Hoe Verwijs Je Naar Een Boek In De Tekst
Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel – Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T.S. (2015). The poems of T.S. Eliot (Vols.1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber.

Hoe maak je een verwijzing in een tekst?

De basisregels voor het verwijzen in de tekst – Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een Facebookbericht, Wel is er een onderscheid tussen het citeren (een zin letterlijk overnemen tussen dubbele aanhalingstekens ) van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Parafrase/samenvatting : Auteur en jaartal publicatie. Citaat: Auteur, jaartal publicatie en paginanummer.

Hoe zet je een boek in een voetnoot?

Gepubliceerd op 9 juni 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 2 december 2021. De verkorte verwijzing naar een boek (in de voetnoot ) bestaat uit de achternaam van de auteur, het jaartal van publicatie en eventueel een paginanummer of onderdeelnummer. In de literatuurlijst bestaat de bronvermelding uit de verkorte verwijzing (dikgedrukt, maar zonder afsluitende punt en paginanummer) en op de volgende regel de volledige verwijzing.

You might be interested:  Boek Anatomie En Fysiologie Van De Mens
Format voetnoot Nummer voetnoot, Achternaam Auteur Jaartal, p. Paginanummer,
Format literatuurlijst Verkorte verwijzing Initialen Auteur, Achternaam Auteur, Titel boek, Subtitel ( Serienaam en -nummer ), Plaats van uitgave : Uitgever Jaartal,
Voorbeeld literatuurlijst Zonnenberg 2019 L.H.M. Zonnenberg, Het verrekenbeding (Recht en praktijk – Personen- en familierecht, deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

Hoe verwijs je naar een verwijzing?

Als je de originele bron niet kunt vinden dan moet je verwijzen naar deze bron via de andere bron. Dit noem je een indirecte verwijzing of een secundaire bron. In de verwijzing in de tekst voeg je beide auteurs toe. In de literatuurlijst plaats je alleen de door jou geraadpleegde bron.

Waar plaats je een voetnoot in de tekst?

Locatie van het voetnootnummer – Wanneer de voetnoot betrekking heeft op de hele alinea dan plaats je de voetnoot achter het laatste leesteken. Heeft de voetnoot betrekking op een zinsdeel of een specifiek woord dan plaats je de voetnoot hier direct achter.

Hoe verwijs ik naar een voetnoot?

Verwijzen naar voetnoten met nootnummers – Je plaatst het nootnummer (in superscript) direct achter het laatste leesteken na het gedeelte waarop je voetnoot betrekking heeft. Bij voorkeur plaats je het nummer op het eind van de zin, na de afsluitende punt.

Als de voetnoot slechts betrekking heeft op een of meerdere woorden, dan plaats je het nummer na het laatste woord (maar wel pas na de interpunctie). Een noot heeft altijd betrekking op maximaal één alinea, tenzij je in de noot aangeeft dat de bron betrekking heeft op een groter gedeelte van de tekst.

You might be interested:  Hoe Schrijf Ik Een Boek Als Kind

Voorbeeldparagraaf: Voetnoten en nootnummers Patiënten hebben recht op informatie over medische procedures, voordat ze onderworpen worden aan de procedures.1 Ook kunnen patiënten ervoor kiezen een behandeling te weigeren.2 Artsen en onderzoekers zijn verplicht patiënten te wijzen op informed consent, 3 en kunnen sancties opgelegd krijgen als zij hun plichten niet nakomen.4 1.

Hoe juist refereren?

In een eerste stap vermeld je de referentie (familienaam van de auteur en publicatiejaar) in de tekst zelf. Vervolgens neem je de volledige bron op in een referentielijst achter in je tekst. In de tekst verwijs je verkort naar de bron die je gebruikt. Je vermeldt de familienaam van de auteur en het publicatiejaar.

Wat is de redactie van een boek?

Letterlijke betekenis van redigeren – Volgens Van Dale betekent redigeren ‘de redactie voeren van’, bewerken, editen. Dat is dan ook wat een redacteur doet. Een redacteur beoordeelt jouw manuscript : zowel taalkundig, qua leesbaarheid als qua verhaallijn en opbouw.

Wat is een samengesteld boek?

Gepubliceerd op 16 februari 2018 door Bas Swaen, Bijgewerkt op 14 april 2021. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders In een bundel hebben meerdere auteurs afzonderlijk van elkaar hoofdstukken geschreven.

  • Een bundel wordt ook wel een geredigeerd boek genoemd.
  • Je ziet vaak dat meerdere wetenschappers een bijdrage hebben geleverd aan de bundel in de vorm van een hoofdstuk in het boek.
  • Zo kunnen zij hun expertise delen.
  • De auteurs die het geredigeerde boek hebben samengesteld, noemen we de redacteurs.
  • In het Engels noemen we ze editors,
You might be interested:  Hoe Lang Duurt Een Boek Lezen

Je kunt verwijzen naar de gehele bundel of naar een hoofdstuk of gedeelte uit een bundel,

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács