Apa Verwijzen Naar Hoofdstuk In Boek

Hoe verwijs je naar een boek in APA?

Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel – Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T.S. (2015). The poems of T.S. Eliot (Vols.1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber.

Hoe verwijs ik naar een bron in de tekst?

De basisregels voor het verwijzen in de tekst – Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een Facebookbericht, Wel is er een onderscheid tussen het citeren (een zin letterlijk overnemen tussen dubbele aanhalingstekens ) van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Parafrase/samenvatting : Auteur en jaartal publicatie. Citaat: Auteur, jaartal publicatie en paginanummer.

Hoe verwijs ik naar een website?

De bronvermelding van een website of webpagina in de literatuurlijst – Wil je de algehele website als bron gebruiken, dan neem je volgens de APA-regels de bronvermelding van deze bron niet op in de literatuurlijst. Heb je een webpagina als bron gebruikt, dan neem je deze wél op in de literatuurlijst. In de bronvermelding verwerk je de volgende elementen:

Auteur(s) Publicatiedatum Titel Bron (websitenaam + URL)

Apa Verwijzen Naar Hoofdstuk In Boek De datum van raadplegen geef je uitsluitend in de bronvermelding weer als de webpagina is ontworpen om van tijd tot tijd te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het dashboard van het RIVM over actuele de coronacijfers of de dataset van het CBS met betrekking tot het aantal inwoners van Nederland per jaar.

Wat is een correcte verwijzing volgens de APA methode bij een citaat?

Voorbeeld van APA-bronvermelding in de literatuurlijst (7de editie) – Hawi, N.S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35 (5), 576–586. https://doi.org/10.1177/0894439316660340

 • Voor de in de van een artikel uit een voeg je altijd een DOI toe indien deze beschikbaar is.
 • Als een artikel geen heeft en je het hebt geraadpleegd via een database of in gedrukte versie, dan laat je de DOI weg.
 • Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd op een website (geen database, maar bijvoorbeeld de website van het tijdschrift zelf), dan voeg je een URL toe waarmee je naar het artikel verwijst.

Als je uit een andere editie dan de eerste (bijvoorbeeld de 2de of een herziene editie), noem je deze in de bronvermelding in de literatuurlijst. Je kort de editie af en zet deze achter de titel van het (bijvoorbeeld 2de ed. of herz. ed.). Als de hoofdstukken uit een door verschillende auteurs zijn geschreven, moet je voor teksten in de het specifieke hoofdstuk citeren.

Als alle hoofdstukken door dezelfde auteur (of groep auteurs) zijn geschreven, kun je het hele boek citeren, zelfs als je of uit één hoofdstuk. Als je een of figuur aanpast of overneemt uit een andere bron, moet je die bron opnemen als in je literatuurlijst. Je moet de ook noemen in de noot of het bijschrift van je tabel of figuur.

You might be interested:  Hoe Geef Je Een Boek Uit

Tabellen en figuren die je zelf hebt gemaakt en die je gebaseerd hebt op je eigen data worden niet opgenomen in je literatuurlijst. APA schrijft niet voor dat je een moet opnemen. Het kan toch handig zijn om deze toe te voegen als je tekst veel tabellen en/of figuren bevat en lang genoeg is voor een inhoudsopgave.

 • Een lijst van tabellen en figuren (in die volgorde) komt na je inhoudsopgave en wordt op eenzelfde manier vormgegeven.
 • In een gebruik je een of figuur als dit een duidelijkere manier is om belangrijke informatie te presenteren dan wanneer je de informatie zou beschrijven in de hoofdtekst.
 • Dit is vaak het geval als je veel informatie moet overbrengen.

Voordat je tabellen of figuren toevoegt, moet je jezelf altijd afvragen of deze bijdragen aan het begrip van de tekst:

 • Kan deze informatie kort worden samengevat in de tekst?
 • Is de informatie belangrijk voor de punten die je wilt maken?
 • Heeft het figuur of de tabel te veel uitleg nodig om efficiënt te zijn?

Als de data die je wilt presenteren maar enkele relevante getallen bevatten, kun je beter proberen om deze samen te vatten in de tekst (met wellicht een volledige weergave van de data in een bijlage). Als je tekst onnodig lang en moeilijk leesbaar wordt door de beschrijving van je data, kun je beter wel een tabel of figuur toevoegen.

Ja, in het geval van relevante kan en moet je naar de bronnen verwijzen in je, Gebruik hetzelfde auteur-datumsysteem als in de hoofdtekst. Alle bronnen die je in de bijlage moet je ook opnemen in je, Maak geen aparte literatuurlijst voor je bijlagen. Als je meer dan één toevoegt aan een, dien je je bijlagen “Bijlage A,” “Bijlage B,” (enzovoorts) te noemen.

Als je maar één bijlage toevoegt, wordt deze simpelweg “Bijlage” genoemd en dan verwijs je er ook op die manier naar in de tekst.

 • (zie Bijlage B) – meerdere bijlagen
 • (zie Bijlage) – één bijlage

Een bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

 • Transcripten van
 • Vragenlijsten,
 • Ruwe data
 • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).

Populaire tekstverwerkers, zoals Microsoft Word en Google Docs, kunnen lijsten alfabetisch rangschikken, maar ze volgen hierbij niet de, Als je gebruikt om bronvermeldingen te genereren, dan worden je deze automatisch gerangschikt op basis van de APA-richtlijnen voor de literatuurlijst. Hierbij wordt rekening gehouden met alle uitzonderingen.

Probeer in je te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

 • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
 • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.
You might be interested:  Boek Wat Te Doen Na Je Pensioen

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus.

Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de APA-richtlijnen wordt de op een aparte pagina geplaatst, direct na de (pagina 2). Een in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken. Een weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

 • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
 • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat. Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken.

 1. De wordt veel gebruikt door professionals, onderzoekers en studenten.
 2. Zorg ervoor dat je de richtlijnen van je universiteit of van het tijdschrift waarin je publiceert bekijkt om te controleren welke stijl je moet gebruiken.
 3. Tip: met Scribbrs APA Generator.

Ja, je voegt paginanummers toe op alle pagina’s, inclusief de, en, Paginanummers moeten rechts worden uitgelijnd in de koptekst op de pagina. Om paginanummers toe te voegen in Microsoft Word of Google Docs klik je op “Invoegen” en dan op “Paginanummers”. Volgens de moet je tekst worden geschreven in een leesbaar en breed toegankelijk lettertype. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Times New Roman (12)
 • Arial (11)
 • Calibri (11)
 • Georgia (11)

Je gebruikt hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte in je gehele document. Dit geldt ook voor de running head, paginanummers, en, De tekst in voetnoten en figuren mag kleiner zijn en hierbij mag ook enkele regelafstand worden gebruikt. De makkelijkste manier om je tekst op te maken volgens APA-richtlijnen is door Scribbrs gratis APA-opmaak sjabloon te downloaden.

 • Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse)
 • Om bewijs te leveren uit
 • Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te of samen te vatten. Tip: met Scribbrs APA Generator. Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een,

Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (.,), maar je laat de laatste auteur niet weg: De Bruin, T.C., Maartens, J.R., Wilgers, G.L., Evers, B.B., Kelfkens, R.S., Turner, S.T., Abdullahi, A., Daniels, A.T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J.E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M.D., Van der Vaart, R., Philips, T.F.G., Duinkerken, E.,,

Mertens, L. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de 7de editie van het APA-stijlhandboek is informatie over de locatie van een uitgever niet meer nodig. De schreef wel voor om de stad en het land waar de uitgever gevestigd is te noemen, maar dit is niet langer het geval.

 • Het bedrijf heeft meer dan 40.000 uur geïnvesteerd in de optimalisatie van het algoritme (Davids, 2011).
 • Een recente poll laat zien dat “55% van de Deense stemmers een lidmaatschap van de EU zou steunen” in een referendum (Levring, 2018).
You might be interested:  Boek 7 Eigenschappen Van Effectief Leiderschap

Tip: met Scribbrs APA Generator.

 • Bij een gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden).
 • Verwijzing : (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019). Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat
 • In de literatuurlijst voeg je alleen de secundaire bron toe (Megens, 2019).
 • Tip: met Scribbrs APA Generator.

Voeg altijd een paginanummer toe aan de als je uit een bron. Voeg geen paginanummers toe als je verwijst naar een publicatie als geheel, bijvoorbeeld een boek of een volledig wetenschappelijk artikel uit een tijdschrift. Als je bron geen paginanummers heeft, kun je een alternatieve plaatsaanduiding toevoegen, zoals een tijdstempel, hoofdstuktitel of paragraafnummer.

Wat als de auteur onbekend is?

Websites zonder auteur – Als een webpagina geen individuele auteur noemt, kun je de pagina meestal toeschrijven aan een organisatie of (overheids)instantie. Als de auteursnaam hierdoor exact overeenkomt met de naam van de website, laat je de naam van de website weg in je APA-bronvermelding.

Format Naam Organisatie, ( Jaar, dag maand ). Titel pagina, Naam Website, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Scribbr. (z.d.). Nakijkservice, Geraadpleegd op 23 april 2021, van https://www.scribbr.nl/nakijkservice/nederlands/
Verwijzing in de tekst (Scribbr, z.d.)

Als je helemaal geen auteur kunt aanwijzen, vervang je de auteursnaam door de titel van de pagina of het artikel. Voor de APA-verwijzing in de tekst plaats je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als deze geen speciale opmaak heeft in de literatuurlijst.

Format Titel pagina, ( Jaar, dag maand ). Naam Website, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Ook in Nederland discussie over veiligheid van vrouwen: Onbewust let je toch altijd op, (2021, 17 maart). NOS Nieuws. Geraadpleegd op 20 april 2021, van https://nos.nl/artikel/2372967-ook-in-nederland-discussie-over-veiligheid-van-vrouwen-onbewust-let-je-toch-altijd-op
Verwijzing in de tekst ( Ook in Nederland discussie, 2021)

Hoe verwijs je naar 2 bronnen?

Verwijzen naar verschillende onderzoeken van dezelfde auteur – Wil je in de tekst verwijzen naar meerdere bronnen van dezelfde auteur, dan vermeld je naast de auteurs ook alle publicatiedatums in de bronverwijzing. De publicaties zonder jaartal geef je als eerst weer, gevolgd door de jaartallen op chronologische volgorde.

Wat betekent EDS in APA?

Editor (Eds.), Titel van het boek (pp. xxx-xxx). Plaats: Uitgever. Een geredigeerd boek is een boek met artikelen van verschillende auteurs.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács