Genezen Van Diabetes Type 2 Boek
Boekrecensie: Diabetes type 2? Maak jezelf beter Een vroegtijdige diagnose, behandeling en leefstijlaanpassingen kunnen diabetes type 2 voorkomen een zelfs terugdraaien. Dit staat op de achterzijde van het boek geschreven door specialisten Hanno Pijl en Karine Hoenderdos.

Het is geen nieuw boek, maar wel een die dit jaar in de zevende druk verschijnt. Het is daarom tijd voor een recensie. Wij hebben geen specifiek verstand van boeken, maar het exemplaar voor ons, nodigt uit tot bladeren waarna we twee voorwoorden treffen en een tien stappen plan verdeelt in dito hoofdstukken.

Het eerste voorwoord komt van de directeur van de Diabetesvereniging Nederland, Olof King en de andere is van de hand van hoogleraar Jaap Seidell. Terwijl King het heeft over volhouden door te genieten van het leven, vraagt Seidell aandacht voor volwaardige voedingsmiddelen in plaats van voedingsstoffen.

Ing gaat voor voeden, terwijl Seidell het nog vooral heeft over voeding. Opvallend is overigens dat King stelt dat het hebben van een diabetes een feit is waar niet veel aan te veranderen valt, zolang de aandoening niet te genezen is, terwijl Seidell de boodschap van de auteurs onderschrijft dat diabetes te voorkomen is en soms zelfs te genezen.

Zonder verdere toelichting van de schrijvers ervaren we de verschillende standpunten als verwarrend. Los daarvan wordt gesteld dat het volgen van het boek kan leiden tot aanpassing van de medicatie en die boodschap zou nog wel een prominentere plaats mogen hebben.

De rest van het inleidende deel is zeer toegankelijk en legt uit wat diabetes is en waarom je dit boek dient te lezen. Hanno Pijl is hoogleraar diabetologie en internist die gespecialiseerd is in diabetes type 2. Karine Hoenderdos is diëtist en journalist, die verschillende boeken heeft afgeleverd. Beiden delen een ‘oerverleden’, waarbij Hoenderdos meegewerkt heeft aan een pilotonderzoek met oervoeding, terwijl Pijl zijn medewerking heeft geleverd aan een,

Beiden hebben direct of indirect al enige antipathie geuit over (veel) koolhydraten en het gegeven dat twee van tien hoofdstukken gaan over dit onderwerp is dan ook geen verrassing. Hoewel er soms nog gerefereerd wordt naar de oertijd, is dat niet het uitgangspunt van het boek.

 • In hoofdstuk 1 en 3 wordt uitgebreid aandacht geschonken aan snelle suikers en koolhydraten.
 • Wij zouden sinds de oertijd dol zijn op de zoete smaak van suiker en daardoor dooreten.
 • Deze suikers zouden ook nog eens niet verzadigen en mogelijk zelfs verslavend zijn.
 • In hoofdstuk drie gaat men in op koolhydraten, waar snelle suikers een deel van uitmaken, en daar stelt men dat het opjagen van de insuline, het afslanken remt.

Het hoog houden van insuline zou ervoor zorgen dat je niet kunt afslanken of zelfs aan kunt komen, een idee dat de koolhydraat-insulinehypothese genoemd wordt. Verder zouden we dik kunnen worden van koolhydraten, omdat de lever deze omzet in vet. Al deze claims zijn ongenuanceerd of zelfs onjuist.

 1. Verzadiging en verslaving Het idee dat koolhydraten en suiker in het bijzonder niet zouden verzadigen wordt tegengesproken in diverse experimenten waarin dit ook ad libitum getest is.
 2. Zo blijkt uit onderzoek dat suikerrijke jelly beans beter verzadigen dan wit brood, simpelweg omdat men er misselijk van wordt (Holt SN 1995).

Men at er dus niet van door en dat geldt voor veel snoepgoed. Het idee dat een ei goed verzadigt, omdat het rijk is aan eiwit (10%) en arm is aan koolhydraten lijkt daarentegen de stelling wel te steunen, ware het niet dat de gekookte aardappel twee maal zo goed verzadigt als een ei, terwijl de aardappel minder eiwit bevat en veel rijker is aan koolhydraten.

Als je deze aardappel daarentegen frituurt dan daalt het koolhydraatgehalte, terwijl het vetaandeel aanzienlijk toeneemt. Verzadiging zou volgens de logica van deze auteurs moeten toenemen, maar daalt juist. En als men daar zout overheen strooit in plaats van suiker, dan eet men er nog veel meer van. Deze informatie is al bekend sinds de vorige eeuw (Holt SN 1995) en is daarna vele malen bevestigd.

De suggestie dat suiker mogelijk verslavend is, maakt het niet alleen alarmnistisch, maar is ook verre van juist. In een discussie over het onderwerp met Jaap Seidell op de, werd de suggestie verworpen door tegenstrijdig experimenteel bewijs. De empirie is duidelijk in conflict met de theorie.

 1. Het benoemen van deze gebeurtenis is van belang, omdat Karine Hoenderdos getuige was van dit debat, waarin overeenstemming werd bereikt dat er geen sprake kan zijn van suikerverslaving.
 2. Het debat is waar alle partijen bereid zijn om verantwoording af te leggen voor hun claims, waar iedereen wijzer van wordt.

De uitslag van het debat ligt perfect in lijn met het voorwoord van Seidell, waarin hij pleit om aandacht te geven aan voedingsmiddelen in plaats van voedingsstoffen. Het heeft alleen niet geleid tot een wijziging in het boek, waarin men vasthoudt aan een frenologische kijk op verslaving.

Het probleem is echter dat obese mensen voorkeur geven aan vet en als men bijvoorbeeld met naloxone, het vermogen om te genieten hindert, dan laten ze vet staan en niet suiker. Het is geen pleidooi om te vet te schrappen, maar een duidelijk signaal dat we moeten stoppen met het demoniseren van een macronutriënt, voordat het echt gênant gaat worden.

Het aanmaken van nieuw vet, de novo lipogenese zoals dat technisch heet, is een weinig productief proces. In een onderzoek van lowcarbvoorstanders, waarin men in enkele weken de koolhydraatinname stapsgewijs opschroefde van 50 naar 350 gram koolhydraten per dag leidde het inderdaad van 2,59 naar 3,6 procent toename van vetaanmaak (Volk BM 2013).

Dit lijkt de suggestie te bevestigen, maar een omrekening in absolute getallen, leidt tot de ontnuchterende conclusie dat het gaat om een totaal van 0,3 gram. We hebben het dan over die 3,6 procent en niet eens het verschiil tussen 2,59 en 3,6 procent als gevolg van een verzevenvoudiging van de inname van koolhydraten.

Het is dus absurd om te denken dat men vervet doordat koolhydraten omgezet worden in vet. Een biopt bevestigt deze vinding, aangezien de lever uitsluitend palmitinezuur aan kan maken, maar de inhoud van vetcellen gedomineerd wordt door oliezuur. Het is een ophef over niets.

Ook de suggestie dat koolhydraten de insulineniveaus hoog houden en daardoor het afslanken bemoeilijken is onjuist. Het is namelijk heel goed mogelijk om en van de medicatie af te komen. Dit wordt bevestigd met wat wij in de praktijk meemaken. De onevenredige aandacht voor koolhydraten beperkt de keuze.

Het is juist limitering die zorgt voor het effect. Of je nu gluten, koolhydraten of vlees schrapt. Je slankt altijd af, omdat je namelijk ineens bewust bezig bent met voeding. Testimonials van 200.000 dieettitels op Amazon illustreren dat, ondanks dat de adviezen van de verschillende boeken elkaar volledig tegenspreken.

Het nadeel van schrappen is dat je niet de rest van je leven bewust kunt zijn en diezelfde limiterende factor is een van de redenen waarom men terugvalt. Het dieet kan alleen maar een leven lang werken als het bij je past. Een ander probleem van de onevenredige aandacht aan koolhydraten is dat het je keus ontneemt en dat kan averechts werken.

Hoewel de onderbouwing van de aanpak zeer discutabel is, kan het nog steeds werken. Het schrappen van vloeibare calorieën, het bewuster eten en het stoppen van tussendoor snacken kan namelijk simpelweg zorgen dat men in een negatieve energiebalans raakt.

Dat is het enige werkzame middel, hoewel dat in de praktijk soms anders lijkt. Het minderen van koolhydraten leidt ogenschijnlijk tot het onder controle kunnen houden van de bloedsuikerspiegel. Het is ook gunstig voor de HbA1c waarde, maar opvallend is dat men toch vaak faalt op de nuchtere glucosetolerantietest.

Dit conflict is niet zo mysterieus als het lijkt, aangezien insulineresistentie niet afneemt, door koolhydraten te minderen. Insulineresistentie neemt pas af als men daadwerkelijk ontvet en daar is het schrappen van koolhydraten niet per se een must. Het schrappen van koolhydraten heeft wel een ander voordeel, namelijk dat het motiverend kan zijn.

 • Een gunstige HbA1c, maar vooral het verlies van vocht in de eerste paar dagen leidt vaak tot vreugde.
 • Wij moeten alleen waken voor onjuiste verklaringen.
 • In Leende waar men mensen met obesitas een lowcarb dieet voorschrijft, leidde dat bij een deel van de populatie tot spontane afname van het gewicht.

Een ander deel kwam echter met gemiddeld 7 kg aan. Koolhydraten minderen is verre van een panacee en het blijven verspreiden van onjuiste informatie is onverantwoord. Het deel in het boek over stress is wat mager en wordt vooral vanuit een fysiologische oogpunt behandeld.

 1. Dat is lastig, aangezien stress een enorm probleem is bij volhouden.
 2. Je kunt ongetwijfeld afslanken met dit boek en ook nog van de medicatie afraken.
 3. Wij zijn direct en indirect duizenden malen getuige geweest van afslanksuccessen met diverse voedingspatronen.
 4. Het probleem is echter niet zozeer iemand van de medicatie afkrijgen, het probleem is vooral van de medicatie afhouden.

Stress speelt hierin een belangrijke factor. Een verklaring dat troosteten niet daadwerkelijk troost, zal daar niet echt aan bijdragen. Wij hebben hier in de praktijk veel mee te maken. Vooral de vraag vanuit het bedrijfsleven naar vitaliteitsprogramma’s zorgt ervoor dat we alle lagen van de bevolking bedienen.

Als een loonbeslag dreigt of als junkfood nog de enige vorm van vermaak is, dan werken dit soort adviezen totaal niet. Het actief kunnen managen van de stressbronnen is veel nuttiger, maar het is nog maar de vraag of dat thuishoort in een boek dat gedomineerd wordt door voeding. Het is wel een probleem dat veel voorkomt bij de lage sociale klasses, die chronische financiele stress hebben en waar diabetes ook het meest voorkomt.

Het gevoel overvalt ons dat zij niet de doelgroep zijn voor dit boek. Wij hebben ruim 15 jaar ervaring in het toepassen van leefstijlprogramma’s in gezonde- en klinische populaties en hoewel we blij zijn met de aandacht, vinden we het vaak ook moeilijk om te zien dat vanuit een klinische perspectief vooral voeding de aandacht krijgt.

Onze ervaring, gesteund door literatuur, suggereert echter dat voeding slechts een deel van de puzzel is en mogelijk zelfs een relatief klein aandeel heeft. Daarom zijn we verheugd om te zien dat er aandacht is voor bewegen, stress, sociale steun en slaap. Bewegen wordt uiteengezet in vier vormen, waarbij cardio aandacht krijgt omdat het de conditie verbetert.

Cardio is echter ook buitengewoon belangrijk omdat dit tien maal effectiever is voor het ontvetten van de viscera dan een dieet. Een gegeven dat veel meer aandacht mag krijgen dan de novo lipogenese en de vraag of suiker verslavend is. Overigens kan krachttraining de conditie ook verbeteren, maar,

Zeer fijn is ook de aandacht voor slapen, waarin men pragmatisch te werk gaat. Het zijn eenvoudig te volgen adviezen met verschillende opties en het effect kan van onschatbare waarde zijn. Een hoofdstuk over sociale steun is ook welkom, want geen mens is een eiland. Wat ons betreft had het aangevuld mogen worden met het bespreken van,

Er wordt in een boek dat sterk voedingsgericht is in ieder geval een serieuze poging ondernomen om de biopsychosociale visie ook inhoud te geven. Het laatste hoofdstuk gaat over koken met liefde. Niet onze specialiteit, aangezien we meer focussen op voeden dan op voeding.

 1. Daarom kunnen we uitsluitend stellen dat er een diversiteit aan recepten is, soms aangevuld met praktische adviezen of variaties.
 2. Het ziet er voor ons aanlokkelijk uit en het is rustig en stijlvol vormgegeven.
 3. Het sluit het beste aan op de voorwoorden, waarbij men pleit voor genieten en het eten van volwaardige voedingsmiddelen.
You might be interested:  Wat Is Chronologisch In Een Boek

Wel moeten we een kanttekening plaatsen bij de kokenaanpak. Onze praktijkervaring heeft ons geleerd dat sommige mensen niet zouden moeten koken, aangezien dat slechts is voor hun humeur, hun relatie en soms ook voor hun gezondheid. Gelukkig zijn er tegenwoordig zat goede niet-dooreet opties.

 1. Het boek ‘Diabetes type 2? Maak jezelf beter’ is een uitnodigend en toegankelijk boek, waarin men een biopsychosociale aanpak adviseert bij het managen en zelfs bestrijden van diabetes type 2.
 2. Dat maakt het een voedingsboek met leefstijladviezen, waardoor het vollediger is dan veel andere boeken waarin voeding en recepten domineren.

en daar zou nog het een en ander aan verbeterd kunnen worden. Wij besteden ruime aandacht aan de technische onjuistheden over koolhydraten, omdat dit soort zaken ons werk bemoeilijken en het is bovendien onnodig. Wetenschap en praktijk laten namelijk zien dat je onafhankelijk van koolhydraten mensen kunt helpen met diabetes.

Wij juichen dan ook de optimistische toon van het boek toe en sluiten af met een citaat van Seidell uit het voorwoord. De boodschap dat diabetes type 2 te voorkomen is en soms zelfs te genezen is lang niet bij iedereen bekend niet bij de mensen die er last van hebben, maar ook niet bij hun artsen en diëtisten.

Hopelijk draagt dit boek er in belangrijke mate toe bij dat die boodschap breed verbreid raakt. Wij hopen het ook! Meer lezen uit deze categorie ”: Dit onderwerp komt aan bod in de volgende opleidingen: Recente artikelen () uit overige categorieën: Redactionele noot Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. We vernemen graag feedback over onze artikelen, omdat we verantwoording afleggen voor claims belangrijk vinden. Dit artikel is een korte post over actualiteit, een uitgelicht onderzoek of een curiositeit.

Het is geen uitputtende verhandeling over het onderwerp, maar het is bedoeld om een punt te maken door het in de context te plaatsen. Wil je kennis uitwisselen over vitaliteit, fitness en leefstijl met andere (aspirant)professionals, bezoek dan onze,

Holt SH (1995), Miller JC, Petocz P, Farmakalidis E. A satiety index of common foods. Eur J Clin Nutr.1995 Sep;49(9):675-90 Volk BM (2014), Kunces LJ, Freidenreich DJ, e.a. Effects of step-wise increases in dietary carbohydrate on circulating saturated Fatty acids and palmitoleic Acid in adults with metabolic syndrome. PLoS One.2014 Nov 21;9(11):e113605.

: Boekrecensie: Diabetes type 2? Maak jezelf beter

Kan je type 2 diabetes genezen?

Kan je diabetes type 2 omkeren met een dieet? · Gezondheid en wetenschap Genezen van diabetes type 2 is niet mogelijk maar volgens wetenschappers kan je het wel omkeren met een dieet. De resultaten van deze goed opgezette studie zijn veelbelovend en tonen aan dat een goede voedingsbegeleiding mooie resultaten kan opleveren bij mensen met diabetes type 2.

Ze bevestigen dat een aanpassing van de leeftstijl de eerste behandelingsoptie zou moeten zijn. Dit staat ook zo in de Belgische richtlijnen. Voor deze uitspraak beroepen de wetenschappers zich op de resultaten van de DiRECT-studie. Deze studie werd uitgevoerd in 49 huisartsenpraktijken in Schotland en Engeland.

Ruim 300 mensen die maximum 6 jaar hadden, namen er aan deel. Alle deelnemers hadden overgewicht of, De leeftijd schommelde tussen de 20 en 65 jaar. De helft van de deelnemers (interventiegroep) kreeg 2 jaar geleden een voedingsinterventie. In de eerste fase van de behandeling kregen de deelnemers een zeer streng energiebeperkt dieet op basis van shakes (ongeveer 3 – 5 maanden).

 1. In de tweede en derde fase kregen de deelnemers begeleiding om het verkregen gewichtsverlies vast te houden.
 2. Ondertussen kreeg de andere helft (controlegroep) de standaardbehandeling.
 3. De deelnemers werden 2 jaar gevolgd.
 4. Na één en twee jaar werd nagegaan hoe het gewicht en de geëvolueerd waren.
 5. Meer specifiek werd nagegaan bij hoeveel deelnemers de diabetes kon omgekeerd worden.

Dit noemt men ook in remissie gaan. Voor de onderzoekers betekent remissie dat het HbA1c, een bloedwaarde om het gemiddelde suikergehalte van de laatste maanden in te schatten, lager is dan 6,5% zonder gebruik van diabetesmedicatie. Na twee jaar is 36 % van de diabetespatiënten die de voedingsinterventie kregen in remissie.

Dat is lager dan de 46 % die 1 jaar na aanvang in remissie was. Volgens de onderzoekers kwam dit omdat het gewicht in het tweede jaar gemiddeld met 2,6 kg was gestegen. Het omkeren van diabetes type 2 blijkt namelijk sterk gerelateerd aan de mate van gewichtsverlies. Van de deelnemers die na 2 jaar minimaal 10 kg gewicht verloren waren, is 64 % nog steeds in remissie.

Ongeveer 1 op de 4 deelnemers in de interventiegroep wist dit gewichtsverlies te bereiken. Ook bij de deelnemers uit de interventiegroep die niet in remissie gingen, werden er positieve resultaten geboekt. Het HbA1c daalde na 2 jaar gemiddeld van 7,7 % naar 7,1 %.

Hoe kom je af van diabetes?

Hoe kun je diabetes type 2 omkeren? – Gezonder gaan eten is de eerste stap Eet voldoende groente en fruit en ongezoete zuivel. Kies de volkoren variant van brood, rijst en pasta, eet dit in bescheiden porties. Eet één keer per week vis. Kies voor mager vlees en onverzadigde vetten in olijfolie, vloeibare margarine, ongezouten noten en zaden.

Wees matig met koek, snoep en snacks en vermijd suikerrijke dranken als frisdrank en vruchtensap. Probeer wat af te vallen als je te zwaar bent Een paar kilo minder zorgt er vaak al voor dat je lichaam weer beter reageert op insuline. Het kan hierbij helpen om minder koolhydraten te eten. Lees meer over gezond en verantwoord afvallen,

Doe dat altijd in overleg met je arts of diabetesverpleegkundig omdat dit invloed heeft op je medicatie. Een diëtist kan je hierbij adviseren. Ga meer bewegen Bewegen zorgt er ook voor dat je lichaam gevoeliger wordt voor insuline. Je hoeft niet fanatiek te gaan sporten: wandelen, fietsen of in de tuin werken is ook goed.

Is er een genezing voor diabetes?

Is diabetes type 1 te genezen? Diabetes type 1 is op dit moment helaas nog niet te genezen. Wel kun je insuline spuiten om de ziekte onder controle te houden, of in zware gevallen een transplantatie overwegen om de ziekte te verlichten.

Hoeveel koolhydraten per dag bij suikerziekte?

Hoeveel koolhydraten per dag? – Hoeveel minder koolhydraten moet je dan eten? Dit verschilt per persoon. Het hangt af van hoe snel je gewicht wilt verliezen, en wat je goed kunt volhouden. Overleg met je diëtist welke mate van koolhydraatbeperking voor jou het beste is. We onderscheiden de volgende mate van beperking:

Matig: 130 – 230 gram koolhydraten per dag (26 – 45 en%) Weinig: 50 – 130 gram koolhydraten per dag (10 – 26 en%) Zéér weinig: 20 – 50 gram koolhydraten per dag (<10 en%), dit wordt ook wel het 'ketogeen dieet' genoemd.

Hoeveel koolhydraten zitten in een voedingsmiddel? Dat zie je op het etiket op de verpakking, of zoek het op in speciale lijsten of apps,

Kun je oud worden met diabetes type 2?

Levensverwachting – De levensverwachting van mensen van 45 jaar met diabetes type 1 leven is gemiddeld 13 jaar lager dan mensen zonder diabetes. Voor een 45-jarige met diabetes type 2 is dat gemiddeld 4 jaar lager. Als mensen ouder worden blijft er een verschil in levensverwachting tussen deze groepen bestaan, maar dit wordt wel kleiner.

You might be interested:  Hoe Maak Je Een Boek Verslag

Wat is het beste middel tegen diabetes?

Meestal is diabetes type 2 goed te behandelen met gezond leven, metformine, gliclazide (of een ander sulfonylureumderivaat) en insuline (of DPP-4-remmers/ GLP-1-agonisten). Er zijn nog meer medicijnen bij diabetes type 2. Soms zijn die nodig als de bloedsuiker met andere medicijnen niet goed in te stellen is.

Is veel water drinken goed voor diabetes?

Ik heb diabetes type 2 en mijn bloedsuiker blijft te hoog In het kort

Uw nuchtere bloedsuiker is te hoog als deze hoger is dan 8. Een te hoge bloedsuiker is niet direct gevaarlijk voor uw gezondheid. Drink elke dag 1,5 tot 2 liter: water, thee of koffie zonder suiker. Eet gezond en beweeg veel. Blijf uw medicijnen nemen. Maak een afspraak met uw huisarts. U bespreekt dan samen waarom uw bloedsuiker te hoog blijft. Als het nodig is wordt uw behandeling aangepast.

Goede bloedsuiker

Een goede bloedsuiker voor ‘s ochtends als u nog niet gegeten of gedronken heeft is: tussen 4,5 en 8. Dit heet de nuchtere bloedsuiker. Na het eten gaat uw bloedsuiker omhoog. Een goede bloedsuiker voor 2 uur na het eten is: lager dan 9. Met de behandeling probeert u uw bloedsuiker daarom steeds tussen 4,5 en 9 te houden.

Uw bloedsuiker is te laag als deze lager is dan 3,5. Een te lage bloedsuiker noemen we hypo glykemie (een hypo). Een is gevaarlijk. Er is snel actie nodig. Uw bloedsuiker is te hoog als deze hoger is dan 9. Een te hoge bloedsuiker noemen we hyper glykemie. Een te hoge bloedsuiker is niet direct gevaarlijk. Het is wel nodig om uw behandeling te bespreken. Misschien moet die aangepast worden.

Wat merk ik U kunt klachten hebben als uw bloedsuiker te hoog is, maar dat hoeft niet. Klachten die u kunt hebben door een hoge bloedsuiker:

dorst droge tong veel plassen moe of slaperig zijn veel jeuk vaker ontstekingen hebben, zoals een blaasontsteking

Bij een erg hoge bloedsuiker kunt u deze dingen merken:

U wordt steeds zwakker. U bent suf of raakt in coma. U ademt moeilijk: u ademt snel en/of diep. U plast niet of heel weinig en u heeft dorst (dit komt door uitdroging). U moet overgeven.

Oorzaken Een te hoge bloedsuiker kan komen door deze dingen:

U eet en drinkt meer koolhydraten dan normaal. U bent vergeten uw medicijnen te nemen. U beweegt minder dan normaal. U heeft stress, bijvoorbeeld door een examen, ongeluk of operatie. U bent ziek met koorts, overgeven of diarree. U gebruikt medicijnen (voor andere klachten) die uw bloedsuiker verhogen. U bent aan het,

Adviezen Bij klachten die passen bij een te hoge bloedsuiker doet u deze dingen:

Controleer of uw bloedsuiker inderdaad te hoog is. U meet uw bloedsuiker zelf. Of u laat uw bloedsuiker bij de huisarts controleren. Blijf uw medicijnen nemen. Ook als u maar weinig eet, neemt u toch uw medicijnen. Drink genoeg: 1,5 tot 2 liter per dag. Neem drinken zonder suiker: water, thee of koffie zonder suiker. Probeer, Bij koorts, overgeven of diarree: drink extra veel. Drink bouillon om te zorgen dat u niet uitdroogt. En bel uw huisarts of de diabetesverpleegkundige.

Een te hoge bloedsuiker voorkomen Zo kunt u een te hoge bloedsuiker voorkomen:

:

veel groente, fruit, volkoren producten, peulvruchten en noten 1 keer per week vis, liefst vette vis zoals haring, makreel of zalm weinig producten gemaakt van wit meel, zoals wit brood, koekjes en zoutjes weinig rood of bewerkt vlees, zoals worst en vleeswaren enkele porties zuivel zonder suiker per dag, zoals yoghurt 1,5 tot 2 liter drinken per dag, liefst water, thee en koffie zonder suiker geen dranken waarin suiker zit, zoals vruchtensap en frisdrank geen alcohol. Wilt u toch alcohol drinken? Drink dan niet meer dan 1 glas alcohol per dag en liever niet elke dag.

:

Is uw gewicht goed? Beweeg dan minstens een half uur per dag. Bent u te zwaar? Beweeg dan minstens een uur per dag. Ga bijvoorbeeld wandelen, fietsen, sporten, traplopen.

Lees wat u verder kunt doen om, Medicijnen:

Als u pillen slikt: doe dat elke dag op dezelfde tijd. Als u een GLP-1-agonist spuit: doe dat elke dag of elke week op dezelfde tijd. Als u insuline spuit: vraag aan uw huisarts of praktijkondersteuner wat u moet doen.

Controle:

Maak 1 keer in de 3 maanden een afspraak bij uw huisarts. U bespreekt wat u kunt doen om zo gezond mogelijk te leven. Bijvoorbeeld gezonder eten, meer bewegen, iets doen tegen stress, beter slapen of stoppen met roken. Als het nodig is, worden uw medicijnen aangepast.

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Voor meer informatie zie, Wanneer bellen Spoed : Bel direct de huisarts of huisartsenpost als u een te hoge bloedsuiker heeft en 1 of meer van deze klachten:

U wordt erg zwak of suf. U kunt niet goed ademen: u ademt snel en/of diep. U moet steeds overgeven.

Bel dezelfde dag met de huisarts, huisartsenpost of diabetesverpleegkundige bij een te hoge bloedsuiker en 1 of meer van deze situaties:

U plast niet of heel weinig en uw plas is donker (kan komen door uitdroging). U heeft een ontsteking en u voelt zich ziek. U heeft koorts met diarree en/of overgeven. U heeft erg dorst terwijl u genoeg drinkt. U plast erg veel. U bent erg moe. U heeft veel jeuk.

Bespreek het met uw huisarts of diabetesverpleegkundige als het met de medicijnen niet lukt om uw nuchtere bloedsuiker onder de 8 te krijgen. : Ik heb diabetes type 2 en mijn bloedsuiker blijft te hoog

Wat mag je niet doen als je diabetes hebt?

Lagere bloedsuiker door gezond eten – In ons eten zitten stoffen zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. Als u koolhydraten eet, maakt uw lichaam daar bloedsuiker (glucose) van. Dit is brandstof voor uw lichaam. Er zijn snelle en langzame koolhydraten.

Eet zo weinig mogelijk snelle koolhydraten. Snelle koolhydraten laten uw bloedsuiker snel stijgen. Snelle koolhydraten zijn zetmeel en suikers. Ze zitten bijvoorbeeld in witbrood, witte pasta, witte rijst, cornflakes, koekjes, gebak, vruchtensap, frisdrank en snacks.

Eet vooral langzame koolhydraten. Langzame koolhydraten laten uw bloedsuiker langzaam stijgen. Er zitten veel vezels in. Die geven een vol gevoel. Daardoor eet u minder. Langzame koolhydraten zitten bijvoorbeeld in volkoren brood, volkoren pasta, zilvervliesrijst, groente, fruit, noten en peulvruchten.

Adviezen Er zijn een paar belangrijke adviezen voor iedereen met diabetes type 2.

Heeft paracetamol invloed op diabetes?

Paracetamol en sensoren — Diabeter Met COVID-19 / Corona, maar ook verkoudheden en de griep die weer toeneemt, zullen er vast mensen zijn die paracetamol nemen tegen de klachten. Bedenk dat paracetamol (in andere landen vaak aangeduid als acetaminophen) sommige continue glucosesensoren kan beïnvloeden en dan een ‘vals hoge waarde’ kan geven.

Wat doet diabetes met de huid?

De symptomen van een diabetische huid – Een merkbaar droge, jeukende en strakke huid kan een indicatie zijn voor diabetes. Tot wel 40% van de patiënten heeft hier last van. Het wordt veroorzaakt door een verstoorde toevoer van voedingsstoffen aan de huid, waardoor:

de huid moeilijker het nodige vocht kan vasthouden en sneller uitdroogt de natuurlijke balans tussen talg – en zweetproductie verstoort wordt de hydrolipidelaag die de epidermis bedekt beschadigt raakt en de huid niet meer goed wordt beschermd de barrièrefunctie van de huid vermindert wat het immuunsysteem van het lichaam kan beschadigen \ de kans op wondjes en beschadiging van de huid en op infectie daarvan groter wordt dit tot zenuwaandoeningen (neuropathie) kan leiden, waardoor er minder gevoel is in de huid in geval van beschadiging

Huid en neuropathie De huid kan als gevolg broos en gebarsten worden. Dit is niet alleen oncomfortabel maar vormt ook een gezondheidsrisico. Eenvoudige krasjes kunnen leiden tot kleine blessures die niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben om te genezen.

Waarom val je af bij diabetes type 2?

Uitleg over de symptomen van diabetes type 1 – Hieronder lees je meer over de vroege symptomen van diabetes type 1. We leggen je uit hoe de symptomen ontstaan en welke effecten deze kunnen hebben op het lichaam. Veel dorst en vaak plassen Een opvallend kenmerk van diabetes type 1 is hevige dorst.

Daardoor drinken en plassen diabetes type 1-patiënten vaak vele liters per dag. Dit komt door het tekort aan, Hierdoor wordt een deel van de in het bloed niet omgezet in energie, en komt het als afvalstof in je urine terecht. Glucose neemt veel water op, waardoor er bij het urineren meer vochtverlies optreedt dan normaal.

Om te voorkomen dat je uitdroogt, geeft je lichaam een signaal: je voelt je dorstig en hebt een droge mond. Daardoor drink je meer, plas je meer, en verlies je opnieuw veel vocht. Dit symptoom kan overigens ook op diabetes type 2 wijzen. Wazig, of niet scherp zien Als je diabetes type 1 (of type 2) hebt, zie je soms wazig.

 • Dat heeft te maken met de snel wisselende vochtbalans in je lichaam.
 • Je ogen zijn daar gevoelig voor.
 • Geen zorgen: dit symptoom is tijdelijk.
 • Mocht je langdurig heftig ziek zijn door diabetes type 1, dan kunnen de zenuwen in je oog in bepaalde gevallen beschadigen, met slechter zicht tot gevolg.
 • Maar, dat is iets anders dan ‘wazig zien’, wat mensen vaak ervaren bij beginnende diabetes.

Gewichtsverlies: snel veel afvallen Patiënten met beginnende diabetes type 1 vallen vaak kilo’s af, zonder minder te eten of extra te sporten. Dit komt deels door vochtverlies, maar ook door afwijkingen in de glucosespiegel. Normaal gesproken gebruikt je lichaam namelijk glucose om energie op te wekken.

Als er door een tekort aan insuline weinig glucose wordt gebruikt, zoekt je lichaam naar andere bronnen van energie. Het gevolg is dat er vetweefsel wordt verbrand. En daardoor kun je flink afvallen. Een bijwerking hiervan – en dus een symptoom van diabetes type 1- kan zijn dat je adem naar aceton ruikt.

Die stof komt namelijk vrij als je lichaam veel vet verbrandt. Deze verschijnselen komen alleen bij type 1, en niet bij type 2 voor. Moeheid en concentratieverlies Ook als je je heel moe voelt, kan dat een symptoom zijn van diabetes type 1 (of type 2).

Door de vermoeidheid kan het moeilijk zijn om je te concentreren. Je voelt een waas in je hoofd, dwaalt af en kan zelfs flauwvallen. Dit komt doordat je lichaam vanwege het insulinetekort te weinig glucose verbrandt. Je hersenen gebruiken glucose namelijk, net als de rest van je lichaam, als brandstof.

En als je hersenen niet genoeg energie krijgen, ervaar je dat vaak als vermoeidheid. : Wat zijn de symptomen van diabetes type 1?

You might be interested:  Titel 10 Van Boek 7 Bw

Hoeveel sneetjes brood per dag diabetes?

Hoe kun je al simpel koolhydraten beperken? Minder koolhydraten eten, kan al best makkelijk. Stel, je eet vijf boterhammen, een flinke avondmaaltijd en een paar tussendoortjes, zoals fruit, een biscuitje of zuivel. Dat is al snel 160-180 gram koolhydraten per dag.

Is havermout goed voor diabetes?

Al eerder heb je kunnen lezen dat iedereen anders reageert op voeding. Zo piekt de een wel op een banaan en de ander niet, Of iemand kan wel pieken op een banaan, maar niet op een appel, En sushi heeft ook niet bij iedereen hetzelfde effect op de bloedsuikerspiegel.

Wat is de 2 4 6 regel bij diabetes?

Hyper is een afkorting van hyperglykemie. Een hyper is een sterke stijging van de bloedglucosewaarde, er is te veel glucose in je bloed. Hoe herken je een hyper? Signalen van een hyper zijn:

veel plassen erge dorst droge tong vermoeid zijn

Als een hyper lang duurt, kun je flauwvallen of in coma raken. Probeer daarom op tijd een hyper te herkennen, zodat je maatregelen kunt treffen. Hoe krijg je een hyper?

te veel eten of drinken te weinig insuline inspuiten verkeerde insuline spuiten (kortwerkende en langwerkende verwisselen) een ander eetpatroon ziek zijn / ergens een ontsteking in het lichaam hebben een defecte insulinepomp

Probeer een hyper te voorkomen, door te achterhalen wat de oorzaak is. Wat moet je doen als een hyper hebt? Als je kortwerkende insuline gebruikt, geef een extra dosis kortwerkende insuline. Overleg met je zorgverlener hoeveel je bijspuit of bijbolust bij hoge waardes.

 • Daar zijn schema’s voor.
 • Is je bloedglucosewaarde onder 15 mmol/l? Ga bewegen! Hierdoor daalt de glucose in je bloed.
 • Ga niet bewegen als je bloedglucosewaarde boven 15 mmol/l zit, dan is er kans dat je bloedglucosewaarde stijgt.
 • Water drinken voorkomt mogelijke uitdroging bij een hyper.
 • Ga je braken, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verpleegkundig consulent diabetes of dokterswacht.

Braken is bellen! Je kan van je zorgverlener het advies krijgen om bij te spuiten met kortwerkende insuline (bijv. aspart/novorapid) volgens de 2-4-6 regel, totdat je een glucosewaarde onder de 15 hebt.

2 staat voor: elke 2 uur uw glucose meten en zo nodig bijspuiten met kortwerkende insuline.4 staat voor: bij glucosewaarden tussen 15 – 20: 4 eh snelwerkende insuline bijspuiten.6 staat voor: bij glucosewaarden boven 20: 6 eh snelwerkende insuline bijspuiten.

Wij voegen nog het volgende toe: Waarden boven 25 : 8 eh kortwerkende insuline. Bron: Diabetes2 Bijspuiten met kortwerkende insuline: 2 uren na het spuiten van kortwerkende insuline bij een waarde 15 of hoger

Waarde hoger dan 15= 4 EH Waarde hoger dan 20= 6 EH Waarde hoger dan 25= 8 EH

Om te voorkomen dat de glucosewaarde in de nacht te laag wordt, kunt u het volgende schema gebruiken: Na 22 uur of in de nacht bijspuiten met kortwerkende insuline 2 uren na het spuiten van kortwerkende insuline bij een waarde 15 of hoger

Waarde hoger dan 15= 2 EH Waarde hoger dan 20= 4 EH Waarde hoger dan 25= 6 EH

Voorkom een hyper Controleer regelmatig je bloedglucosewaarde. Heb je vaak hypers, probeer te achterhalen hoe dat komt. Kun je ze voorkomen met een aanpassing in je voeding of medicatie? Een hoge waarde geeft niet altijd klachten, maar vergroot wel de kans op complicaties, Bron: DVN

Is diabetes type 2 een ernstige aandoening?

In het begin is diabetes type 2 lastig te herkennen. Mogelijke symptomen zijn dorst, veel plassen, vermoeidheid, stemmingswisselingen en slecht genezende wondjes. Op de lange termijn vergroot diabetes type 2 de kans op verschillende ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten.

Kun je aan urine zien of je diabetes hebt?

Bloed- en urinetest – Diabetes wordt opgespoord via een eenvoudige bloed- en urinetest:

om de bloedsuikerwaarde te bepalen om suiker en ketonen in het bloed en in de urine op te sporen om het HbA1c of glycohemoglobine te bepalen: dit geeft een idee over de bloedsuikerspiegel van de afgelopen 3 maanden.

Meteen na de diagnose moet de behandeling opgestart worden. Uw kind wordt hiervoor ongeveer een week opgenomen in het UZA.

Wat is erger diabetes type 1 of 2?

verschil-type-1-type-2 Diabetes type 1 en diabetes type 2, beide heten diabetes, maar wat zijn nu de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Diabetes type 1 en diabetes type 2 zijn als een soort tweeling, uit dezelfde familie en erg identiek. De overeenkomsten zijn onmiskenbaar:

Verhoging van de bloedglucosespiegel. Verhogen het risico op complicaties aan het hart, bloedvaten, nieren, ogen en voeten. Kans op lage bloedglucosespiegels (hypo) als gevolg van de behandeling. Vragen continue aandacht voor leefstijl en voeding.

Naast een aantal onmiskenbare overeenkomsten, zijn er echter ook fundamentele verschillen:

Diabetes type 1 ontstaat snel, diabetes type 2 langzaam: de kans op complicaties bij het ontdekken van de diabetes is hiermee groter. Bij diabetes type 1 wordt er geen eigen insuline meer gemaakt. Bij diabetes type 2 maakt de alvleesklier nog insuline maar dit is te weinig of deze werkt niet goed, hiermee is de kans op acute ernstige ontregeling heel klein. Diabetes type 1 wordt altijd behandeld met insuline, diabetes type 2 vaak ook met tabletten. Diabetes type 2 gaat vaak gepaard met een te hoog gewicht, hoge bloeddruk en hoge cholesterolspiegel. Hierdoor is al snel meer kans op schade aan hart en bloedvaten.

: verschil-type-1-type-2

Is Cola Zero goed voor diabetes?

Kan ik Coca-Cola drinken als ik diabetes heb? Deskundigen adviseren mensen met diabetes om te kiezen voor dranken die weinig tot geen suiker bevatten. Daarom zijn onze suikervrije dranken, zoals Coca-Cola light, Coca-Cola zero sugar, Sprite en Chaudfontaine Fusion geschikt voor diabetici. : Kan ik Coca-Cola drinken als ik diabetes heb?

Welk fruit mag je niet eten als je diabetes hebt?

Welk fruit mag je niet eten bij een dieet? – (Lees meer over Ketogeen dieet in mijn boek ‘Nog Eenvoudiger’). Ook sommige mensen met diabetes moeten voorzichtig zijn met fruit en zeker geen fruitsoorten kiezen zoals banaan of druiven maar eerder aardbeien en bessen, die minder suiker bevatten.

Welke groenten mag je niet eten bij diabetes?

Groenten eten voor het helpen voorkomen en behandelen van diabetes type 2 – Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat een dieet met een groot aandeel plantaardige voedingsmiddelen (groenten, maar ook fruit, volkoren granen, peulvruchten, noten en zaden) het risico vermindert op het ontwikkelen van,

 • de hoeveelheid gebruikte medicatie te verminderen ;
 • geglyceerde hemoglobinespiegels (HbA1c) te verlagen ;
 • de bloedglucoseregulatie te optimaliseren ;
 • cholesterolwaarden te verlagen ;
 • bepaalde hart- en niercomplicaties te voorkomen en behandelen ;
 • af te vallen,

Overstappen op een plantaardig dieet betekent het beperken van de hoeveelheden dierlijke producten, verwerkt voedsel en geraffineerd voedsel, en vooral het eten van meer groenten van alle soorten en kleuren :

 • bladgroenten of kruisbloemige groente (broccoli, spinazie, kolen, rapen, enz.);
 • rode en oranje groenten (tomaten, wortelen, rode paprika’s, pompoen, enz.);
 • wortelgroenten en andere groenten (uien, sla, sperziebonen, enz.);
 • peulvruchten (linzen, kikkererwten, gedroogde bonen, enz.),

De meeste voedingsrichtlijnen adviseren om een reeks verschillende soorten groenten te eten, bij voorkeur vers en onverwerkt, elke dag bij elke maaltijd,

Is diabetes type 2 een ernstige aandoening?

In het begin is diabetes type 2 lastig te herkennen. Mogelijke symptomen zijn dorst, veel plassen, vermoeidheid, stemmingswisselingen en slecht genezende wondjes. Op de lange termijn vergroot diabetes type 2 de kans op verschillende ernstige aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten.

Wat is erger diabetes type 1 of 2?

verschil-type-1-type-2 Diabetes type 1 en diabetes type 2, beide heten diabetes, maar wat zijn nu de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Diabetes type 1 en diabetes type 2 zijn als een soort tweeling, uit dezelfde familie en erg identiek. De overeenkomsten zijn onmiskenbaar:

Verhoging van de bloedglucosespiegel. Verhogen het risico op complicaties aan het hart, bloedvaten, nieren, ogen en voeten. Kans op lage bloedglucosespiegels (hypo) als gevolg van de behandeling. Vragen continue aandacht voor leefstijl en voeding.

Naast een aantal onmiskenbare overeenkomsten, zijn er echter ook fundamentele verschillen:

Diabetes type 1 ontstaat snel, diabetes type 2 langzaam: de kans op complicaties bij het ontdekken van de diabetes is hiermee groter. Bij diabetes type 1 wordt er geen eigen insuline meer gemaakt. Bij diabetes type 2 maakt de alvleesklier nog insuline maar dit is te weinig of deze werkt niet goed, hiermee is de kans op acute ernstige ontregeling heel klein. Diabetes type 1 wordt altijd behandeld met insuline, diabetes type 2 vaak ook met tabletten. Diabetes type 2 gaat vaak gepaard met een te hoog gewicht, hoge bloeddruk en hoge cholesterolspiegel. Hierdoor is al snel meer kans op schade aan hart en bloedvaten.

: verschil-type-1-type-2

Hoe gevaarlijk is diabetes type 2?

Gevolgen – Wanneer je diabetes type 2 niet goed behandelt, kunnen zich grote lichamelijke complicaties voordoen, zoals nierziekten, oogproblemen en hart- en vaatziekten.12 Daarnaast word je gevoeliger voor infecties en vergroot diabetes type 2 de kans op dementie.16

Wat mag je niet eten als je diabetes type 2 hebt?

Lagere bloedsuiker door gezond eten – In ons eten zitten stoffen zoals koolhydraten, eiwitten en vetten. Als u koolhydraten eet, maakt uw lichaam daar bloedsuiker (glucose) van. Dit is brandstof voor uw lichaam. Er zijn snelle en langzame koolhydraten.

Eet zo weinig mogelijk snelle koolhydraten. Snelle koolhydraten laten uw bloedsuiker snel stijgen. Snelle koolhydraten zijn zetmeel en suikers. Ze zitten bijvoorbeeld in witbrood, witte pasta, witte rijst, cornflakes, koekjes, gebak, vruchtensap, frisdrank en snacks.

Eet vooral langzame koolhydraten. Langzame koolhydraten laten uw bloedsuiker langzaam stijgen. Er zitten veel vezels in. Die geven een vol gevoel. Daardoor eet u minder. Langzame koolhydraten zitten bijvoorbeeld in volkoren brood, volkoren pasta, zilvervliesrijst, groente, fruit, noten en peulvruchten.

Adviezen Er zijn een paar belangrijke adviezen voor iedereen met diabetes type 2.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács