Gyártó:Ár: -
Bélyegkép Termékismertető Ár (Bruttó)
A közigazgatás újragondolása - Alkalmazkodás, megújulás, hatékonyság
Budai Balázs Benjámin
Akadémiai Kiadó 2017
Érdekes látni, hogy gyorsan változó világunkban az állam (ezen belül a közigazgatás) gyakorta sürgető kötelessége saját szerepének, funkcióinak, céljainak, eszközeinek újradefiniálása, újra-gondolása. Ilyenkor többnyire régről visszaköszönő kérdéseket teszünk fel, melyekre - épp ezért - sokszor a vá...
db
Részletek
6 300 Ft
15 %
5 355 Ft
Kosárban: db
A MAGYAR FIZETÉSKÉPTELENSÉGI JOG KÉZIKÖNYVE I-II. - Hatodik hatályosított kiadás
Juhász László
HVG - ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2016
A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan nem történt, a gyakorlatban azonban fontos változások következtek be, amelyek indokolttá tették a kommentár frissítését. A legfontosabb jogszabályváltozások a moder...
db
Részletek
16 000 Ft
16 000 Ft
Kosárban: db
A magyar magáncsőd kézikönyve
Juhász László
HVG - ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2017
2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. tv.), amely régi hiányt pótolva megkísérli a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők eladósodásából adódó helyzeteket kezelni. Juhász László, A magyar fizet...
db
Részletek
6 000 Ft
6 000 Ft
Kosárban: db
Egy új polgári perrendtartás alapjai
HVG - ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2014
Az új polgári perrendtartás kodifikációjának előkészítése fontos mérföldkőhöz érkezett: lezárult a Kormány határozata által elrendelt előkészítő fázis, amelynek feladata az esetleges szabályozási irányok és lehetőségek tudományos igényű felmutatása volt. Az e munka során keletkezett és a polgári per...
db
Részletek
9 000 Ft
9 000 Ft
Kosárban: db
Gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb, hatékonyabb? Az új magyar polgári perrendtartás általános rész osztott perszerkezetének hatékonysági elemzése
Király Lilla
Akadémiai Kiadó 2019
A 2018. január 1. napján hatályba lépett, az új magyar polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) osztott perszerkezetének hatékonysági vizsgálata áll a könyv elemzésének középpontjában. Arra keresem a választ, hogy az új polgári eljárás valóban gyorsabb, egyszerűbb, olcsóbb és ...
db
Részletek
5 900 Ft
5 900 Ft
Kosárban: db
Kormányzástan Adalékok a viszonylag jó kormányzáshoz
Sárközy Tamás
HVG - ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2017
Az államtanból, a közjogból és a politikatudományból nőtt ki a polgári államokban az elmúlt fél évszázadban a kormányzástan (governológia), mint interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudomány, némileg másként az Amerikai Egyesült Államokban és másként a kontinentális Európában, részben Franciaor...
db
Részletek
5 000 Ft
5 000 Ft
Kosárban: db
Szakértői javaslat ‎az új polgári perrendtartás kodifikációjára
Varga István; Éless Tamás
HVG - ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2016
A kötet az új polgári perrendtartás törvényszövegét megalapozó szakértői normaszöveg-javaslatokat tartalmazza szakértői magyarázatokkal. A Szakértői javaslat részletesen kidolgozza a polgári perjog összes szabályozási tárgyát és egyúttal immár javasolt törvényszöveg szintre ülteti át a Koncepcióban ...
db
Részletek
9 000 Ft
9 000 Ft
Kosárban: db
Versenyjog és határterületei - A versenyszabályozás jogági kapcsolatai
Tóth András
HVG - ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 2016
Jelen kötet a versenyjog szerteágazó jogági kapcsolatait kívánja bemutatni a versenyjoggal ismerkedő olyan olvasók számára, akik már találkoztak a versenyjog magvához tartozó versenykorlátozó megállapodások jogával és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályaival. Néhány jogterület, amellyel...
db
Részletek
3 800 Ft
3 800 Ft
Kosárban: db