Boek 48 Wetten Van De Macht

Wat zijn de 48 wetten van de macht?

Samenvatting – Wet 1 – Overschaduw uw meerdere nooit. Wet 2 – Vertrouw niet te veel op uw vrienden, gebruik uw vijanden. Wet 3 – Houd uw ware bedoelingen strikt geheim. Wet 4 – Zeg altijd minder dan nodig is Wet 5 – Van uw reputatie hangt veel af: verdedig uw reputatie! Sommige mensen spelen met macht en verliezen die volledig door één fatale vergissing.

Waar gaat de 48 Laws of Power over?

Het boek is bedoeld voor wie macht wil verwerven, wil observeren, of zich er tegen wil wapenen. Dit werk is volgens de schrijver immoreel, sluw, meedogenloos en leerzaam en destilleert drieduizend jaar geschiedenis van de macht in achtenveertig wetten.

Hoe veel wetten zijn er?

Het aantal rechtsgeldige wetten heeft sinds 1980 een groei doorgemaakt van 1.100 naar 1.800.

Welk land heeft geen Grondwet?

Dit artikel gaat over het algemene begrip grondwet in het staatsrecht. Zie Grondwet (doorverwijspagina) voor de overige betekenissen. De Magna Carta uit 1215, een van de eerste documenten met kenmerken van een grondwet. In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de organisatiestructuur van de staat in een bepaald land beschreven staan.

Constituties variëren van land tot land, maar toch zijn er enkele bijna-universele kenmerken. Constituties regelen de organisatie van de overheid, zoals de inrichting van de constitutionele monarchie of republiek, en het parlementaire systeem, en welke mechanismen de wetgevende macht heeft om de uitvoerende macht (het bestuur ) te controleren, wat de rol is van de rechterlijke macht en op welke manier de macht verdeeld is tussen de centrale overheid en decentrale organen, zoals provincies en gemeenten,

Ze erkennen meestal ook een aantal fundamentele rechten en vrijheden van burgers, de zogenaamde grondrechten. De betekenis van die rechten kan heel verschillend zijn. Klassieke grondrechten, zoals “vrijheid van meningsuiting”, hebben veelal “horizontale werking”, dat wil zeggen dat ze niet alleen de burgers beschermen tegen de Staat, maar dat ze ook gelden tussen de burgers onderling.

Ze zijn afdwingbaar via de burgerlijke rechter. Sociale grondrechten, zoals “het recht op werk”, hebben alleen “verticale werking” en zijn niet via de rechter af te dwingen: ze houden vooral een zorgplicht van de overheid in, dat wil zeggen: de overheid moet zich ervoor inspannen dat zo veel mogelijk burgers ervan kunnen profiteren.

Vrijwel alle democratieën hebben een geschreven grondwet. Voorbeelden van landen zonder geschreven grondwet zijn het Verenigd Koninkrijk en Israël, Het constitutioneel recht ligt daar vast in wetten, gewoontes en rechtspraak. Het Verenigd Koninkrijk was een van de eerste landen met een (zij het beperkte vorm van) grondwet.

 1. Dat is de Magna Carta uit 1215.
 2. De grondwet wordt vastgesteld door de (oorspronkelijke) grondwetgever,
 3. Dit kan bijvoorbeeld een grondwetgevende vergadering zijn.
 4. Het wijzigen van een bestaande grondwet wordt vaak overgelaten aan de gewone wetgever, die een speciale procedure volgt (bijvoorbeeld meerdere lezingen en een gekwalificeerde meerderheid ).

In diverse landen houdt men een referendum voor een eventuele grondwetswijziging. In andere landen moet het voorstel twee keer worden goedgekeurd (=twee lezingen). Na de eerste lezing volgen er dan meestal verkiezingen. Bij de tweede lezing is dan vaak een twee derde meerderheid vereist (bijvoorbeeld in België ).

Daardoor kan een wijzigingsprocedure soms jarenlang duren. Dit soort procedures is bedoeld om zich ervan te verzekeren dat de grondwet alleen wordt gewijzigd als daarvoor een ruime, en liefst ook een duurzame, meerderheid bestaat. Constituties zijn in beginsel bedoeld om de macht van de staat te beperken en aldus de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik.

In constitutionele rechtsstelsels is een belangrijke kwestie de vraag of de rechter bevoegd is wetten te toetsen aan de grondwet. In Nederland is dit niet het geval: de wetten zijn “onschendbaar” (art.120 Gw.). Daar geldt derhalve de fictie dat een wet, wanneer die eenmaal door het Parlement is aangenomen, geacht wordt overeenkomstig de grondwet te zijn.

 • In Duitsland worden wetten wél door de rechter aan de Grondwet getoetst en daarvoor bestaat een speciaal college, het Constitutioneel Hof of Bundesverfassungsgericht,
 • Zo ook in België: daar is het Grondwettelijk Hof bevoegd om de wetten te toetsen aan een deel van de Belgische Grondwet, dat voornamelijk bestaat uit de fundamentele rechten en vrijheden van de Belgen.
You might be interested:  Beste Boek Om Piano Te Leren Spelen

In de Verenigde Staten worden de wetten aan de Grondwet getoetst door de Supreme Court, Er vindt daar dus wel toetsing plaats, maar door de hoogste “gewone” rechter, niet door een speciaal grondwettelijk hof. Wat de grondrechten betreft, is het onderscheid tussen wel of geen toetsing overigens van gering belang omdat – ook in Nederland – de wetten wél kunnen worden getoetst aan internationale verdragen waarin veelal dezelfde grondrechten zijn neergelegd.

 1. Het belangrijkste daarvan is het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
 2. Dit verdrag heeft “directe werking” (art.93 Gw) zodat de rechters alle wetten aan de verdragsbepalingen moeten toetsen.
 3. Als hoogste instantie voor de handhaving van het verdrag is er het bijzondere Hof in Straatsburg ( EHRM ).

Het belang hiervan is niet te onderschatten: in procedures voor dit hof tegen de Staat de Nederlanden sneuvelde onder meer de arrondissementskrijgsraad als militaire rechtbank en het in Nederland tegen overheidsbeslissingen voorheen bestaande Kroonberoep als rechtsgang in het bestuursrecht ( Benthem v.

 • Netherlands ).
 • Het ging daarbij om elementaire beginselen van rechtsbescherming (art.6 EVRM; het beginsel van “fair trial”).
 • Het verbod van toetsing aan de Grondwet geldt in Nederland alleen voor de formele wet, niet voor lagere wetgeving zoals een algemene maatregel van bestuur (AMvB) en andere koninklijke besluiten (K.B.); provinciale en waterschapsverordeningen en verordeningen van gemeenten en andere lagere overheden.

In dit verbod had verandering kunnen komen, omdat het wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing een voorstel tot grondwetswijziging was dat in december 2008 in eerste lezing was aanvaard. Dit voorstel gaf de rechter de bevoegdheid formele wetten te toetsen aan de klassieke grondrechten in de Grondwet.

Wat zijn de 4 belangrijkste wetten van het consumentenrecht?

Consumentenrecht gaat over de rechten en plichten van uw klant. Zoals het recht op garantie, bedenktijd bij online verkoop en verkoop buiten de verkoopruimte (colportage). Lees hier aan welke regels u zich als verkoper moet houden.

Wat is streng verboden in Nederland?

Productie, handel en bezit van drugs zijn in Nederland verboden. Politie en Openbaar Ministerie pakken productie en (grensoverschrijdende) handel streng aan. Daarbij gelden voor middelen op lijst I van de Opiumwet, harddrugs, zwaardere straffen dan voor die op lijst II, softdrugs en slaap- en kalmeringsmiddelen.

Wat is in Nederland legaal maar in andere landen niet?

In Nederland is niet alleen ‘eenvoudige belediging’ strafbaar, maar ook ‘poging tot belediging’. Ook ‘aanzetten tot geweld’ en ‘aanzetten tot discriminatie’ is strafbaar bij ons.

Welk land heeft de meeste wetten?

Het World Economic Forum berekende dat Frankrijk tot de landen met de meeste regels ter wereld behoort. Het Franse parlement telde er ooit 400.000.

Wat is illegaal in Ohio op zondag?

Wetten Amerika met eten –

You might be interested:  Wat Is Een Inhoud Van Een Boek

Ben je in de staat Kansas en heb je zin in een stuk kersentaart? Dan mag dit op alle dagen van de week, behalve op zondag. In Columbus, Ohio, mogen winkel op zondag geen cornflakes verkopen. In Arizona mag je een glas water niet weigeren als deze je wordt aangeboden. In New Jersey kun je beter je soep maar netjes opeten, want slurpen is verboden. Ook mag je na 18.00 uur geen ijs meer kopen tenzij dit moet van je dokter. Probeer daarnaast in Trenton maar geen bedorven augurken op straat te gooien! Denk je een bioscoop in New York te beginnen, moet je iedere maand de kauwgom verplicht onder de stoelen wegkrabben. Vraag ons niet hoe, maar als vrouw mag je in de staat Wyoming volgens de wet in de kroeg niet binnen anderhalve meter van de bar staan. Beetje jammer als je dorst hebt wel. Woon je in Idaho en denk je je lief een leuk cadeau te geven? Pas dan maar op als je gaat voor snoep. Een snoepzak moet minstens 50 pond wegen om cadeau te mogen geven. Nog zo’n bijzondere wet die wel bij die hierboven past. In Idaho moet je je vrouw een doos chocola geven van minstens 22,5 kilo. Daar ben je wel even zoet mee. Misschien ook maar verplichten in Nederland? In Illinois mag je niet gaan vissen in je pyjama. Ook mag je je poedel niet meenemen naar de opera. In Michigan mag je geen krokodil vastbinden aan een brandkraan. Handig om te weten.

Wat is er in Chicago wettelijk verboden?

Tien rare wetten uit Amerika Van maar maximaal één seconde zoenen in Halethorpe tot een verbod om met schoenen aan in slaap te vallen in North Dakota. In Amerika kom je de meest bizarre wetten tegen. Het Rechtenstudentje heeft er tien voor je uitgezocht.

 • Door Marieke Braad 1.
 • Woon je in Memphis en hoor je een kikker na 23.00 uur kwaken, dan is de kikker in overtreding.
 • In Memphis mag een kikker na 23.00 uur namelijk niet meer kwaken.
 • Hoe dit wordt gecontroleerd en wie er wordt gestraft, is een groot raadsel.
 • Maar op papier staat het zo.2.
 • Ben je in North Dakota en schiet je een paard dood? Dan ben je in overtreding.

Tenzij. je in een huifkar rijdt.3. In de staat Wyoming dienen vrouwen minstens anderhalve meter van de bar af te staan.4. In Massachusetts staat er in de wet dat mannen een vergunning nodig hebben als ze een sikje willen dragen. Dus vraag eerst je vergunning aan voordat je een baardje wil laten groeien.5.

Strooi je zout op het spoor in Alabama, dan staat daar theoretisch gezien de doodstraf op.6. In Amerika lopen veel mensen met wapens rond en worden veel dieren doodgeschoten, maar voor het zetten van een muizenval is in de staat California een jachtvergunning nodig.7. In de staat Maine is het in Portland verboden voor mannen om vrouwen met een veren plumeau onder haar kin te kietelen.8.

Iedereen weet natuurlijk dat het geven van alcohol aan dieren niet goed is. Maar in Alaska is het zelfs in de wet vastgelegd dat het voeren van drank aan elanden verboden is.9. Van plan om te vissen in Chicago? Vergeet dan niet om je pyjama uit te trekken ‘s ochtends.

 1. In Chicago is het namelijk verboden om in je pyjama te vissen.10.
 2. Deze wet is in 1975 uit het wetboek gehaald, maar te bizar om niet aan het lijstje toe te voegen.
 3. In het wetboek van Kentucky stond namelijk de volgende (vertaalde) tekst: ‘Het is voor een vrouw verboden zich in badpak op de snelweg te bevinden, behalve als ze door minstens twee politieagenten begeleid wordt, of als ze lichter is dan 45 kilo of zwaarder dan honderd kilo.
You might be interested:  Hoeveel Verdient Een Schrijver Per Boek

Dit geldt overigens nadrukkelijk niet voor vrouwelijke paarden.’ Al deze artikelen staan nog verspreid in enkele wetten, maar worden nauwelijks gehandhaafd. De wetten zijn door de jaren heen wel vernieuwd, maar de artikelen zijn er nooit uitgehaald. : Tien rare wetten uit Amerika

Is het in Portugal verboden om in de zee te plassen?

Plassen in de zee en 9 andere dingen die jij doet die eigenlijk hartstikke strafbaar zijn Ben jij een beetje rebels, en zoek je graag de grenzen op? Of houd je je juist graag aan de regels en is je grootste angst om een boete door je brievenbus te zien vallen? Welke van deze twee types je ook bent, er bestaat een héle grote kans dat jij deze illegale dingen weleens hebt gedaan.1.

 1. Plassen in de zee In Portugal en delen van Thailand is het verboden om het toilet te skippen en je blaas te legen in het zeewater.
 2. Dat komt omdat urine het zeeleven zou kunnen aantasten en koraal kan beschadigen.2.
 3. Sprokkelen in het bos In Nederland mag je in bijna alle gemeentes geen voorwerpen uit de natuur meenemen naar huis.

Dat betekent dat je geen mos, eikeltjes en paddestoelen mag meenemen. Die zelf geknutselde kastanjepoppetjes zijn dus hartstikke illegaal.3. Nepmerken kopen en verkopen Heb je mooie ‘Adiidas’ schoenen of een ‘Balgenciaga’ tas gescoord in Turkije? Dan mogen deze nepperds niet mee in het vliegtuig.

 • Gelukkig doen ze over kleine hoeveelheden voor eigen gebruik niet heel moeilijk bij de douane.
 • Als je ze gaat verkopen zullen ze de items wel in beslag nemen.4.
 • WiFi van een ander gebruiken Hebben je buren openbare WiFi? Dan heb je daar vast weleens gebruik van gemaakt.
 • Da’s dus hartstikke illegaal.
 • Het gebruik maken van andermans WiFi zonder toestemming is volgens de wet gezien als computervredebreuk, en kan je zelfs een gevangenisstraf opleveren.5.

In (alleen) badkleding lopen In veel zuidelijke plekken zoals Spanje en Kroatië werden ze gek van toeristen die in hun zwembroekkie – nog druipend van het zeewater – over de boulevard liepen. Daarom voerden ze de regel in dat je niet alleen in badkleding over straat mag.

 • Ook niet als je even het vuil aan straat wil zetten.
 • Lees ook: 6.
 • Zonder blaastest rijden in Frankrijk Ga je met de auto naar – of door – Frankrijk? Zorg dan dat je een eigen blaastest in de auto hebt liggen.
 • In Frankrijk is het namelijk verplicht om deze ten aller tijden bij je te hebben.
 • Heb je ‘m niet? Geen stress, de politie is er tegenwoordig niet meer zo streng over.7.

De familie van je ex is je schoonfamilie Heb je een goede band met de familie van je ex? Gefeliciteerd. Zo niet, dan zeggen we sorry voor het delen van deze informatie. Volgens de Nederlandse wet is de familie van je ex nog steeds jouw schoonfamilie, en hier kun je (helaas) niet omheen.8.

Zonder benzine op de Duitse Autobahn staan Heb je de pech om met een lege tank op de Duitse snelweg terecht te komen? Dan heb je dubbel pech. Omdat het illegaal is mag je ook nog ‘es 70 euro dokken. Dat geld geef je dan toch liever uit aan wat extra benzine.9. Fooi niet opgeven bij de Belastingdienst Hoe oneerlijk het ook klinkt, fooi wordt gezien als inkomen en moet je daarom dus gewoon aangeven bij de belastingdienst.

Een werkgever is trouwens ook verplicht om het verdiende fooi onder zijn/haar/hun medewerkers te verdelen.10. Cappuccino’s drinken na 11:00 Oké, neem deze met een korreltje zout. Het is namelijk geen geschreven regel, maar volgens Italianen geldt deze regel nét zo streng als die in de wet staan.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács