Hoe Zet Je Een Boek In Apa

Hoe een boek in APA zetten?

Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel – Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T.S. (2015). The poems of T.S. Eliot (Vols.1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber.

Hoe vermeld je APA in een tekst?

Gepubliceerd op 28 maart 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 6 juni 2023. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 vind je elders Verwijzingen in de tekst geven kort aan welke informatiebron je hebt gebruikt.

Deze verwijzingen corresponderen met een volledige bronvermelding in de literatuurlijst aan het eind van je tekst. APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing.

Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p.70) of (Ayuk, 2021, pp.39-41), Laat achtervoegsels (zoals jr.) of titels (zoals PhD of dr.) weg en specificeer alleen het jaar van de publicatie, niet de dag en maand.

Hoe vul je APA in?

De basis – Verwijzingen in de (lopende) tekst leiden de lezer naar de bronvermeldingen in de literatuurlijst aan het eind van je tekst. Je voegt ze iedere keer toe als je de ideeën of woorden van iemand anders citeert of parafraseert. Een verwijzing in de tekst volgens APA-richtlijnen bestaat uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar.

You might be interested:  Boek The Great Reset Klaus Schwab Nederlands

Hoe zet je APA op volgorde?

Gepubliceerd op 1 april 2021 door Bas Swaen, Bijgewerkt op 3 april 2023. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders De literatuurlijst sorteer je op alfabetische volgorde. Je gaat uit van de achternaam van de eerste auteur van een bron.

Hoe pas je APA toe in Word?

Klik op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen & Bibliografie op de pijl naast Stijl en klik op de stijl die u wilt gebruiken voor de bronvermelding en bronvermelding. In documenten die betrekking hebben op sociale wetenschappen wordt meestal de stijl MLA of APA voor bronvermeldingen en bronnen gebruikt.

Waar APA plaatsen?

Een APA-verwijzing in de tekst wordt voor de laatste punt in de zin geplaatst.

Hoe verwijs je naar een ebook?

Verwijzen naar een e-book – Om naar een e-book als bron te verwijzen, heeft de APA-stijl een aparte notatie. Naast auteur, datum en titel voeg je tussen blokhaken toe om wat voor type e-book het gaat.

E-book

APA-format AuteurAchternaam, EersteInitiaal, ( Jaar ). TitelBoek ( Editie )., Stad, Land : Uitgever,
In literatuurlijst De Boer, T. (2013). Taalhandboek Nederlands,, Utrecht, Nederland: VBK Media.
In de tekst

Uit recent onderzoek blijkt dat (De Boer, 2013). Uit onderzoek van De Boer (2013) blijkt dat

table> E-book

APA-format AuthorLastName, FirstInitial, ( Year ). TitleBook ( edition )., City, State / Country : Publisher, In literatuurlijst Garcia, O. (2015). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective,, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. In de tekst

Research suggests that (Garcia, 2015). In a study Garcia (2015) found that

Welk jaartal boek APA?

APA : verwijzen in de tekst Als je de naam van de geciteerde auteur zelf al in de tekst vermeld, is het jaartal van de publicatie tussen haakjes voldoende.

You might be interested:  Hoe Schrijf Ik Een Boek Over Mijn Leven

Wat zijn de nieuwste APA richtlijnen?

Inclusief en genderneutraal taalgebruik – Het gebruik van inclusief en genderneutraal taalgebruik is de nieuwe standaard. Dit onderwerp wordt in de 7e editie in een apart hoofdstuk behandeld. De richtlijnen voor de APA-stijl helpen auteurs om vooringenomenheid rond onderwerpen als geslacht, leeftijd, handicaps, afkomst en seksuele geaardheid te verminderen.

 1. In het Nederlands kun je de neutrale meervoudsvorm gebruiken om naar een groep mensen te verwijzen.
  • De cliënt wordt geadviseerd over een passend zorgtraject, voordat hij wordt opgenomen.
  • Cliënten worden geadviseerd over een passend zorgtraject, voordat zij worden opgenomen.
 2. Beschrijvende zinnen hebben de voorkeur in plaats van labels.
  • De armen
  • Mensen die in armoede leven
 3. In plaats van brede categorieën, is het beter om categorieën te gebruiken die relevanter en specifieker zijn.
  • Ouder dan 65 jaar
  • Mensen in de leeftijd van 65 tot 75 jaar

Hoe ziet een goede literatuurlijst eruit?

Basisregels APA literatuurlijst

APA-format AuteurAchternaam, Initialen., & AuteurAchternaam, Initialen. (Jaar). Titel van artikel. Titel van Journal, Volume(Issue), Paginanummer(s).
In literatuurlijst Huntelaar, K. -J. (2014). Op de bank zitten is voor mij geen optie. Journal of Soccer, 3(2), 24-28.

Hoe doe je APA zonder auteur?

Websites zonder auteur – Als een webpagina geen individuele auteur noemt, kun je de pagina meestal toeschrijven aan een organisatie of (overheids)instantie. Als de auteursnaam hierdoor exact overeenkomt met de naam van de website, laat je de naam van de website weg in je APA-bronvermelding.

Format Naam Organisatie, ( Jaar, dag maand ). Titel pagina, Naam Website, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Scribbr. (z.d.). Nakijkservice, Geraadpleegd op 23 april 2021, van https://www.scribbr.nl/nakijkservice/nederlands/
Verwijzing in de tekst (Scribbr, z.d.)

Als je helemaal geen auteur kunt aanwijzen, vervang je de auteursnaam door de titel van de pagina of het artikel. Voor de APA-verwijzing in de tekst plaats je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als deze geen speciale opmaak heeft in de literatuurlijst.

You might be interested:  Boek En Bon Waar Te Besteden
Format Titel pagina, ( Jaar, dag maand ). Naam Website, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Ook in Nederland discussie over veiligheid van vrouwen: Onbewust let je toch altijd op, (2021, 17 maart). NOS Nieuws. Geraadpleegd op 20 april 2021, van https://nos.nl/artikel/2372967-ook-in-nederland-discussie-over-veiligheid-van-vrouwen-onbewust-let-je-toch-altijd-op
Verwijzing in de tekst ( Ook in Nederland discussie, 2021)

Wat is de APA normering?

De APA normen zijn regels over de manier waarop in een wetenschappelijke tekst verwezen moet worden naar andere literatuur. Ze zijn door de American Psychological Association opgesteld, maar gelden inmiddels als de standaard regels aangaande literatuurverwijzingen.

Wat betekent APA-stijl?

APA-stijl De APA-stijl is een auteur-datumsysteem voor voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, en op academisch niveau, opgesteld door de (APA), een organisatie voor academici (voornamelijk ) in de, De APA-stijl stelt duidelijke normen voor,, een (literatuurlijst) en dergelijke.

Hoe verwijs je naar een ebook?

Verwijzen naar een e-book – Om naar een e-book als bron te verwijzen, heeft de APA-stijl een aparte notatie. Naast auteur, datum en titel voeg je tussen blokhaken toe om wat voor type e-book het gaat.

E-book

APA-format AuteurAchternaam, EersteInitiaal, ( Jaar ). TitelBoek ( Editie )., Stad, Land : Uitgever,
In literatuurlijst De Boer, T. (2013). Taalhandboek Nederlands,, Utrecht, Nederland: VBK Media.
In de tekst

Uit recent onderzoek blijkt dat (De Boer, 2013). Uit onderzoek van De Boer (2013) blijkt dat

table> E-book

APA-format AuthorLastName, FirstInitial, ( Year ). TitleBook ( edition )., City, State / Country : Publisher, In literatuurlijst Garcia, O. (2015). Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective,, Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. In de tekst

Research suggests that (Garcia, 2015). In a study Garcia (2015) found that

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács