Hoe Schrijf Je Een Essay Over Een Boek
Beginnen met je essay – Eerst moet je een goed onderwerp kiezen waarover een (sterke) mening hebt. Het helpt als je gepassioneerd bent over een onderwerp. Vervolgens baken je dit onderwerp af, zodat je essay niet te lang of te algemeen wordt. Hierna bedenk je jouw stelling waarvoor je argumenten gaat aandragen.

Hoe moet een essay eruit zien?

Waarom een essay schrijven? – Veel gehoorde redenen om een essay of paper te schrijven zijn: “omdat het moet”, “om een goed cijfer te halen”, “om de docent te laten zien wat ik weet” en “om een punt te maken”. Terwijl de eerste drie redenen legitiem lijken, heeft een essay uiteindelijk één simpel doel: een betoog houden.

Met dit betoog beantwoord je een specifieke (onderzoeks)vraag, demonstreer je dat je het onderwerp kritisch hebt bestudeerd, presenteer je een rationeel betoog, gebruik je een academische schrijfstijl en zorg je voor professionele vormgeving. Onthoud vooral goed dat een essay een betoog is en niet een samenvatting van wat je gelezen hebt.

Raak dus niet in de verleiding om te pronken met al je vers opgedane kennis (een essay is geen selfie), maar gebruik alleen kennis die echt bijdraagt aan het punt dat je wilt maken. Tenslotte is het belangrijk dat je een essay schrijft over een onderwerp waar je gepassioneerd over bent of waar je wakker van ligt.

Zie een essay als een gedachtenexperiment. Een essay neemt de lezer op reis van vertrekpunt ( inleiding ) naar bestemming ( conclusie ). Een essay stipt een onderwerp aan en beantwoordt een vraag aan de hand van een betoog. Dit doe je door academische argumenten te gebruiken. Deze bestaan uit drie elementen: een claim, een reden voor deze claim, en redeneringen en bewijzen om de reden aan de claim te koppelen.

Een redenering bestaat uit ideeën in een logische structuur, terwijl bewijs informatie is die suggereert of demonstreert dat deze ideeën geloofwaardig zijn. Bijvoorbeeld: “Een communistisch regime is onhoudbaar, wat gedemonstreerd wordt door activiteiten van overheden om het overeind te houden, zoals censuur en een uitreisverbod.” Een goed begin is het halve werk, om maar even een cliché te benoemen. Een goed essay wordt gepland, geschreven en geredigeerd (in deze volgorde). Werk uit wat je wilt zeggen, schrijf het op en maak het prettig leesbaar. Klinkt simpel toch? Studenten en schrijvers hebben echter vaak last van uitstelgedrag,

 • Je hoopt stiekem dat de opdracht verdwijnt, je besluit iets belangrijkers te doen (zoals de afwas) of een korte pauze te nemen die op mysterieuze wijze erg lang wordt.
 • Hiertegen zijn grofweg twee verschillende strategieën aan te reiken.
 • Strategie één is voor hardnekkige uitstellers: leg alles naast je neer en spreek met jezelf af dat je 20 minuten non-stop aan je essay gaat werken.

Als je eenmaal bezig bent zul je zien dat dit al gauw meer dan 20 minuten worden. Strategie twee is voor uitstellers die in het bijzonder een hekel hebben aan schrijven: breng het schrijven dichter bij het spreken. Schrijf alles op wat spontaan in je opkomt en let daarbij niet op schrijfstijl, spelling en interpunctie.

Dat komt later wel. De eerste stap in het plannen van je essay is het beantwoorden van de vraag. Om dat te doen, moet je ten eerste de vraag goed begrijpen (wat is de reikwijdte en context?) en dit uiteindelijk aan de lezer communiceren. Je plaats een figuurlijk raamwerk om het essay heen. Termen die je hierbij gebruikt zijn bijvoorbeeld “in de context van”, “in het licht van”, “met betrekking tot” Het tweede gedeelte, het beantwoorden van de vraag, is een proces dat bestaat uit het creëren, toetsen en verfijnen van het standpunt.

Met dit standpunt (of ‘thesis statement’) druk je één idee uit in een enkele zin, beantwoord je de vraag van het essay op een direct wijze en doe je een claim waar een lezer het oneens mee kan zijn (anders is het geen standpunt of is het niet de moeite waard om een essay over te schrijven).

De beste manier om de structuur van een essay te creëren is door een ‘ outline’ te schrijven. Een outline is een miniatuurversie van het jouw essay, geschreven in genummerde losse zinnen of steekwoorden. Een essay heeft altijd de basisstructuur van inleiding, body en conclusie, De inleiding bestaat uit de achtergrond van het betoog (wat is de achtergrond en waarom is deze relevant?) en sluit af met jouw standpunt.

Alinea’s vormen de bouwstenen van de tekst. ‘Piramide’ en ‘trechter’ zijn twee verschillende methoden om een alinea op te bouwen. De piramide is de meest gebruikte. Dit type alinea begint met een bewering of uitspraak die vervolgens wordt toegelicht of beargumenteerd.

Daarin kun je eventueel verschillende niveau’s aanbrengen (hoofdpunten, subpunten). De conclusie zet jouw betoog in een bredere context en beschouwt de toekomst. Het geeft antwoord op de ‘so what?’-vraag die wellicht bij jouw lezer opkomt tijdens het lezen van je essay. Een draft is een eerste versie van jouw essay.

Probeer deze niet perfect te maken. Focus je op het creëren van tekst. De volgende 10 tips helpen je bij het schrijven van een draft:

 1. Stel je voor dat je tegen je lezer spreekt en schrijf op wat je tegen ze zou zeggen
 2. Begin waar je maar wilt: zo stimuleer je momentum en creativiteit
 3. Schrijf zo snel mogelijk: focus op creëren, niet corrigeren en gebruik als er gaten vallen
 4. Houd je aan de outline: pas deze pas aan als je echt vastloopt of fundamenteel nieuwe inzichten krijgt
 5. Gebruik de zinnen van de outline als triggers: schrijft een alinea achter elke zin uit je outline
 6. Gebruik vragen uit je notities om antwoorden op te wekken: houd een soort conversatie met jezelf
 7. Als je vastloopt, zoek dan naar bewijsmateriaal (kijk uit voor plagiaat )
 8. Herzie jouw standpunt regelmatig o.b.v. nieuwe kennis en inzichten
 9. Corrigeer niet: je bespaart veel tijd door aan het eind pas te corrigeren
 10. Neem korte pauzes, maar zwicht niet voor afleidingen

Na het schrijven van de draft ga je redigeren of corrigeren. Dit helpt je met het denkproces, het effectief communiceren van je ideeën en natuurlijk het halen van een goed cijfer. Maak de tekst zo eenvoudig mogelijk, maar nooit eenvoudiger dan de realiteit.

 1. Wees correct, maar gebruik geen moeilijk te begrijpen academische taal waar dat niet nodig is.
 2. Gebruik nooit meer woorden dan nodig.
 3. Waarschijnlijk is je draft langer dan de definitieve essay, omdat het tijd en moeite kost om een tekst to-the-point te maken.
 4. Het doel is een tekst die accuraat, beknopt en helder is.

Check de alinea’s op de volgende richtlijnen:

 • Eén idee per alinea, verwoord in de eerste zin
 • Ongecompliceerd zinnen: varieer in lengte (maar nooit meer dan 25 woorden) en verbind zinnen met elkaar
 • Gebruiken gepaste woorden: die de lezer begrijpt, uit de gebruikte bronnen, alleen woorden die je gebruikt
 • Minimaal drie zinnen per alinea

Laat het essay vervolgens door anderen corrigeren om onnodige fouten eruit te halen. Lees het tenslotte nog één keer goed door voordat je het inlevert. Succes!

Wat mag niet in een essay?

Stijl –

Je bent bij het schrijven van een essay niet gebonden aan de objectieve, formele stijl van de meer wetenschappelijke genres. Maar pas op voor een al te persoonlijke of informele stijl of voor te geforceerde lolligheid. Kijk eens naar de stijl in gepubliceerde essays en ga na in hoeverre je docent gecharmeerd is van een persoonlijke en/of originele aanpak. Titel en paragraaftitels hebben niet alleen een informatieve, maar ook stimulerende functie. Kijk ook hiervoor de kunst af van voorbeeldteksten en/of informeer bij je docent. Zie verder Stijl,

You might be interested:  Bad Boys For Life Boek Samenvatting

Hoe lang duurt het om een essay te schrijven?

Veelgestelde vragen – Waarom moet ik een essay schrijven? Met een goed opgebouwd en onderbouwd essay toon je aan dat je kritisch kunt nadenken en over de juiste kennis bezit om je stelling te verdedigen. Je kunt je begeleider laten zien dat je voldoende hebt geleerd over een bepaald onderwerp en de verschillende aspecten goed begrijpt.

 1. Je schrijft hierbij in een academische stijl,
 2. Let op: Als je een betoog schrijft, is dit meer dan slechts een samenvatting van wat je gelezen hebt.
 3. Hoe lang moet mijn essay zijn? Een essay dat je schrijft voor de universiteit is meestal tussen de 3 en 9 pagina’s lang.
 4. Ga na bij jouw begeleider en opleiding hoe lang jouw essay moet worden.

Moet mijn stelling in mijn essay origineel zijn? Nee, je stelling hoeft niet per se origineel te zijn, maar moet ook niet zo voor zich spreken dat je eigenlijk geen onderbouwing nodig hebt. Een standpunt als: ‘Stelen is verkeerd’ spreekt bijvoorbeeld zo voor zich dat je geen persoon hoeft over te halen met argumenten om iemand van deze stelling te overtuigen.

Een standpunt als: ‘Stelen moet in het geval van extreme armoede niet worden bestraft’ daarentegen is een stelling waarover meningen kunnen verschillen. Deze stelling kun je daarom onderbouwen met argumenten om twijfelaars te overtuigen en bij medestanders aan te geven waarom de stelling klopt. Kan ik meerdere stellingen in een essay behandelen? Liever niet.

Het risico is dan te groot dat je te zeer uitwijdt over nevenzaken en dat het essay te lang en onduidelijk wordt. Je kunt dit wel doen als bijvoorbeeld twee standpunten leiden tot je uiteindelijke stelling. Zo kun je aangeven dat je stelen verkeerd vindt, maar dat je ook vindt dat extreme armoede niet de schuld is van de mensen die in extreme armoede zijn geboren.

Hoe sluit ik een essay af?

Gepubliceerd op 26 november 2019 door Lou Benders, Bijgewerkt op 27 oktober 2021. In de conclusie van je essay toon je aan dat je stelling, jouw standpunt ofwel thesis statement, steekhoudend is. Je doet dit door aan te geven waarom alle argumenten leiden tot de enige conclusie, namelijk jouw standpunt.

Hoe verzin je een titel voor een essay?

De titel is het kennismakingsmoment – Het eerste wat de lezer leest van uw boek, is de titel. Het is het kennismakingsmoment tussen uw boek en de lezer. Net zoals bij alle eerste indrukken, is de indruk die de titel van uw boek wekt, erg belangrijk. De titel van een boek moet nieuwsgierig makend en uitnodigend zijn om verder te lezen.

Hoe begin je aan een essay?

Inleiding van je essay – Je begint de inleiding van je essay met een pakkende beginzin om je lezer te prikkelen om verder te lezen. Hierna geef je de nodige achtergrondinformatie, waardoor je lezer snapt waarover je het hebt en je redeneringen kan volgen.

Hoeveel woorden moet een essay zijn?

Opfriscursus essay schrijven – Bulletineke Justitia Essays, de een vindt het leuk, de ander vindt het verschrikkelijk. Een ding is zeker: je ontkomt er niet aan tijdens je opleiding Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit en dat is misschien maar goed ook.

Met de essays gedurende je opleiding word je klaargestoomd voor de bachelorscriptie in het derde jaar en de afstudeerscriptie in de masterfase, waar je uiteindelijk al die jaren naar toe werkt! Al in het eerste jaar krijgen studenten de basisvaardigheden aangeleerd bij het vak Academische Vaardigheden, waarna in het tweede jaar essays worden geschreven voor de vakken Strafrecht, Staatsrecht en Bestuursrecht.

Last but not least staan goede resultaten voor je essays natuurlijk ook mooi op je cijferlijst, want ja, die ga je terugzien op de eindlijst van je bachelor diploma. Genoeg reden dus voor een kleine opfriscursus ‘essays schrijven’. Een essay bouw je in principe op uit een inleiding, middenstuk en conclusie, maar waaruit zijn deze vervolgens dan weer opgebouwd? In dit artikel staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘ Welke belangrijke aandachtspunten kan ik de lezer meegeven bij de opbouw en het schrijven van de inleiding, het middenstuk en de conclusie van een betogend essay ?’.

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag worden deelvragen uitgewerkt, waar het bij essays voor de studie Rechtsgeleerdheid gebruikelijk is om daarbij gebruik te maken van jurisprudentie, vakliteratuur, handboeken, parlementaire stukken etc. In paragraaf twee, drie en vier van dit artikel wordt respectievelijk ingegaan op de inleiding, het middenstuk, en de conclusie van een (betogend) essay.

In paragraaf vijf komen de vorm en formaliteiten kort aan bod, waarna in paragraaf zes tot slot de conclusie volgt.1. Wat neem je op de in de inleiding van een essay? De inleiding vormt, wellicht niet verassend gelet op het begrip, het inleidende gedeelte van een essay.

 1. In de inleiding wordt van je verwacht dat je een centraal discussiepunt aanstipt, een probleemstelling inleidt en een concrete probleemstelling formuleert.
 2. Op basis van deze punten breng je vervolgens een afgebakende onderzoeksvraag naar voren.
 3. Afhankelijk van het studiejaar waar je in zit, krijg je hier óf suggesties voor van de docent óf moet je dit zelf uitzoeken.

Maak de hoofdvraag niet te breed. Specificeer je bijvoorbeeld tot een onderwerp over de aanmerkelijke kans binnen het leerstuk van het voorwaardelijk opzet en niet tot gehele leerstuk van voorwaardelijk opzet. Een essay mag vaak niet meer dan 2000-3000 woorden bevatten, en over veel specifieke onderwerpen is voldoende geschreven om het essay ‘op te vullen’.

 1. Zorg er daarnaast voor dat je onderzoeksvraag goed meetbaar is om eventuele problemen in een latere fase van je essay te voorkomen.
 2. In de inleiding geef je verder aan wat je gaat behandelen en hoe je essay is opgebouwd.
 3. Ten slotte zou je nog kunnen benoemen van welke type bronnen er zoal gebruik wordt gemaakt.2.

Wat neem je op in het middenstuk van een essay? Het middenstuk van een essay zou je over het algemeen kunnen beschrijven als het gedeelte tussen de inleiding en de conclusie. In het middenstuk werk je relevante deelvragen uit. Zelf gebruik ik het middenstuk vaak onder meer om relevante begrippen en het juridisch kader uit te leggen, maar ook om de huidige stand van zaken in de literatuur en/of jurisprudentie ten aanzien van het onderwerp en de onderzoeksvraag te bespreken.

 • Daarnaast breng ik visies van verschillende juristen of professoren naar voren, welke ik met elkaar vergelijk en daarover mijn eigen visie.
 • Zo kan je uiteindelijk weloverwogen een eigen mening vormen over het onderwerp wat je onderzoekt en wellicht een bijdrage leveren.
 • Ik heb aan de heer Van Gennip, docent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit, gevraagd welke aandachtspunten hij zou willen meegeven bij het schrijven van het middendeel van een betogend essay.

De heer Van Gennip lichtte er twee punten uit. Vaak bevat het middendeel van een essay informatie die niet bijdraagt aan de beantwoording van de betreffende hoofd- en deelvragen. Zijn advies is om dit soort ‘overbodige’ informatie beknopt te houden. Het voordeel is dan dat er meer ruimte overblijft voor de wezenlijke aspecten in het essay, waarover voldoende geschreven kan worden ( 1 ).

Daarnaast is het een goede strategie om in het argumentatieve deel van een meer betogend essay eerst argumenten voor het antwoord op de onderzoeksvraag te geven en daarna de argumenten tegen, waarna het belangrijk is om ook de weerlegging of ontkrachting van die tegenargumenten weer te bespreken. Indien dat laatste niet lukt, is een heroverweging van het antwoord op de onderzoeksvraag aan te raden.

Lukt dat wel, dan is het antwoord op de onderzoeksvraag sterker onderbouwd ( 2 ), aldus Van Gennip.3. Wat neem je op in de conclusie van een essay? De conclusie houdt het antwoord op je onderzoeksvraag in. Je schept duidelijkheid door eerst nogmaals beknopt de probleemstelling en onderzoeksvraag te herhalen.

 1. Waarvan wilde je de lezer ook alweer overtuigen? Daarna ga je in op de conclusie op de onderzoeksvraag die uiteraard het logische gevolg moet zijn van de inhoud van het essay.
 2. Leg hierbij uit waarom je argumenten leiden tot die conclusie.
 3. Het is verder in principe niet de bedoeling dat je nog nieuwe bronnen of argumenten inbrengt in de conclusie.4.
You might be interested:  Wat Kost Een Boek Laten Drukken

Schrijfstijl en formaliteiten Als je de structuur van je essay op orde hebt, ben je er uiteraard nog niet. Want hoe schrijf je de inhoud van je essay op? Iedereen zal zijn eigen schrijfstijl en persoonlijke voorkeuren hebben. Dit geldt ook voor de beoordelaars van je essay.

 1. Mij lijkt het in ieder geval belangrijk om een evenwicht te vinden tussen formeel, vlot en helder schrijven.
 2. Je hoeft je niet voor te doen als de Hoge Raad, maar je moet ook zeker niet doen alsof je een rapper bent en zoveel mogelijk straattaal in de strijd gooien.
 3. Vindt een mooi evenwicht, maak gebruik van paragrafen, tussenkopjes, alinea´s en paginanummering en vul de tekst in Word bijvoorbeeld uit.

Een goede eerste indruk is belangrijk. Ik denk dat het in het kader van leesbaarheid ook van belang is om korte en duidelijke zinnen te vormen, uiteraard het liefst zonder taal- of spellingsfouten. Het hardop voorlezen van je essay kan je helpen om de laatste taal- of typfouten uit je essay te halen die je bij het lezen misschien over het hoofd ziet en om erachter te komen of je tekst vlot loopt.

 • Let tenslotte altijd op de specifieke formaliteiten waaraan je je per vak moet houden.
 • Bij menig vak worden bepaalde formaliteiten voorgeschreven, zoals het noteren van je naam, e-mailadres, en het gebruiken van een minimum aantal bronnen.
 • Gebruik altijd primair de handleiding van je vak en de kennis die je reeds hebt opgedaan, en kijk soms even voor de ‘luchtigheid’ naar dit artikel! 5.

Conclusie Studenten Rechtsgeleerdheid komen gedurende een groot deel van hun opleiding in aanraking met het schrijven van essays, wat lastig kan zijn. Dit artikel was bedoeld als een opfriscursus ‘betogende essays schrijven’. In dat kader stond de volgende hoofdvraag centraal: ‘ Welke belangrijke aandachtspunten kan ik de lezer meegeven bij de opbouw en het schrijven van de inleiding, het middenstuk en de conclusie van een betogend essay ?’.

De inleiding wordt over het algemeen opgebouwd uit de inleiding van een centraal discussiepunt en de probleemstelling, een concrete formulering van de probleemstelling, en het benoemen van een concrete hoofdvraag/onderzoeksvraag. Daarnaast kan je vermelden hoe het essay is opgebouwd en van welke type bronnen gebruik wordt gemaakt.

In het middenstuk werk je deelvragen uit aan de hand waarvan je tot een conclusie kan komen op je onderzoeksvraag. Zo kan je het onderwerp van je essay bijvoorbeeld bespreken aan de hand van de stand van zaken in de literatuur en verschillende visies van andere juristen naar voren brengen.

Let erop dat je voorkomt dat je ‘overbodige’ informatie in je essay verwerkt. Verder kan je het essay sterk onderbouwen door eerst argumenten voor het antwoord op je onderzoeksvraag te geven, dan tegen, en die tegenargumenten vervolgens weer te weerleggen en te ontkrachten. In de conclusie kun je kort de probleemstelling en de onderzoeksvraag herhalen, waarna je de conclusie geeft op de onderzoeksvraag, welke een logisch gevolg moet zijn van de inhoud van het essay.

Schrijf je essay ten slotte zorgvuldig, bondig, en helder op met een strakke lay-out. Succes! : Opfriscursus essay schrijven – Bulletineke Justitia

Hoe werkt een essay?

Essay – Wikipedia Zie voor de Franse gemeente met deze naam, voor de compositie van Jan Segers en voor een proefdruk van een postzegelontwerp. Michel de Montaigne Francis Bacon Een essay is een beschouwende of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.

Is een essay een mening?

Wat is een essay? Een essay is een geschreven betoog of beschouwing over een onderwerp waarin de schrijver uitgedaagd wordt om zelf zijn of haar mening te vormen en deze te onderbouwen.

Hoe vermijd je het woord ik?

Vormen van de eerste persoon enkelvoud –

Ik Mij/me Mezelf/mijzelf Mijn

Een manier om de ik-vorm te vermijden maar wel over jezelf te spreken, is door ‘de onderzoeker’ te schrijven als je jezelf wil aanduiden. Hoewel dit niet fout is, kan het gekunsteld aandoen. Daarom gaat de voorkeur in dit geval uit naar de lijdende vorm.

Kan je ik gebruiken in een essay?

In veel academische teksten mogen de ik-, jij- en wij-vorm niet gebruikt worden. Vaak mag dit wel in: het voorwoord van een scriptie of verslag. een essay.

Hoe begin je de inleiding van een essay?

Krachtige beginzin Met de eerste zin of met de eerste twee zinnen moet je direct je lezer nieuwsgierig maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te beginnen met een vraag aan de lezer, een citaat of een opvallend statement. Je kunt ook je eigen stelling als beginzin gebruiken, alhoewel dat niet heel gebruikelijk is.

Hoe schrijf je een inleiding van een essay?

Inleiding – De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. Het is een goed idee om een (persoonlijke) anekdote te gebruiken, in te gaan op een actueel nieuwsbericht of enkele rake vragen te stellen. Benoem de achtergrond en de aanleiding voor het onderwerp. Aan het eind van de inleiding moet duidelijk zijn waar je met je essay naartoe wilt.

Hoeveel pagina’s is een essay?

Een essay is gemiddeld zo’n drie tot negen pagina’s. De exacte lengte hangt af van de eisen van je docent of opleiding. Vaak krijg je van de docent een maximum aantal woorden mee. Houd dat aan als je het essay gaat schrijven.

Wat is een ander woord voor essay?

synoniemen vertalingen over deze site als trefwoord met bijbehorende synoniemen: essay (zn) : opstel, proeve, verhandeling als synoniem van een ander trefwoord: verhandeling (zn) : artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht stuk (zn) : artikel, bijdrage, essay, gedicht, geschrift, nota, opstel, papier, rapport, tekst woordverbanden van ‘essay’ grafisch weergegeven in de Woordenlijst onnodig Engels : essay zn.

Wat is het verschil tussen een essay en een paper?

Moeite met het schrijven van een paper? Dat is normaal als je geen gebruik maakt van een weldoordacht stappenplan. Een paper antwoordt altijd op een probleemstelling, uitgebreid en goed onderbouwd. Het enige verschil tussen een paper en een essay, is de vrijheid die je krijgt.

Hoe schrijf je de introductie van een essay?

De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. Het is een goed idee om een (persoonlijke) anekdote te gebruiken, in te gaan op een actueel nieuwsbericht of enkele rake vragen te stellen. Benoem de achtergrond en de aanleiding voor het onderwerp.

Wat houdt een essay in?

Hoe Schrijf Je Een Essay Over Een Boek Een essay is een geïnformeerd, beargumenteerd opiniestuk, waarin je een vraag of stelling poneert en deze op zorgvuldige wijze beantwoordt dan wel onderbouwt. Vergeleken met een onderzoeksverslag, biedt het essay je meer vrijheid om je eigen betoog te ontwikkelen over een ‘kwestie’.

Hoeveel woorden moet een essay zijn?

Opfriscursus essay schrijven – Bulletineke Justitia Essays, de een vindt het leuk, de ander vindt het verschrikkelijk. Een ding is zeker: je ontkomt er niet aan tijdens je opleiding Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit en dat is misschien maar goed ook.

Met de essays gedurende je opleiding word je klaargestoomd voor de bachelorscriptie in het derde jaar en de afstudeerscriptie in de masterfase, waar je uiteindelijk al die jaren naar toe werkt! Al in het eerste jaar krijgen studenten de basisvaardigheden aangeleerd bij het vak Academische Vaardigheden, waarna in het tweede jaar essays worden geschreven voor de vakken Strafrecht, Staatsrecht en Bestuursrecht.

You might be interested:  Hoe Schrijf Ik Zelf Een Waanzinnig Boek

Last but not least staan goede resultaten voor je essays natuurlijk ook mooi op je cijferlijst, want ja, die ga je terugzien op de eindlijst van je bachelor diploma. Genoeg reden dus voor een kleine opfriscursus ‘essays schrijven’. Een essay bouw je in principe op uit een inleiding, middenstuk en conclusie, maar waaruit zijn deze vervolgens dan weer opgebouwd? In dit artikel staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘ Welke belangrijke aandachtspunten kan ik de lezer meegeven bij de opbouw en het schrijven van de inleiding, het middenstuk en de conclusie van een betogend essay ?’.

 • Voor het beantwoorden van de hoofdvraag worden deelvragen uitgewerkt, waar het bij essays voor de studie Rechtsgeleerdheid gebruikelijk is om daarbij gebruik te maken van jurisprudentie, vakliteratuur, handboeken, parlementaire stukken etc.
 • In paragraaf twee, drie en vier van dit artikel wordt respectievelijk ingegaan op de inleiding, het middenstuk, en de conclusie van een (betogend) essay.

In paragraaf vijf komen de vorm en formaliteiten kort aan bod, waarna in paragraaf zes tot slot de conclusie volgt.1. Wat neem je op de in de inleiding van een essay? De inleiding vormt, wellicht niet verassend gelet op het begrip, het inleidende gedeelte van een essay.

In de inleiding wordt van je verwacht dat je een centraal discussiepunt aanstipt, een probleemstelling inleidt en een concrete probleemstelling formuleert. Op basis van deze punten breng je vervolgens een afgebakende onderzoeksvraag naar voren. Afhankelijk van het studiejaar waar je in zit, krijg je hier óf suggesties voor van de docent óf moet je dit zelf uitzoeken.

Maak de hoofdvraag niet te breed. Specificeer je bijvoorbeeld tot een onderwerp over de aanmerkelijke kans binnen het leerstuk van het voorwaardelijk opzet en niet tot gehele leerstuk van voorwaardelijk opzet. Een essay mag vaak niet meer dan 2000-3000 woorden bevatten, en over veel specifieke onderwerpen is voldoende geschreven om het essay ‘op te vullen’.

 • Zorg er daarnaast voor dat je onderzoeksvraag goed meetbaar is om eventuele problemen in een latere fase van je essay te voorkomen.
 • In de inleiding geef je verder aan wat je gaat behandelen en hoe je essay is opgebouwd.
 • Ten slotte zou je nog kunnen benoemen van welke type bronnen er zoal gebruik wordt gemaakt.2.

Wat neem je op in het middenstuk van een essay? Het middenstuk van een essay zou je over het algemeen kunnen beschrijven als het gedeelte tussen de inleiding en de conclusie. In het middenstuk werk je relevante deelvragen uit. Zelf gebruik ik het middenstuk vaak onder meer om relevante begrippen en het juridisch kader uit te leggen, maar ook om de huidige stand van zaken in de literatuur en/of jurisprudentie ten aanzien van het onderwerp en de onderzoeksvraag te bespreken.

Daarnaast breng ik visies van verschillende juristen of professoren naar voren, welke ik met elkaar vergelijk en daarover mijn eigen visie. Zo kan je uiteindelijk weloverwogen een eigen mening vormen over het onderwerp wat je onderzoekt en wellicht een bijdrage leveren. Ik heb aan de heer Van Gennip, docent Staatsrecht aan de Radboud Universiteit, gevraagd welke aandachtspunten hij zou willen meegeven bij het schrijven van het middendeel van een betogend essay.

De heer Van Gennip lichtte er twee punten uit. Vaak bevat het middendeel van een essay informatie die niet bijdraagt aan de beantwoording van de betreffende hoofd- en deelvragen. Zijn advies is om dit soort ‘overbodige’ informatie beknopt te houden. Het voordeel is dan dat er meer ruimte overblijft voor de wezenlijke aspecten in het essay, waarover voldoende geschreven kan worden ( 1 ).

 1. Daarnaast is het een goede strategie om in het argumentatieve deel van een meer betogend essay eerst argumenten voor het antwoord op de onderzoeksvraag te geven en daarna de argumenten tegen, waarna het belangrijk is om ook de weerlegging of ontkrachting van die tegenargumenten weer te bespreken.
 2. Indien dat laatste niet lukt, is een heroverweging van het antwoord op de onderzoeksvraag aan te raden.

Lukt dat wel, dan is het antwoord op de onderzoeksvraag sterker onderbouwd ( 2 ), aldus Van Gennip.3. Wat neem je op in de conclusie van een essay? De conclusie houdt het antwoord op je onderzoeksvraag in. Je schept duidelijkheid door eerst nogmaals beknopt de probleemstelling en onderzoeksvraag te herhalen.

 • Waarvan wilde je de lezer ook alweer overtuigen? Daarna ga je in op de conclusie op de onderzoeksvraag die uiteraard het logische gevolg moet zijn van de inhoud van het essay.
 • Leg hierbij uit waarom je argumenten leiden tot die conclusie.
 • Het is verder in principe niet de bedoeling dat je nog nieuwe bronnen of argumenten inbrengt in de conclusie.4.

Schrijfstijl en formaliteiten Als je de structuur van je essay op orde hebt, ben je er uiteraard nog niet. Want hoe schrijf je de inhoud van je essay op? Iedereen zal zijn eigen schrijfstijl en persoonlijke voorkeuren hebben. Dit geldt ook voor de beoordelaars van je essay.

 • Mij lijkt het in ieder geval belangrijk om een evenwicht te vinden tussen formeel, vlot en helder schrijven.
 • Je hoeft je niet voor te doen als de Hoge Raad, maar je moet ook zeker niet doen alsof je een rapper bent en zoveel mogelijk straattaal in de strijd gooien.
 • Vindt een mooi evenwicht, maak gebruik van paragrafen, tussenkopjes, alinea´s en paginanummering en vul de tekst in Word bijvoorbeeld uit.

Een goede eerste indruk is belangrijk. Ik denk dat het in het kader van leesbaarheid ook van belang is om korte en duidelijke zinnen te vormen, uiteraard het liefst zonder taal- of spellingsfouten. Het hardop voorlezen van je essay kan je helpen om de laatste taal- of typfouten uit je essay te halen die je bij het lezen misschien over het hoofd ziet en om erachter te komen of je tekst vlot loopt.

 • Let tenslotte altijd op de specifieke formaliteiten waaraan je je per vak moet houden.
 • Bij menig vak worden bepaalde formaliteiten voorgeschreven, zoals het noteren van je naam, e-mailadres, en het gebruiken van een minimum aantal bronnen.
 • Gebruik altijd primair de handleiding van je vak en de kennis die je reeds hebt opgedaan, en kijk soms even voor de ‘luchtigheid’ naar dit artikel! 5.

Conclusie Studenten Rechtsgeleerdheid komen gedurende een groot deel van hun opleiding in aanraking met het schrijven van essays, wat lastig kan zijn. Dit artikel was bedoeld als een opfriscursus ‘betogende essays schrijven’. In dat kader stond de volgende hoofdvraag centraal: ‘ Welke belangrijke aandachtspunten kan ik de lezer meegeven bij de opbouw en het schrijven van de inleiding, het middenstuk en de conclusie van een betogend essay ?’.

 • De inleiding wordt over het algemeen opgebouwd uit de inleiding van een centraal discussiepunt en de probleemstelling, een concrete formulering van de probleemstelling, en het benoemen van een concrete hoofdvraag/onderzoeksvraag.
 • Daarnaast kan je vermelden hoe het essay is opgebouwd en van welke type bronnen gebruik wordt gemaakt.

In het middenstuk werk je deelvragen uit aan de hand waarvan je tot een conclusie kan komen op je onderzoeksvraag. Zo kan je het onderwerp van je essay bijvoorbeeld bespreken aan de hand van de stand van zaken in de literatuur en verschillende visies van andere juristen naar voren brengen.

Let erop dat je voorkomt dat je ‘overbodige’ informatie in je essay verwerkt. Verder kan je het essay sterk onderbouwen door eerst argumenten voor het antwoord op je onderzoeksvraag te geven, dan tegen, en die tegenargumenten vervolgens weer te weerleggen en te ontkrachten. In de conclusie kun je kort de probleemstelling en de onderzoeksvraag herhalen, waarna je de conclusie geeft op de onderzoeksvraag, welke een logisch gevolg moet zijn van de inhoud van het essay.

Schrijf je essay ten slotte zorgvuldig, bondig, en helder op met een strakke lay-out. Succes! : Opfriscursus essay schrijven – Bulletineke Justitia

Wat is het verschil tussen een essay en een paper?

Moeite met het schrijven van een paper? Dat is normaal als je geen gebruik maakt van een weldoordacht stappenplan. Een paper antwoordt altijd op een probleemstelling, uitgebreid en goed onderbouwd. Het enige verschil tussen een paper en een essay, is de vrijheid die je krijgt.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács