How To Talk To Kids Boek

Hoe to talk?

De Howtotalk-methode leert je anders te communiceren met kinderen. Je stelt grenzen zonder te kwetsen. Leert je kind problemen op te lossen en keuzes te maken. Zo verbetert de sfeer in huis én ontwikkelt je kind meer zelfvertrouwen.

Wat betekent Talk to the hand?

From Wikipedia, the free encyclopedia Two people demonstrate “Talk to the Hand” “Talk to the hand” (or “tell it to the hand” ) is a slang phrase associated with the 1990s. It originated as a sarcastic way of saying one does not want to hear what the person who is speaking is saying. It is often elongated to a phrase such as “Talk to the hand, because the ears ain’t listening” or “Talk to the hand, because the face ain’t listening.”

Hoe zorg je dat een kind luistert?

Ongehoorzaamheid voorkomen –

Zeg precies wat je wilt dat je kind doet: “Het is bedtijd, ga nu je tanden poetsen.” Wees consequent. Doe ook echt wat je zegt en zorg dat je kind niet zomaar onder je grens uit komt. Geef zelf het goede voorbeeld: laat je kind merken dat je luistert als het iets wil vertellen en neem daarvoor de tijd. Als je kind merkt dat je echt luistert, zal het ook beter naar jou luisteren. Stel niet te hoge eisen en geef je kind de tijd en de ruimte om iets te doen wat jij vraagt. Word niet boos als het niet meteen lukt. Geef zo veel mogelijk aandacht en complimentjes aan gedrag dat jij graag ziet bij je kind. Dat zorgt ervoor dat je kind dat vaker gaat doen.

Wat betekent duim en pink?

Kelten – Het eerste hoornteken staat voor het hert en betekent vrede. Het is het bekende V-gebaar geworden: de wijsvinger en middelvinger gestrekt, de rest gebogen. Het tweede hoornteken staat voor de ram en betekent familie, stam, dorp of gemeenschap.

Het bestaat uit een gebalde vuist met de duim en de pink naar buiten stekend. Dit gebaar werd later gebruikt wordt voor ‘laten we telefonisch contact houden’ of populair ‘we bellen’, wat eveneens duidt op deel uitmaken van dezelfde gemeenschap. Het derde hoornteken (corna) stond bij de Kelten voor de gehoornde doodskop en daarmee voor het kwade.

Er was dan ook groot onderscheid tussen het teken met de palm naar je toe (het kwade willen afwenden) of de palm van je af (het Kwade toewensen).

Wat betekent het als je je pink opsteekt?

We kunnen spreken met onze handen en vingers. Niet alleen ondersteunen gebaren de woorden die we zeggen, maar ze vormen ook een eigen symbolentaal. De taal die de handen spreken is bekend van dove mensen, maar er bestaat een hele serie gebaren die internationaal is en door dove en horende wordt verstaan.

 1. De allerbekendste is beroemd geworden door de social media, het ‘duimpje op’ van Facebook.
 2. Een andere heel bekende is het oké-gebaar, zoals de duikers dat gebruiken.
 3. Daarnaast worden gebaren ingezet om woorden kracht bij te zetten of om een statement te maken.
 4. Handgebaren met verschillende betekenissen Kennis van gebaren Enige kennis van gebaren is handig, omdat een gebaar een lading kan hebben waar je geen weet van hebt.

Voordat je het weet gebruik je een symbool van een fascistische organisatie, waar je je helemaal niet verwant aan voelt. Bij demonstraties, met groepen gelijkgezinde mensen, zijn er vingersymbolen te zien, die de demonstratie kracht bij zetten en die de reden van de demonstratie verduidelijken.

 • Vingersymbolen betekenen niet in elke cultuur hetzelfde, zodat het handig is om je te vergewissen van de betekenis.
 • Wat in de ene cultuur een positief symbool is kan in de andere cultuur een vulgaire betekenis hebben of een belediging vormen.
 • Dat kan tot een Babylonische spraakverwarring leiden of zelfs tot misverstanden die uitdraaien op agressie.

Duim Duimpje op Het duimpje omhoog wordt over het algemeen beschouwd als een teken van goedkeuring. Het gebaar is bekend uit de tijd van het Romeinse Rijk, met hun gladiatorengevechten. Met de duim omhoog mocht de strijder blijven leven, de duim naar beneden betekende dat de gladiator niet gespaard hoefde te worden.

In Duitsland staat het handgebaar voor ‘heel erg goed’, voor het hoogste cijfer dat er op school te halen is. In Duitsland is dat een één. Facebook Facebook heeft het symbool groot gemaakt en over de hele wereld staat het nu bekend als een positief gebaar. Het duimpje op is ook het teken dat lifters geven als ze een lift zoeken.

“Ik rij graag een stukje met u mee. Stopt u om mij mee te nemen?”, wil het zeggen. In sommige landen, zoals Rusland, het Midden-Oosten en delen van Afrika en Australië, vindt men het een obsceen teken en in Turkije wil iemand die dit gebaar maakt zeggen dat hij openstaat voor homoseks.

 1. In Griekenland, Nigeria, Australië, delen van Italië, Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten beschouwt men het gebaar als een belediging en in Arabische landen moet je oppassen dat je niet een pak slaag krijgt als je de oké-duim opsteekt.
 2. Duim naar beneden Duim naar beneden betekent dat iets niet goed is: het wordt als teken van nederlaag gezien.

In de tijd van de Romeinen stond het voor ‘geen genade.’ Bokkengroet Bij de bokkengroet staan duim, wijsvinger en pink omhoog. Gene Simmons, bandleider van de Amerikaanse rockband Kiss, claimt het exclusieve gebruik van het gebaar en vroeg daarom in juni 2017 merkregistratie aan.

Hij gebruikt het gebaar bij zijn Kiss-optredens sinds 1974 en wil het alleenrecht. Het Amerikaanse merkenbureau toetst de aanvraag. Wijsvinger In de westerse wereld geeft de wijsvinger een richting aan. Niks aan de hand. ‘Daar wil ik heen’ of ‘wat u zoekt is daar!’ wil het zeggen. Wie in India met zijn wijsvinger wijst, maakt een onbeleefd gebaar.

Ook Rusland en China zijn niet geporteerd van de wijsvinger. Wie daar de richting aan wil geven doet dat met de volle platte hand en met een gestrekte arm. Opgestoken wijsvinger Een opgestoken wijsvinger betekent dat je de oplossing hebt gevonden. Wie dat gebaar op school maakt geeft aan dat hij een vraag wil stellen.

 1. Wijsvinger tegen hoofd Wie met zijn wijsvinger tegen het voorhoofd tikt wil zeggen dat de ander gek is.
 2. Nee Het gebaar waarbij de wijsvinger heen en weer wordt geschud betekent in de westerse wereld ‘foei’ of ‘mag niet’.
 3. In Zuid-Amerika staat het voor ‘nee’.
 4. Gebogen wijsvinger Houd je je vuist omhoog met alleen de wijsvinger gebogen, dan betekent dat, zeker in Taiwan, dat je er geweest bent.

Het is alsof de wijsvinger aan de trekker van een pistool zit. Hoorn Het hoorn-symbool, waarbij de wijsvinger en de pink omhoog staan en de andere vingers naar beneden wijzen en de duim naar binnen staat, is vooral een heavy metal-dingetje. Fans gebruiken het om te laten zien dat de muziek rockt.

In Spanje en Italië staat het voor iets heel anders. Het is een beschuldiging aan mannen die vreemdgaan. In Zuid-Amerika maakt men het hoorn-teken als bescherming tegen onheil en om bovennatuurlijke krachten op te roepen. Kruis van vingers Wanneer de middelvinger over de wijsvinger kruist, is dat voor veel christenen een beschermend teken.

Het behoedt je tegen het kwade. Bij de katholieken is het teken dat ongeluk af moet wenden verhuisd naar de borst. De gekruiste middel- en wijsvinger wordt ook gebruikt als ‘toi-toi-toi-gebaar’. Het moet geluk brengen: ‘fingers crossed’. Anderen gebruiken het wanneer ze een leugen hebben verteld en maken het kruisteken in de hoop dat de leugen dan niet wordt ontdekt.

 • Wijsvingerskruis Italianen maken van beide wijsvingers een kruisteken voor de lippen om duidelijk te maken dat iets echt waar is.
 • In Japan betekent een vinger- of armenkruis dat ze iets willen weigeren.
 • De handen als een ruitenwisser voor het gezicht heen en weer bewegen staat in Japan ook voor een weigering.

Middelvinger Iemand de middelvinger geven is een gebaar dat al 2500 jaar oud is. Het komt uit Griekenland en betekent een uitnodiging tot anale seks. Later werd het in Zuid-Europese landen een gebaar dat het kwade oog zou bezweren. In de medische wereld was de middelvinger de ‘smerige’ vinger.

Daar werd zalf mee gesmeerd om zodoende de wijsvinger schoon te houden. The finger Tegenwoordig is het opsteken van de middelvinger het ‘fuck-you-gebaar’. Je geeft iemand ‘the finger’. Het komt uit Amerika en betekent ‘sit on this’ of ‘up your ass’. In Nederland doet een variatie van het gebaar in de jaren zeventig opgeld.

Het is de duim die tussen wijs- en middelvinger wordt gestoken. Dit gebaar is verdrongen door de middelvinger. De opgestoken middelvinger wordt volgens het wetboek van strafrecht beschouwd als een belediging. Wie het naar een politieagent opsteekt kan een boete tegemoet zien van enkele honderden euro’s.

Oké Het oké-teken of pico bello-teken, waarbij je een rondje met je wijsvinger en duim maakt, wordt door duikers gebruikt om aan te geven dat het goed gaat. Onder water, waar je elkaar niet kunt horen, is dit een essentieel handgebaar. In de westerse wereld wordt het gebaar gebruikt om te laten zien dat je tevreden bent.

In veel delen van Zuid-Europa, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en in Japan, Turkije en Rusland heeft het gebaar een seksuele betekenis en symboliseert het rondje de anus. Het gebaar is een belediging aan homoseksuelen, maar in Italië zeg je ‘bedankt’, als je dit gebaar maakt.

 1. Belgen en Fransen bedoelen juist dat ze iets waardeloos of nutteloos vinden.
 2. White Power Het gedraaide Oké-gebaar, zou het gebaar zijn voor White Power.
 3. De drie vingers wijzen dan omhoog en vormen dan de W, de duim en wijsvinger de P.
 4. Het betekent ‘blanken aan de macht’ en is een herkenningsteken voor blanke racisten.
You might be interested:  Hoe Pak Je Een Boek In

Victory Het victory-teken zie je veel bij demonstraties. Voor veel westerse landen staat het V-teken, waarbij de wijs- en middelvinger een V-vorm maken, voor overwinning en vrede. In Griekenland denkt men daar iets anders over en daar betekent het ‘loop naar de hel’.

 • Doe je het gebaar met de rug van je hand naar voren dan betekent dat in Groot-Brittannië, Ierland, Malta en Australië dat je je aanvallend opstelt.
 • Het wordt beschouwd als een dubbele ‘middelvinger’.
 • In Oost-Aziatische landen laat men het V-teken zien als er foto’s worden gemaakt.
 • Het benadrukt dan de glimlach.

Vroeger gaven schoolkinderen in Nederland dit teken om te vragen of ze naar het toilet mochten. Neusklem De neusklem wordt gebruikt als spelletje bij kleine kinderen. Je hebt dan zogenaamd de neus van het kindje gestolen. In Zuid-Europa betekent het plezier, maar in Brazilië is de betekenis dieper.

Het topje van de duim, dat zichtbaar is tussen wijs- en middelvinger, staat voor een vijg en dat is weer het symbool voor goed geluk. De duim tussen neus en wijsvinger is ook het symbool voor seks. Op de hand slaan Wie met de ene hand op de gebalde andere hand slaat laat zien dat hij woedend is. Dat is de betekenis in een groot gedeelte van Europa en Noord-Amerika.

In het Midden-Oosten staat het voor iets heel anders en nodig je met dit gebaar uit tot seks. In West-Afrika heeft het weer een andere betekenis. Daar wil je ermee zeggen dat je akkoord gaat met het onderwerp van gesprek. De vijf Bij de vijf staan alle vingers en de duim omhoog.

Het is in de westerse wereld het teken voor het getal vijf. Wie dit gebaar in het verkeer gebruikt bedoelt dat de ander moet stoppen. In Nigeria heeft het handgebaar een andere betekenis. Het wordt als een ernstige vloek beschouwd. Spreiding of Shaka Bij de spreiding staan alleen de duim en de pink omhoog, alle andere vingers zijn ingeklapt.

In de meeste Europese landen is dit het gebaar van bellen. In Zuid-Europa is het een uitnodiging voor een borrel. Hawaï gebruikt het symbool voor verschillende situaties. Het wordt de ‘shaka’ genoemd en betekent een vriendelijke groet, zoiets als ‘hallo’ en ‘tot ziens’.

Het is een veelgebruikt symbool in de surfcultuur en wordt ook wel de ‘hang loose’ genoemd. Pink Wie alleen de pink opsteekt krijgt in Nederland niet zoveel respons. Het betekent eigenlijk niets. In mediterrane landen wil een pink opsteken zeggen dat je door hebt dat de ander je voor de gek probeert te houden.

In Zuid-Amerika betekent het ‘dun’ en in Italië staat het voor ‘klein’ en ‘zeer dun’. In Japan wordt het pink-gebaar gezien als symbool voor de vrouw. Pintje In Vlaanderen noemt men een pils ook wel een pintje. Wie bier wil bestellen aan de toog zonder te roepen, steekt eerst z’n pink omhoog en daarna net zoveel vingers als glazen.

 • Gebalde vuist De gebalde vuist op een recht omhoog gestoken arm staat voor ‘weg met het kapitalisme.’ Bij een festival of voetbalwedstrijd is het een teken van enthousiasme.
 • Het is ook een teken van euforie, samen met de kreet “yes!” In Pakistan heeft de gesloten vuist niets met enthousiasme of euforie te maken.

Het is hetzelfde als de opgestoken middelvinger in Nederland. Rabiateken met vier vingers omhoog Vier vingers in de lucht is het Rabiateken, dat vernoemd is naar het Rabiaplein in Caïro. Het is een symbool dat gebruikt wordt door de Moslimbroederschap en in 2013 door demonstranten die tegen het afzetten van Moslimbroeder Morsi van Egypte demonstreerden.

 1. Premier Erdogan van Turkije claimt het gebaar en maakt het zelf.
 2. Het gebaar staat voor hereniging van islamitische volkeren.
 3. Wolvensnuit van Grijze Wolven De wolvensnuit wordt gemaakt door de wijsvinger en pink op te steken als oortjes en met de middel- en ringvinger samen met de duim de snuit te vormen.

Het is het Grijze Wolvengebaar. Grijze Wolven zijn extreem-rechtse, fascistische en racistische Turken. De grijze wolf is het symbool van Turkije. Merdekagroet De Merdekagroet – Merdeka is een Javaanse vrijheidskreet – is het gebaar van de vijf vingers van de rechterhand die ter hoogte van het rechter oor worden gebracht.

 1. Het is de Indonesische nationale vrijheidsgroet van onafhankelijkheid, geïntroduceerd in 1945.
 2. De vijf vingers vertegenwoordigen het land.
 3. Gevouwen handen Wie zijn handen vouwt geeft zich over aan god.
 4. IAmStillAlive Begin 2018 werd het handsymbool van de opgestoken hand met de handpalm naar voren populair.

Syriër Ahmad Hamdan introduceerde hem op social media, tezamen met de hashtag #IAmStillAlive. Het bracht een golf aan berichtjes op gang met een foto van de tweeter of facebooker die het gebaar geeft. Hamdan bedacht de campagne om de situatie van de belegerde Syrische stad Oost-Ghouta onder de aandacht brengen.

 1. Zijn tweets stoppen een paar dagen na het lanceren van de campagne: Hamdan kwam om bij een bombardement, Zijn vrouw en dochtertje van 8 maanden overleefden het bombardement.
 2. Op 2 maart 2018 schreef de Syriër: “We leven nog, wel tussen de dood en bommen in.
 3. Ik vraag de hele wereld om ons bij te staan.
 4. Vandaag begin ik de campagne #IAmStillAlive.” De hashtag en het gebaar van de opgestoken hand werd al snel het symbool van de verschrikkelijke situatie in Syrië en Oost-Ghouta in het bijzonder.

De mensen die hun verhaal deelden op social media met de foto en de hashtag hopen op hulp. Oost-Ghouta is in handen van rebellen en het Syrische leger begon eind februari 2018 aan een herovering. lees ook ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ bekijk hier meer foto’s van hand- en vingersymbolen ⇒ terug naar Artikelen Archief –

Hoe heet praten met je handen?

Praten met je handen – Datum 18 mei 2020 Leeftijd Kijkwijzer Alle leeftijden Duur 03:45 min Bekeken 5.021 Vak Bron Bij gebarentaal gebruik je gebaren met je handen, je gezichtsuitdrukking en je ogen in plaats van je gehoor en je stem. Net zoals gesproken taal is het een taal met een eigen woordenschat en regels.

 • We gebruiken allemaal wel eens gebaren.
 • Bijvoorbeeld om te laten zien dat alles helemaal oké is.
 • Of als je iemand gedag zegt of voor iemand duimt.
 • Maar er zijn ook mensen die zich uitdrukken in gebaren.
 • En dan doen ze met gebarentaal.
 • Ik ga op bezoek bij Aliza en haar familie, want zij weten daar alles van.

Hoi. Ik ben Aliza. Ik ben 11 jaar, ik ben slechthorend en ik heb twee hoortoestellen. Dit is mijn zusje Julie. Ze is bijna 10 en ze is net als ik slechthorend. Dit is mijn vader Joeri. Hij is doof. Dit is mijn moeder Sonja. Ze is horend. Maar ze is wel opgevoed door twee dove ouders.

Wij communiceren met gebarentaal en gesproken taal. Als ik hier op de deurbel druk dan klinkt er niet alleen een geluid, maar dan gaan er binnen ook lampen flikkeren. Hee, Aliza. Hallo. Gebarentaal is van oorsprong de taal van mensen die doof zijn. Het is een visuele taal en dat betekent dat je de taal kunt zien.

Mensen gebruiken hun handen en hun mimiek, dus hun gezichtsuitdrukking en hun ogen, in plaats van hun gehoor en hun stem. Het is een taal net als alle andere talen, met een eigen woordenschat en met eigen regels. In ons land heb je de Nederlandse Gebarentaal.

Dat is wat je een tolk ziet doen op televisie. En je hebt Nederlands met ondersteunende gebaren. Dan wordt er met de stem gesproken en gebaren gemaakt tegelijkertijd. Gebarentaal was lange tijd verboden. In 1880 werd in Milaan besloten dat kinderen alleen nog maar les mochten krijgen in gesproken taal omdat ze dachten dat gebaren slecht zoud zijn voor de ontwikkeling.

Als dove kinderen dan toch gebaren maakten dan krijgen ze straf. Soms werden hun handen zelfs vastgebonden zodat ze niet meer konden gebaren. Ruim 100 jaar later werd gebarentaal pas weer onderwezen op school. Moet je je voorstellen hoe moeilijk het was om bijvoorbeeld een spelletje te spelen.

Is het nou moeilijk om gebarentaal te gebruiken? Nou, voor mij is het eigenlijk heel normaal. Omdat ik het al van kinds af aan leer zeg maar. Eigenlijk is het net als leren praten. Maar dan met je handen. Het is ook gewoon cool dat je op zo’n manier kunt communiceren. En wat ook leuk is, is dat als je bijvoorbeeld op verre afstand staat of zo, dan kan je elkaar natuurlijk niet meer horen, maar met gebaren kun je misschien wel zien wat diegene wil zeggen.

Aliza en Julie konden al gebaren toen ze nog maar 7 maanden oud waren. Leren praten is veel moeilijker, dat kunnen kinderen pas veel later. Gebaren kunnen ze heel snel al. En voor horende baby’s en ouders is dat ook makkelijk. Dan kunnen ze gezellig kletsen, eerder al.

 • Un je ook ruzie maken in gebarentaal? Ja, dat kan.
 • Dan ga je hele grote en snelle gebaren maken en je kijkt boos.
 • Grote, snelle gebaren. Ja. Oké.
 • Ik vind dit echt niet leuk! Maar ik wil die graag.
 • Ik heb die.
 • Jij hebt er al vier.
 • Wel aan mij geven! Nee, echt niet! Heb je ook een lievelingsgebaar? Ja, lente.
You might be interested:  Boek En Film Over Jongen Die Schipbreuk Lijdt Met Een Tijger

Zo: lente. O, die is cool! Doe ‘m nog eens? Je doet ‘m zo. Je maakt een vuist en dan doe je zo je hand erop. En dan tussen je wijsvinger en je duim, dan komt hij zo omhoog en dan wordt het een bloem. Wauw! Lente. : Schooltv: Wat is gebarentaal? – Praten met je handen

Hoe reageren als kind je uitscheldt?

De juiste aanpak bij een kind dat scheldt

“Ik mag ook nooit iets, je bent een stomme pappa!” “Ik vind jou een rotmoeder!” “Ruim zelf op, k**wijf!”

Jouw reactie Daar sta je dan als vader of moeder. Tegenover je kleine driftkikker die jou gewoon staat uit te schelden. Wat gebeurt er dan bij jou? Je voelt misschien de boosheid in je opkomen. Of je voelt je persoonlijk aangevallen. Het zou zomaar kunnen dat je als volgt reageert:

“Ga maar naar je kamer met je grote mond!” “Ben je nou helemáál! Zo laat ik niet tegen me praten! Voor straf mag je vandaag en morgen niet op de Ipad!” “Als je nog één keer zo tegen me praat, zwaait er wat!”

En dat is heel begrijpelijk. Het is alleen de vraag of dit soort reacties helpt. Want uiteindelijk gaat het erom dat je kind leert zijn/haar boosheid op een goede manier te uiten. Je kunt dat een kind alleen maar leren als hij/zij zich begrepen voelt en in verbinding met jou is.

Het begint bij: de boosheid voelen aankomen (of: teleurstelling, frustratie enz.). Daarna komt het herkennen van het gevoel: ik ben boos. Dan moet je kind kunnen bedenken waar die boosheid vandaan komt. Vervolgens moet hij/zij de boosheid onder controle kunnen houden. En vertrouwen hebben dat hij/zij een oplossing kan bedenken. Dan is het ook nog belangrijk dat je kind weet wat hij/zij kan doen in plaats van Tenslotte heeft je kind inlevingsvermogen nodig: dat hij/zij kan bedenken dat het niet fijn is om uitgescholden te worden. En dat pappa en mamma de regels bepalen in huis.

Aanpak Dat is nogal wat! Dit zijn allemaal vaardigheden die jonge kinderen nog niet in huis hebben. Die moeten ze dus leren. En dat is wat jij als mamma of pappa mag doen. Hoe pak je dat aan? Een aantal dingen is dan belangrijk:

Leef je in. Stap in de schoenen van je kind. Probeer te snappen dat dit soort gedrag voortkomt uit machteloosheid. Dat een jong kind nog niet zo goed onder woorden kan brengen wat hem/haar dwars zit. En dat een scheldwoord dan heel gauw eruit floept. Kijk dóór het gedrag heen. Verplaats je in zijn/haar gevoelens en situatie. Je kind wil iets en jij blokkeert dat voor zijn/haar gevoel. Hoe zou jij reageren als jij je kind was? Negeer de scheldwoorden en vraag dingen als: “Wat maakt jou nu zo boos?” Of benoem wat er gebeurt: “Je wilde zó graag nog even buiten spelen.” Vervolgens benoem je kort wat de regel is bij jullie thuis (zonder een hele “preek” te houden). Daarna vertel je wat wél mag. Dus bijvoorbeeld: “In dit huis schelden we elkaar niet uit. Je mag gewoon zéggen wat niet leuk is.”

Wat er dan gebeurt, is dat de boosheid van je kind zakt. Want hij/zij voelt zich begrepen. En een kind dat zich begrepen voelt, kan weer verbinding maken. Samen kunnen jullie dan een oplossing bedenken. Verder praten En daarná komt het verder praten. Dat kan zodra het kind rustig is of op een later moment van de dag (bijvoorbeeld bij het naar bed brengen).

 • Je komt terug op wat er gebeurde.
 • En bespreekt: wat zijn de regels ook alweer in ons gezin over schelden? Want natuurlijk mag je kind niet schelden.
 • Niet op jou, niet op broertjes en zusjes en niet op vriendjes en vriendinnetjes.
 • Je mag dan ook gerust aangeven dat de scheldwoorden jou pijn hebben gedaan.

Dat weet je kind ook wel. En hij/zij wil ook helemaal niet schelden. Het was alleen op dat moment het enige wat hij/zij beschikbaar had Niet vergeten Tot slot nog een laatste tip: vertel je kind dat jullie samen gaan oefenen hiermee. En vergeet vooral niet te benoemen wanneer het goed gaat! Vertel hoe fijn je het vindt dat je kind zonder te schelden aangaf wat hij/zij niet leuk vond.

 • Ik wens je veel mooie, goede leermomenten toe met je kind.
 • Heb jij er behoefte aan om hierover door te praten? Maak je je zorgen over je kind en wil je dat met mij delen? Meld je dan aan voor een,
 • W e bellen en je krijgt dan 20 minuten van mijn tijd, waarin je al je vragen kunt stellen.
 • En ik geef je minstens twee waardevolle opvoedtips, die je meteen kunt toepassen.

Ik zou zeggen: maak er gebruik van! Het is gratis, maar toch geef je mij ook iets. Uit wat je mij vertelt, haal ik veel informatie over wat ouders bezighoudt. Zo blijf ik op de hoogte van wat er vooral speelt. Een win-win situatie dus: we helpen elkaar.

Hoe kind aanspreken op gedrag?

Aanspreken op gedrag Wanneer negeren niet werkt, kun je het kind aanspreken op zijn/haar gedrag. Benoem concreet het gedrag dat je graag wel wil zien. Je kunt dit op een duidelijke manier aangeven, zonder boos te worden. Een punt aangeven dat het kind al wel goed doet, kan hierbij ook helpen.

Heeft mijn kind ADHD of ADD?

Heeft mijn kind ADHD? In het kort

 • Sommige kinderen zijn erg druk en kunnen niet goed opletten. Dit kan ADHD zijn, maar het hoeft niet.
 • Praat erover met de huisarts, iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin of van het wijkteam.
 • U krijgt adviezen hoe u het best met uw kind om kunt gaan.
 • Ook leraren van uw kind kunnen advies krijgen.
 • Als dat niet genoeg helpt, is soms extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld door een psycholoog, psychiater of kinderarts.

ADHD? Misschien herkent u dit:

 • Uw kind is druk, altijd bezig en met van alles tegelijk.
 • Stilzitten is lastig voor uw kind.
 • Uw kind heeft moeite met opletten.
 • Lang aan iets werken lukt niet goed.
 • Uw kind is vaak dingen kwijt of vergeet dingen.
 • Uw kind is erg dromerig en presteert niet goed op school.
 • Uw kind luistert niet altijd goed naar u.
 • Uw kind heeft hierdoor problemen: op school, thuis of in een andere omgeving.

Veel kinderen zijn druk. En het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan. U denkt misschien dat u iets niet goed doet. Of u wordt boos en gespannen van het gedrag van uw kind. Misschien vraagt u zich af of dit gedrag wel normaal is. Hoort het bij de leeftijd of zou het ADHD kunnen zijn? Wat is het Bij ADHD heeft uw kind moeite met opletten.

Ook is uw kind drukker en doet het vaker dingen zonder na te denken dan andere kinderen die even oud zijn. Door het gedrag zijn er problemen op meer plaatsen, zoals thuis, op school, op clubjes of met andere kinderen. De problemen duren langer dan een half jaar. Het gedrag en de problemen zijn er al voordat uw kind 12 jaar is.

Sommige kinderen met ADHD zijn niet druk, maar hebben alleen moeite met opletten. Zij zijn vaak stil en dromerig. Dit wordt soms ADD genoemd (dus zonder de H van hyperactief), maar dit is geen officiële naam. ADHD is de afkorting van Attention-Deficit Hyperactivity Disorder.

 • niet genoeg aandacht geven aan dingen (alles half doen)
 • slordige fouten maken, bijvoorbeeld in het werk op school
 • moeite om de aandacht bij een spel of taak te houden
 • het lijkt alsof uw kind niet luistert
 • moeite om een ingewikkelde of saaie opdracht te doen (bijvoorbeeld de eigen kamer opruimen)
 • vaak iets kwijt zijn
 • snel afgeleid zijn
 • vaak iets vergeten

Zo merkt u dat uw kind druk is en vaak eerst iets doet en dan nadenkt:

 • onrustig bewegen met handen en voeten, en bijvoorbeeld veel draaien op de stoel
 • niet kunnen blijven zitten
 • rondrennen en overal opklimmen als dit niet de bedoeling is
 • steeds bezig blijven, geen rust nemen
 • bij oudere kinderen: een gevoel van onrust, moeilijk kunnen ontspannen
 • moeilijk rustig kunnen spelen
 • erg veel praten
 • al antwoord geven voordat iemand klaar is met de vraag
 • moeite om op de beurt te wachten
 • vaak door andere mensen heen praten
 • aan iets denken en meteen 5 andere dingen bedenken die ermee te maken hebben

Onderzoeken U kunt laten onderzoeken of uw kind ADHD heeft. Ga daarvoor naar uw huisarts. Misschien twijfelt u of u het wel wil laten uitzoeken. Onderzoek naar ADHD kan voordelen en nadelen hebben. Mogelijke voordelen zijn bijvoorbeeld dat bij ADHD een behandeling kan starten en de klachten minder kunnen worden.

 • De hulpverlener praat met u en met uw kind. Over hoe het thuis gaat, op school, bij het spelen met andere kinderen en bijvoorbeeld op de sportvereniging.
 • Ook praat hij/zij met de school/leraar van uw kind.
You might be interested:  The Lord Of The Rings Boek

Hoe gaat het verder Uw behandelaar bespreekt met u wat er uit het onderzoek is gekomen:

 1. , maar het is geen ADHD. Verder onderzoek is dan meestal niet nodig. U krijgt adviezen hoe u het best met uw kind om kunt gaan.
 2. en krijgt daar behandeling voor. U krijgt begeleiding en training en de school ook. Vanaf 12 jaar krijgt het kind soms zelf ook een training. Soms worden ook medicijnen gegeven.
 3. Er is iets anders aan de hand, bijvoorbeeld iets lichamelijks. U krijgt dan advies waar u verder terecht kunt.

: Heeft mijn kind ADHD?

Wat is een verstoorde ouder kind relatie?

Wat is oudervervreemding? – ‘Bij een verstoorde ouder-kindrelatie is het systeem van het gezin uit balans. Het is een extreem voorbeeld hoe het kind uit beeld kan raken, terwijl zowel vader als moeder juist strijden voor het belang van het kind. Er is dus niet één ouder die het ‘doet’ of schuldig is.

 1. Ook is er zelden kwade opzet in het spel.
 2. Wat ik regelmatig zie is angst.
 3. Een moeder is bijvoorbeeld bang dat wat haar is aangedaan, haar kind ook wordt aangedaan.
 4. En ook als er een nieuwe partner in beeld komt bij de ex-partner, kan dat beangstigend zijn: wat als die de moeder- of vaderrol overneemt? En bij de andere ouder zie ik angst dat het contact met het kind nooit meer hersteld wordt.

Beide partners vertalen de angst in het beschuldigen van de ander. Het is belangrijk om die angst weg te nemen en vertrouwen op te bouwen.’ Margreet Visser is klinisch psycholoog en verbonden aan het Kinder- en Jeugd Trauma Centrum van Kenter Jeugdhulp

Hoe stoppen met roepen?

Blijf ademen Voor je in woede uitbarst nadat je kind je in het rood heeft gebracht, adem je diep in en denk je na wat je zal zeggen én hoe je dat op een rustige manier kan doen. Adem in, adem uit, sluit je ogen en draai je even om of neem een time-out om zelf tot rust te komen. Maak een onderscheid tussen gedrag & persoon Keur het ongewenst gedrag van je kind af, niet je zoon of dochter zelf. Kinderen zitten in volle ontwikkeling. Wees er onvoorwaardelijk. Praat zacht Onderzoek toont aan dat een duidelijke boodschap aan kinderen (bijvoorbeeld een gedragsinstructie) die op een zachte manier wordt verteld, meer kans op uitvoering heeft. Bijkomend voordeel: je blijft rustig en draagt dit over naar je kind. Leer je kind praten over gevoelens Grensoverschrijdend gedrag heeft vaak te maken met het uitdrukken van emoties. Kinderen zijn in volle ontwikkeling. Ze worden overwelmd door grote gevoelens en handelen impulsief. Leer ze hierover praten en reik alternatieven aan. >> lees verder onder de foto How To Talk To Kids Boek Zeg wat je doet, en doe wat je zegt Kinderen hebben nood aan duidelijkheid. Heldere afspraken en grenzen bieden veiligheid. Wees consequent, je kind zal minder test-gedrag stellen (en jij hoeft minder snel boos te worden). Zie het positieve gedrag Aandacht voor het positieve gedrag dat een kind stelt, verkleint de kans dat hij of zij op een negatieve manier om aandacht zal vragen.

Als je dit doet, is de kans kleiner dat een kind de aandacht op negatief gedrag als belonend zal ervaren. Het is aanmoediging geven, en tonen dat je het gewenst gedrag van je kind hebt opgemerkt. Werk aan jullie band Praat met je kind en ga samen leuke dingen doen. Kinderen vinden het dan ook heel fijn om te doen wat mama en papa doen.

Waak over de gezondheid Onderzoek leert immers dat kinderen die een gezond eetpatroon hebben en goed uitgerust zijn minder gedragsproblemen vertonen. Dit geldt ook zo voor ouders: een uitgeslapen ouder zal minder snel verleid worden tot schreeuwen en tieren.

Hoe omgaan met een kind?

In geen enkel gezin verloopt alles vlekkeloos. Perfectie bestaat niet en is zelfs helemaal niet nodig: imperfectie leert ons en onze kinderen omgaan met (lichte) frustraties en doet ons groeien als mens. Geef jezelf de tijd om te oefenen en te groeien als ouder.

Elk gezin vormt zo zijn regels en aanpak. Want iedereen heeft zijn temperament. Natuurlijk wil je het als ouder graag goed doen! We geven je graag enkele tips van andere ouders, Die kunnen je helpen in de zoektocht naar wat jou en je kind werkt om een positief opvoedingsklimaat te scheppen. Mijn dochter van 4 maanden huilt soms zonder dat ik weet waarom.

Ik hou ze dan vast en zeg dat het oké is, dat ik bij haar ben. quote-mark Je kind kijkt naar jou om te weten te komen hoe hij of zij zich kan gedragen. Jij bent hun rolmodel, dus gebruik je eigen gedrag om je kind te gidsen/begeleiden. Als je bijvoorbeeld wilt dat je kind ‘alsjeblief’ zegt, geef dan het goede voorbeeld door het zelf ook te zeggen.

 1. Als je niet wilt dat je kind zijn stem verheft of roept, praat dan zelf rustig en vriendelijk tegen je kind.
 2. Wanneer ik mijn kind iets wil vragen of vertellen, kniel ik neer naast hem.
 3. Hij luistert dan veel aandachtiger.
 4. Quote-mark Knielen of neerhurken tot ooghoogte en oogcontact maken met je kind is heel krachtig om op een positieve manier te communiceren.

Zo kan je makkelijk aansluiten bij wat je kind voelt of denkt. Het helpt je kind om te focussen op wat je tegen hem of haar zegt of van hem of haar vraagt. Als je je kind dicht bij jou hebt en zijn of haar aandacht hebt, kan je hem of haar op een rustige manier iets vertellen of vragen.

Aaron kalmeert heel snel als ik hem vertel dat ik begrijp dat hij boos of verdrietig is, zonder daarom iets aan hem toe te geven. Hij heeft dit precies nodig om zijn verdriet of boosheid opzij te kunnen zetten. quote-mark Actief luisteren is een middel om kinderen te helpen om met hun emoties om te gaan.

Kinderen zijn vaak gefrustreerd, zeker als ze zich nog niet in woorden kunnen uitdrukken. Als je samen met hen zoekt naar woorden voor wat ze voelen, helpt dit om de spanning te verminderen. Het geeft hen een gerespecteerd en comfortabel gevoel. Het kan mogelijke woedebuien oplossen.

Hoe kind aanspreken op gedrag?

Aanspreken op gedrag Wanneer negeren niet werkt, kun je het kind aanspreken op zijn/haar gedrag. Benoem concreet het gedrag dat je graag wel wil zien. Je kunt dit op een duidelijke manier aangeven, zonder boos te worden. Een punt aangeven dat het kind al wel goed doet, kan hierbij ook helpen.

Wat als je kind niet kan communiceren?

Heel verlegen – Maar niet ieder kind dat niet praat heeft selectief mutisme. Kinderen kunnen ook gewoon heel verlegen of onzeker zijn, en daarom hun mond houden. Het kan soms lang duren voordat ze in de groep durven te gaan praten. Deze tips helpen pm’ers hiermee om te gaan:

Zie het niet als iets ergs als een kind (nog) niets durft te zeggen tegen anderen. Help het kind om op andere manieren te communiceren (zwaaien, iets geven aan een ander kind, ja/nee knikken) en complimenteer het daarmee. Zoek een rustig moment om met het kind te praten, bijvoorbeeld na het haalmoment als de andere kinderen weg zijn en er een ouder bij is. Vraag het kind iets van thuis mee te nemen om te laten zien. Kies een veilige plek en een rustig moment en stel er wat vragen over. Kijk of het kind deze durft te beantwoorden of zelf iets durft te vertellen. Als het nog niet verbaal durft te antwoorden, stel dan gesloten vragen waarop het kind kan knikken of schudden met zijn hoofd. Geef het kind een opdracht of werkje om samen met een vriendje of vriendinnetje te doen. Wijs ze een rustige plek en loop af en toe langs. Zeg iets positiefs over wat ze aan het doen zijn, maar stel nog geen vragen. Als je merkt dat het kind met het vriendje durft te praten, kun je later eventueel een vraag stellen. Laat tijdens een gesprekje geen lange stiltes ontstaan. Geef het kind de kans om iets te zeggen, maar vul stiltes zelf op met een opmerking of een vraag waarop het kind ja kan knikken of nee kan schudden. Beloon iedere poging van het kind om te communiceren (non-verbaal of verbaal) met een compliment, aandacht of stickertje. Gebruik humor om het kind spontaan iets te laten zeggen. Zeg bijvoorbeeld expres iets dat niet klopt en kijk hoe het kind reageert. Laat het kind nooit als eerste iets doen, maar laat het eerst kijken naar andere kinderen. Stel geen eisen waar het kind niet aan kan voldoen, maar zoek een alternatief zodat het kind wel kan participeren. Als andere kinderen zich afvragen waarom het kind niet praat, leg het dan uit als iets heel gewoons: het kind vindt het nog moeilijk en durft het nog niet, net zoals iedereen wel eens iets moeilijk vindt. Maar probeer vervolgens te voorkomen dat de andere kinderen het kind te veel gaan helpen, of gaan moederen. Dat komt het zelfvertrouwen van het kind niet ten goede.

Er bestaat ook een methode om via gebaren te communiceren met baby’s en kinderen. Het vergoot de interactie en de rust op de groep. : 10 tips om kinderen aan het praten te krijgen

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács