Boek De Zeven Spirituele Wetten Van Succes

Wat is de wet van eenheid?

De 7 universele wetmatigheden waardoor iedereen een bewuste veroorzaker kan worden – Liefdevol Leiderschap Geschreven door Astrid Koorn In het artikel van deze week wil ik het graag met jullie hebben over de 7 universele wetten. Een aantal weken geleden hebben we het gehad over de 7 intelligenties die elk mens kan ontwikkelen.

Alles en iedereen blijkt met elkaar verbonden. Dit kun je straks ook lezen in de wet van de eenheid. Vanuit deze optiek is het heel nuttig je te verdiepen in die 7 universele wetten. De 7 intelligenties gaan over jouw innerlijke energie en de 7 universele wetten gaat volgens deze benadering over de energie die alles en iedereen met elkaar verbindt.

Jouw vrije wil en innerlijke waarden spelen hierbij een heel belangrijke rol. Welke energie in jou zal zich op welke manier verbinden in overeenstemming met de 7 universele wetten? Als je dit doorgrondt, ga je beter begrijpen waarom je te maken hebt met bepaalde persoonlijke uitdagingen en ook waarom je bepaalde situaties of reacties in de buitenwereld creëert.

 1. Deze kennis ervaren, nodigt je eigenlijk uit tot het verruimen van je bewustzijn.
 2. Het verruimen van je bewustzijn zal leiden tot zelfkennis en -waardering.
 3. Het maakt je nog veel meer bewust van de kwaliteiten van jouw voorbeeldgedrag.
 4. Je kunt door deze kennis nieuwsgierigheid ontwikkelen om dit verder te gaan toepassen in jouw leven.

En als eerder aangegeven, kan toegepaste kennis leiden tot wijsheden. Liefdevol Leiderschap nodigt iedereen uit die deze ontdekkingsreis wil maken. En ook ik ben bezig deze reis te maken met jullie. Ter informatie: deze eeuwenoude wetmatigheden zullen tevens vorm krijgen in het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap wat ik aan het ontwikkelen ben.

 • Wat nog interessanter is om te weten, is dat de gulden snede werkt met deze energie, jouw energie en met deze universele wetmatigheden.
 • Over de 7 universele wetten zijn boeken vol geschreven, dus zal ik deze in dit artikel beknopt met jullie doornemen.
 • In het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap gaan we deze universele wetten toepassen in combinatie met je eigen energie.

Dus laat eens op je inwerken wat het volgende met je doet of zou kunnen gaan doen. Universele wet 1: De wet van de eenheid. Het begin van alles is eenheid. Alles wat bestaat komt voort uit een en dezelfde eenheid of bron. Er is een eeuwig en onveranderlijk verenigd veld van intelligentie dat aan alles ten grondslag ligt.

Oosters ook wel bekend als ‘tao’ (wat ook wel ‘de weg’ wordt genoemd). Alles en iedereen is met alles en iedereen verbonden – of we onszelf nu zien in combinatie met familie, organisaties, verenigingen, online communities, de natuur, etc. We noemen dit ook wel liefde, universeel bewustzijn, ether, licht of energie.

Geest en materie zijn niet van elkaar gescheiden en het achterliggende veld van intelligentie is een veld van universeel bewustzijn. Deze eenheid is ook het geheel, want alles wat bestaat (ook de zaken waarvan we het bestaan nog niet kennen) bestaat binnen deze eenheid.

 • Binnen deze wet valt ook de wet van pure potentialiteit, waar ik het vaak over heb als ik spreek over je maximale potentie.
 • Welke vorm deze materiële of immateriele energie ook neemt, uiteindelijk keert al deze energie weer terug tot deze eenheid.
 • Universele wet 2: De wet van de overeenstemming.
 • In een van mijn eerdere artikelen heb ik het al eens gehad over ‘zo binnen, zo buiten’ en ‘hemel en aarde in balans’ en ook ‘zo boven zo beneden’.

Er bestaan verschillende niveau’s van de werkelijkheid om ons heen en in het universum. Om wat specifieker te zijn; het gaat hier om 3 lagen: de fysieke werkelijkheid, non fysieke werkelijkheid en de spirituele werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. Dit laatste staat ook wel bekend als het niveau van eenheid of de grote leegte of volheid.

 1. Fysieke werkelijkheid bestaat zowel uit materie als energie.
 2. Alle universele wetten zijn werkzaam op alle niveaus, zodat er overeenstemming bestaat.
 3. Hierdoor bestaat er harmonie, eenheid en heelheid in het universum als geheel.
 4. Alles is een reflectie van deze zelfde universele principes.
 5. En alles in de wereld van de materie bestaat ook op de andere niveaus van de werkelijkheid.

Stephen Covey zegt in zijn boek: The 7 habits of highly effective people beschrijft dat alles eerst immaterieel ontstaat en daarna fysieke realiteit wordt. Dit wordt begrijpelijk als je de universele wetmatigheden bestudeert. Het is ook zo dat alle veranderingen in een laag invloed hebben op de andere lagen van werkelijkheid. Boek De Zeven Spirituele Wetten Van Succes Universele wet 3: De wet van trilling. Zelfs als het voor ons blote oog zo lijkt, is niets in ruste. Dat wil zeggen alles beweegt altijd. Je kunt ook zeggen: ‘alles trilt’. Alles wat bestaat is beweging, want alles is energie en energie is nooit in ruste.

 • Energie volgt wel de weg van de minste weerstand met als gevolg dat het maximale resultaat wordt behaald bij een minimum aan inspanning.
 • Alles wat bestaat heeft een uniek trillingspatroon.
 • De verschillende niveaus van werkelijkheid onderscheiden zich van elkaar door een verschil in trillingsfrequentie.

Dit is geen rocket science en wordt steeds meer wetenschappelijk bewezen en gepubliceerd in allerlei onderzoeken. Alles is samengesteld uit vele verschillende trillingsfrequenties. We noemen het ook wel het principe van harmonische resonantie of het principe van permanente transmutatie van energie.

 • Er stroomt een constante stroom van subtiele levensenergie door alles heen.
 • Ook door ons dus en de planten, dieren, sterren, zonnen en al het zichtbare of onzichtbare om ons heen.
 • Universele wet 4: De wet van polariteit, universele relativiteit.
 • We leven in een wereld van relatieve dualiteit.
 • Dat wil zeggen dat alles wordt gekenmerkt door een paar van ‘schijnbare’ tegengestelden, want alle polariteit is relatief.

Alle tegengestelden kunnen met elkaar worden verzoend (de wet van verzoening bestaat ook). De wet van polariteit wordt ook wel de wet van de goddelijke paradox genoemd en gaat over de absolute en relatieve waarheid. Als je hiermee aan de slag gaat, kom je dus paradoxen tegen en ga je onderscheidingsvermogen krijgen op het gebied van waarheden en waarheid.

Echt inzicht in de wet van polariteit resulteert in de verzoening van schijnbaar tegengestelden. Oftewel de schijnbaar tegengestelden gaan samenwerken, waardoor de tegengestelden transformeren in eenheid. Intermezzo: energie en haar vormen zijn zo gevarieerd en veelzijdig dat we de schepping van ons universum nog steeds niet helemaal wetenschappelijk kunnen ontrafelen en bewijzen.

We weten wel dat wij als mensen van dit alles onderdeel uitmaken. Zo is dus al deze energie ook in ons aanwezig. Hoe bewuster we zijn van onze energie en die om ons heen en deze wetmatigheden begrijpen en kunnen toepassen hoe meer we onszelf, anderen en andere waarnemingen zullen waarderen en liefhebben. Boek De Zeven Spirituele Wetten Van Succes Universele wet 5: De wet van ritme, ritmische beweging, vergankelijkheid en periodieke terugkeer. Alles is altijd in beweging en dit betekent dus ook dat alles altijd in verandering is. Deze veranderingen kennen een cyclische beweging net zoals we in de natuur kunnen zien.

 • De natuur beweegt ook volgens een patroon van permanente verandering die plaats vindt in een volmaakte dynamische harmonie.
 • Terwijl alles verandert, zijn de universele wetten onveranderlijk.
 • Tijd is om deze reden geen lineair proces, maar een eindeloze serie cycli van een zich herhalend patroon van energie.

Het evolutieproces is een niet-lineair maar spiraalsgewijs ontwikkelingsproces en dit gebeurt in ritmische cycli op kleine en grote schaal. Hierdoor creëert het universum tijd en tijd creëert weer ontwikkeling. Het gaat dus over een spiraalsgewijs ontwikkelingsproces, want dat creëert een maximaal resultaat bij een minimale inspanning.

Als je deze wet in je eigen voordeel wilt toepassen, leer je je eigen energie in harmonie met de wet van ritme en verandering te brengen. Je kunt ook wel zeggen: je leert met de stroom mee te zwemmen. Universele wet 6: De wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, wisselwerking en de boemerang wet. Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak.

De werking van de universele wetten is de oorzaak van alle gevolgen. Om deze reden is het dus zo waardevol om kennis te nemen van deze universele wetten. Toeval bestaat namelijk niet, omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Door deze universele wetten te kennen en te kunnen toepassen, kunnen we leren ‘bewuste veroorzakers’ te worden.

Soms kunnen we zaken in ons leven niet verklaren. Dit kan betekenen dat de oorzaak zich bevindt in de (mogelijk voor jou) onzichtbare wereld. Dan is alleen het gevolg voor jou zichtbaar. Uiteindelijk is de werking van de universele wetten de oorzaak van alle gevolgen. Dus wat we (zowel bewust als onbewust) zaaien, zullen we oogsten.

Zodra je je eigen energie gelijk kunt stemmen met de universele energie ontstaat synchroniciteit (dit onderwerp komt ook aan bod in een volgend artikel). Universele wet 7: De wet van de dynamische balans. Het gaat hier over een een universeel, tweezijdig, samenwerkend bewegingsprincipe in de natuur.

 • Leven creëert en houdt zichzelf in stand door twee tegengestelde bewegingen.
 • Een verzamelende naar binnen spiralende en verfijnende beweging en een daaraan tegengestelde en uitspreidende beweging.
 • Zie je deze energetische bewegingen voor je als een centrifugale energie van binnen naar buiten en van buiten naar binnen bewegend? Deze twee compenserende krachten creëren samen een staat van dynamisch evenwicht.

Je kunt dit dynamisch evenwicht met het blote oog waarnemen in dennenappels en zonnebloemen in hun spiraalvormen. We noemen deze vorm van energie ook wel de gulden snede-spiraal en deze is de vorm van de natuurlijke beweging van alle energie. De nautilus schelp geeft perfect de vorm van de gulden snede-verhouding weer.

 • Het creatieproces wordt gekenmerkt door ontwikkeling in een bepaalde richting, namelijk naar het overhellen van het vrouwelijke aspect.
 • Dan is daadwerkelijke ontwikkeling mogelijk.
 • De gulden snede-verhouding is de optimale verhouding voor groei.
 • De vrije wil speelt hier een hoofdrol.
 • Groei is alleen mogelijk als je deze keuze in vrijheid kunt en wilt maken.

Voor mij persoonlijk was dit destijds een van de redenen om mij wat meer te verdiepen in de heilige geometrie. Over de gulden snede werking wordt ook nog een apart artikel geschreven en deze zal ook onderdeel uitmaken van het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap.

Ter afsluiting: dit is de uiterst beknopte versie van de 7 universele wetmatigheden. Ik ben mij ervan bewust dat het lezen van dit artikel voor sommigen nogal confronterend kan zijn. Dit zijn geen zaken die je op deze manier kant en klaar in de krant, in een opleiding of op televisie tegen komt. Maar deze dingen zijn juist zo fundamenteel belangrijk voor jou dat het durven ervaren ervan een nogal ingrijpende positieve impact op jezelf kan hebben en jouw visie op de wereld.

Dus aan jou de vraag: waar besteed jij nu je tijd, geld en energie aan? In het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap wordt hier ruim aandacht aan besteed en zal jouw ontdekkingsreis onvergetelijk voor jou worden en blijven. Zodat jij een ‘bewuste veroorzaker’ kunt worden van jouw levensgeluk, jouw maatschappelijke zingeving en jouw organisatiesucces.

Wat zijn spirituele krachten?

Lezen werkt meditatief, ontspan 5 minuten met dit artikel.2663 x 1469750 Spirituele energie is een mysterieus verschijnsel, maar er zijn talloze manieren waarop je het zou kunnen ervaren. Ontdek hier de 5 populairste methodes om kosmische kracht te leren kennen! Spirituele energie is volgens veel mensen een onzichtbare kracht die het leven op aarde of daarbuiten mogelijk maakt. Je kunt deze universele motor daarom ook (boven-) natuurlijke intelligentie noemen – hints die je in leven houden – of kosmische creativiteit.

You might be interested:  Boek Harry Potter En De Geheime Kamer

Reiki Wichelroede Lopen Pendelen Tarot Leggen het I Tjing Orakel

Wat zijn de goddelijke wetten?

Het goddelijk recht ( Oudgrieks : τὰ ὅσια / tà hósia – « de goddelijke wetten »; Latijn : ius divinum – « goddelijk recht ») is een concept in het recht dat duidt op recht of wetten waarvan men meent dat ze geven of ingegeven zijn door een godheid. Dergelijk recht kan dan ook niet door mensen worden veranderd.

Hoeveel natuurwetten zijn er?

De wetten van Newton vormen, samen met de wet van behoud van impuls en die van het impulsmoment, de grondslag van de klassieke mechanica, De drie natuurwetten werden in 1687 door Isaac Newton geformuleerd in zijn boek de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ( Wiskundige beginselen van de natuurfilosofie ).

 • De eerste twee wetten beschrijven hoe (het samenspel van) krachten een natuurkundig lichaam al dan niet in beweging zetten, de derde wet beschrijft de wederzijdsheid van de kracht die twee lichamen op elkaar uitoefenen.
 • De gravitatiewet van Newton wordt ook wel ‘de vierde wet van Newton’ genoemd.
 • De bewegingswetten van Newton verwijst specifieker naar de eerste drie wetten.

De Wetten van Newton zijn (goede) benaderingen bij snelheden ver onder de lichtsnelheid, en voor systemen op macroscopisch niveau, d.w.z. niet voor systemen van elementaire deeltjes, Voor snelheden vergelijkbaar met de lichtsnelheid is de relativiteitstheorie van toepassing, en voor elementaire deeltjes de quantummechanica,

Wat zijn de 5 biologische natuurwetten?

Wat is Biologika, De Nieuwe Medicina? – Biologika, De Nieuwe Medicina, is een nieuw leervak. Het is natuurwetenschappelijke informatie over HOE en WAAROM ziektes ontstaan en meer dan 35 jaar geleden ontdekt, door dr. Hamer. Deze revolutionaire ontdekking beschrijft de werking van de 5 biologische natuurwetten, die de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen, oftewel de veranderingen in ons lichaam ontcijferen.

Het is gebaseerd op de het gegeven dat wat er ook gebeurt met ons op fysiek niveau, op het niveau van het orgaan, is begonnen door een verandering op het niveau van de hersenen die is aangezet door een impact welke heeft zich afgespeeld in onze psyche of hoe wij het noemen: in onze gevoelswereld, Door een onverwacht, onacceptabel bio-logisch conflict dat moet voldoen aan 5 concrete voorwaarden.

De biologische natuurwetten onthullen daarmee voor het eerst in de geschiedenis de zinvolle doelen van onze ziekteprocessen. Deze natuurwetten zijn vanuit Moeder Natuur ontstaan en niet door de mens bedacht. Ze gelden voor iedereen die op Aarde leeft, mens, dier en plant.

 • Dus ook voor jou.
 • Omdat het om wetmatigheden gaat hoef je er niet in te geloven.
 • Het werkt bij iedereen op dezelfde manier, net zoals zwaartekracht, ook zonder dat jij het weet.
 • Je kunt de werking en de logica van de wetten bij jezelf en bij anderen checken.
 • Biologika geeft een 180 graden andere, volledig nieuwe kijk op fysieke en mentale ziektes en gezondheid.

Het is een totaal nieuw paradigma, een complete perceptieverandering. Helaas. Geen cookies, is geen inhoud. Akkoord Helaas. Geen cookies, is geen inhoud. Akkoord

Hoe werkt het universum?

Wat is het universum? – Het universum wordt ook wel de kosmos of geheel van de schepping genoemd. Het is de bron van alle creatie, energieën en krachten, Deze spelen constant op elkaar in en vormen zo de realiteit die wij kennen. Een neurowetenschapper legt uit hoe de wet van aantrekkingskracht werkt Maar het universum is meer dan wij waarnemen zoals dingen als lucht, water, vuur en aarde.

Wat is de bron spiritueel?

De Bron en de cyclus van de ziel – Waar komen wij allemaal vandaan, en waar gaan we naartoe als we dood gaan? De hemel, Gene Zijde, het hiernamaals, de Bron? Het zijn verschillende benamingen maar het komt op hetzelfde neer. Ik noem het zelf van kinds af aan ‘boven’ en daarmee bedoel ik de Bron. Mijn gids Ben vertelde mij er het volgende over: ‘De Bron is waar wij allemaal in ontstaan zijn en waar wij allemaal weer naar terug zullen keren. Sommige mensen noemen de Bron God, Boeddha, Allah, etcetera. De verschillen in godsdienst zijn door mensen op aarde gecreëerd. Boven bij de Bron is iedereen gelijk en bestaat er geen verschil in godsdienst.

 • Het maakt niet uit welk geloof je aangehangen hebt, het gaat erom wat jij in je leven gedaan hebt als mens, als ziel.
 • Boven is er ook geen verschil tussen mannen en vrouwen, of je hetero bent of homoseksueel.
 • Er wordt boven naar je ziel gekeken en niet naar welke verpakking er omheen zat.
 • Je seksuele geaardheid is onderdeel van de lessen die je hierin als mens mag leren op aarde.

Je ziel is gelijk aan iedere andere ziel. Er is geen verschil. het gaat erom wat jij in je leven gedaan hebt als mens, als ziel Het is vrij naïef van mensen om te denken dat zij boven andere mensen staan. Het is wellicht onnodig om te zeggen dat deze mensen vrij ver verwijderd zijn van de Bron in zichzelf, want de Bron heeft een ieder in zich zitten.

Iemand die negatief tegenover een ander mens staat omdat hij een andere huidskleur, een ander geloof of een ‘afwijkende’ seksuele geaardheid heeft, moet niet raar staan te kijken als hij of zij in een volgend leven wordt geboren met één van de eigenschappen die eerst zo afgekeurd werden! Dit is niet vanuit straf; dit is als levensles bedoeld.

Dat men aan beide kanten van de schutting heeft gestaan en hiermee om leert gaan. Negatieve opstelling naar een ander mens vanwege geloofsovertuiging, huidskleur, seksuele geaardheid enzovoorts komt veelal voor, doordat men met angst in het hart leeft.

En omgaan met angst is één van de moeilijkste lessen om te leren. Angst kan grote proporties aannemen in iemands denken en handelen. De geschiedenisboeken staan hier helaas vol met bewijzen van. Men hoort vaak zeggen dat men nergens meer in kan of wil geloven omdat ALS er al een God zou bestaan, waarom zou hij dan al deze vreselijke dingen toelaten in de wereld? De oorzaak ligt echter niet bij de Bron of bij een God, maar bij de mens zelf.

Alleen hij zelf is hier verantwoordelijk voor. Ik wil graag nog een stap verder gaan in mijn uitleg over de Bron. Om het duidelijker aan te geven heb ik het over twee cirkels. Ik twijfelde even of ik het woord ‘cyclus’ of ‘cirkel’ moest gebruiken, maar een cirkel is voor mensen iets wat zij kunnen visualiseren, ik wil het zo duidelijk als mogelijk uit kunnen leggen.

Cirkel nummer één is de grootste cirkel, deze cirkel staat voor al jouw levens op aarde ten tijde van een bepaald tijdperk op aarde. Als je uit de Bron komt en met cirkel één begint, dan begint jouw eerste leven. Het eerste leven loopt synchroon met waar de ontwikkeling van de aarde en de mensen die dan op aarde leven, zich op dat moment bevindt.

De aarde en de Bron werken met elkaar samen. De Bron heeft de aarde nodig en de aarde heeft de Bron nodig om te kunnen evolueren. Zij evolueren in hetzelfde tempo. Er worden in elk tijdperk op aarde mensen geboren die baanbrekend zullen zijn in dat tijdperk.

Nieuwe uitvindingen, nieuwe inzichten. Dit gebeurt op kleine, maar ook op grote schaal. Je wordt niet met kennis en talent geboren die niet in dat tijdperk past. Cirkel één staat dus voor al jouw levens op aarde. Elke keer als je een leven hebt afgerond, dan wordt de cirkel ronder totdat deze rond en vol is.

Als cirkel één rond is dan betekent dit dat je alle lessen op aarde hebt geleerd en niet meer terug hoeft te keren. Hoe snel de cirkel rond wordt, hangt geheel af van hoe snel de lessen geleerd worden. Dit is voor iedere ziel, voor ieder mens anders. Sommigen zullen er duizenden jaren over doen om de cirkel rond te krijgen en anderen korter. Als cirkel één rond is dan betekent dit dat je alle lessen op aarde hebt geleerd en niet meer terug hoeft te keren.

 1. Dan begint de voltooiing van cirkel nummer twee, want naast cirkel één loopt er gelijktijdig een cirkel nummer twee met je mee.
 2. Cirkel twee staat voor de tijd die jij boven – tussen jouw levens door op aarde en na je laatste leven op aarde – doorbrengt.
 3. Het leerproces gaat boven gewoon door.
 4. Dit leerproces gaat boven sneller dan op aarde, omdat je boven los bent van het ego, het grote geheel ziet en daardoor veel sneller inzicht krijgt.

Als cirkel één en twee rond zijn, dan heb je een lange cyclus doorlopen als ziel. Jouw bewustzijn zal dan oneindig veel groter zijn dan nu. Na dit lange proces van het rond maken van de twee cirkels keer je terug naar de Bron en dan bedoel ik niet dat je bij de Bron bent.

Dit ben je namelijk altijd al, zelfs als je op aarde leeft, de Bron zit namelijk in ieder mens, dier, plant etcetera. Ik bedoel dat je letterlijk terugkeert IN de Bron. Je voedt de Bron dan letterlijk met jouw liefde, alle opgedane kennis van al die levens en zeer hoge graad van bewustzijn. Het bewustzijn van de aarde en de Bron lopen dus synchroon met elkaar.

The Seven Spiritual Laws of Success ❖ Deepak Chopra

Alle zielen die IN de Bron aanwezig zijn lopen ook synchroon met de aarde. De ‘voeding’ die jij aan de Bron geeft nadat je beide cirkels hebt voltooid zorgt ervoor dat de aarde naar een volgende cyclus, een volgend tijdperk toe kan gaan. Stel, dat jij die dit leest ruim over de helft bent van beide cirkels.

Je hebt dan nog een aantal levens of misschien één leven te gaan (al naar gelang hoe snel je leert) om beide cirkels rond te maken. De aarde en de mensen die op aarde leven, zijn constant aan het evolueren. Elk nieuw tijdperk op aarde heeft een nieuwe stroom van zielen nodig die in dat tijdperk hun steen bij gaan dragen.

Deze zielen bezitten de aanleg van de kennis (opgedaan in vorige levens) die nodig is om de aarde naar een nieuw tijdperk te brengen. Deze nieuwe stroom van zielen moet eerst vanuit de Bron opnieuw ‘geboren’ worden en dan weer zijn cyclus ingaan van de twee cirkels.

De nieuwe stroom van zielen mengt zich dan langzaam met de huidige zielen die reeds op aarde leven. Een nieuw tijdperk moet altijd langzaam in gang worden gezet en daarom is er langzame overgang nodig. Het is mooi dat ik nu gelijk het voorbeeld aan kan halen van het nieuwe tijdperk, waaraan de aarde nu is begonnen.

We gaan langzaam maar zeker allemaal van hoofd- naar hartenergie. Er worden veel hooggevoelige zielen geboren, deze zielen hebben beide cirkels voltooid en zijn nu klaar om het nieuwe tijdperk te betreden. Velen zijn al geboren op aarde, maar het aantal is nog relatief klein.

 1. Zij bezitten de kennis en wijsheid die nodig is om de aarde te helpen bij dit nieuwe tijdperk.
 2. De stroom van deze nieuwe zielen neemt steeds meer toe totdat de gehele mensheid op aarde vanuit hartenergie leeft.
 3. Onnodig om te zeggen dat dit enorm veel jaren in beslag zal gaan nemen.
 4. Na dit tijdperk, dat nu is begonnen, volgt er weer een nieuw tijdperk.

Dit gaat al miljoenen jaren zo en dit zal ook nog miljoenen jaren zo doorgaan. Elke nieuwe cyclus op aarde brengt andere levenslessen met zich mee. De levensomstandigheden op aarde zijn in een nieuwe cyclus en dus zijn de levenslessen ook anders. Deze worden geleerd door de nieuwe stroom van zielen die in het verleden de twee cirkels voltooid hebben en nu aan hun nieuwe cyclus van twee cirkels gaan beginnen en de aarde naar een nieuw tijdperk brengen.

Er wordt op aarde gesproken over verschillende dimensies die boven zouden bestaan. Wellicht bedoelt men hiermee een nieuw tijdperk en wordt het woord dimensie gebruikt om het een heldere uitleg te kunnen geven. Een dimensie is een gebied met afmetingen en dat bestaat boven niet. Beste lezer, ik hoop dat je echt begrijpt dat jij niet voor niets NU op aarde bent en dat jij je steen bijdraagt ook al zie je dat zelf misschien niet zo.

You might be interested:  Nooit Meer Op De Automatische Stand Fotograferen Boek

Elk mens, elke ziel is nodig om de aarde te laten evolueren, daar hoor jij dus ook bij. Met jouw persoonlijkheid, talent, kennis, je unieke ziel waarmee jij geboren bent, ben je van onschatbare waarde.’ Ik vroeg aan Ben wat nu de moeilijkste les is om te leren voor ons mensen hier op aarde.

 • Hij zei er het volgende over: ‘De moeilijkste les is omgaan met angst, vertrouwen hebben en eerlijk naar jezelf durven te kijken.
 • Herkennen wanneer je door angst geleefd wordt.
 • Bijvoorbeeld macht willen hebben komt voort uit angst.
 • Macht is een zeepbel.
 • Mensen zoeken ruzie en voeren oorlog vanwege macht.

Angst dat anderen het beter zullen hebben dan jij. Willen hebben wat anderen hebben uit angst om tekort te komen. Angst om beslissingen te nemen, zelfs als je gevoel aangeeft dat je dit zonder vrees zou kunnen doen. Jaloezie komt voort uit angst. Angst om kwijt te raken wat je denkt te hebben.

Angst heeft veel verschillende gezichten. Als je als uitgangspunt neemt dat jij in dit leven precies zult krijgen wat jij nodig hebt en daar ook vertrouwen in hebt, en dat angst jou alleen maar tegenwerkt en tegen de stroom van jouw zielengroei ingaat, dan valt angst weg. Maar alleen als je dit ook echt zo toelaat in je hart.

Als je ten volle beseft dat wat je krijgt, jou als ziel laat groeien en dat jouw angst vanuit jouw ego komt, dan kun je dit loslaten. Wat je aandacht geeft groeit. Dus als je veel aandacht geeft aan jouw angsten – in welke vorm die hun gezicht ook laten zien – dan nemen deze alleen maar toe, totdat je verstrikt zit in je eigen web van je gedachten die jouw angsten voeden. Hierdoor kun jij je erg ongelukkig gaan voelen.

Wat je dan vaak ziet, is dat mensen van hun angst af willen komen door deze angst op anderen te projecteren, of anderen de schuld te geven van de situatie waarin ze zich bevinden. Ze voelen zich er tenslotte helemaal niet gelukkig onder. Dat geeft begrijpelijkerwijs ongezonde situaties, maar het gebeurt helaas vaak.

Dit blokkeert je zielengroei. Alles begint en eindigt bij jou. Neem altijd jezelf als uitgangspunt en sta stil bij wat je doet. In alle eerlijkheid naar jezelf toe. Je kunt niemand anders de schuld geven. Het is heel erg verfrissend als je jezelf durft te zien en hoe je handelt, uit welke emotie jij handelt.

 • Zeker wanneer dit vanuit angst is.
 • Stel jezelf eens een leven voor zonder angst, zonder jaloezie, zonder macht willen hebben, maar een leven waarin je keuzes maakt vanuit je hart.
 • Stel jezelf dat eens voor… Neem hier gerust een aantal minuten de tijd voor.
 • Voel je hoeveel ballast er ineens van je schouders afvalt en hoeveel lichter jij jezelf voelt? Zo zou het kunnen zijn als je angst in al zijn vormen geen grip meer laat hebben op jouw leven.

Het is de controle los durven laten. Er is geen controle, controle hebben bestaat niet en is één grote illusie. Het is iets wat door het ego in stand wordt gehouden, want het ego denkt dat er wel controle mogelijk is. In een paar seconden kan je hele leven veranderen door gebeurtenissen van buitenaf.

Waar blijft dan die controle? Zonder controle geef je jezelf over aan het leven en dat kan angst veroorzaken. En zo is de cirkel weer rond en blijft angst in je hart en hoofd bestaan. De energie en aura van mensen die vast zitten in hun angst ziet er anders uit dan die van mensen die mee durven te gaan met de flow van het leven en los durven te laten.

Vastzitten in negatieve emoties werkt als een soort zelfvervuiling van aura en energie. Door continu tegen de stroom van je ziel en je hart in te gaan wordt je energie kleiner en de kleuren van je aura worden zwakker. Mensen die meegaan in de natuurlijke stroming zijn sprankelender, kijken ook helderder uit hun ogen en stralen bijna allemaal een soort van natuurlijke rust uit.

Dit komt omdat zij zich gelukkiger voelen dan mensen die zichzelf hebben vastgezet in emoties die geen doel hebben. Bij welke groep zou jij willen horen? Als je eerlijk naar jezelf durft te kijken en voor jezelf erkent vanuit welke emotie je handelt, dan heb je de helft van de buit al binnen. Want van daaruit plant je een zaadje in je hart dat niet meer zo wil leven en wordt de ontwikkeling in gang gezet.

Je bent op aarde om te leren. Zodra je inziet dat je het in het vervolg anders wil doen, dan heb je de start gemaakt om een zeer belangrijke les te leren. Zoals ik al zei, begint en eindigt alles bij JOU. Het is belangrijk dat je van jezelf houdt. Dat je accepteert dat niemand anders verantwoordelijk is voor jouw geluk behalve jij zelf.

Je kunt deze verantwoordelijkheid nooit en te nimmer bij een ander neerleggen, ook niet bij je gids. Wij helpen jou mee, maar je moet het zelf doen. Je moet jezelf als uitgangspunt nemen en inzien dat alle acties terugkeren naar jezelf. Soms denken mensen dat er zware en moeilijke transformatieprocessen nodig zijn om anders in het leven te kunnen gaan staan.

Dat is in bepaalde gevallen ook absoluut zo, maar in net zoveel gevallen is een kwestie van anders naar jezelf gaan kijken iets wat helemaal niet veel tijd in beslag hoeft te nemen. Je kunt hier ieder moment mee beginnen. Het ego heeft een slim mechanisme bedacht om je te belemmeren om naar jezelf te kijken en dat is de ‘Ja, maar’ gedachte.

 • Met ‘Ja, maar’ kunnen er uitvluchten bedacht worden om niet naar jezelf te kijken.
 • Misschien een goed idee om eens te kijken hoe vaak bij jou ‘Ja, maar’ omhoog komt? Ieder mens heeft zijn of haar eigen unieke pad te gaan.
 • Probeer mensen te vinden die jou inspireren.
 • Dat hoeft niet per se in een één op één contact, dit kan ook via boeken, cursussen dvd’s en ga zo maar door.

Mensen die vanuit een negatieve emotie in het leven staan, zijn niet inspirerend op dat moment in hun leven. Schenk daar verder dan ook geen aandacht aan. Besef dat jouw ziel wil groeien, dus zorg dat de voeding beschikbaar is. Jouw gids zal jou hierbij helpen zodra jij aangeeft dat je gevoed wilt worden.

Je oog zal ‘toevallig’ vallen op bijvoorbeeld een artikel, website of een boek; wij zorgen ervoor dat jouw aandacht hier naartoe getrokken wordt. Vertrouw er volledig op dat alles wat jij op jouw levensweg tegenkomt, liefdevol is bedoeld om jou als mens, als ziel te laten groeien. Ondanks dat jij je het niet meer kunt herinneren dat je ooit volmondig JA tegen dit leven heb gezegd en opnieuw geboren bent, mag je erop vertrouwen dat je alle redenen had om dit leven aan te gaan.

Ik wil graag benadrukken dat jij nodig bent. Niemand wordt per ongeluk geboren, jouw aanwezigheid op aarde is de bedoeling. Jij hoort bij het grote geheel en jij draagt je steen bij. Anders was je niet geboren. Laat je inspireren door anderen en inspireer zelf ook andere mensen.

Maar zorg er tegelijkertijd voor dat alles wat je hoort en ziet blijft kloppen met jouw eigen gevoel. Intuïtie wordt nogal eens onderschat en dat is jammer. Jouw intuïtie geeft altijd direct een sein aan jou af. Loop je eigen unieke pad en laat je niet meeslepen door de mening van anderen als dit niet goed voor jou voelt.

Je kunt niet zien waar jouw pad jou heen zal leiden. Iemand anders kan dit ook niet voor jou zien, dus laat loze meningen je niet van je pad weerhouden. Bevrijd jezelf van angst in je hart en laat jouw intuïtie de voornaamste plaats innemen.’

Hoe weet je dat je een Lichtwerker bent?

Lichtwerker kenmerken – Hieronder volgen wat kenmerken die bij een lichtwerker kunnen horen; deze kunnen van persoon tot persoon variëren. Je:

 1. Voelt je aangetrokken tot spiritualiteit en andere ‘niet aardse’ dimensies.
 2. Hebt interesse in lichtwezens,
 3. Hebt mogelijk paranormale waarnemingen,
 4. Houdt ervan om vanuit intuïtie (in plaats van ratio) te handelen.
 5. Hebt mogelijk vorige levens gehad die te maken hadden met spiritualiteit en/of religie. Denk maar levens ten tijde van oude beschavingen zoals het Oude Egypte, de Maya’s of Atlantis en/of levens als ‘heks’, priester(es), of non/monnik of levens op andere planeten/in andere kosmossen. Als een vorig leven waarin spiritualiteit/religie centraal naar eindigde (bijvoorbeeld door vervolging) en energetisch nog niet goed is afgerond, kan er in het huidige leven sprake zijn van angst in dit leven om met spirituele zaken te werken/ervoor uit te komen.
 6. Kunt hoogsensitief zijn en je herkennen in deze HSP kenmerken zoals: idealistisch zijn, je goed kunnen inleven in een ander en sensitief voor prikkels zijn. Als je je hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst kan je onder meer energie van een ander overnemen, jezelf verliezen in het helpen van anderen (en jezelf wegcijferen) of niet met beide voeten op de grond staan. HSP kunnen zich dan afzonderen.
 7. Houdt van dieren en de natuur.
 8. Wilt dienstbaar zijn en anderen helpen. Mogelijk houd je van alternatieve zorg, zoals healing,
 9. Voelt je ‘anders’.
 10. Doet dingen individueel.
 11. Hebt een oude ziel,
 12. Houdt niet van autoriteit, vooral Indigo mensen hebben dit.

Als een lichtwerker nog niet in balans is, kan dit onder meer leiden tot gevoelens van onbegrip en je niet erkent voelen, eenzaamheid, onzekerheid of depressie.

Hoe kom je in contact met je gids?

Hoe kom je in contact met je gids? – Je kunt het beste met je gids in contact komen door te mediteren, zeker in het begin. Je moet namelijk bewust leren welke manier van contact leggen jouw gids bij jouw gebruikt. Zorg ervoor dat er niet veel omgevingsgeluid om je heen is en dat je alleen bent. Boek De Zeven Spirituele Wetten Van Succes Vraag dan aan je gids of deze je wil ontmoeten in je meditatie. Zeg bijvoorbeeld zachtjes in jezelf of hardop: ‘lieve gids van mij, ik wil je heel graag ontmoeten. Wil jij jezelf laten zien in deze meditatie?’ Stel jezelf vervolgens voor dat je in een hele mooie tuin loopt vol met bloeiende bloemen en rozen.

Vol met bomen en planten en een heel lang pad die daardoor heen loopt. Stel jezelf voor hoe dit eruit zou zien, zou ruiken, zou voelen onder je voeten (en de wind in je gezicht) en stel jezelf voor hoe het daar zou klinken (de vogeltjes enzo). Loop maar over het pad heen tot je een bankje tegenkomt en ga daarop zitten.

Je zult zien dat er op een paar meter voor het bankje een hele mooie deur in een heg zit. Vraag nu in jezelf of je gids door de deur wil komen en je wil ontmoeten. Wacht rustig af en laat alles maar gebeuren wat er gebeurt. Als het heel lang duurt, kun je eventueel ook opstaan en op de deur kloppen, dan zal je gids opendoen.

 1. Als je gids er is, kun je hem vragen of hij als hij met jouw wil communiceren je een beeld in je hoofd geeft of een bepaalde sensatie in je lichaam, zodat je hem herkent en kunt luisteren.
 2. Vraag hem dat nu voor te doen.
 3. Om dan langzaam bij en doe de meditatie na een paar dagen nog een keer en let natuurlijk op wanneer je dat beeld en die sensatie krijgt.

Schrijf als je dat hebt, alles op wat er in je op komt, je gevoel, je gedachtes en wat ziet. Zo kun je later filteren wat er van je gids moet zijn geweest. Aan boven kun je vragen of ze je, als ze een bericht aan je door willen geven, je aan een bepaald getal willen laten denken. Boek De Zeven Spirituele Wetten Van Succes Als zielscoach is het mijn missie is om spiritualiteit tastbaar en begrijpelijk te maken door praktische tips en tools aan te reiken, op een aardse maar ook luchtige manier. Daarom duiken we de ene keer de energetische wereld in en de andere keer de mind in.

You might be interested:  Anne With An E Boek Nederlands

Kan je iemand zijn energie zien?

Continue energetische stroom – Een ander voorbeeld van hoger trillende energie is je eigen energieveld: je aura, het energetisch veld dat om ieders en ook jouw lichaam (zowel van mensen, dieren, planten als ogenschijnlijk levenloze dingen) heen zit.

Hoe weet je of je spiritueel ontwaakt?

Veranderende perceptie van tijd & ruimte tijdens spiritueel ontwaken – De perceptie van tijd en ruimte kan sterk veranderen tijdens spiritueel ontwaken. Veel mensen beschrijven dit als een gevoel van verruiming of oneindigheid, alsof de tijd en ruimte waarin zij leven zijn uitgebreid of veranderd.

Dit kan een gevoel van verwondering en vervulling geven, maar ook soms onzekerheid of angst. Tekenen die bij deze fase horen zijn meer waardering voor de natuur en een groter begrip voor mensen en andere culturen. Het voelt alsof alles oké is en de dingen waar je je eerst druk om kon maken niet meer reëel zijn.

Dit kan angsten en onzekerheid ook verminderen. Een andere manier waarop de perceptie van tijd en ruimte verandert tijdens spiritueel ontwaken, is door een grotere bewustzijn van het moment. Veel mensen beschrijven een gevoel van meer aanwezigheid in het hier en nu, en minder afleiding door gedachten over het verleden of de toekomst.

Kan je dingen aanvoelen?

Aanvoelen en invoelen – Van HSP-ers (en hoogbegaafde personen) is bekend dat ze de omgeving als het ware scannen. Hun waarneming is sterk en helderder dan bij andere mensen. Ze voelen vaak intenser (aanvoelen of invoelen) maar nemen ook scherper waar met de vijf zintuigen die ieder mens heeft: ruiken (neus), zien (ogen), horen (oren), tasten (handen of voeten) of proeven (mond / tong).

Welke 3 typen wetten zijn er?

Samenvattingen van de EU-wetgeving De samenvattingen van de EU-wetgeving zijn korte en eenvoudige uiteenzettingen van de belangrijkste wetsteksten die de EU heeft aangenomen. Ze zijn bestemd voor een breed, niet-gespecialiseerd publiek. Meestal gaat het om drie soorten wetsteksten: richtlijnen, verordeningen en besluiten.

al kort of duidelijk genoeg zijn, of uitsluitend bestemd zijn voor specialisten

: Samenvattingen van de EU-wetgeving

Welke wetten zijn bijzondere wetten?

Bijzondere wetten

Wet Uitleg
Alcoholwetvergunning Als je alcohol wilt schenken in bijvoorbeeld een café of restaurant of als je alcohol wilt verkopen vanuit een slijterij.
Ballonnen oplaten Het oplaten van ballonnen is in Almere verboden.
Collectevergunning Het inzamelen van geld of kleding.

Wat zijn de goddelijke wetten?

Het goddelijk recht ( Oudgrieks : τὰ ὅσια / tà hósia – « de goddelijke wetten »; Latijn : ius divinum – « goddelijk recht ») is een concept in het recht dat duidt op recht of wetten waarvan men meent dat ze geven of ingegeven zijn door een godheid. Dergelijk recht kan dan ook niet door mensen worden veranderd.

Wat betekent een 7?

De 7, De wijze uil. De analytisch én intuïtief sterke raadgever. Van gemaskerd naar ontwapenend. – Talenten De 7 is dus het getal van de uil en de kleur violet. De zevens, de uilen, zijn hier om meer verbinding te brengen. Met name vanuit hun eigen openheid, kwetsbaar durven zijn, vanuit authenticiteit.

 • In potentie kan de uil 1-op-1 én in groepen een enorme openheid en authenticiteit creëren.
 • En daarmee een diepe verbinding op zielsniveau.
 • De uil is een wijs dier.
 • Ze weten niet alleen veel vanuit boeken, ze willen het graag ook beleven.
 • Alles meemaken, erop reflecteren, wijze les eruit trekken en dan doorgeven aan anderen.

Ze adviseren anderen graag, maar de meest wijze uilen zien waar iemand zich in een proces bevindt en kiezen hun interventie of non-interventie zorgvuldig. Ze stellen een goede vraag of vertellen een verhaal uit eigen leven, zonder direct te adviseren of de oplossing op te dringen.

Uilen zijn analytisch zeer sterk en zijn gek op het oplossen van lastige problemen, puzzels. Ze zijn in potentie ook intuïtief sterk en mogen leren vertrouwen op ingevingen. De 7 noemen we daarom ook wel de wijze raadgever. Ze krijgen energie van het mogen helpen, wijze raad geven, onderwijzen. Ze zijn op zoek naar de hoogste waarheid, natuurwetten en delen graag hoe de ze werken.

Lessen/Uitdagingen Het zou goed kunnen dat je je niet, of nog helemaal niet zo herkent in deze eigenschappen. Het zou kunnen dat de 7 nog niet actief is in de huidige fase in je leven (wellicht staat deze in je 56+ fase of in je bestemmingsgetal). Daarnaast zetten we de talenten van een getal met name in als kracht wanneer we ons veilig voelen.

Zo kan je bijvoorbeeld thuis, in het gezin, waar jij je veilig voelt, heel goed jezelf zijn en durf je meer open te delen en kwetsbaar te zijn. Maar op school, op het werk of in sommige vriendengroepen, vind je het ingewikkeld om jezelf te blijven. Er zit iets in de weg. Je hebt namelijk ook de lessen van de 7 uit te werken.

Die bieden zich aan in de vorm van wrijving en weerstand. Je trekt lastige situaties en lastige mensen aan. Vroeger noemde ik ze klootzakken en klotesituaties. Ik legde het buiten mezelf en nam geen verantwoordelijk voor de omstandigheden waar ik me in bevond.

Nu weet ik de omstandigheden zelf heb gecreëerd, ik heb deze situaties en mensen aangetrokken in mijn leven om iets te leren. Het zijn trainers en trainingen om mezelf écht helemaal te leren kennen! Als je deze training bewust aangaat, kan je de les leren. Zodra de les is geleerd, heb je geen training meer nodig en zal je die wrijving en weerstand ook niet meer aantrekken.

Of er geen last meer van hebben. Waar het eerder zwaar voelde, kan je er nu mee dansen. Wat je moet doen om die les te leren, ligt altijd buiten je comfortzone. Het is supersimpel en supereng. Blijf je in de comfortzone, dan zal de training alleen maar verzwaren: van een spreekwoordelijk klopje op de deur, naar vuistslag in het gezicht, naar bus van links, of burn-out tot gevolg.

 • Dan word je stilgezet om betere vragen aan jezelf te stellen.
 • De lessen van de 7, van de uil hebben dus logischerwijs betrekking op de talenten van de 7.
 • Deze lessen gaan over teveel doen voor verbinding met anderen, het lastig vinden om authentiek en kwetsbaar te zijn, het lastig vinden om een diepe verbinding te maken/ervaren.

Jonge uilen (maand of rode draad 7), en natuurlijk het ego, vertalen hun verbindingsdrang vaak naar: door iedereen aardig gevonden willen worden, een gevoeligheid voor oordelen/meningen van anderen, waardering nodig hebben. De uil doet zodoende ontzettend haar best om op te vallen, te presteren, gezien te worden.

Er worden talenten uitvergroot of overdreven: dit noemen we de maskers van de uil. OF ze maakt zich onzichtbaar, gebruikt haar schutkleuren: dan past de uil zich volledig aan aan de omgeving en verliest zichzelf, kan niet zichzelf zijn.Zo trekt de uil mensen en situaties aan waar ze last hebben van kritiek, te weinig waardering, onaardige mensen, dominante mensen, die absoluut niet met verbinding bezig zijn.

De uil mag hier leren om meningen van anderen niet meer belangrijk te maken. Ze zeggen alles over die ander, meningen zijn pure projectie van het eigen wereldbeeld, pijn en behoeften. De uil mag leren niet teveel te pleasen, om maar aardig gevonden te worden, en af en toe even duidelijk de grenzen aan te geven.

 1. De maskers of schutkleuren mag de uil afdoen.
 2. Door radicaal open en kwetsbaar te zijn in het begin van een ontmoeting (met iemand die je al lang of voor het eerst kent), zet je de maskers niet op tijdens het gesprek.
 3. Je kunt gewoon jezelf zijn.
 4. Hierdoor gaat de ander ook meer open.
 5. Vanuit die openheid en authenticiteit maken jullie een diepere verbinding.

Ik heb dit 4 jaar geleden zelf een aantal maanden heel bewust getraind en in 80% van de ontmoetingen had ik de mooiste verbinding. Niet iedereen is klaar voor openheid en kwetsbaarheid, dus sommigen hebben meer tijd nodig om daar naartoe te bewegen. Wees daar tolerant in.Veel uilen vinden het lastig om over hun gevoelens te praten, het zijn ware binnenvetters.

 • Probeer bewuster te zijn van wat je lijf, emoties en intuïtie je willen vertellen en deel dit met de mensen om je heen.Omdat uilen graag wijsheid (doorleefde kennis) willen ervaren, willen ze niks missen en veel meemaken.
 • Mooie en lastige ervaringen.
 • Ze reflecteren hier graag op.
 • Ze vinden het nog weleens lastig om op tijd uit een werk- of privé-relatie te stappen, terwijl ze allang weten dat het tijd is om afscheid te nemen.

Het is alsof de ziel nog even goed wil ervaren wat NIET bij je past. We noemen een 7 daarom ook weleens de trage student. Herken je je hierin? Wellicht kun je zelf al eerder wat knopen doorhakken. Uilen zijn zowel analytisch als intuïtief getalenteerd. Toch is het in onze westerse wereld vaak lastig om die intuïtie ruimte te geven en te volgen, als het hoofd zo goed is ontwikkeld van jongs af aan.

 1. Probeer meer je energie, emotie en intuïtie te volgen en niet alles kapot te analyseren.
 2. Maak de grote beslissingen met je hart en creëer scenario’s, los problemen op met je hoofd (waar nodig).
 3. Veel zevens, uilen, zien we terug in sales-, marketing-, communicatierollen.
 4. Ze zetten hun prestatiemaskers in voor hun baan.

In de wereld van marketing- en media lopen heel veel gemaskerde uilen rond. Ze vinden het moeilijk om zichzelf te vinden, te zijn. We zien ook veel zevens in analytische rollen. Denk aan beroepen in finance, administratie, data-analyse, beleidsrollen. En uiteraard zien we heel veel zevens in onderwijsrollen.

Wat betekent 5 spiritueel?

Het getal 5 in de numerologie De 5 staat voor vrijheid, ongebondenheid, afwisseling, avontuur, reizen, voor het letterlijk overgaan van de grenzen. Een 5 is heel avontuurlijk, zit vol levenslust en houdt van het goede van het leven. De 5 is een veelzijdig getal, is nieuwsgierig, op zoek naar kennis en veranderingsgezind.

 1. Zijn zucht naar verandering kan leiden tot doelloze veranderingen.
 2. De levensmissie van iemand met het getal 5 is om in alles vrij te zijn, vrij in zijn ademhaling, in zijn denken en in zijn doen en laten.
 3. Dit betekent ook dat een 5 vrij wil zijn in verbindingen met anderen.
 4. De 5 dient te leren toegeven, vergeven en leren doorgaan zonder zijn vrijheid op te offeren.

Voor een 5 is het heel belangrijk om te blijven lezen en praten, vanwege zijn honger naar kennis en zijn nieuwsgierige aard. In werk en geld kent de 5 succes en voorspoed. Ben je benieuwd of je een 5 als levensmissie hebt of heb je een 5 in je geboortedatum of als missie en herken je jezelf in het doelloos veranderen, neem dan contact met mij op! Naam : Het getal 5 in de numerologie

Wat symboliseert het getal 8?

Het cijfer 8 en de kleur geel! | Tripel 888 Het cijfer 8 en de kleur geel! Het cijfer 8 en de kleur geel in de Chinese cultuur. In de Chinese cultuur brengen bepaalde getallen geluk of ongeluk afhankelijk van de positieve of negatieve betekenis van het Chinese woord dat ongeveer hetzelfde klinkt.

Een 8 lijkt op het symbool voor oneindigheid ∞ en op een knoop, wat een succesvolle unie symboliseert.888 is de cijfercombinatie die het meeste geluk brengt in de Chinese numerologie.888 wordt beschouwd als het symbool van rijkdom en voorspoed voor duizend jaren! De kleur geel is in de Chinese cultuur een gelukskleur.

Geel komt overeen met de aarde en wordt aanzien als de mooiste en meest prestigieuze kleur. Uit geel komt Yin en Yang voort. Dat betekent dus dat de kleur geel het middelpunt is van alles. In het oude Chinese keizerrijk was geel de kleur van de keizer. Paleizen, altaren en tempels kregen gele kleuren.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács