Hoe Maak Je Een Boek Verslag
Stappen –

 1. Voor je een boekverslag maakt, moet je eerst het boek goed gelezen hebben. Dan weet je wat de hoofdlijnen zijn en kun je snel dingen terugvinden. Lees echt het boek, niet alleen de samenvattingen. Voor een goed cijfer moet je de details kennen en die vind je alleen als je het hele boek zelf leest.
 2. Een boekverslag begint altijd met wat algemene informatie. Meestal gaat het om de volgende gegevens:
  • Titel
  • Schrijver
  • Aantal bladzijden
  • Uitgeverij
  • Jaar van (eerste) uitgave

  Heb je een handleiding gekregen voor het schrijven van boekverslagen? Controleer dan even of je alle punten opgenomen hebt. Deze informatie is bijna altijd op de eerste paar pagina’s van het boek te vinden.

 3. Vervolgens geef je een korte introductie. Vertel wat voor soort verhaal het is, wie de hoofdpersoon (of hoofdpersonen) is, welke andere personen een belangrijke rol spelen, waar het verhaal zich afspeelt en wanneer het verhaal zich afspeelt. Probeer dit verhaal compact te houden, maar beperk je niet tot de droge feiten. Het is leuk om hier vast wat achtergrondinformatie te geven. Speelt je boek zich af in de Middeleeuwen en gaat het over klasseverschillen? Noem dan hier bijvoorbeeld dat het leven in de Middeleeuwen niet voor iedereen even makkelijk was en dat er spanningen heersten tussen de rijken en de armen. Zo’n kleine toevoeging laat zien dat je je verdiept hebt in het boek en geeft context voor het verhaal.
 4. De titel van het boek vertelt meestal meer dan alleen waar het verhaal over gaat. Neem bijvoorbeeld ‘Het Gouden Ei’ van Tim Krabbé. Dat boek gaat niet over een gouden ei, maar het ei verwijst naar een droom van een van de hoofdpersonen en naar de afloop van het verhaal. Verklaar de titel en kijk niet alleen naar de meest voor de hand liggende verklaring, maar probeer ook iets verder te denken. Soms heeft een titel meerdere verklaringen. Noteer alles wat je kunt bedenken en onderbouwen. Zo kun je laten zien dat je het boek goed gelezen hebt en dat je in staat bent om literatuur ook op een dieper niveau te begrijpen. Heeft het boek ook een ondertitel? Verklaar deze dan ook.
 5. Vat nu het verhaal samen. Begin met het begin van het verhaal en noem ook hoe het verhaal afloopt. Probeer een duidelijke structuur in de tekst aan te brengen. Probeer de samenvatting ongeveer 500 woorden te houden. Het maken van een samenvatting is makkelijker als je eerst puntsgewijs de belangrijke gebeurtenissen uit het boek noteert. Dit kun je doen als je het boek leest. Daarna filter je de écht belangrijke gebeurtenissen die de rode draad vormen voor het boek. Aan de hand daarvan, schrijf je de samenvatting.
 6. Een belangrijk onderdeel van je boekverslag is het geven van je mening. Dit is niet een zinnetje met ‘ik vond het een leuk boek’, maar een duidelijke onderbouwing van wat je vindt en waarom. Een paar vragen die je jezelf kunt stellen om tot een goed onderbouwde mening te komen:
  • Voldeed het verhaal aan de verwachtingen die je had? En waarom wel of niet?
  • Zou je het boek anderen aanraden? En waarom wel of niet?
  • Heeft het boek je aan het denken gezet en waarover?
  • Vind je de personages goed beschreven?
  • Is het boek op een goede manier opgebouwd?

  Probeer voor je mening tenminste 250 woorden aan te houden.

 7. De presentatie van een boekverslag is ook belangrijk. Nu je alle informatie bij elkaar hebt, controleer je nog even of alles er in staat. Controleer de tekst ook op spelfouten en fouten in de grammatica. Print het verslag daarna uit, voorzie het van een cover met daarop je naam, het vak en je klas, en lever het in een snelhechter in.

Hoe begin je een boek verslag?

Een boekverslag schrijven, elk jaar moet je er een paar keer aan geloven. – Hieronder vind je een aantal handige tips voor het schrijven van een boekverslag. Lees het boek en de opdracht Misschien vanzelfsprekend, maar lees eerst goed het boek voordat je begint aan het schrijven van een boekverslag.

 1. Er is tegenwoordig over elk boek wel iets te vinden op internet, maar gebruik dit als ondersteuning.
 2. Je kan het beste iets vertellen over het boek als je het goed begrijpt.
 3. Een handige tip is om tijdens het lezen aantekeningen te maken van belangrijke gebeurtenissen met het bladzijdenummer erbij.
 4. Zo hoef je niet het hele boek door te zoeken als je de opdrachten maakt.

Als je het boek hebt gelezen, kun je beginnen met de opdracht. Lees deze goed door! Welke onderdelen moeten er allemaal in het boekverslag komen te staan? Wat vindt de docent belangrijk om terug te zien in het boekverslag? Het is belangrijk om goed antwoord te geven op de gestelde vragen in de opdracht, zo krijg je uiteindelijk de meeste punten! Hoe Maak Je Een Boek Verslag Feitelijke gegevens Begin elk boekverslag met de feitelijke gegevens. Dit zijn de gegevens die te vinden zijn op of in het boek, maar waarvoor je de inhoud van het boek nog niet hoeft te lezen. De feitelijke gegevens die je in ieder geval moet vermelden zijn de titel, de schrijver, de uitgeverij, jaar van uitgave en het genre.

Soms wordt ook gevraagd het aantal bladzijden te vermelden, dit noem je ook bij de feitelijke gegevens. Beschrijving van de personen Elk boek kent één hoofdpersoon, of meerdere hoofdpersonen. Ga bij jezelf na welke personen in het verhaal een belangrijke rol spelen. Schrijf per hoofdpersoon een korte beschrijving van het karakter en eventueel ook van het uiterlijk van deze persoon.

Geef geen opsomming van eigenschappen van de hoofdpersoon, maar maak er een mooi lopend verhaal van. Ga bij de beschrijving van de personen ook in op het perspectief vanuit waar het boek is geschreven. Is er sprake van een ik-persoon die het verhaal vertelt, wordt het verhaal vanuit verschillende personen verteld of is er een alwetende verteller? Samenvatting Bij elk boekverslag hoort een samenvatting.

 • In een samenvatting vertel je de belangrijkste gebeurtenissen, veranderingen en ontwikkelingen van het verhaal.
 • Gebruik hiervoor de aantekeningen die je hebt gemaakt tijdens het lezen van het boek! Op welke pagina’s gebeurt er iets bijzonders of onverwachts? Lees deze stukken kort nog een keer en bedenk dan hoe je het in je eigen woorden kan beschrijven in de samenvatting.

Nog een aantal handige tips voor het schrijven van een samenvatting zijn:

Gebruik je eigen woorden, schrijf niet letterlijk de zinnen over uit het boek. Houd de volgorde van het boek aan; gebeurtenissen die eerst gebeuren in het boek, beschrijf je ook als eerste in je samenvatting. Maak je samenvatting niet te lang! Dit is vaak lastig, maar probeer goed na te denken over de hoofdzaken van het verhaal en de bijzaken. Beschrijf in de samenvatting vooral hoofdzaken, en laat de bijzaken voor wat ze zijn.

Hoe Maak Je Een Boek Verslag Tijd en ruimte In dit onderdeel van het boekverslag beschrijf je in welke tijd en op welke plekken het verhaal zich afspeelt. Het is hierbij belangrijk dat je een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving geeft. Bij een beschrijving van de tijd vertel je iets over het moment waarop het verhaal zich afspeelt.

Speelt het verhaal zich af in het verleden, in het nu of in de toekomst? En speelt het verhaal zich af in binnen een paar maanden, binnen een jaar of misschien zelfs binnen een dag? Je kunt ook nog iets vertellen over de chronologie van het verhaal. Verloopt het verhaal aan een stuk door, of is er sprake van ‘flashbacks’, of een duik in de toekomst.

Bij de beschrijving van de ruimte ga je in op waar het verhaal zich afspeelt. Speelt het verhaal zich af op een plek (bijvoorbeeld in een stad of in een dorp), of verplaatsen de personen zich gedurende het verhaal? Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving, en vertel ook waarom de tijd en ruimte belangrijk zijn voor het verhaal.

Je mening over het verhaal Je mening over hoe het boek las

Ga bij dit onderdeel vooral in op je eigen mening van het verhaal, dit is het belangrijkste onderdeel. Daarnaast is het ook belangrijk dat je je mening motiveert. Zeg dus niet alleen: ‘Ik vond het een leuk boek!’, maar ook waarom je het een leuk boek vond.

Bijvoorbeeld: ‘Ik vond het een leuk boek, omdat ik de avonturen van de hoofdpersoon heel spannend vond om te lezen.’ Naast de mening over het verhaal kun je ook nog even kort ingaan op hoe het boek las. Was het een moeilijk boek? Of juist makkelijk? Waren er veel woorden die je niet begreep? Of was het taalgebruik juist precies goed? Door deze twee delen van je eigen mening te beschrijven, heb je uiteindelijk ook mooie uitgebreide eigen mening op papier staan.

Algemene tips Hier vind je nog een aantal algemene tips, die ervoor kunnen zorgen dat je nog net die paar puntjes hoger haalt:

Zorg voor een nette lay-out. Maak een voorblad met je eigen naam, de titel van het boek, de naam van de docent en de datum dat je het boekverslag inlevert. Zorg er ook voor dat de bladzijden genummerd zijn, en dat je de papieren samenbindt door een mapje of een nietje. Zo raakt er niets kwijt! Maak je boekverslag niet te lang. Zorg ervoor dat alleen de onderdelen die worden gevraagd in je boekverslag staan, en laat de rest voor wat het is. Tegelijkertijd moet je er wel voor zorgen dat je volledig bent, en geen belangrijke dingen vergeet. Kom je er even niet uit? Geen zorgen! De coaches van Mr. Chadd staan voor je klaar om je te helpen!

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Samenvatting maken Motivatiebrief schrijven Zakelijke brief

Hoe maak je een verslag mooier?

Stap 4: wat je WEL moet doen – Het magische woord is overzicht, Je pagina’s moeten rustig ogen, het liefst allemaal dezelfde opmaak en indeling hebben, niet teveel afbeeldingen bevatten en ook niet teveel verschillende kleuren bevatten (bij voorkeur gewoon zwarte tekst).

Kies één bepaalde kleur, lettertype en indeling voor je werkstuk, niet elke pagina iets anders. Het voorblad idem dito. Vergeet niet de titel (die je bij de eerste stap hebt bedacht, hoop ik) erop te zetten. Ook je naam, klas en het vak waarvoor je het verslag maakt zijn belangrijk om te vermelden. Tussenkopjes of hoofdstuktitels – die je hopelijk ook bij stap 1 hebt bedacht – mogen natuurlijk wel een afwijkende opmaak hebben: maak ze bijvoorbeeld dikgedrukt.

Wel zo handig.

Wat zet je in een verslag?

Onderdelen – Het verslag bestaat uit: samenvatting, inhoudsopgave, inleiding, hoofdtekst (eventueel onderverdeeld in hoofdstukken of paragrafen), concluderend hoofdstuk, literatuurlijst, en eventueel bijlagen.

Wat is een boek verslag?

Boekverslag Schrijven: Hoe Doe Je Dat? (Uitleg) Het woord zegt het eigenlijk al: een boekverslag is een door jou gemaakt verslag van een boek dat je hebt gelezen. Je hoeft voor dit verslag niet zelf het wiel uit te vinden; vanuit school krijg je namelijk al een opdracht met een aantal vaste vragen of onderwerpen. Hoe Maak Je Een Boek Verslag

Wat mag niet in een verslag?

Schrijfstijl in een technisch-wetenschappelijke tekst Vermijd spreektaal en informeel taalgebruik. Overbodige en nietszeggende woorden, zoals ‘dus’, ‘ook’, ‘wel’ moeten worden geschrapt. Informeel of gekleurd taalgebruik is volledig uit den boze in een academische tekst. Vermijd persoonlijk of verhalend taalgebruik.

Wat staat er in de inleiding van een boekverslag?

Schrijf een wervende tekst als intro – Het intro van uw boek is te vinden op de achterzijde van de omslag of soms op de eerste pagina van het boek. Het intro vertelt zo kort mogelijk waar het boek over gaat en hoort tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de lezer nieuwsgierig raakt en verder wil lezen.

Hoe begin je een samenvatting van een verslag?

Hoe schrijf je een goede samenvatting? We hebben steeds minder tijd en lezen dus nauwelijks nog volledige teksten. Een goede samenvatting biedt dan uitkomst. Maar hoe schrijf je een goede samenvatting die de kern van een tekst weergeeft? Loop eerst de belangrijkste onderdelen van je tekst na: inleiding en slot.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács