Hoe Schrijf Je Een Beschouwing Over Een Boek
De hoofdgedachte van een beschouwing is een open vraag, De schrijver vraagt zich iets af en komt al schrijvend / denkend wel of niet tot een mening. Een beschouwing begint met het vraagstuk, dan bekijkt de schrijver het van verschillende kanten en komt uiteindelijk tot een eigen positie in deze kwestie of hij blijft zijn vraag houden.

 1. Een beschouwing wil niet overtuigen, maar wil de discussie verrijken: bekijk het ook eens van deze kant.
 2. De beschouwing is misschien wel de moeilijkste tekstsoort om te schrijven of beter gezegd: om te bedenken.
 3. Je moet er namelijk qua deskundigheid en denkvermogen heel wat voor in je mars hebben.
 4. De open vraag die jij je als schrijver stelt is complex, of het antwoord erop is dat in ieder geval.

Het kan bij geen enkele tekstvorm kwaad, maar bij de beschouwing is het enorm belangrijk om je goed te documenteren, om veel gelezen en bekeken te hebben, om van deskundigen uit verschillende hoeken te weten hoe zij over de kwestie denken. En dan moet jij nog met een interessante invalshoek komen die jouw beschouwing rechtvaardigt.

Hoe begin je een beschouwende tekst?

Je introduceert je onderwerp in je inleiding. Dan bespreek je in het middenstuk de voordelen en de nadelen. Je sluit af met een afweging van de diverse punten. In je inleiding introduceer je het probleem.

Hoe begin je een inleiding van een beschouwing?

De inleiding – De inleiding is het visitekaartje van de tekst: de aandacht van de lezer moet getrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het onderwerp te betrekken op de actualiteit, of juist op de historie, door een anekdote te vertellen of door de lezer een vraag te stellen.

 • trekt de aandacht van de lezer
 • maakt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is
 • introduceert bij een beschouwing een probleem- of vraagstelling

Wat vertel je in een beschouwing?

Bij een beschouwing probeer je jouw publiek een mening te laten vormen over een probleem of kwestie. Dit doe je door verschillende kanten van het probleem naar voren te brengen. Deze visies op het probleem onderbouw je met feiten en meningen van deskundigen en betrokken in de kwestie.

Hoe ziet de inleiding van een beschouwing eruit?

Elk betoog en beschouwing heeft een inleiding, middenstuk en een slot. De inleiding begint met een aandachtstrekker, gevolgd door de een uiteenzetting van het probleem en de centrale stelling en eindigt met de structuuraanduiding,

Hoe schrijf je een beschouwing voorbeeld?

De hoofdgedachte van een beschouwing is een open vraag, De schrijver vraagt zich iets af en komt al schrijvend / denkend wel of niet tot een mening. Een beschouwing begint met het vraagstuk, dan bekijkt de schrijver het van verschillende kanten en komt uiteindelijk tot een eigen positie in deze kwestie of hij blijft zijn vraag houden.

 • Een beschouwing wil niet overtuigen, maar wil de discussie verrijken: bekijk het ook eens van deze kant.
 • De beschouwing is misschien wel de moeilijkste tekstsoort om te schrijven of beter gezegd: om te bedenken.
 • Je moet er namelijk qua deskundigheid en denkvermogen heel wat voor in je mars hebben.
 • De open vraag die jij je als schrijver stelt is complex, of het antwoord erop is dat in ieder geval.
You might be interested:  Le Tour Du Monde En 80 Jours Boek

Het kan bij geen enkele tekstvorm kwaad, maar bij de beschouwing is het enorm belangrijk om je goed te documenteren, om veel gelezen en bekeken te hebben, om van deskundigen uit verschillende hoeken te weten hoe zij over de kwestie denken. En dan moet jij nog met een interessante invalshoek komen die jouw beschouwing rechtvaardigt.

Hoe een goede beschouwing schrijven?

Voorbeeld van een uitgewerkt bouwplan –

Tekstsoort: beschouwing Onderwerp : Wat is vandalisme?

Alinea 1 Inleiding: actueel voorbeeld. Alinea 2 Beschrijving: Wat is vandalisme en waar komt het voor? Alinea 3 Oorzaken: Hoe komt het dat mensen zich vandalistisch gaan gedragen? Alinea 4 Gevolgen: Wat zijn de gevolgen van vandalisme? Alinea 5 Oplossingen: Wat zijn de oplossingen voor vandalisme? Alinea 6 :Slot: Hier geef je een beknopte samenvatting van je beschouwing en geef je de conclusie.

Bij een beschouwing is het belangrijk dat je de goede en slechte kanten van het onderwerp goed belicht. Denk er goed aan dat je eigen mening niet te nadrukkelijk aanwezig is. Je mag natuurlijk wel noemen wat je zelf over het onderwerp vindt, maar dit moet de lezer niet beïnvloeden bij het maken van zijn eigen mening.

Hoe sluit je een beschouwing af?

Zoals elke beschouwing begint met een inleiding, eindigt elke beschouwing met een slot, Het slot komt direct na het middenstuk. In het slot komt een korte samenvatting, je laat doorschemeren wat je eigen positie is en het eindigt met een uitsmijter,

Wat zijn de kenmerken van een beschouwing?

Bij een beschouwing geeft de schrijver voor- en tegenargumenten bij een stelling of onderwerp, en uiteindelijk geeft hij zijn eigen mening. Deze mening kan weliswaar de mening van de lezer beïnvloeden, maar de beschouwing laat ook ruimte voor de lezer om een eigen afwijkende mening te vormen.

Wat is een beschouwing schrijven?

Een beschouwing is een essay waarin verschillende standpunten over een bepaalde stelling worden gegeven. Het doel is niet de zozeer de lezers te overtuigen van één standpunt, maar om de lezers zo volledig mogelijk te informeren zodat ze zelf een mening kunnen vormen.

Wat is het Schrijfdoel van een beschouwing?

Beschouwing – In een beschouwing kunnen ook meningen voorkomen, maar de schrijver laat zijn of haar eigen mening niet doorschemeren. Bij een beschouwing is het namelijk de bedoeling dat jij als lezer je eigen mening objectief kan bepalen, De schrijver kan wel voor- en nadelen of meningen van anderen geven.

Hoe maak je een titel voor een beschouwing?

Titel bedenken – Een goede bedenken voor je betoog is niet voor iedereen even gemakkelijk. Er komt namelijk enige creativiteit bij kijken. Daarnaast moet het voldoen aan een aantal eisen. Met de titel wil je de aandacht trekken en de lezer prikkelen. De titel nodigt dan ook uit om het betoog te lezen (of aandachtig te luisteren).

Hoe schrijf je het middenstuk van een beschouwing?

Na de inleiding van je beschouwing komt je middenstuk, In het middenstuk is het inhoudelijke deel van je beschouwing. Je verwerkt hierin de verschillende posities van je stelling. Bij een beschouwing bespreek je een aantal verschillende posities bij een stelling.

Welke structuur hoort bij een beschouwing?

beschouwing Beschouwing Als je een beschouwing schrijft, probeer je de lezer over een bepaald onderwerp te laten nadenken. Bij een beschouwing staat je eigen standpunt niet centraal. Je geeft verschillende standpunten die ingenomen kunnen worden. Een beschouwing is een objectieve tekst.

 1. Inleiding De inleiding van een beschouwing heeft naast de belangstelling wekken en je onderwerp introduceren, ook een structurerende functie.
 2. Je vertelt wat je in de rest van de tekst gaat bespreken.
 3. Bij een beschouwing eindigt de inleiding vaak met een vraag.
 4. Middenstuk De meest gebruikte structuur voor het middenstuk van een beschouwing is de voor- en nadelen structuur,

Hierbij geef je, net als bij een betoog, de voor- en nadelen van het onderwerp. Een beschouwing kan ook een verklaringsstructuur hebben. Hierin geef je kenmerken en voorbeelden, oorzaken en effecten van het verschijnsel. Slot Bij beide structuren hoort een ander slot.

Hoe vind je de inleiding?

De inleiding is het eerste deel van een tekst. Daarin staat kort waar de tekst over gaat.

You might be interested:  Anne Met Een E Boek Nederlands

Hoe maak je een aandachtstrekker?

Hoe zorg je ervoor dat jouw brief echt opvalt? – Hoe open je een sollicitatiebrief gelijk goed? Gebruik daarvoor een zogenoemde aandachtstrekker. Een goede aandachtstrekker schrijf je bijvoorbeeld door met de deur in huis vallen: “Toen ik langs jullie vacature kwam dacht ik gelijk, hier wil ik werken!” Je kan deze zin aanvullen met informatie of eisen uit de vacature en toelichten waarom jij meer dan geschikt bent voor de functie.

 1. Je mag best zelfverzekerd over jezelf praten, zo verkoop je jezelf, maar probeer niet te overdrijven en laat ook vooral weten wat je aan het bedrijf en het team kunt toevoegen.
 2. Je verdeelt de informatie onder in 3 tot 6 alinea’s en sluit af met een pakkende zin.
 3. Hier nog een aantal onderwerpen waar je over kunt schrijven (niet in volgorde van belangrijkheid.

Wat en waar je iets gebruikt is aan jezelf!):

Ervaring met vakgebied of in de functie Heb jij jarenlange ervaring in het vakgebied en weet je alle do’s en dont’s? Wees dan niet bescheiden en vertel gerust dat je al jaren in deze branche werkzaam bent. Goed is het ook om hier te laten weten wat jou uniek maakt binnen de functie. Denk bijvoorbeeld aan: “Ik heb door mijn jarenlange ervaring een unieke blik waarmee ik voor alle problemen een passende oplossing kan bedenken.” Verwachtingen bij nieuwe functie (nieuwe ervaring, meer zelfstandigheid, meer afwisseling etc.) Er is vast een reden waarom je voor deze functie bij dit bedrijf hebt gekozen. Je hebt verwachtingen, misschien van het team, de werkzaamheden of het bestuur. Laat weten waar je naar op zoek bent en wat je hoopt te vinden bij het bedrijf. Je kan benoemen welke dingen je miste bij je vorige baan, maar zorg dat je geen negatieve dingen gaat schrijven. Welke kennis je meebrengt vanuit je meest recente functie Vertel iets over een uniek project waar je aan hebt gewerkt bij je vorige functie, of laat het weten als je een cursus of workshop hebt gevolgd waardoor je extra informatie hebt die je mee kan nemen naar het nieuwe bedrijf. Je kan ook benoemen met welke verschillende functies je samen hebt gewerkt bij je vorige baan en wat voor voordelen dat bied voor het bedrijf (als dat relevant is). Vaardigheden en andere skills die je bezit Welke vaardigheden heb je? Op internet staan verschillende lijsten met allerlei vaardigheden waaruit je eventueel kan kiezen als je vastloopt. Probeer te onderbouwen wat dit voor het bedrijf kan opleveren. Relevant verhaal over jeugd of schooltijd waaruit blijkt waar je motivatie voor het vakgebied of de functie vandaan komt Wist je in de brugklas al wat je later wilde worden, of ben je in de voetstappen van een van je ouders getreden? Als je een leuk, relevant verhaal kunt vertellen over waar je passie voor het vak vandaan komt is dit een goeie manier om wat extra informatie over jezelf te delen. Informatie over jezelf, je goede en slechte eigenschappen Probeer in een paar zinnen uit te leggen wat voor persoonlijkheid heb en welke eigenschappen je hebt. Je kan een lijst met eigenschappen raadplegen voor hulp. Probeer ook negatieve eigenschappen op te noemen, maar omschrijf ze als leerdoelen. Kan je bijvoorbeeld niet goed presenteren? Leg dan uit dat je het lastig vind voor grote groepen te spreken en hier bij het bedrijf graag aan wil gaan werken. Eventueel iets over je hobby’s, sport, vrijwilligerswerk en/of andere dingen die je bezig houden buiten werk Probeer jezelf op een zo leuk mogelijke manier te omschrijven. Ben je bijvoorbeeld dol op klussen, of ben je juist gek op hardlopen? Welke dingen die je doet in je vrije tijd omschrijven jou en geven de werkgever een nóg beter beeld van wie jij bent? Je kan voor inspiratie ook aan vrienden of familie vragen welke dingen jou nog écht jou maken. Hou dit stuk kort, ga er niet te diep op in en beperk het tot enkele zinnen.

Wat is het verschil tussen een beschouwing en een betoog?

Een betoog is een subjectieve tekst en de kracht van de argumenten bepaalt of je het wel of niet eens bent met de student (Van den Ende, Pullens, Berends, & Beernink, 2008). Wat is een beschouwing? Hier gaat het erom wat de student vindt. Bij een beschouwing wil de schrijver niet iemand overtuigen van zijn mening.

You might be interested:  Boek Van Een Dialect 9 Letters

Wat is de hoofdgedachte van een beschouwing?

Beschouwing (Opiniërend) De hoofdgedachte van een beschouwing is een open vraag. De schrijver vraagt zich iets af en komt al schrijvend / denkend wel of niet tot een mening.

Hoe introduceer je een tekst?

De aandacht van de lezer trekken Je moet ervoor zorgen dat de inleiding pakkend is. Je wilt immers bereiken dat de lezer verder leest. In de eerste alinea maak je de lezer nieuwsgierig met behulp van: – de actualiteit; – de geschiedenis; – een voorbeeld/anekdote; – het aangeven van het belang voor de lezer.

Hoe begin je een uiteenzetting?

Inleiding – In de inleiding van je uiteenzetting wil je de aandacht van de lezer trekken; dit kun je bijvoorbeeld doen door een anekdote te vertellen, de lezer een vraag te stellen, of de relevantie van het onderwerp (nu of vroeger) te benoemen. Verder wil je er met je inleiding voor zorgen dat de lezer weet wat hij kan verwachten van jouw tekst; introduceer dus het onderwerp en leg uit waar de uiteenzetting over zal gaan.

Wat is een beschouwende tekst?

Welke verschillende tekstsoorten zijn er? – Er zijn zes verschillende tekstsoorten die je moet kennen tijdens je eindexamenjaar. Echter, alleen de laatste drie zullen in elk geval terugkomen op het eindexamen op het VWO. Het is dan ook echt belangrijk dat je die drie goed uit elkaar kunt houden.1.

 • Informatieve teksten Het doel van een informatieve tekst is om de lezer te informeren.
 • Informatieve teksten zijn dan ook geschreven op basis van feiten en niet van meningen.
 • Een informatieve tekst hoort zelfs helemaal geen meningen van de schrijver te bevatten.
 • Voorbeelden van informatieve teksten zijn nieuwsberichten, overheidssites en artikelen.2.

Instructieve teksten Instructieve teksten vertellen de lezers hoe ze iets moeten doen of hoe iets werkt. Net zoals bij informatieve teksten, komen er geen meningen voor in instructieve teksten. Je kunt instructieve teksten vaak herkennen aan het feit dat de informatie stap voor stap wordt gegeven.

Gebruiksaanwijzingen en handleidingen zijn goede voorbeelden van zulke teksten. Een amuserende tekst heeft als doel om de lezer te amuseren. Je kunt hierbij denken aan stripverhalen en romans. In een uiteenzetting legt de schrijver iets uit op een neutrale manier. Net zoals bij informatieve en instructieve teksten komen meningen niet voor in uiteenzettingen.

Een uiteenzetting lijkt best veel op een informatieve tekst. Je kunt het zien als een meer uitgebreide versie van een informatieve tekst. Naast puur informatie geven is de schrijver ook bezig met uitleggen, beschrijven en verklaren. Het kan soms lastig zijn om een uiteenzetting te herkennen, omdat de schrijver soms ook meningen weergeeft van anderen.

 1. Die informatie blijft feitelijk! Het is namelijk een feit dat jij jouw mening hebt.
 2. Voorbeelden van uiteenzettingen zijn schoolboekteksten, zakelijke brieven en verslagen.
 3. Een beschouwende tekst geeft ook informatie weer.
 4. De tekst belicht het onderwerp van allerlei verschillende kanten.
 5. Het doel is om informatie te bieden en de lezer aan het denken te zetten.

Een beschouwende tekst is vooral objectief. Maar, je zult wel eens tegenkomen dat de schrijver zijn/haar mening in de tekst verwerkt, naast de meningen van anderen. De schrijver doet dit echter niet om de lezer van zijn mening te overtuigen zoals bij een betoog.

Een beschouwende tekst zal de lezers vaak de voor- en nadelen van een onderwerp geven, maar ook de meningen van verschillende betrokken partijen. Voorbeelden van beschouwende teksten zijn essays en recensies. In een betoog geeft de schrijver zijn/haar mening. De schrijver wilt niet dat je je eigen mening gaat vormen maar eigenlijk dat je zijn/haar mening overneemt.

In een betoog staat de mening van de schrijver. Die wordt onderbouwd door verschillende argumenten. Vaak gebruiken schrijvers feiten om hun meningen te onderbouwen. Voorbeelden van betogen zijn advertenties, recensies, verkiezingsaffiches en jouw debat tekst.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács