a hasonlatot használjuk leggyakrabban. Ha valamely idegen dolgot, tárgyat, fogalmat, tulajdonságot szeretnénk elmagyarázni, pontosan körülírni, szívesen élünk egy-egy hasonlattal: alszik, mint a mormota; piros, mint a rózsa. A mindennapokban előfordul...
db
Részletek
7 990 Ft
15 %
6 791 Ft
Kosárban: db
Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
A Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére elsősorban a diákok írásbeli nyelvhasználatát, helyesírását formálja, segíti annak ellenőrzését. A kiadványban az alábbi ismeretkörök szerepelnek:

a) A szófajtani ismeretek elsajátításához kapcsolódó alapvető helyesírási szabályok: a kiejtés, a szóe...
db
Részletek
990 Ft
15 %
841 Ft
Kosárban: db
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
A Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére változatos feladatokkal és gyakorlatokkal formálja, erősíti a diákok írásbeli nyelvhasználatát. A kiadványban az alábbi ismeretkörök szerepelnek:a) Az alapvető helyesírási szabályok: a kiejtés elvének, a szóelemzés elvének, a hagyomány elvének ...
db
Részletek
990 Ft
15 %
841 Ft
Kosárban: db
Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
H. Tóth István (Szerk.)
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
A Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére a diákok írásbeli nyelvhasználatát formálja, erősíti, valamint hozzájárul annak ellenőrzéséhez. A kiadványban a következő ismeretkörök szerepelnek:

a) A nyelvi tudatosság növelése: az önellenőrzés, a szövegjavítás a tanult szabályismeretek mozgósítá...
db
Részletek
990 Ft
15 %
841 Ft
Kosárban: db
Itt van a kutya elásva!
Bárdosi Vilmos (Szerk.)
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
A kötet 550 olyan magyar szólást és közmondást magyaráz, melyekben valamilyen állat neve szerepel. Pl. itatja az egereket; A kutya ugat, a karaván halad; kiugrasztja a nyulat a bokorból; Nehogy már a nyúl vigye a puskát!; egérutat nyer; Egyszer volt Budán kutyavásár; felhúzza a nyúlcipőt; sárkánytej...
db
Részletek
1 990 Ft
15 %
1 691 Ft
Kosárban: db
Magyar ellentétszótár
Temesi Viola
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2012
A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig a magyar nyelv szavait ellentétes jelentésük alapján átfogó módon nem szótározták, nem térképezték fel. Ezért újszerű és hiánypótló a Magyar ellentétszótár.

A...
db
Részletek
3 990 Ft
10 %
3 591 Ft
Kosárban: db
Magyar közmondások könyve
Erdélyi János
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
ERDÉLYI JÁNOS (1814-1868) 1851-ben megjelent Magyar közmondások könyve 444 oldalon 9000 számozott közmondást tartalmaz. A szótárt rövid Előszó vezeti be és egy komoly, 16 oldalas, a Közmondásokrúl című tanulmány zárja.

A Magyar közmondások könyvének összeállítója, Erdélyi János költő a Kisfaludy...
db
Részletek
6 990 Ft
15 %
5 941 Ft
Kosárban: db
Magyar szókincsbővítő diákszótár - 2000 régi, ritka, kevésbé ismert szó és szójelentés magyarázata
Eőry Vilma, Kiss Gábor, Kőhler Klára (szerkesztő)
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2018
Napjainkban a magyar nyelvbe egyre több idegen eredetű és hangzású szó vegyül, szóhasználatunk pedig egyre szegényesebb, ezért fontos, hogy legyen olyan magyar szótár, amelyből gazdagíthatják szókincsüket a diákok.

A szótár olyan szavakat tartalmaz, melyek néhány évtizede, vagy esetleg régebben ...
db
Részletek
2 490 Ft
15 %
2 116 Ft
Kosárban: db
Magyarító szótár
Tótfalusi István
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2011
Anyanyelvünk iránt érzett felelősségünk tudatában nyújtjuk át Magyarító szótárunkat azoknak, akik szívügyüknek érzik a szép, magyaros fogalmazást, de segítségre van szükségük: olyan kézikönyvre, amelyben könnyen meglelhetik az idegen szó helyett használható közérthető és szebb magyar szót vagy szava...
db
Részletek
3 990 Ft
10 %
3 591 Ft
Kosárban: db
Nagy magyar tájszótár 55000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata
Kiss Gábor
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2019
A Nagy magyar tájszótár tudományos igényességgel egy kötetbe szerkesztett, az érdeklődők széles rétege számára készült forrásjelölő, egynyelvű szótár. A magyar nyelvterület egy-egy részén - főleg az idősebbek nyelvében - még napjainkban is használatos szavak mellett az archaikus, a kihalt vagy a kih...
db
Részletek
9 990 Ft
15 %
8 491 Ft
Kosárban: db
Nyelvészeti ínyencfalatok
Tótfalusi István
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2017
A magyar-e a legszebb nyelv? Miért éppen úgy hívjuk magyarul a szomszédos népeket, ahogy? Na és ők minket, illetve mi magunkat? Cirilltől való-e a cirill írás? Miért "spórol" a magánhangzókkal a cseh és a horvát nyelv?
Efféle érdekes nyelvi kérdésekre kaphat választ a kötetből az olvasó, miközben e...
db
Részletek
1 990 Ft
20 %
1 592 Ft
Kosárban: db
Nyelvészeti kisszótár
Kiss Gábor, Kohári Anna
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2019
A Nyelvészeti kisszótár szótárszerű elrendezésben magyarázza a nyelvészeti szakszavakat, és egyúttal összefoglalja a modern nyelvészeti ismereteket is. Használója összegyűjtve találja meg benne a nyelvek leírásával, történetével, területi és társadalmi sokszínűségével, kommunikatív funkciójával és p...
db
Részletek
2 490 Ft
15 %
2 116 Ft
Kosárban: db
Nyelvi játékaink nagykönyve
Grétsy László
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2012
A Nyelvi játékaink nagykönyve bemutatja a nyelvünkben rejlő játéklehetőségeket; a nyelvi vonatkozású feladványok, rébuszok, fejtörők gyűjteménye. Grétsy László eligazítást ad minden bemutatott játék, rejtvény múltjáról is. A szerző így vall kötetéről: „a játék számomra ezúttal nyelvi játékot jelent;...
db
Részletek
5 990 Ft
15 %
5 092 Ft
Kosárban: db
Régi szavak szótára
Kiss Gábor
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2012
A társadalom, a technika fejlődésével, a mindennapi élet változásával bizonyos tevékenységek megszűnnek, egyes tárgyak használata háttérbe szorul vagy teljesen megszűnik. Így a hozzájuk tartozó szavak feledésbe merülnek, majd kiesnek a nyelvhasználatból. Ezért egy idő után a beszélők számára idegenü...
db
Részletek
6 990 Ft
15 %
5 941 Ft
Kosárban: db
Rövidítések enciklopédiája
Bicsérdy Gábor
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2012
Napjaink felgyorsult világában egyre több rövidítést és mozaikszót használunk. Ezért szükséges a Rövidítések enciklopédiája, amely értelmezi és megmagyarázza a nagy számban és gyorsan felbukkanó rövidített nyelvi alakokat. Nemcsak a magyar nyelv él szavak, szókapcsolatok rövidítésével, hanem az ideg...
db
Részletek
5 990 Ft
10 %
5 391 Ft
Kosárban: db
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet
H. Tóth István
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2019
Vajon miért nélkülözhetetlen a mese, egyáltalán az olvasás? A mesékben győzni lehet, és a rosszra méltó büntetés vár. A mesék figyelmeztetnek, és egyúttal segítik a valóságos élettel történő szembesülést.

A Tinta Könyvkiadó jelen munkafüzete tanító jellegű meséket és a mesékre emlékeztető elbeszé...
db
Részletek
990 Ft
15 %
841 Ft
Kosárban: db
Tájszavak - A magyar nyelvjárások atlaszának szavai, szóalakjai
TINTA KÖNYVKIADÓ KFT 2012
A Tájszavak című gyűjtemény ismeretterjesztő munka, amely könyv formában adja közre A magyar nyelvjárások atlaszának térképlapjain található tájnyelvi anyagot. A gyűjtemény 950 szócikkének élén egy-egy közszó áll, amit követ azoknak a tájszavaknak, szóalakoknak a sora, melyeket a tájnyelvben használ...
db
Részletek
1 490 Ft
15 %
1 266 Ft
Kosárban: db