Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme
Wat is meditatie? – In het boeddhisme draait het om zelfinzicht: dat je je zelf goed leert kennen. En dat je jezelf ook leert controleren. Een manier om je daarin te trainen, is meditatie. Zo oefen je je geest bijvoorbeeld in kalm en vredig zijn. Boeddhisten geloven dat je gelukkig bent als je jezelf dwingt om niet jaloers of hebberig te zijn en als je probeert iedereen aardig te vinden.

Dat geluksgevoel heet nirvana. Het nirvana bereiken lukt niet altijd, maar volgens boeddhisten moet je het wel proberen. Dat doen ze door te mediteren. Je zit met gesloten ogen in kleermakerszit op de vloer, concentreert je op je ademhaling en proberen aan niets te denken. Sommige mensen concentreren zich op een voorwerp, een bloem of kaars.

Anderen zingen als hulp bij meditatie. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Boeddhisten mediteren en trainen zo hun geest om kalm en vredig te zijn. Het boeddhisme heeft een heleboel geschriften. Eén heilig boek is er niet. Boeddha’s leer werd eeuwenlang mondeling doorgegeven, met name door gezang. Voor het opschrijven van zijn ideeën, waarschijnlijk rond 200 voor Christus, werd in eerste instantie de oude Pali taal gebruikt.

 • Het oudste geschrift van het boeddhisme, de pali canon, bestaat uit meerdere teksten.
 • De eerste groep teksten geeft beschrijvingen van het kloosterleven en leefregels voor niet-monniken ten tijde van de Boeddha.
 • De tweede groep teksten zijn de lessen die Boeddha aan mensen heeft gegeven.
 • Een derde groep is gemaakt door volgelingen van Boeddha.

Ze ontstonden na Boeddha’s dood, maar voordat zijn leer voor het eerst werd opgeschreven.

Hoe heet het heilige boek?

De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Zij zeggen dat de Bijbel door God aan de mensen is gegeven. Het staat vol met verhalen, spreuken, gedichten en regels, waar mensen zich aan moeten houden.

Wat is de leer van het boeddhisme?

De Boeddha vatte zijn leer heel kort samen als: ‘Verricht geen enkele schadelijke activiteit, verzamel volmaakt heilzame activiteiten, bedwing volkomen je eigen geest, dit is de leer van de Boeddha’.

Wat is heilig in het boeddhisme?

Boeddhisme – Zie voor het hoofdartikel over dit onderwerp. In het – zijn zowel de als zijn verlichte discipelen (de,, en ) heilig. Iemand kan dus al tijdens zijn leven heilig zijn. Een heilig persoon is iemand wiens geest volledig zuiver is en vrij van begeerte, haat en verwarring. In het en het zijn daarnaast ook de heilig.

Wat zijn de heilige boeken?

Heilige boeken | Erfgoed Hendrik Conscience De drie heilige boeken, Tenach, Bijbel en Koran, geven elk op hun manier zin aan de relatie tussen God en mens. De goddelijke openbaringen werden eeuwen geleden in boekvorm gegoten. Deze tentoonstelling toont u de complexe verbondenheid van de drie boeken en vertelt wat hun betekenis is voor miljarden gelovigen.

 1. De intieme sfeer van de Nottebohmzaal biedt het ideale kader voor de eeuwenoude, sacrale teksten, manuscripten en gedrukte boeken.
 2. Jodendom, christendom en islam zijn nauw verwant.
 3. Ze zijn ontstaan in het Nabije Oosten en beschouwen Abraham als een belangrijke voorvader.
 4. Eén almachtige, eeuwige God heeft de wereld geschapen en zich in woorden geopenbaard aan de mens.

Die openbaring is neergelegd in heilige boeken, die een richtlijn zijn voor het leven: Tenach, Bijbel en Koran. Tegelijk beleven gelovigen hun religie in een rijkdom van praktijken. Zo bezoeken ze sinds eeuwen heilige plaatsen, waaronder Jeruzalem, Rome en Mekka.

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken is een dubbeltentoonstelling over deze drie monotheïstische wereldreligies. In het MAS maak je kennis met de traditie van de pelgrimage. In de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ontdek je bijzondere exemplaren van de heilige boeken. De twee tentoonstellingen laten zien wat de heilige boeken en plaatsen voor gelovigen vroeger en vandaag betekenen.

Hier staat de betekenis van de heilige boeken van joden, christenen en moslims centraal. Waarom zijn ze zo cruciaal voor gelovigen? Je krijgt een unieke inkijk in de inhoud, de vorm, het gebruik en de studie van Tenach, Bijbel en Koran. Ontdek het spanningsveld tussen een onveranderlijke, goddelijke openbaring en de betekenissen die mensen eraan hebben gegeven, door de tijd heen.

Wat is de eerste heilige boek?

Kosmisch.nl – Heilige boeken Heilige boeken en verhalen. De Hindoes hebben niet 1 heilig boek zoals de Christenen de Bijbel hebben, maar veel verschillende heilige teksten. Deze teksten werden eerst mond-op-mond doorgegeven en zijn daarna pas opgeschreven. De taal die men daarvoor gebruikte was Sanskriet, de heilige taal van India. Deze taal wordt tegenwoordig niet meer gesproken, maar nog wel veel bestudeerd. De Veda`s. De oudste heilige teksten zijn de vier Veda`s. Ze zijn ongeveer 3500 jaar oud. Zij zijn een verzameling van lofzangen, gebeden, spreuken en regels voor rituelen en offers. Veda betekent “kennis”. De Rig-Veda is de oudste van deze teksten. Verder zijn er nog de Sama-Veda, de Yajur-Veda en de Atharva-Veda.

 1. De Upanishaden.
 2. Zij werden ongeveer 2500 jaar geleden verzameld.
 3. Ze gaan over de relatie tussen Brahman en de ziel van de mens (atman) Er zijn inmiddels meer dan honderd Upanishaden opgeschreven.
 4. Heldengedichten.
 5. Bij de heilige boeken van het Hindoeïsme horen twee grote gedichten: – Mahabharata.
 6. Ramanya.

: Kosmisch.nl – Heilige boeken

Welk heilig boek hoort bij het geloof?

Embed. De bijbel bestaat uit het oude testament en het nieuwe testament. De bijbel is het heilige boek van de christenen. Zij zeggen dat de bijbel door God aan de mensen is gegeven.

Wat zegt Boeddha over vrouwen?

Vrouwen werden beschouwd als materialistisch en emotioneel, minder bereid tot wereldverzaking en minder goed in staat om vooruitgang te boeken op het boeddhistische pad. Een wedergeboorte als man was in deze visie het beste wat een vrouw kon overkomen.

Wat zegt Boeddha over karma?

Het boeddhisme over karma: ‘Ik ben eigenaar van mijn daden’ – Een vers uit de werken van Siddhartha Gautama (de echte naam van Boeddha) geeft mooi weer hoe vanuit het boeddhisme naar karma wordt gekeken: “Ik ben de eigenaar van mijn daden, De erfgenaam van mijn daden, Geboren door mijn daden, Gerelateerd aan mijn daden.

Wat zijn de 3 heilige juwelen bij het boeddhisme?

De Drie Juwelen zijn de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

Hoe noem je iemand die in boeddhisme gelooft?

Siddharta Gautama – Een hele tijd geleden leefde er in India een man die Siddharta Gautama heette. Hij was een prins en ook heel rijk. Toch was hij niet gelukkig. Daarom trok hij de wereld in. Hij wilde ontdekken waarom de mensen niet gelukkig waren. Hij leerde dat dit kwam doordat ze niet tevreden waren met wat ze hebben.

Wat mag je niet eten als boeddhisme?

De spijswetten – Het boeddhisme is de verzamelnaam voor de verschillende religieuze denkbeelden, die zijn afgeleid uit de verlossings-leer van de Boeddha. Boeddha betekent ” De ontwaakte of de verlichte”. De volgelingen van de Boeddha leven vijf voorschriften na. Deze voorschriften zijn:

 1. Het niet doden van mens of dier in de zin van deze niet te pijnigen en te verminken of zodanig ander moedwillig letsel aan te brengen dat de dood erop volgt of kan volgen.
 2. Het niet stelen of anders onrechtmatig toe-eigenen van gebied, goederen, geld of hand- of geestesarbeid, noch zich direct of indirect schuldig maken aan heling daarvan.
 3. Kuisheid in de zin van het niet verrichten van seksuele handelingen die als liefdeloos, overspelig, incestueus, gewelddadig of onnatuurlijk bestempeld zouden kunnen worden.
 4. Het niet bedriegen door middel van list of leugen. Hieronder wordt het spreken van de onwaarheid verstaan, evenals het verzwijgen van de waarheid.
 5. Geheelonthouding – het in het geheel niet gebruiken van alcohol of andere al dan niet verslavende middelen die ons bewustzijn kunnen aantasten en/of anders onze gezondheid kunnen schaden (Willemsens-Pols, 6-1-2000).

Boeddhisten geloven in de puurheid van lichaam en geest, zoals al blijkt uit de vijfde leefregel. Bovendien geloven ze in het concept van Karuna en Karma. Karuna betekent medeleven en Karma betekent gedrag met onvermijdelijke consequenties. Boeddhisten zijn vegetarier.

Het doden en eten van vlees is in strijd met de eerste leefregel. Ook past het eten van vlees niet in het concept van Karuna. Vijf verboden groenten mogen niet worden gebruikt in de bereiding van vegetarisch voedsel. Dit zijn groenten van de uienfamilie, namelijk knoflook, ui, sjalotten, prei en bieslook.

Deze groenten creëren lust wanneer ze gekookt zijn en geven een opvliegende gemoedstoestand en een slechte geur wanneer ze rauw worden gegeten. Het bewustzijn is hierdoor aangetast en dit is in strijd met leefregel vijf (Huang en Ang, 1992). Tenslotte mogen geen verslavende of toxische stoffen worden geconsumeerd.

 • Ook dit is een consequentie van leefregel vijf (Thich Nath Hanh, 6-1-2000; Huang en Ang, 1992).
 • Ingrediënten Binnen het boeddhisme zijn de spijsregels erg duidelijk.
 • Vlees, verslavende stoffen en groenten uit de uiengroep mogen niet worden gegeten.
 • Het heeft weinig zin dit hieronder nog eens te bespreken.

Daarom zullen hieronder enkele ingrediënten worden weergegeven die worden gebruikt om het vlees te vervangen.

 • Sojabonen spelen een grote rol in het boeddhistische dieet. Eerst wordt melk gemaakt van de sojabonen. Deze melk bevat meer eiwit en onverzadigde vetten dan koemelk, maar minder calorieën en calcium. Na het produceren van de melk wordt vaak calcium en magnesiumsulfaat toegevoegd. Hierna kan de melk worden gebruikt als grondstof voor vleesvervangende producten zoals tofu en sojamelk vlies. Deze producten hebben een hoog eiwit- en vetgehalte. Het vlies dat onstaat op sojamelk, wanneer dit wordt verhit, is een belangrijk materiaal voor verdere producten en kan worden gebruikt om andere producten in te wikkelen (Huang en Ang, 1992).
 • Tarwegluten zijn de belangrijkste bron voor vleesvervangers. Tarwegluten zijn onoplosbare eiwitten uit tarwe. Ze bestaan uit twee fracties, namelijk gluteninen en gliadinen. Gehydrateerde gluten hebben unieke adhesie- cohesie en film-vormende krachten en vormen daarom de basis voor gebruik in vleesvervangers. De meeste gluten worden gebruikt als additieven in voedsel en niet als directe voedselbron. Gluten hebben een andere eiwitsamenstelling dan soja. Bij combinatie van soja en gluten in de verhouding 70:30 krijgen boeddhisten dezelfde eiwitten binnen als niet-vegetariers.
 • Naast granen worden binnen het vegetarische dieet nog veel soorten groenten en champignons gegeten (Huang en Ang, 1992).

Hoe heet het heilige boek van de katholieken?

Wie gelooft wat? – Er zijn drie belangrijke stromingen in het christendom: rooms-katholiek, protestant en orthodox. Die verschillen ontstonden door meningsverschillen over de precieze invulling van het geloof in de 11e eeuw. De rooms-katholieke en de protestantse richtingen ontstonden in het westen.

De orthodoxe variant ontstond in Griekenland en verspreidde zich naar het oosten. Welke stroming was er het eerst? De katholieken vinden dat zij dat zijn. De orthodoxe christenen denken juist dat zij de eersten waren. Er zijn verschillen tussen de stromingen, maar ook overeenkomsten. De rooms-katholieke kerk Het woord ‘rooms’ komt van Rome waar de leider van deze kerkelijke stroming woont: de paus.

Deze naam ontstond in de 11e eeuw na onderlinge meningsverschillen. De bisschop van Rome kreeg toen de titel ‘paus’ en werd het hoofd van de Latijns-sprekende kerk. Nu zijn de kerkdiensten in elk geval in Nederland trouwens niet meer in het Latijn. In het katholicisme speelt Maria een grote rol: de moeder van Jezus.

 1. In katholieke kerken zie je dan ook veel beelden van Maria en het kindje Jezus.
 2. In een katholieke kerk preekt een priester, pastoor of bisschop die vaak geholpen wordt door misdienaren.
 3. Tijdens elke dienst krijgen de gelovigen een hostie: een rond schijfje gemaakt van tarwe.
 4. En bij bijzondere feestdagen een slok wijn.

Katholieken geloven dat dit het lichaam en het bloed van Jezus is. Livia gaat naar de kerk en spreekt dominee Dirk. Ivan helpt elke zondag als misdienaar de priester in de kerk. De protestantse kerk Het protestantisme ontstond door kritiek op de katholieke kerk in de 15e en 16e eeuw.

 • Een van de tegenstanders was Maarten Luther.
 • Hij vond de kerk te elitair: alleen voor een kleine groep rijke en geleerde mensen die het Latijn van de diensten begrepen.
 • Volgens hem voelden gewone burgers zich er niet meer thuis.
 • Samen met anderen protesteerde hij tegen de bestaande manieren van preken en vereren.

Vandaar het woord: protestant. In de protestantse kerk delen gelovigen ook brood en wijn, maar het staat symbool voor het lichaam en bloed van Jezus. Ze geloven niet zoals de katholieken dat dit echt het lichaam en bloed is. De reformatie De periode waarin het protestantisme ontstond, heet de reformatie.

Protestantse kerkdiensten worden niet in het Latijn gehouden, maar in gewone spreektaal. Net als bij andere christenen is de Bijbel het heilige boek van de protestanten. Binnen de protestanten vind je ook weer andere stromingen, zoals de hervormden, de gereformeerden en de baptisten. De orthodoxe kerk Het woord orthodox betekent het ‘juiste’ geloof.

Het oostelijke, Grieks-sprekende deel van het Romeinse Rijk, vond dat zij het juiste geloof had en noemde zich orthodox. Vele jaren was de bisschop van Constantinopel de leider van deze kerk en werden de diensten in het Grieks gehouden. Het geloof verspreidde zich naar Russische en Slavische landen. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Een orthodoxe priester in Rusland doopt een jongen. Reuters Het hoofd van de katholieke kerk is de paus. Volgelingen van deze kerk geloven dat de paus goddelijk gezag heeft, omdat hij de vertegenwoordiger van Jezus op aarde is. Ze geloven dat het leiderschap van de paus afstamt van Petrus, een van de eerste volgelingen van Jezus. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Het hoofd van de katholieke kerk is de paus. De huidige paus Franciscus is geboren in Argentinië. Shutterstock Vaticaan De paus woont in het Vaticaan. De gebouwen van het Vaticaan liggen in Vaticaanstad, het kleinste onafhankelijke land ter wereld. Er wonen zo’n 1.000 mensen en het land ligt middenin de Italiaanse hoofdstad Rome.

 • Het Vaticaan bestaat uit musea, bibliotheken, studiehuizen, de Sixtijnse kapel en het Sint-Pietersplein met daaraan de Sint-Pietersbasiliek.
 • Vanaf het balkon van deze basiliek spreekt de paus elk jaar zijn beroemde kerst- en paasboodschap uit.
 • Paus Franciscus De huidige paus, Jorge Mario Bergoglio, is op 13 maart 2013 tot paus gekozen.

Hij nam toen de naam Franciscus aan. Paus Franciscus komt uit Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Paus Franciscus is volgens de rooms-katholieke kerk de 266e paus. Hij is de tweede paus die geboren is buiten West-Europa. Stemming De paus wordt gekozen door het College van Kardinalen. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Het Vaticaan ligt middenin de Italiaanse stad Rome. Shutterstock Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Sint Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Shutterstock De rooms-katholieke kerk verklaart sommige bijzonder gelovige mensen tot heiligen. Dit gebeurt altijd pas na iemands dood en niet zomaar. Deze persoon moet bijvoorbeeld zelf wonderen hebben verricht en er moet na het overlijden een wonder zijn gebeurd.

Er zijn zowel mannen als vrouwen heiligverklaard. Je hebt misschien wel eens gehoord van de dappere Jeanne d’Arc die stemmen hoorde en de Fransen hielp tijdens de oorlog met de Engelsen. Een heldhaftig type, maar ze eindigde als heks op de brandstapel. Er zijn ook Nederlandse heiligen, zoals Peerke Donders uit Tilburg die in Suriname ernstig zieken ging verplegen.

Heiligen worden vereerd met beelden in de katholieke kerk, maar ook in het dagelijks leven kom je ze soms tegen, doordat er feesten of speciale dagen naar ze zijn vernoemd. Sint Franciscus (1182-1226) Franciscus van Assisi werd geboren in een rijk gezin in Italië.

 1. Hij wilde ridder worden en vocht tijdens een oorlog.
 2. Tijdens deze strijd werd hij gevangengenomen.
 3. Na een jaar kwam hij vrij, omdat zijn vader een flink bedrag had betaald.
 4. Door de gevangenis en het contact met arme mensen in de cel is Francisus een ander mens geworden.
 5. Hij kiest voor een leven in armoede en gaat het klooster in om zich aan god te wijden.
You might be interested:  Smokey Goodness Het Ultieme Bbq Boek

Hij wordt beroemd door zijn dierenliefde en er gaan verhalen dat hij zelfs met dieren kon praten. Hij overlijdt als hij 44 is.4 Oktober is zijn naamdag en daarom kozen dierenbeschermers deze datum als Werelddierendag. Sint Maarten (316 – 397) Martinus van Tours leefde in Hongarije en was soldaat.

Volgens de legende ontmoette hij een naakte bedelaar. Maarten sneed de helft van zijn mantel en gaf het hem. Die nacht droomde Maarten over Jezus die de halve mantel droeg. Hij stichtte een klooster en werd tot bisschop gekozen. Er gaan verhalen dat hij dode mensen tot leven wekte en dat hij ernstig zieken genas.

Hij stierf op 11 november. Nu is hij de beschermheilige van de armen en daarom trekken kinderen op die datum langs de huizen om snoep op te halen bij de rijkeren. Dat is tenminste één uitleg. Er zijn ook mensen die denken dat het Sint-Maarten feest een nog veel ouder gebruik is om het einde van de oogsttijd te vieren met lichtjes in uitgeholde suikerbieten.

 1. Sint Valentinus (derde eeuw) Een super romantisch verhaal: de christelijke Valentinus trouwde in Rome verliefde paartjes, tegen de wil van de Romeinse keizer die niets moest hebben van het christendom.
 2. Hij veroordeelde Valentinus tot de doodstraf, maar eerst belandde de bisschop in de cel.
 3. Daar vroeg een bewaker of Valentinus zijn blinde dochter wilde genezen.

Helaas werd Valentinus onthoofd, op 14 februari. Na zijn dood kreeg het blinde meisje een brief, met een gele bloem. De brief was ondertekend met ‘jouw Valentijn’. Tot haar verbazing kon het meisje de brief lezen: ze kon weer zien! Hier komt het gebruik vandaan om op Valentijnsdag bloemen en kaartjes te geven aan iemand van wie je houdt.

Overal ter wereld wordt Valentijnsdag gevierd. Door Hajar in Amsterdam, Rachel uit Ghana, Tvisha uit India en Haya uit Egypte. Het heilige boek van de christenen is de Bijbel. Christenen geloven dat in dat boek Gods leer staat. De Bijbel begint met het ontstaan van de wereld die staat beschreven in het Oude Testament en eindigt met een voorspelling van de toekomst.

De bijbel lijkt één boek, maar het is eigenlijk een verzameling van 66 boeken die door verschillende mensen en in verschillende tijden zijn geschreven. Kruis In de Bijbel staat beschreven dat Jezus Christus is gestorven aan het kruis. In die tijd was dit een gebruikelijke doodstraf, maar wel een heel gruwelijke.

 • Christenen geloven dat Jezus’ dood een offer was.
 • Dat door zijn dood alle mensen dichter tot God zouden komen.
 • Het kruis is daarom een symbool van lijden en opoffering geworden.
 • Het kruis wordt nu ook vaak als teken van hulp gezien.
 • Vis Op de achterkant van auto’s van christenen staat soms het symbool van een vis, om te laten zien dat de bestuurder christen is.

Dit ichtus-teken komt uit de tijd dat christenen vervolgd werden en dat het onveilig voor ze was om hun geloof te beleven. Dit symbool werd gebruikt om te laten weten wie wel en wie niet christen was. Zo wisten ze wie te vertrouwen was en wie niet. Ichtus betekent ‘vis’ en de letters -ch verwijzen naar Christus.

Duif De duif is voor christenen het symbool voor de Heilige Geest. In de Bijbel staat dat de Heilige Geest neerdaalde in het lichaam van een duif toen Jezus was gedoopt. Een ander bekend bijbelverhaal met een duif in de hoofdrol, is dat van Noach die een boot bouwde toen de aarde overstroomde door een grote zondvloed.

Toen Noach wilde weten of er alweer nieuw leven op aarde mogelijk was, stuurde hij er een duif op uit. Over de hele wereld is de duif een symbool van vrede geworden. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme In deze orthodoxe kerk in Macedonië raken gelovigen tijdens Kerstnacht iconen aan. Iconen zijn heilige afbeeldingen van belangrijke christelijke personen. EPA Er zijn een aantal heel belangrijke momenten in het leven van een christen. Deze momenten worden door de familie en in de kerk gevierd.

 1. De belangrijkste zijn: de doop, de eerste communie (gevierd door alleen rooms-katholieken), belijdenis of vormsel, het huwelijk en het overlijden.
 2. Tijdens deze vieringen ontvangen de gelovigen, volgens de christelijke leer, een zichtbaar teken van hun God.
 3. Dit noemen ze ‘sacramenten’.
 4. De sacramenten Christenen geloven dat ze tijdens een sacrament de vergeving van God ontvangen.

Protestanten kennen twee sacramenten: de doop als kind en het avondmaal (dat is het delen van brood en wijn tijdens een kerkdienst). Rooms-katholieken en orthodoxe christenen kennen zeven sacramenten; de doop, de communie, de belijdenis of vormsel, de eucharistie (mis of viering met het delen van brood en wijn), het oliesel (zalving), het priesterschap en het huwelijk.

 1. De doop Het eerste belangrijke sacrament voor christenen is de doop.
 2. Bij het dopen word je besprenkeld met waterdruppels of totaal ondergedompeld in water.
 3. Dit symboliseert het wegwassen van zonden en het begin van een nieuw leven met Christus.
 4. Jezus werd zelf gedoopt in de rivier de Jordaan en droeg zijn volgelingen op om anderen te dopen.

Dopen is dus altijd een manier geweest om christen te worden. Kijk hier een filmpje over de doop van het broertje van Julian (11) in Barcelona. Het avondmaal In de protestantse kerk is dit het tweede sacrament. Tijdens het avondmaal worden het lijden en sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.

Het avondmaal heeft haast dezelfde betekenis als de eucharistie bij de rooms-katholieken. Het eucharistie Het belangrijkste sacrament van de rooms-katholieke kerk is de eucharistie. Het verwijst naar een gebeurtenis in het leven van Jezus: het laatste avondmaal. Tijdens de mis gaan de gelovigen ter communie.

Ze ontvangen dan de heilige hostie, een stukje brood. Dat brood stelt het lichaam van Jezus voor. Soms krijgen de gelovigen ook een slokje wijn, het symbool voor het bloed van Jezus. De communie Voor rooms-katholieke kinderen is de belangrijkste stap na de doop de eerste communie. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Eerste communie in een katholieke kerk in Oekraïne. Shutterstock De belijdenis of vormsel Bij deze viering laten gelovigen tijdens een speciale kerkdienst zien dat ze er echt voor kiezen om christen te zijn. Protestanten noemen deze bevestiging belijdenis, de rooms-katholieken noemen deze viering het sacrament van het heilig vormsel.

Vaak wordt de dienst door een plaatselijke geestelijke geleid. Deze geestelijke bidt voor de kinderen of volwassenen. Het priesterschap Nadat een godsdienst-student zijn studie af heeft gerond, wordt een katholieke student gewijd door de bisschop. Hij is nu priester. Een protestantse student wordt predikant (een ander woord is dominee).

Beiden mogen preken en sacramenten toedienen. De belangrijkste priester heet pastoor. De pastoor is hoofd van een parochie. Bij protestanten heet een parochie gemeente. Een parochie of gemeente is een wijk of een dorp met een eigen kerkgebouw. Het huwelijk Christenen geloven dat het huwelijk een gift van God is en dat het Gods wil is dat een man en vrouw hun leven lang samen in liefde doorbrengen.

Net als Jezus en de christelijke kerk. Bij de bruiloft vraagt de geestelijke dan ook aan het echtpaar om elkaar eeuwig trouw te blijven. In bijzijn van getuigen, van God en met Gods zegen. In sommige stromingen mogen trouwens ook mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen. Zalving Christenen geloven dat ze na de dood in de hemel komen als ze goed geleefd hebben.

Daar is geen pijn en verdriet, maar alleen vrede en liefde. Rooms-katholieken kunnen op hun sterfbed het sacrament van het heilig oliesel ontvangen. De stervende wordt dan door een priester gezalfd en ontvangt daarmee Gods speciale bescherming bij het overlijden.

De dood De christelijke kerktraditie schrijft voor dat een overledene wordt begraven. Nabestaanden houden de avond voor de begrafenis een mis om de overledene te herdenken. De uitvaartplechtigheid bestaat in de kerk uit het opzeggen van bijbelteksten en gebeden. Daarna gaan de kist en de aanwezigen naar de begraafplaats.

Hier wordt het gebed het ‘Onze Vader’ uitgesproken en spreekt de priester of predikant de zegen uit. Het christendom is de grootste religie ter wereld: een derde van de wereldbevolking gelooft in Jezus Christus. Dat zijn ruim 2 miljard christenen. Meer dan de helft van hen is katholiek.

Wat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel?

Oude Testament Het Oude Testament is een grote verzameling van verschillende joodse geschriften, door de christenen overgenomen en erkend als het eerste deel van hun Bijbel. Oude en Nieuwe Testament De Bijbel bestaat voor christenen uit twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

 1. In de christelijke benaming ‘Oude en Nieuwe Testament’ heeft het woord ‘testament’ de betekenis van ‘verbond’: het gaat om de relatie tussen God en de mensen.
 2. Het Oude Testament is een grote verzameling van verschillende geschriften, die grotendeels in het Hebreeuws zijn geschreven.
 3. Van oorsprong is het Oude Testament een joods geschrift.

De christenen hebben het overgenomen en erkend als Heilige Schrift. Zij hebben aan dit geschrift het in het Grieks geschreven Nieuwe Testament toegevoegd. In het Nieuwe Testament staat Jezus Christus centraal. Joden: tora of tenach Joden beschouwen alleen het Oude Testament als Heilige Schrift; zij noemen dit Tora of Tenach.

Het woord TeNaCH is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van de verzameling: Tora, Nebiim, Chetubim, dat wil zeggen Wet, Profeten en Geschriften. Vaak gebruiken joden ook de term Tora voor het geheel, waarbij het eerste en belangrijkste deel geldt ter aanduiding van de totale Tenach. Mondelinge overlevering Voordat de boeken van de Bijbel hun definitieve vorm kregen, hebben de teksten langere tijd eerst mondeling en later ook schriftelijk gecirculeerd in de joodse gemeenschap.

De teksten dragen daarom de sporen van opeenvolgende redacties uit verschillende tijden. Voor en na de ballingschap Onderdelen van de oudste boeken, onder meer uit de Tora, gaan terug op mondelinge tradities uit het tweede en eerste millennium voor Christus en hebben waarschijnlijk voor of tijdens de Babylonische ballingschap (587 voor Christus) hun eindredactionele vorm gekregen.

De jongere boeken van het Oude Testament zijn na de ballingschap geschreven en geredigeerd: ergens tussen 538 en 100 voor Christus. Tweede eeuw na Christus De uiteindelijke lijst van geschriften die door de joodse geloofsgemeenschap als heilig en gezagvol wordt erkend – de Tenach dus – is in de tweede eeuw na Christus afgesloten.

Woordvoerders van God De geschriften van het Oude Testament zijn het werk van auteurs of redacteurs die erkend zijn als woordvoerders van God temidden van hun volk. Velen van hen zijn anoniem gebleven. Een groot deel van hun werk is geïnspireerd door de overleveringen van de gemeenschappen waartoe zij behoorden.

Meerdere boeken Het Oude Testament bestaat uit 46 boeken van uiteenlopend karakter: verhalen, wetten, geschiedschrijving, gedichten, gebeden, liederen en spreuken. Joodse en christelijke indeling De joodse en christelijke indeling en ordening van de boeken verschilt. Hieronder worden eerst beide indelingen gegeven.

Daarna wordt het verschil verklaard. JOODSE INDELING : 1. Tora Het eerste deel dat de joden binnen Tenach onderscheiden is de, de Wet of het levensoriënterend programma. De Tora omvat de eerste vijf boeken van de Bijbel, waarbij de openingswoorden van deze boeken tevens als hun naam worden aangewend: Beresjit (‘In het begin’), Sjemot (‘De namen’), Wayyiqra (‘Hij noemde’), Bemidbar (‘In de woestijn’) en Debarim (‘De woorden’).2.

 1. Nebiim Op de Tora volgt het tweede deel, Nebiim, dat de Vroege en Late Profeten omvat.
 2. Dat zijn boeken waarin profeten optreden of die op naam van profeten staan: Jozua, Rechters, 1-2 Samuël, 1-2 Koningen (de ‘Vroege Profeten’); Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de Twaalf Kleine Profeten (de ‘Late Profeten’).3.

Chetubim Het derde deel van Tenach bestaat uit de Chetubim of overige Geschriften: Psalmen, Job, Spreuken; Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester (de vijf zogenaamde Feestrollen die op de joodse feestdagen worden voorgelezen); vervolgens Daniël, Ezra, Nehemia en 1-2 Kronieken.

De ordening van de boeken is circulair: in de kern van de cirkel staat de Tora, daaromheen de cirkel van de Nebiim en ten slotte die van de Chetubim. CHRISTELIJKE INDELING: 1. Pentateuch De christenen onderscheiden binnen het Oude Testament vier delen. Het eerste deel is de Pentateuch en komt overeen met de Tora.

‘Pentateuch’ is Grieks voor ‘de Vijf Rollen’. De rollen worden ook wel ‘de Vijf Boeken van Mozes’ genoemd. De eerste vijf boeken van het Oude Testament worden in de christelijke traditie met hun Grieks-Latijnse naam aangeduid: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

 • De daaropvolgende boeken ordent men naar chronologie.2.
 • Historische boeken Op de Pentateuch volgen de Historische Boeken: Jozua, Rechters, Ruth, 1-2 Samuël, 1-2 Koningen, 1-2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Tobit, Judit, Ester en 1-2 Makkabeeën.
 • Deze geschriften gaan over het verleden.3.
 • Wijsheidsboeken Het derde deel wordt gevormd door de Wijsheidsboeken of Poëtische Boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach.

Al deze boeken gaan over het heden.4. Profetische boeken De Profetische Boeken vormen het vierde en laatste deel. Ze omvatten de Grote Profeten: Jesaja, Jeremia (met Klaagliederen en Baruch), Ezechiël en Daniël; en de Twaalf Kleine Profeten. De boeken worden verondersteld betrekking te hebben op de toekomst.

 1. Waarom twee indelingen? Als we willen weten wanneer en waarom de joodse en christelijke indelingen van het Oude testament van elkaar zijn gaan verschillen, moeten we ons verdiepen in de geschiedenis van de zogeheten septuaginta.
 2. Tenach in Griekse vertaling: Septuaginta Van oudsher zijn er vertalingen van het Oude Testament gemaakt.

De oudste is de, waaraan gewerkt werd vanaf de derde eeuw voor Christus. Toen de grote joodse gemeenschap in Alexandrië onder invloed kwam van het hellenisme en de Griekse taal het Hebreeuws en Aramees als omgangstalen had vervangen, kon men vaak de in het Hebreeuws geschreven Tora niet meer begrijpen.

 • Daarom maakte men een vertaling in het Grieks, die bekend werd onder de naam Septuaginta.
 • ‘Septuaginta’ betekent in het Latijn ‘zeventig’.
 • De legende wil namelijk dat het gezelschap van vertalers uit tweeënzeventig vertalers bestond, zes van de oudsten uit elk van de twaalf stammen van Israël.
 • Septuaginta en joodse canon De joodse gemeenschap kende in eerste instantie groot gezag toe aan de Septuaginta en aan de iets langere lijst van heilige boeken die in de vertaling was opgenomen.

Later werd men zich meer bewust van de verschillen tussen deze Griekse vertaling en de Hebreeuwse grondtekst. Hierdoor daalde de Septuaginta bij de joden in aanzien. Daarbij speelde ook het feit een rol, dat de oudste christelijke geloofsgemeenschappen de Septuaginta-vertaling tot uitgangspunt namen en de christenen en joden uit elkaar groeiden tegen het einde van de eerste eeuw na Christus.

De joodse schriftgeleerden die in de tweede eeuw na Christus de definitieve canon of lijst van heilige boeken vaststelden, namen daarom niet de langere Griekse lijst over, maar erkenden alleen de kortere Hebreeuwse lijst van bijbelboeken. Septuaginta en christelijke canon De vroege christenen bleven zich op de Septuaginta oriënteren.

Zo namen de christenen voor hun canon van het Oude Testament de langere lijst en de ordening van het Oude Testament in vier delen over van de Septuaginta. Daarom bevat de christelijke canon van het Oude Testament méér boeken dan de joodse Tenach. ‘Deuterocanonieke boeken’ De deuterocanonieke boeken zijn de boeken die wel in de christelijke lijst van bijbelboeken staan en niet in de Hebreeuwse canon.

 • Atholieke en protestantse versies van het Oude Testament In de Reformatie namen de protestanten voor hun versie van het Oude Testament de korte lijst van de joden over en behielden de rooms-katholieken de lange lijst van de Septuaginta.
 • Vandaar dat tot op de dag van vandaag de katholieke Bijbel meer boeken bevat dan de protestantse.

Vertalingen in het Aramees Naast de Septuaginta-vertaling ontstonden er rond het jaar 0 joodse vertalingen in het Aramees. De joden die in Palestina woonden spraken in die tijd namelijk Aramees en vonden het Hebreeuws van Tenach moeilijk te begrijpen.

 1. Daarom vertaalde men Tenach in het Aramees.
 2. Er waren verschillende Aramese vertalingen in omloop, die men Targums noemde.
 3. Zowel de Septuaginta als de Targums hebben veel invloed uitgeoefend op latere christelijke en joodse vertalingen, net als de Latijnse vertaling van Hiëronymus, de zogeheten Vulgaat.
You might be interested:  Titel Van Een Boek In Tekst

Moderne talen In de Reformatie heeft Luther als een van de eersten een vertaling van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament in een moderne westerse taal, het Duits, gemaakt. Kort daarna volgden de Engelse vertaling door Tyndale en de Nederlandse Statenvertaling.

Masoretische teksten Van geen enkel geschrift van het Oude Testament is het origineel bewaard gebleven. Hedendaagse vertalingen als de Willibrordbijbel worden gemaakt op basis van de traditionele Hebreeuwse tekst zoals die door zeer secure tekstbezorgers, de masoreten, in de achtste eeuw na Christus is uitgegeven.

Van deze masoretische tekst hebben we manuscripten uit de tiende eeuw en later. Deze teksten zijn zeer betrouwbaar, zoals gebleken is uit vergelijking met de Dode Zee-rollen. Dode Zee-rollen De Dode Zee-rollen werden in 1947-1955 gevonden in Qumran bij de Dode Zee.

De rollen stammen uit de tweede eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus en bevatten Hebreeuwse bijbelteksten. Een vergelijking tussen de masoretische teksten en de Dode Zeerollen leert dat de verschillen zeer gering zijn. De joodse overlevering was blijkbaar dermate nauwkeurig, dat er weinig fouten zijn gemaakt bij het kopiëren van de bijbelteksten.

Inhoud van het Oude Testament De inhoud van boeken van het Oude Testament (inclusief de deuterocanonieke schriften) ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. Genesis De Pentateuch bestaat deels uit verhalen over de schepping en wording van de wereld, deels uit geschiedschrijving van het volk Israël en deels uit wetten.

 • In het eerste boek, Genesis, wordt verteld over de schepping en over de oergeschiedenis van de wereld en de eerste generaties mensen.
 • Deze algemene geschiedenis wordt al snel toegespitst op één volk: de afstammelingen van Abraham, de Hebreeën of het volk Israël.
 • Over de wording van dit volk gaan de verhalen van de aartsouders (Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, Jakob en Rachel en Lea).

Zij worden afgesloten met de zegening van de twaalf zonen van Jakob, die van God de naam Israël kreeg; hieruit zullen later de twaalf stammen van Israël voortkomen. Met Jozef, een zoon van Jakob, begint het verblijf in Egypte, waarmee het boek Genesis besluit.

Exodus en Numeri Het verblijf in Egypte ontaardt in een slavenbestaan en in het boek Exodus volgt het verslag van de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes. De lange tocht door de woestijn en de ontvangst van de Wet op de berg Sinaï staan uitgebreid verteld in Exodus en Numeri. Leviticus en Deuteronomium De wetten die Mozes ontvangt, worden voornamelijk beschreven in de boeken Leviticus en Deuteronomium.

Met de dood van Mozes, vlak voor de intocht in het beloofde land, eindigt de Pentateuch. ‘Vroege profeten’ Het tweede deel van het Oude Testament, de Historische Boeken, wordt gevormd door onder meer de boeken Jozua, Rechters, Ruth, Samuël en Koningen.

 1. De Hebreeuwse traditie geeft aan deze groep de verzamelnaam ‘Vroege Profeten’.
 2. Dit is te begrijpen, omdat profeten als Samuël, Natan, Elia en Elisa in deze boeken een zeer belangrijke rol spelen.
 3. Bovendien beschrijven deze boeken niet in de eerste plaats de politieke geschiedenis van het oude Israël, maar geven een profetische visie op die geschiedenis.

Anderzijds zijn het historische boeken omdat de verhalen inderdaad berusten op wat in het verleden met Israël gebeurd is. Wel zijn de historische feiten soms moeilijk uit het verhaalde te reconstrueren, aangezien zij in een profetisch-theologische visie zijn opgenomen.

Jozua en Rechters Zuiver historisch gesproken is de vestiging van de Israëlitische stamgroepen in Kanaän na de lange woestijntocht een langdurige en ingewikkelde geschiedenis geweest. Het boek Jozua stelt deze inneming echter voor als een bliksemoorlog onder eenhoofdige leiding van Jozua. Het boek Rechters laat daarentegen zien dat de inneming van Kanaän en de eerste periode van Israëlitische bewoning in Kanaän gekenmerkt worden door een geleidelijk proces van verovering en integratie.

Omdat er in die tijd geen koning of andere eenhoofdige leiding was, trad, telkens wanneer de noodzaak zich voordeed, een charismatische leider naar voren. Dit kon een militair leider, een rechtsprekende persoon of een bestuurder zijn. Deze personen krijgen dan allen de verzamelnaam: rechters of richteren.

De boeken Samuël en Koningen De twee boeken Samuël verhalen de geschiedenis van Israël op het moment waarop de twaalf stammen die tot dan toe alleen een religieuze eenheid zijn, overgaan tot een staatkundige eenheid onder één leider: de koning. Dat deze overgang met nogal wat moeilijkheden gepaard gaat, blijkt uit de verhalen over de eerste koning Saul en zijn opvolger, koning David (circa 1000 voor Christus).

Deze wordt op zijn beurt opgevolgd door Salomo. Na de dood van Salomo valt het koninkrijk uiteen in twee rijken: het Noordrijk of Israël en het Zuidrijk of Juda. Over de geschiedenis van Salomo en over de koningen in deze rijken vertellen de twee boeken Koningen.

Ronieken De twee boeken Kronieken beschrijven opnieuw de gehele geschiedenis van Adam tot en met de geschiedenis van de twee koninkrijken Israël en Juda: van het prilste begin tot de val van Jeruzalem in 587 voor Christus en de Babylonische ballingschap. Hierdoor hebben we in de Bijbel als het ware twee parallelle geschiedschrijvingen: Jozua tot en met Koningen en 1-2 Kronieken.

Vooral grote delen uit 1-2 Samuël en 1-2 Koningen komen overeen met die in 1-2 Kronieken. Ezra, Nehemia, Tobit, Judit, Ester en Makkabeeën De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de situatie nadat de joden uit de ballingschap in Babylon zijn teruggekeerd.

 1. Qua datering zijn de boeken Tobit, Judit en Ester verhalen die mogelijk in de Perzische periode (538-333 voor Christus) zijn ontstaan.
 2. De boeken 1-2 Makkabeeën beschrijven ten slotte de vrijheidsstrijd van de joden in de hellenistische periode (333-63 voor Christus).
 3. Job en Prediker Het derde deel van het Oude Testament bevat grotendeels Wijsheidsboeken, ook wel Poëtische Boeken genoemd.

De Wijsheidsboeken bevatten géén geschiedschrijving, maar gaan over vragen en levenswijzen van gelovige mensen. Hoe moeten zij in God geloven in tijden van groot lijden? Dat is het thema van het boek Job. En hoe moeten gelovige mensen hun leven vorm geven in een tijd die onzeker en vol vragen is? Daarover gaat Prediker.

Spreuken, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach De boeken Spreuken, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach proberen wijsheid en geloof te formuleren als antwoord op vragen van gewone gelovigen. Psalmen In de Psalmen, het omvangrijkste boek van het Oude Testament, staan gebeden in dichtvorm uit de gehele voorafgaande periode.

Het omvat alle soorten van menselijk vragen, zoeken, smeken, klagen en lofprijzen, en is daarmee een inspiratiebron geworden voor velen. Grote en Kleine Profeten Het vierde deel van het Oude Testament wordt gevormd door de Profetische Boeken. Ten onrechte heeft men in de traditie het woord profeet opgevat als iemand die de toekomst voorspelt.

Het woord profeet betekent letterlijk ‘iemand die spreekt namens God’. Profeten beginnen hun optreden dan ook meestal met de zinsnede ‘zo spreekt de heer’, waarna zij de boodschap van de heer uitspreken; die boodschap is de tekst van het bijbelboek. In tijden van voorspoed treden profeten op om de Israëlieten aan hun trouw jegens God te herinneren.

In tijden van tegenslag bemoedigen zij Israël. Zij geven richtlijnen voor de juiste interpretatie van de Wet (Pentateuch of Tora) en proberen die toe te passen op de eigen tijd en situatie. Zo richten de profeten zich in de periode vóór de ballingschap tot hun volk met de mededeling dat het bezit van de Wet niet alleen reden tot zelfbewustzijn is, maar vooral de mensen verplicht zich volgens de voorschriften van de Tora te gedragen.

De vele sociale misstanden die zij om zich heen zien stellen zij aan de kaak; de profetische boeken getuigen daarom vaak van een grote sociale bewogenheid. Bovenstaande tekst werd welwillend voor online publicatie ter beschikking gesteld door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Den Bosch. De tekst is ontleend aan de ‘Inleiding op de Bijbel’, opgenomen in de Willibrordvertaling van de Bijbel, uitgave 1995.

De redactie van rkk.nl bewerkte de tekst. : Oude Testament

Wie zijn de goden van het boeddhisme?

Wat boeddhisten geloven – Boeddhisme is een levensbeschouwelijke en religieuze stroming. Velen zien boeddhisme zelfs niet als een religie, omdat het geen goden vereert en persoonlijke spiritualiteit nastreeft. Ze noemen het een ‘traditie’, een ‘leer’ of een ‘ levensbeschouwing ‘ met zedelijke voorschriften voor wie een goed mens wil worden.

 1. Het leven is vol lijden.
 2. Lijden wordt veroorzaakt door verlangen: we zijn nooit tevreden met wat we hebben, we willen altijd meer. Als we wel hebben wat we willen, zijn we vaak bang om het kwijt te raken.
 3. Het lijden kan worden gestopt door het verlangen te stoppen. Het einde van het lijden wordt verlichting genoemd.
 4. De weg naar verlichting is het achtvoudige pad.

Het achtvoudige pad bestaat uit acht punten:

 1. Het juiste inzicht (de vier edele waarheden goed begrijpen).
 2. De juiste intentie (om verlichting te bereiken).
 3. De juiste woorden (niet liegen, anderen niet kwetsen met je woorden en geen tweedracht zaaien).
 4. De juiste daden (doe goede daden en hou je aan de vijf voorschriften).
 5. Het juiste levensonderhoud (verdien je geld niet op een oneerlijke manier).
 6. De juiste inspanning (doe goed je best om verlichting te bereiken).
 7. De juiste aandacht.
 8. De juiste concentratie ( mediteer om je geest tot rust te brengen).

De vijf voorschriften zijn de regels voor boeddhisten:

 1. Niet doden.
 2. Niet stelen.
 3. Geen seksueel wangedrag.
 4. Niet liegen.
 5. Geen alcohol en drugs gebruiken.

Boeddhisten geloven in reïncarnatie : dat betekent je na je dood opnieuw wordt geboren als een mens of dier. Hoe je volgende leven eruitziet, hangt af van alle goede en slechte daden in je leven. Als je vooral goede dingen deed, zul je in je volgende leven veel geluk hebben; als je vooral slechte dingen deed, krijg je in je volgende leven veel ongeluk. De Chinese lachende Boeddha. Veel boeddhisten geloven dat deze verschijnt zodra de wereld vervalt in egoïsme.

Wat is de heilige boek van de islam?

De openbaring aan Mohammed is opgeschreven in de koran. Deze is geschreven in het Arabisch. Om dit te kunnen lezen leren moslims Arabisch op een koranschool. De koran is het heilige boek van de moslims.

Wie is de auteur van de Koran?

Koran De K oran is het heilige boek van de islam. De K oran is in het Arabisch geschreven. De engel Gabriël heeft boodschappen van God doorgegeven aan Mohammed. De eerste keer dat de engel Mohammed opzocht, was ongeveer in het jaar 610 na Christus. In een periode van ongeveer 20 jaar heeft de engel Mohammed geregeld opgezocht en boodschappen doorgegeven. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Džejla (12) en haar nichtje uit Bosnië en Herzegovina lezen uit de Koran. Wineke Onstwedder Wie leest er uit de K oran ? De K oran is van oorsprong in het Arabisch geschreven. Als er in de moskee wordt voorgelezen uit de koran, dan doet de imam of qari dat.

Hij moet heel duidelijk Arabisch spreken en moet ook zijn uiterste best doen om zo mooi mogelijk voor te lezen. De K oran is vertaald in bijna alle talen, dus iedere moslim kan de K oran lezen in zijn eigen taal. Wat staat er in de K oran ? In de K oran staat onder andere hoe je als moslim moet leven en hoe je na de dood in de hemel komt.

Ook kun je in de K oran verhalen vinden van profeten uit het jodendom en het christendom. Zo staan er verhalen in over Abraham, Mozes, Maria en Jezus. In het heilige boek wordt ook over de islamitische wetten en de zuilen van de islam geschreven. De zuilen van de islam In de K oran staan de vijf zuilen beschreven: de belangrijkste regels waar moslims zich aan houden.

 1. Het zijn plichten die Allah – via de profeet Mohammed – aan de moslims heeft opgelegd.
 2. Er staat bijvoorbeeld ook wat ‘haram’ is.
 3. Bijvoorbeeld vlees eten dat niet ritueel is geslacht of alcohol drinken.
 4. De geloofsbelijdenis betekent dat je gelooft dat er maar één God (Allah) is en dat Mohammed zijn boodschapper is.

Allah In de tijd dat Mohammed geboren werd, aanbaden de mensen veel verschillende goden. Mohammed vond het heel erg belangrijk dat de mensen alleen in Allah geloofden en dat er geen afbeeldingen van God gemaakt werden. Dan zouden de mensen gaan denken dat die plaatjes of beelden God zijn en dat zou maar leiden tot verwarring en misverstanden.

 • Als moslims hoor je vijf keer per dag te bidden, met je gezicht in de richting van de stad Mekka.
 • Voordat je gaat bidden, moet je je eerst wassen.
 • Gebed Bidden kun je overal doen, op een matje thuis, op school, op straat, maar het liefst in de moskee.
 • In landen waar de meeste mensen moslim zijn, wordt er vanuit de moskee vijf keer per dag opgeroepen tot gebed.

Tijdens het bidden, zeggen moslims vaak Allahoe akbar (God is zeer groot). Džejla laat zien hoe ze zich ritueel wast voor het gebed. Veel moslims doen mee met de ramadan: de vastenmaand. Dat betekent dat ze tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken of vrijen.

Boodschap Mohammed kreeg in de maand ramadan voor het eerst een boodschap van Allah via de engel Gabriël. Daarom is dit een heilige maand voor moslims. Tijdens de ramadan denken moslims na over hun leven. Als de zon onder is komt iedereen bij elkaar om samen te eten. Eerst een dadel met water, daarna van alles.

De ramadan valt elk jaar anders. De ramadan eindigt met het Suikerfeest: het vasten is voorbij. Zakhar in Irak viert het Suikerfeest Iedere moslim moet een deel van zijn of haar geld aan arme of zieke mensen geven. Dat heet ‘zakaat’. Welvaart Het doel van de zakaat is om de verschillen tussen arme en rijke mensen een beetje kleiner te maken.

 1. Zo wordt geprobeerd om de welvaart van de mensen een beetje te delen.
 2. Inkomen De hoogte van je zakaat is afhankelijk van je bezit of je inkomen.
 3. Maximaal hoef je niet meer dan 10% van je inkomen of bezit weg te geven.
 4. In sommige landen heeft de regering geregeld hoeveel zakaat je moet geven.
 5. De bedevaart naar Mekka heet in het Arabisch de hadj.

Iedere moslim die het kan betalen, moet een keer naar Mekka op bedevaart gaan. Dit is de stad waar Mohammed is geboren. Mekka In de twaalfde maand van het islamitische jaar reizen er gemiddeld twee miljoen moslims naar Mekka. De moslims bezoeken dan heilige plaatsen in en om de stad. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme Bedevaartgangers in Mekka lopen zeven keer om de ka’ba heen. Shutterstock Ka’ba De steen in Mekka, de ka’ba, vormt het middelpunt van de rituelen. De bedevaartgangers lopen zeven keer om de ka’ba heen. Daarna wandelen ze zeven keer heen en weer tussen de heuvels Safa en de Marwa.

 • Daarna drinken de bedevaartgangers water uit de bron Zamzam.
 • Sommigen nemen water mee naar huis omdat ze denken dat het een geneeskrachtige werking heeft.
 • Al deze rituelen hebben te maken met verhalen uit de Koran.
 • Arafa De negende dag van de bedevaart wordt doorgebracht op de vlakte Arafa.
 • Het verhaal gaat dat Adam en Eva elkaar hier weer hebben gevonden nadat ze uit het paradijs waren gezet.

Ook heeft Mohammed tijdens zijn laatste bedevaart de gelovigen op deze plek toegesproken. De bedevaartgangers brengen de middag door in gebed. Steentjes Op de tiende dag van de bedevaart worden er steentjes gegooid naar de duivel. Dit ter herinnering aan het verhaal over de duivel die op deze plek Ibrahiem influisterde dat hij niet naar God moest luisteren. Hoe Heet Het Heilige Boek Van Boeddhisme In de Marokkaanse stad Fez vieren kinderen het Offerfeest. Shutterstock : Koran

Wat is de heilige boek van de islam?

De openbaring aan Mohammed is opgeschreven in de koran. Deze is geschreven in het Arabisch. Om dit te kunnen lezen leren moslims Arabisch op een koranschool. De koran is het heilige boek van de moslims.

You might be interested:  Boek En Blad Cadeau Saldo Checken

Hoe heet het eerste boek van de Bijbel?

Oude Testament Het Oude Testament is een grote verzameling van verschillende joodse geschriften, door de christenen overgenomen en erkend als het eerste deel van hun Bijbel. Oude en Nieuwe Testament De Bijbel bestaat voor christenen uit twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

In de christelijke benaming ‘Oude en Nieuwe Testament’ heeft het woord ‘testament’ de betekenis van ‘verbond’: het gaat om de relatie tussen God en de mensen. Het Oude Testament is een grote verzameling van verschillende geschriften, die grotendeels in het Hebreeuws zijn geschreven. Van oorsprong is het Oude Testament een joods geschrift.

De christenen hebben het overgenomen en erkend als Heilige Schrift. Zij hebben aan dit geschrift het in het Grieks geschreven Nieuwe Testament toegevoegd. In het Nieuwe Testament staat Jezus Christus centraal. Joden: tora of tenach Joden beschouwen alleen het Oude Testament als Heilige Schrift; zij noemen dit Tora of Tenach.

Het woord TeNaCH is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van de verzameling: Tora, Nebiim, Chetubim, dat wil zeggen Wet, Profeten en Geschriften. Vaak gebruiken joden ook de term Tora voor het geheel, waarbij het eerste en belangrijkste deel geldt ter aanduiding van de totale Tenach. Mondelinge overlevering Voordat de boeken van de Bijbel hun definitieve vorm kregen, hebben de teksten langere tijd eerst mondeling en later ook schriftelijk gecirculeerd in de joodse gemeenschap.

De teksten dragen daarom de sporen van opeenvolgende redacties uit verschillende tijden. Voor en na de ballingschap Onderdelen van de oudste boeken, onder meer uit de Tora, gaan terug op mondelinge tradities uit het tweede en eerste millennium voor Christus en hebben waarschijnlijk voor of tijdens de Babylonische ballingschap (587 voor Christus) hun eindredactionele vorm gekregen.

De jongere boeken van het Oude Testament zijn na de ballingschap geschreven en geredigeerd: ergens tussen 538 en 100 voor Christus. Tweede eeuw na Christus De uiteindelijke lijst van geschriften die door de joodse geloofsgemeenschap als heilig en gezagvol wordt erkend – de Tenach dus – is in de tweede eeuw na Christus afgesloten.

Woordvoerders van God De geschriften van het Oude Testament zijn het werk van auteurs of redacteurs die erkend zijn als woordvoerders van God temidden van hun volk. Velen van hen zijn anoniem gebleven. Een groot deel van hun werk is geïnspireerd door de overleveringen van de gemeenschappen waartoe zij behoorden.

 • Meerdere boeken Het Oude Testament bestaat uit 46 boeken van uiteenlopend karakter: verhalen, wetten, geschiedschrijving, gedichten, gebeden, liederen en spreuken.
 • Joodse en christelijke indeling De joodse en christelijke indeling en ordening van de boeken verschilt.
 • Hieronder worden eerst beide indelingen gegeven.

Daarna wordt het verschil verklaard. JOODSE INDELING : 1. Tora Het eerste deel dat de joden binnen Tenach onderscheiden is de, de Wet of het levensoriënterend programma. De Tora omvat de eerste vijf boeken van de Bijbel, waarbij de openingswoorden van deze boeken tevens als hun naam worden aangewend: Beresjit (‘In het begin’), Sjemot (‘De namen’), Wayyiqra (‘Hij noemde’), Bemidbar (‘In de woestijn’) en Debarim (‘De woorden’).2.

 1. Nebiim Op de Tora volgt het tweede deel, Nebiim, dat de Vroege en Late Profeten omvat.
 2. Dat zijn boeken waarin profeten optreden of die op naam van profeten staan: Jozua, Rechters, 1-2 Samuël, 1-2 Koningen (de ‘Vroege Profeten’); Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de Twaalf Kleine Profeten (de ‘Late Profeten’).3.

Chetubim Het derde deel van Tenach bestaat uit de Chetubim of overige Geschriften: Psalmen, Job, Spreuken; Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen en Ester (de vijf zogenaamde Feestrollen die op de joodse feestdagen worden voorgelezen); vervolgens Daniël, Ezra, Nehemia en 1-2 Kronieken.

De ordening van de boeken is circulair: in de kern van de cirkel staat de Tora, daaromheen de cirkel van de Nebiim en ten slotte die van de Chetubim. CHRISTELIJKE INDELING: 1. Pentateuch De christenen onderscheiden binnen het Oude Testament vier delen. Het eerste deel is de Pentateuch en komt overeen met de Tora.

‘Pentateuch’ is Grieks voor ‘de Vijf Rollen’. De rollen worden ook wel ‘de Vijf Boeken van Mozes’ genoemd. De eerste vijf boeken van het Oude Testament worden in de christelijke traditie met hun Grieks-Latijnse naam aangeduid: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

 1. De daaropvolgende boeken ordent men naar chronologie.2.
 2. Historische boeken Op de Pentateuch volgen de Historische Boeken: Jozua, Rechters, Ruth, 1-2 Samuël, 1-2 Koningen, 1-2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Tobit, Judit, Ester en 1-2 Makkabeeën.
 3. Deze geschriften gaan over het verleden.3.
 4. Wijsheidsboeken Het derde deel wordt gevormd door de Wijsheidsboeken of Poëtische Boeken: Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach.

Al deze boeken gaan over het heden.4. Profetische boeken De Profetische Boeken vormen het vierde en laatste deel. Ze omvatten de Grote Profeten: Jesaja, Jeremia (met Klaagliederen en Baruch), Ezechiël en Daniël; en de Twaalf Kleine Profeten. De boeken worden verondersteld betrekking te hebben op de toekomst.

 • Waarom twee indelingen? Als we willen weten wanneer en waarom de joodse en christelijke indelingen van het Oude testament van elkaar zijn gaan verschillen, moeten we ons verdiepen in de geschiedenis van de zogeheten septuaginta.
 • Tenach in Griekse vertaling: Septuaginta Van oudsher zijn er vertalingen van het Oude Testament gemaakt.

De oudste is de, waaraan gewerkt werd vanaf de derde eeuw voor Christus. Toen de grote joodse gemeenschap in Alexandrië onder invloed kwam van het hellenisme en de Griekse taal het Hebreeuws en Aramees als omgangstalen had vervangen, kon men vaak de in het Hebreeuws geschreven Tora niet meer begrijpen.

 • Daarom maakte men een vertaling in het Grieks, die bekend werd onder de naam Septuaginta.
 • ‘Septuaginta’ betekent in het Latijn ‘zeventig’.
 • De legende wil namelijk dat het gezelschap van vertalers uit tweeënzeventig vertalers bestond, zes van de oudsten uit elk van de twaalf stammen van Israël.
 • Septuaginta en joodse canon De joodse gemeenschap kende in eerste instantie groot gezag toe aan de Septuaginta en aan de iets langere lijst van heilige boeken die in de vertaling was opgenomen.

Later werd men zich meer bewust van de verschillen tussen deze Griekse vertaling en de Hebreeuwse grondtekst. Hierdoor daalde de Septuaginta bij de joden in aanzien. Daarbij speelde ook het feit een rol, dat de oudste christelijke geloofsgemeenschappen de Septuaginta-vertaling tot uitgangspunt namen en de christenen en joden uit elkaar groeiden tegen het einde van de eerste eeuw na Christus.

De joodse schriftgeleerden die in de tweede eeuw na Christus de definitieve canon of lijst van heilige boeken vaststelden, namen daarom niet de langere Griekse lijst over, maar erkenden alleen de kortere Hebreeuwse lijst van bijbelboeken. Septuaginta en christelijke canon De vroege christenen bleven zich op de Septuaginta oriënteren.

Zo namen de christenen voor hun canon van het Oude Testament de langere lijst en de ordening van het Oude Testament in vier delen over van de Septuaginta. Daarom bevat de christelijke canon van het Oude Testament méér boeken dan de joodse Tenach. ‘Deuterocanonieke boeken’ De deuterocanonieke boeken zijn de boeken die wel in de christelijke lijst van bijbelboeken staan en niet in de Hebreeuwse canon.

Atholieke en protestantse versies van het Oude Testament In de Reformatie namen de protestanten voor hun versie van het Oude Testament de korte lijst van de joden over en behielden de rooms-katholieken de lange lijst van de Septuaginta. Vandaar dat tot op de dag van vandaag de katholieke Bijbel meer boeken bevat dan de protestantse.

Vertalingen in het Aramees Naast de Septuaginta-vertaling ontstonden er rond het jaar 0 joodse vertalingen in het Aramees. De joden die in Palestina woonden spraken in die tijd namelijk Aramees en vonden het Hebreeuws van Tenach moeilijk te begrijpen.

 1. Daarom vertaalde men Tenach in het Aramees.
 2. Er waren verschillende Aramese vertalingen in omloop, die men Targums noemde.
 3. Zowel de Septuaginta als de Targums hebben veel invloed uitgeoefend op latere christelijke en joodse vertalingen, net als de Latijnse vertaling van Hiëronymus, de zogeheten Vulgaat.

Moderne talen In de Reformatie heeft Luther als een van de eersten een vertaling van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament in een moderne westerse taal, het Duits, gemaakt. Kort daarna volgden de Engelse vertaling door Tyndale en de Nederlandse Statenvertaling.

Masoretische teksten Van geen enkel geschrift van het Oude Testament is het origineel bewaard gebleven. Hedendaagse vertalingen als de Willibrordbijbel worden gemaakt op basis van de traditionele Hebreeuwse tekst zoals die door zeer secure tekstbezorgers, de masoreten, in de achtste eeuw na Christus is uitgegeven.

Van deze masoretische tekst hebben we manuscripten uit de tiende eeuw en later. Deze teksten zijn zeer betrouwbaar, zoals gebleken is uit vergelijking met de Dode Zee-rollen. Dode Zee-rollen De Dode Zee-rollen werden in 1947-1955 gevonden in Qumran bij de Dode Zee.

De rollen stammen uit de tweede eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus en bevatten Hebreeuwse bijbelteksten. Een vergelijking tussen de masoretische teksten en de Dode Zeerollen leert dat de verschillen zeer gering zijn. De joodse overlevering was blijkbaar dermate nauwkeurig, dat er weinig fouten zijn gemaakt bij het kopiëren van de bijbelteksten.

Inhoud van het Oude Testament De inhoud van boeken van het Oude Testament (inclusief de deuterocanonieke schriften) ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. Genesis De Pentateuch bestaat deels uit verhalen over de schepping en wording van de wereld, deels uit geschiedschrijving van het volk Israël en deels uit wetten.

 • In het eerste boek, Genesis, wordt verteld over de schepping en over de oergeschiedenis van de wereld en de eerste generaties mensen.
 • Deze algemene geschiedenis wordt al snel toegespitst op één volk: de afstammelingen van Abraham, de Hebreeën of het volk Israël.
 • Over de wording van dit volk gaan de verhalen van de aartsouders (Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, Jakob en Rachel en Lea).

Zij worden afgesloten met de zegening van de twaalf zonen van Jakob, die van God de naam Israël kreeg; hieruit zullen later de twaalf stammen van Israël voortkomen. Met Jozef, een zoon van Jakob, begint het verblijf in Egypte, waarmee het boek Genesis besluit.

 • Exodus en Numeri Het verblijf in Egypte ontaardt in een slavenbestaan en in het boek Exodus volgt het verslag van de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes.
 • De lange tocht door de woestijn en de ontvangst van de Wet op de berg Sinaï staan uitgebreid verteld in Exodus en Numeri.
 • Leviticus en Deuteronomium De wetten die Mozes ontvangt, worden voornamelijk beschreven in de boeken Leviticus en Deuteronomium.

Met de dood van Mozes, vlak voor de intocht in het beloofde land, eindigt de Pentateuch. ‘Vroege profeten’ Het tweede deel van het Oude Testament, de Historische Boeken, wordt gevormd door onder meer de boeken Jozua, Rechters, Ruth, Samuël en Koningen.

 1. De Hebreeuwse traditie geeft aan deze groep de verzamelnaam ‘Vroege Profeten’.
 2. Dit is te begrijpen, omdat profeten als Samuël, Natan, Elia en Elisa in deze boeken een zeer belangrijke rol spelen.
 3. Bovendien beschrijven deze boeken niet in de eerste plaats de politieke geschiedenis van het oude Israël, maar geven een profetische visie op die geschiedenis.

Anderzijds zijn het historische boeken omdat de verhalen inderdaad berusten op wat in het verleden met Israël gebeurd is. Wel zijn de historische feiten soms moeilijk uit het verhaalde te reconstrueren, aangezien zij in een profetisch-theologische visie zijn opgenomen.

 • Jozua en Rechters Zuiver historisch gesproken is de vestiging van de Israëlitische stamgroepen in Kanaän na de lange woestijntocht een langdurige en ingewikkelde geschiedenis geweest.
 • Het boek Jozua stelt deze inneming echter voor als een bliksemoorlog onder eenhoofdige leiding van Jozua.
 • Het boek Rechters laat daarentegen zien dat de inneming van Kanaän en de eerste periode van Israëlitische bewoning in Kanaän gekenmerkt worden door een geleidelijk proces van verovering en integratie.

Omdat er in die tijd geen koning of andere eenhoofdige leiding was, trad, telkens wanneer de noodzaak zich voordeed, een charismatische leider naar voren. Dit kon een militair leider, een rechtsprekende persoon of een bestuurder zijn. Deze personen krijgen dan allen de verzamelnaam: rechters of richteren.

 • De boeken Samuël en Koningen De twee boeken Samuël verhalen de geschiedenis van Israël op het moment waarop de twaalf stammen die tot dan toe alleen een religieuze eenheid zijn, overgaan tot een staatkundige eenheid onder één leider: de koning.
 • Dat deze overgang met nogal wat moeilijkheden gepaard gaat, blijkt uit de verhalen over de eerste koning Saul en zijn opvolger, koning David (circa 1000 voor Christus).

Deze wordt op zijn beurt opgevolgd door Salomo. Na de dood van Salomo valt het koninkrijk uiteen in twee rijken: het Noordrijk of Israël en het Zuidrijk of Juda. Over de geschiedenis van Salomo en over de koningen in deze rijken vertellen de twee boeken Koningen.

 1. Ronieken De twee boeken Kronieken beschrijven opnieuw de gehele geschiedenis van Adam tot en met de geschiedenis van de twee koninkrijken Israël en Juda: van het prilste begin tot de val van Jeruzalem in 587 voor Christus en de Babylonische ballingschap.
 2. Hierdoor hebben we in de Bijbel als het ware twee parallelle geschiedschrijvingen: Jozua tot en met Koningen en 1-2 Kronieken.

Vooral grote delen uit 1-2 Samuël en 1-2 Koningen komen overeen met die in 1-2 Kronieken. Ezra, Nehemia, Tobit, Judit, Ester en Makkabeeën De boeken Ezra en Nehemia beschrijven de situatie nadat de joden uit de ballingschap in Babylon zijn teruggekeerd.

 • Qua datering zijn de boeken Tobit, Judit en Ester verhalen die mogelijk in de Perzische periode (538-333 voor Christus) zijn ontstaan.
 • De boeken 1-2 Makkabeeën beschrijven ten slotte de vrijheidsstrijd van de joden in de hellenistische periode (333-63 voor Christus).
 • Job en Prediker Het derde deel van het Oude Testament bevat grotendeels Wijsheidsboeken, ook wel Poëtische Boeken genoemd.

De Wijsheidsboeken bevatten géén geschiedschrijving, maar gaan over vragen en levenswijzen van gelovige mensen. Hoe moeten zij in God geloven in tijden van groot lijden? Dat is het thema van het boek Job. En hoe moeten gelovige mensen hun leven vorm geven in een tijd die onzeker en vol vragen is? Daarover gaat Prediker.

 • Spreuken, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach De boeken Spreuken, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach proberen wijsheid en geloof te formuleren als antwoord op vragen van gewone gelovigen.
 • Psalmen In de Psalmen, het omvangrijkste boek van het Oude Testament, staan gebeden in dichtvorm uit de gehele voorafgaande periode.

Het omvat alle soorten van menselijk vragen, zoeken, smeken, klagen en lofprijzen, en is daarmee een inspiratiebron geworden voor velen. Grote en Kleine Profeten Het vierde deel van het Oude Testament wordt gevormd door de Profetische Boeken. Ten onrechte heeft men in de traditie het woord profeet opgevat als iemand die de toekomst voorspelt.

 1. Het woord profeet betekent letterlijk ‘iemand die spreekt namens God’.
 2. Profeten beginnen hun optreden dan ook meestal met de zinsnede ‘zo spreekt de heer’, waarna zij de boodschap van de heer uitspreken; die boodschap is de tekst van het bijbelboek.
 3. In tijden van voorspoed treden profeten op om de Israëlieten aan hun trouw jegens God te herinneren.

In tijden van tegenslag bemoedigen zij Israël. Zij geven richtlijnen voor de juiste interpretatie van de Wet (Pentateuch of Tora) en proberen die toe te passen op de eigen tijd en situatie. Zo richten de profeten zich in de periode vóór de ballingschap tot hun volk met de mededeling dat het bezit van de Wet niet alleen reden tot zelfbewustzijn is, maar vooral de mensen verplicht zich volgens de voorschriften van de Tora te gedragen.

 • De vele sociale misstanden die zij om zich heen zien stellen zij aan de kaak; de profetische boeken getuigen daarom vaak van een grote sociale bewogenheid.
 • Bovenstaande tekst werd welwillend voor online publicatie ter beschikking gesteld door de Katholieke Bijbelstichting (KBS) te Den Bosch.
 • De tekst is ontleend aan de ‘Inleiding op de Bijbel’, opgenomen in de Willibrordvertaling van de Bijbel, uitgave 1995.

De redactie van rkk.nl bewerkte de tekst. : Oude Testament

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács