Brief Schrijven Aan De Hoofdpersoon Van Een Boek
Een boekverslag schrijven, elk jaar moet je er een paar keer aan geloven. – Hieronder vind je een aantal handige tips voor het schrijven van een boekverslag. Lees het boek en de opdracht Misschien vanzelfsprekend, maar lees eerst goed het boek voordat je begint aan het schrijven van een boekverslag.

Er is tegenwoordig over elk boek wel iets te vinden op internet, maar gebruik dit als ondersteuning. Je kan het beste iets vertellen over het boek als je het goed begrijpt. Een handige tip is om tijdens het lezen aantekeningen te maken van belangrijke gebeurtenissen met het bladzijdenummer erbij. Zo hoef je niet het hele boek door te zoeken als je de opdrachten maakt.

Als je het boek hebt gelezen, kun je beginnen met de opdracht. Lees deze goed door! Welke onderdelen moeten er allemaal in het boekverslag komen te staan? Wat vindt de docent belangrijk om terug te zien in het boekverslag? Het is belangrijk om goed antwoord te geven op de gestelde vragen in de opdracht, zo krijg je uiteindelijk de meeste punten! Brief Schrijven Aan De Hoofdpersoon Van Een Boek Feitelijke gegevens Begin elk boekverslag met de feitelijke gegevens. Dit zijn de gegevens die te vinden zijn op of in het boek, maar waarvoor je de inhoud van het boek nog niet hoeft te lezen. De feitelijke gegevens die je in ieder geval moet vermelden zijn de titel, de schrijver, de uitgeverij, jaar van uitgave en het genre.

Soms wordt ook gevraagd het aantal bladzijden te vermelden, dit noem je ook bij de feitelijke gegevens. Beschrijving van de personen Elk boek kent één hoofdpersoon, of meerdere hoofdpersonen. Ga bij jezelf na welke personen in het verhaal een belangrijke rol spelen. Schrijf per hoofdpersoon een korte beschrijving van het karakter en eventueel ook van het uiterlijk van deze persoon.

Geef geen opsomming van eigenschappen van de hoofdpersoon, maar maak er een mooi lopend verhaal van. Ga bij de beschrijving van de personen ook in op het perspectief vanuit waar het boek is geschreven. Is er sprake van een ik-persoon die het verhaal vertelt, wordt het verhaal vanuit verschillende personen verteld of is er een alwetende verteller? Samenvatting Bij elk boekverslag hoort een samenvatting.

In een samenvatting vertel je de belangrijkste gebeurtenissen, veranderingen en ontwikkelingen van het verhaal. Gebruik hiervoor de aantekeningen die je hebt gemaakt tijdens het lezen van het boek! Op welke pagina’s gebeurt er iets bijzonders of onverwachts? Lees deze stukken kort nog een keer en bedenk dan hoe je het in je eigen woorden kan beschrijven in de samenvatting.

Nog een aantal handige tips voor het schrijven van een samenvatting zijn:

Gebruik je eigen woorden, schrijf niet letterlijk de zinnen over uit het boek. Houd de volgorde van het boek aan; gebeurtenissen die eerst gebeuren in het boek, beschrijf je ook als eerste in je samenvatting. Maak je samenvatting niet te lang! Dit is vaak lastig, maar probeer goed na te denken over de hoofdzaken van het verhaal en de bijzaken. Beschrijf in de samenvatting vooral hoofdzaken, en laat de bijzaken voor wat ze zijn.

Brief Schrijven Aan De Hoofdpersoon Van Een Boek Tijd en ruimte In dit onderdeel van het boekverslag beschrijf je in welke tijd en op welke plekken het verhaal zich afspeelt. Het is hierbij belangrijk dat je een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving geeft. Bij een beschrijving van de tijd vertel je iets over het moment waarop het verhaal zich afspeelt.

Speelt het verhaal zich af in het verleden, in het nu of in de toekomst? En speelt het verhaal zich af in binnen een paar maanden, binnen een jaar of misschien zelfs binnen een dag? Je kunt ook nog iets vertellen over de chronologie van het verhaal. Verloopt het verhaal aan een stuk door, of is er sprake van ‘flashbacks’, of een duik in de toekomst.

You might be interested:  Boek 5 Talen Van De Liefde

Bij de beschrijving van de ruimte ga je in op waar het verhaal zich afspeelt. Speelt het verhaal zich af op een plek (bijvoorbeeld in een stad of in een dorp), of verplaatsen de personen zich gedurende het verhaal? Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving, en vertel ook waarom de tijd en ruimte belangrijk zijn voor het verhaal.

Je mening over het verhaal Je mening over hoe het boek las

Ga bij dit onderdeel vooral in op je eigen mening van het verhaal, dit is het belangrijkste onderdeel. Daarnaast is het ook belangrijk dat je je mening motiveert. Zeg dus niet alleen: ‘Ik vond het een leuk boek!’, maar ook waarom je het een leuk boek vond.

 1. Bijvoorbeeld: ‘Ik vond het een leuk boek, omdat ik de avonturen van de hoofdpersoon heel spannend vond om te lezen.’ Naast de mening over het verhaal kun je ook nog even kort ingaan op hoe het boek las.
 2. Was het een moeilijk boek? Of juist makkelijk? Waren er veel woorden die je niet begreep? Of was het taalgebruik juist precies goed? Door deze twee delen van je eigen mening te beschrijven, heb je uiteindelijk ook mooie uitgebreide eigen mening op papier staan.

Algemene tips Hier vind je nog een aantal algemene tips, die ervoor kunnen zorgen dat je nog net die paar puntjes hoger haalt:

Zorg voor een nette lay-out. Maak een voorblad met je eigen naam, de titel van het boek, de naam van de docent en de datum dat je het boekverslag inlevert. Zorg er ook voor dat de bladzijden genummerd zijn, en dat je de papieren samenbindt door een mapje of een nietje. Zo raakt er niets kwijt! Maak je boekverslag niet te lang. Zorg ervoor dat alleen de onderdelen die worden gevraagd in je boekverslag staan, en laat de rest voor wat het is. Tegelijkertijd moet je er wel voor zorgen dat je volledig bent, en geen belangrijke dingen vergeet. Kom je er even niet uit? Geen zorgen! De coaches van Mr. Chadd staan voor je klaar om je te helpen!

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Samenvatting maken Motivatiebrief schrijven Zakelijke brief

Hoe schrijf je een brief aan een auteur?

Stuur een brief naar de schrijver van het boek. Gebruik je eigen naam en adres en verzin het adres van de schrijver. Houd je aan de briefafspraken van een zakelijke brief.

Hoe begin je met het schrijven van een brief?

Antwoord – Het is af te raden Geachte en Beste zelfstandig als aanhef te gebruiken, dat wil zeggen zonder dat er iets op volgt. Vooral in België worden Geachte en Beste vaak zelfstandig als aanhef gebruikt, maar niet iedereen wordt graag op die manier aangeschreven.

Wat doet een hoofdpersoon?

Personage, wat is dat en welke soorten zijn er? Vaye MusicalTheater Een personage in een toneelstuk of musical is de rol die door een acteur of actrice wordt gespeeld. Het woord personage stamt af van het Latijnse woord persona, dat ‘masker’ betekent. Heel vroeger droegen acteurs in toneelstukken ook vaak maskers. Personages zijn onder te verdelen naar de rol die ze in het verhaal spelen:

You might be interested:  To Kill A Mockingbird Verschil Film Boek

De hoofdpersoon of hoofdrol: het belangrijkste personage in het stuk. Deze rol wordt vertolkt door de hoofdrolspeler. Het verhaal speelt zich rond de hoofdpersoon af. In de meeste verhalen is de hoofdpersoon de held van het verhaal. De schurk. Dit is de tegenpool van de hoofdpersoon en is de tegenwerkende kracht in het conflict. Dit wordt met een moeilijk woord ook wel de ‘antagonist’ genoemd. Bijfiguren, bijrollen of achtergrondfiguren. Dit zijn personages in het verhaal, die niet de hoofdrol spelen. Deze personages zijn alleen aanwezig omdat ze in het echte leven ook aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de buurvrouw, de postbode of de barkeeper.

Vaak hebben personages een eigen karakter: een eigenschap die het ene personage onderscheidt van de andere personages. Personages kan je ook onderverdelen naar de mate waarin hun karakter is uitgewerkt:

Een dynamisch personage of rond karakter. Dit personage maakt in de loop van het verhaal een ontwikkeling door. Als toeschouwer lijken we hem of haar echt te leren kennen. Een statisch personage of vlak karakter. Hier maakt de acteur geen ontwikkeling door en wordt ook niet echt uitgewerkt in het verhaal. Dat is ook niet nodig voor het verhaal. Vaak heeft een bijfiguur een vlak karakter. Een type. Een type is een personage waarvan maar één karaktertrek is gegeven, of waarvan de karaktertrekken tot karikatuur zijn gemaakt. In dat laatste geval spreek je ook wel van een typetje.

In een rollenspel spelen meerdere spelers allemaal een eigen personage. Hoewel elke voorstelling dus eigenlijk een soort rollenspel is, worden de term rollenspel vaker gebruikt voor een onderdeel van psychologische tests of in onderwijskundige methoden. Ook in het gamen worden tegenwoordig veel rollenspellen gespeeld. : Personage, wat is dat en welke soorten zijn er? Vaye MusicalTheater

Wat is het verschil tussen een hoofdpersoon en een bij persoon?

6.8

 • Begrippenlijst door een scholier
 • 4e klas havo | 642 woorden
 • 13 september 2012

6.8 19 keer beoordeeld Taal Nederlands Vak Methode ADVERTENTIE Begin jij in september met studeren? Meld je dan nu aan voor onze eerstejaars-mails. Van juni t/m september tippen we je de beste artikelen, video’s en podcastafleveringen om je optimaal voor te bereiden op het studentenleven. Max.1 mail per twee weken en het stopt automatisch! Basisvragen bij het lezen van een verhaal:

 1. Waarover word verteld? Gebeurtenissen, personages en de tijd en ruimte.
 2. Hoe word verteld?
 3. Wie verteld?

– Chronologische volgorde: de in tijd op elkaar volgende momenten of gebeurtenissen. – Hoofdpersoon: de persoon die betrokken is bij de belangrijkste gebeurtenissen. – Bijpersoon helper: helpt de hoofdpersoon bij het behalen zijn doel – Bijpersoon tegenstander: zit de hoofdpersoon dwars bij het behalen van zijn doel.

Directe manier: je leest een duidelijke opsomming van karaktereigenschappen, uiterlijk en innerlijk. – Indirecte manier: je leert personages kennen door wat ze doen of nalaten en door wat ze denke, zeggen of verzwijgen. – Setting: tijd en ruimte samen. De gebeurtenissen in een verhaal worden niet altijd in chronologische volgorde verteld.

Als lezer leg je verbanden tussen de gebeurtenissen, zodat je zelf de chronologische volgorde vaststelt. Gebeurtenissen in verhalen komen op gang omdat personages iets doen of op gebeurtenissen reageren. De personages hebben verschillende rollen: ze zijn hoofdpersoon of bijpersoon, waarbij de hoofdpersoon een doel nastreeft.

 1. Als lezer leer je personages kennen op een directe of indirecte manier.
 2. Je kunt personages beoordelen op basis van normen en waarden.
 3. Een verhaal speelt in een bepaalde tijd en in een bepaalde ruimte.
 4. Tijd en ruimte samen nou je setting.
 5. Structuur/opbouw: hoe een verhaal in elkaar zit.
 6. Verteltijd: de tijd die je nodig hebt op een verhaal te lezen – Vertelde tijd: de tijd die de gebeurtenissen in chronologische volgorde in beslag nemen.
You might be interested:  Ik Heb Een Boek Geschreven En Nu

– Vooruitwijzing: verwijzen naar wat nog zal gebeuren. – Terug verwijzingen: verwijzen naar iets wat al gebeurt is. – Flashback: hele uitvoerige terugverwijzing. – Motieven: betekenisvolle elementen die in verhalen herhaald worden. – Verhaalmotief: terugkeren van situaties, waarnemingen, opvattingen, gebeurtenissen of gevoelens. In veel verhalen is er verschil tussen de vertelde tijd en de verteltijd. In een verhaal komen vooruitwijzingen voor naar wat nog zal gebeuren en terugverwijzingen naar wat al is gebeurd. Een uitgebreide vorm van terugverwijzing is de flashback. Betekenisvolle herhalingen in een verhaal heten motieven.

Verhalen kunnen bestaan ui een of meer verhaallijnen. – Auctoriale vertelinstantie: de verteller is duidelijk merkbaar in de tekst aanwezig, bijvoorbeeld door commentaar of door jou als lezer uitleg over een situatie of gebeurtenis te geven. – Ik-vertelinstantie: merkbaar aanwezig, ik-figuur is de verteller, het is een personage in het boek.

– Meerboudige ik-vertelinstantie: meer dan een ik-verteller. – Personale vertelinstantie: de vertelinstantie is niet merkbaar aanwezig in het verhaal. Een verhaal wordt verteld door een vertelinstantie. Als de vertelinstantie merkbaar aanwezig is in het verhaal en geen personage is dan is het een autctoriale vertelinstantie, de is de vertelinstantie wel een personage dan is het een in-vertelinstantie.

Hoe noem je de personen in een boek?

Hoe zit het ook alweer met personages? – Heel kort: Personages zijn alle personen die je als lezer tegenkomt in het boek, waarbij de protagonist, de antagonist en bij-figuren worden onderscheiden.

Hoe begin je een brief zonder Ik?

Geachte of Beste – De eerste vraag is of de correspondentie het best kan beginnen met Geachte of Best e. Bij brieven is Geachte meestal de aangewezen aanhef. Dat heeft ermee te maken dat brieven tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar in vrij formele situaties gebruikt worden, en daar past uiteraard een formele aanhef bij.

Wat is de opbouw van een brief?

 1. Home
 2. Taalloket
 3. Plaats en datum in brief: links / rechts

Het is het gebruikelijkst om een regel als ‘Den Haag, 28 februari 2021′ aan de linkerkant te zetten. Maar wie hem liever rechts plaatst, maakt zeker geen fout.

Er bestaat een grote variatie in briefindelingen, maar de lay-out die tegenwoordig het vaakst wordt gebruikt, is de ‘Amerikaanse indeling nieuwe stijl’. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn:

 • alle vaste briefonderdelen beginnen links tegen de kantlijn;
 • de volgorde van de vaste onderdelen is: afzender, geadresseerde, plaats en datum, onderwerp, kenmerk, aanhef, briefinhoud, slotformule en ondertekening, bijlagen en kopie;
 • een nieuwe alinea begint niet met een inspringing, maar na een witregel.

Overigens staan de gegevens van de afzender bij bedrijven vaak op een andere plaats, bijvoorbeeld in het briefhoofd, in de rechterbovenhoek, of onderaan.

Hoe stel je een persoonlijke brief op?

Kenmerken van een persoonlijke brief – Een persoonlijke brief noemen we ook wel een informele brief. Een persoonlijke brief schrijf je naar iemand waar je een echte, persoonlijke band mee hebt. Dus, naar mensen die je echt goed kent. Als het goed is weet je al hoe jullie met elkaar praten.

 1. Dit kun je grotendeels vasthouden tijdens het schrijven van een persoonlijke brief.
 2. Zorg er wel voor dat je duidelijk blijft en breng structuur aan in je verhaal.
 3. Dit maakt het makkelijker om jouw brief te lezen.
 4. Maak ook gebruik van alinea’s waar mogelijk.
 5. Schrijf nooit persoonlijke brieven naar iemand waar je niet een persoonlijke band mee hebt zoals naar je leerkracht of naar een bedrijf.

Schrijf in zo’n geval een formele brief. Wil je weten hoe je zo’n brief schrijft? Check onze aparte uitleg!

Welk programma om een brief te schrijven?

Voor het schrijven van brieven, uitnodigingen, verslagen en andere teksten, is het Office-programma Word heel geschikt.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács