Ik Zoek Een Boek Maar Weet De Titel Niet

Waarom heeft een boek een titel?

Boektitel – Wikipedia Een boektitel is de naam, het opschrift en de aanduiding van een, meestal in de vorm van één enkel of een, Het boek kan nader aangeduid worden in een eventuele ondertitel. ‘Boektitel’ wordt in de vaak ook gebruikt als synoniem voor (een specifiek) boek: ‘een goed/slecht lopende (verkopende) boektitel’ Een boektitel heeft een verwijzende en motiverende functie.

De boektitel verhoudt zich tot het in de waarover het boek handelt, maar ook naar hetgeen in het boek geboden wordt. De titel is immers de kortste van de tekst. In wetenschappelijke werken is een effectief verwijzende titel belangrijker dan in het literaire genre. De boektitel kan zo gekozen worden om de verder de nieuwsgierigheid en aandacht van het publiek te prikkelen.

Dit kan door de koele aanduiding van een enkel begrip, bijvoorbeeld een boek genaamd Logica, Maar verder kan men elke vorm van emotie uit een boektitel laten spreken. De boektitel is een vaak gebruikte in bestanden. Het gebruik van titels vond ingang met de,

Hoe vind je een titel?

De titel is het kennismakingsmoment – Het eerste wat de lezer leest van uw boek, is de titel. Het is het kennismakingsmoment tussen uw boek en de lezer. Net zoals bij alle eerste indrukken, is de indruk die de titel van uw boek wekt, erg belangrijk. De titel van een boek moet nieuwsgierig makend en uitnodigend zijn om verder te lezen.

Hoe krijg je de titel?

Hoe zit het? – Ondanks dat Nederlanders niet zo van pronken houden, mag je nog altijd je academische titel voeren, dat is geen enkel probleem. Maar daar zijn wel een aantal regels aan die je moet je volgen. Een academische titel (en sinds 2018 ook een graad) is namelijk beschermd door de wet,

 • Het dragen van de verkeerde titel of het dragen van een titel of graad die je niet hebt gehaald is zelfs strafbaar.
 • Dit grapje kan je een boete van maximaal €4.350,- kosten.
 • Daarom is het goed om te weten hoe het zit.
 • Allereerst mag je alleen een titel of graad voeren als je daadwerkelijk bent afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit.

Dan heb je of een bachelor, een master of een doctoraat gehaald. Afhankelijk van je opleidingsniveau en richting waarin je bent afgestudeerd, krijg je een titel en een graad. Ik Zoek Een Boek Maar Weet De Titel Niet

Wat in te vullen bij titel?

Titel voor of achter uw naam plaatsen – U voegt aan uw naam uw titel toe door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaatst u voor uw naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir. Alle andere titels plaatst u achter uw naam.

Wat is het doel van de titel?

Wat is een goede titel voor een blog? Of voor een artikel, een column, een workshop, een bijeenkomst? Een goede titel trekt aandacht – dat in elk geval, ongeacht waarvoor. Een goede titel trekt de aandacht van de mensen die je wilt aanspreken. Zo simpel is dat – maar organiseer dat maar eens.

 1. Een goede titel pakt je lezer beet.
 2. Zodat-ie denkt: dit stuk ga ik lezen, deze bijeenkomst ga ik bezoeken.
 3. Want dit is interessant, hier heb ik belang bij, dit raakt me, hier wil ik iets mee.
 4. Als je een blog schrijft, wil je dat je doelgroep je stuk leest.
 5. Anders zou je je tijd wel aan iets anders besteden dan schrijven, publiceren en verspreiden.

De meeste bloggende trainers, coaches, adviseurs willen zichzelf zichtbaar maken met hun blog, ze zien bloggen als een manier om expertstatus te verwerven in hun vakgebied – wat ook zo is. Hun blog helpt hen om in contact te komen en te blijven met klanten.

Dit zijn voorbeelden van externe doelen die mensen hebben met hun blog. Hoe zorg je ervoor dat jouw doelgroep jouw stuk leest? Dat doe je door in je blog waarde weg te geven. Je schrijft over iets wat ertoe doet voor jouw lezers. Heel concreet. Je geeft tips. Of je werkt een casus uit. Of je neemt een standpunt in.

Dit is het interne doel van je tekst: je boodschap overbrengen in een daarbij passende vorm. Als je kennis wilt overdragen, informeer je je lezer; als je een situatie wilt tonen, kun je deze beschrijven; als je wilt overtuigen, dan maak je een betoog.

 1. Een pakkende titel slaat de brug tussen je lezer en je boodschap.
 2. Een pakkende titel is dus gericht op je lezer, mooi meegenomen als-ie ook leuk is voor jou.
 3. De titel van je blog zorgt er in het beste geval voor dat degene die deze titel onder ogen krijgt meer wil lezen.
 4. Zodat jij het interne doel van je tekst (tips geven, een casus beschrijven, een standpunt innemen) zijn werk kan laten doen en daarmee de kans vergroot dat je je externe doel (zichtbaarheid, expertstatus, klanten die uit zichzelf naar je toekomen) bereikt.

Een goede titel is een titel die je lezer pakt – bij voorkeur precies daar waar jij ‘m pakken wilt, en niet onbelangrijk: tegelijk ook precies daar waar je lezer gepakt wil worden. Jij kunt namelijk iets willen, maar als je vergeet af te stemmen op degene die je aanspreekt, dan is de kans groot dat je je doel voorbij schiet.

Het heeft bijvoorbeeld geen enkele zin je lezer lastig te vallen met tips rond de invoering van de AVG als hij geen ondernemer is. Maak je verhaal relevant voor je lezer. Leef je in de ander in – pas dan kun je bepalen wat een pakkende titel is voor jouw boodschap. Wat jij kiest, hoe jij dat verwoordt, hoe jij dat neerzet, zegt niet alleen iets over jouw doelgroep, het toont tegelijk jouw waarden, de accenten die jij legt, de nadruk die jij geeft.

Jouw doelgroep herkent zichzelf in jouw verhaal en leert tegelijkertijd jou kennen. Dat is een prachtig mechaniek. ‘Heb jij ook zo’n vaag vak?’ Dit was mijn meest succesvolle titel van de afgelopen jaren. Ik kon er mijn agenda een half jaar mee vullen. Dit is wat een goede titel voor je kan doen.

 1. Dat effect heb ik niet kunnen voorspellen, dat bleek in de praktijk.
 2. Ik heb ook zo’n vaag vak” is een uitspraak die ik mijn klanten vaak hoorde doen.
 3. Het is ook een uitspraak waar ik tegen in opstand kwam: de mensen die dit zeggen, hebben géén vaag vak.
 4. Ze werken elke dag met concrete mensen aan de aanpak van concrete problemen en ze bereiken daarmee concrete resultaten.
You might be interested:  Wat Kost Een E Reader Boek

Hoezo vaag? Niks vaags aan. Wat er eigenlijk speelt, is dat deze mensen hun expertise niet weten te verwoorden. Dit is een heel andere kwestie dan ‘een vaag vak hebben’. Daar wilde ik iets over zeggen. Deze titel bleek de juiste ingang daartoe. De uitwerking van een titel is onvoorspelbaar.

 1. Regelmatig ben ik verrast door de impact van de titel die ik koos, of juist door het gebrek aan effect ervan.
 2. Wat werkt en wat werkt niet? Wat werkt voor jouw doelgroep? En voor jou? Een goede titel is als een popsong, je kunt om je heen kijken, goed luisteren en analyseren wat werkt, maar je conclusies geven je geen enkele garantie op een nummer-één-hit.

Voor een goede titel is geen recept, dan had ik je dat al lang gegeven. Maar een paar handige tips kan ik wel voor je op een rij zetten:

Noteer uitspraken van klanten: de verzuchtingen als ze het echt niet meer weten, wat ze zeggen als je ze voor ‘t eerst spreekt, de e-mails die ze in wanhoop schrijven – dat zijn de momenten om alert te zijn en op te schrijven wat je hoort. Gebruik in je titel de woorden die jouw doelgroep letterlijk gebruikt, gebruik niet jouw analyse of jouw samenvatting van deze woorden. Leg in je titel jouw vinger op de zere plek van je doelgroep.

Een titel die werkt, is een titel die een brug slaat naar je doelgroep. Door een veelvoorkomende uitspraak te gebruiken. Een herkenbare vraag te stellen. Een bekend probleem aan te snijden. Ik geef je een paar voorbeelden: ‘Waar ben jij eigenlijk van?’; ‘Op zoek naar je kernwaarden?’; ‘Mis je diepgang in je profiel?’; ‘Hoe je de liefde voor je vak in de markt zet’; ‘Wéér een workshop marketing & acquisitie?’; ‘Reageert er niemand op jouw website?’; ‘Een pitch voor elke gelegenheid’; ‘Zoek je je suf naar je eigen signatuur?’ Dáárover willen mensen graag lezen.

 • De rest komt later.
 • Vraag niet, geef.
 • In je titel, en ook in je blog.
 • Worstel je met het aanspreken van je doelgroep? Reageert er niemand op de teksten die jij de wereld in stuurt? Vind je het lastig de kern van je boodschap te bepalen? Een keer samen sparren daarover? Je kunt je HIER aanmelden voor een telefonische Verhelderingssessie,

Een Verhelderingssessie is gratis en vrijblijvend en duurt ongeveer 30 minuten. Ook deze maand geef ik er weer een paar weg. www.glashelderverhaal.nl

Kan een titel een vraag zijn?

6 – Liever stellend dan vragend – Veel experts adviseren om titels vragend te maken – en hierboven staan ook enkele voorbeelden – maar ik zou het tot een minimum beperken. Hoewel een vraag wel prikkelend kan werken, is een stellige titel toch concreter.

Welke titel komt eerst?

Ik heb meerdere titels behaald. Mag ik die allemaal voeren? Ja, dat mag. Maar je voert óf de Nederlandse titels (bijvoorbeeld mr. drs.A. de Vries) óf het internationale equivalent (bijvoorbeeld A. de Vries, MA, LLM of A. de Vries, MSc, LLM). Als je voor meerdere opleidingen dezelfde titel hebt behaald, mag je die titel één keer voeren.

Als je voor meerdere opleidingen verschillende titels hebt behaald, kun je ze in combinatie voeren, bijvoorbeeld mr. ir. A Jansen. Als je voor één opleiding een bachelorgraad hebt behaald en voor een andere opleiding een mastergraad, mag je zowel de bachelor- als mastertitel voeren. Je mag er echter ook voor kiezen om slechts één titel te gebruiken.

Als je bijvoorbeeld een bachelor en master natuurkunde heeft behaald, dan kun je dit als volgt weergeven: A. de Vries BSc MSc. Er is geen officieel voorschrift als het gaat om de volgorde van het voeren van titels of graden. In het algemeen wordt de hoogst behaalde titel het eerst vermeld.

 1. Als je geen geaccrediteerde opleiding hebt gevolgd, heb je uiteraard ook geen daarbij behorende titel.
 2. Het is niet verboden om een andere titel te voeren, maar deze is in formele zin betekenisloos.
 3. Er is op het moment een wetsvoorstel in de maak dat het onterecht voeren van titels strafbaar stelt.
 4. Ik heb meerdere titels behaald.

Mag ik die allemaal voeren?

Wat is een pakkende titel?

Gepubliceerd op 16 november 2022 door Lou Benders en Veronique Scharwächter. Bijgewerkt op 6 maart 2023. Een pakkende titel geeft kort en krachtig de inhoud van je scriptie weer. Je geeft informatie over het onderwerp door kernwoorden te gebruiken en probeert de lezer enthousiast te maken voor je tekst. De titel komt bovenaan je titelpagina te staan. Een goede titel voor je scriptie is:

 • informatief
 • enthousiasmerend
 • begrijpelijk voor de lezer
You might be interested:  Kun Je Zomaar Een Boek Schrijven

Om je onderwerp verder toe te lichten, kun je ook een ondertitel toevoegen. Hiermee kun je het onderwerp nader specificeren of bijvoorbeeld ingaan op het soort onderzoek, je opdrachtgever of variabelen uit je hoofdvraag. Schrijf je definitieve titel pas nadat je de rest van je scriptie hebt geschreven.

Kan je een titel kopen?

Naamsverandering – 1 jaar geleden Voor veel nieuwe edelen is het kopen van een adellijke titel slechts de eerste stap. Op lange termijn is de adellijke titel niet alleen. Ik Zoek Een Boek Maar Weet De Titel Niet

Wat is de hoogste titel in Nederland?

Titel Afkorting Te behalen door Graad baccalaureus bacc. Afronden van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs maar niet op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van techniek. Deze titel wordt nu niet meer verstrekt. BA / BSc / LLB doctor dr. Hoogste universitaire titel; te verkrijgen door het doen van promotie-onderzoek. D / PhD doctor honoris causa dr.h.c. Een eredoctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap, op maatschappelijk gebied of in de politiek. – doctorandus drs. Afronden van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs welke niet op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving, techniek of recht is. MSc / MA dominee ds. Geen academische graad, maar geeft aan dat iemand predikant is. Meestal door een kandidaatsexamen of doctoraalexamen theologie te hebben afgelegd. – hoogleraar prof. Geen academische graad, maar een aanduiding dat iemand het universitaire ambt hoogleraar (aanspreekvorm: professor) uitoefent. – ingenieur ir. Afronden van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek. MSc kandidaats kand. Afronden van een 3-jarige universitaire studie (sinds 2005 niet meer verleend) – meester in de rechten mr. Afronden van een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht. LLM

Hoe schrijf je een titel?

En op visitekaartjes dan? – Klassieke academische titels schrijf je in principe met een kleine letter: ‘Aanwezig was drs. Jan de Vries’. Op visitekaartjes krijgen die titels meestal een beginhoofdletter, omdat ze aan het begin van de regel staan. Bijvoorbeeld Drs.J.

Wat is mijn titel mevrouw?

Behalve na excellentie volgt op de titulatuur steeds heer, mevrouw of vrouwe.

Hoe kort je titels af?

Toelichting – Elk van de bovenstaande voorbeelden is een afkorting in de specifieke betekenis van het woord ( echte afkorting ). We spreken de afkortingen uit als de woorden waar ze voor staan: doctor, doctorandus, ingenieur, licentiaat, meester, professor,

Is de heer een titel?

Aanspreektitel – De aanspreektitel heer of dominus gold voor de edelman die tot ridder was geslagen. ‘Heer’ ging vooraf aan de voornaam. Behalve voor ridders gold deze aanspreektitel ook voor gewijde priesters. De echtgenote of de weduwe van een ridder kreeg de titel Domina, Vrouwe of Ver, wat voor haar doopnaam geplaatst werd.

 • In de twaalfde eeuw gold deze titel uitsluitend voor personen van adellijke afkomst, de nobiles of welgeborenen,
 • Ministerialen die opgeklommen waren tot het sociale peil van de adel hadden net als de edelen de titel miles (ridder),
 • Het begrip miles was geëvolueerd van krijger, naar gewapende ruiter, vervolgens naar de titel ridder.

Ministerialen kregen de aanspreektitel heer of dominus pas in de loop van de dertiende eeuw; in het Utrechtse Sticht voor het eerst in 1219. In Gelre werden vanaf 1226 zowel edelen als ministerialen milites genoemd waarbij de edelman het voorvoegsel ‘dominus’ kreeg.

 • In de tweede helft van de dertiende eeuw raakten de ministeriale ridders geheel versmolten met de oude adel tot een nieuwe ridderadel.
 • Er werd in de getuigenlijsten van de oorkonden voor de afkomst van de ridders met de ‘titel heer’ steeds minder vaak onderscheid gemaakt tussen adellijken (ridderboortigen) of ministerialen (niet-adellijken).

Vanaf de veertiende eeuw werd de titel ‘heer’ voor alle ridders gebruikt. Wel is uit de volgorde van de getuigen in de oorkonden af te leiden dat ridderschap maatschappelijk hoger aangeschreven stond dan dienstmanschap. Vanaf 1246 worden in Gelre de ministeriale ridders vóór de edele knapen geplaatst.

Wat betekent ma achter je naam?

Wat isMaster of Arts Door ‘Arts’ in de naam lijkt het misschien alsof het alleen gaat om kunstopleidingen, maar dat is dus niet zo. De titel Master of Arts wordt heel soms ook gegeven na het afronden van een master op het hbo. De afkorting van de titel is MA. Deze mag je achter je naam zetten.

Wat is het verschil tussen een titel en een naam?

Titulus = opschrift. – De naam of het opschrift van een object uit de beeldende kunst of van (een onderdeel van) een (literair) geschrift (inclusief software) waardoor het zich identificeert ten opzichte van andere objecten en onder die naam bescherming geniet tegen misbruik, piraterij en plagiaat.

Wat moet je invullen bij titel?

Titel voor of achter uw naam plaatsen U voegt aan uw naam uw titel toe door de afkorting te gebruiken. De volgende titels plaatst u voor uw naam: dr.; bc.; ing.; drs.; mr.; ir Alle andere titels plaatst u achter uw naam.

Hoe citeer je de titel van een boek?

Citeren – Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een document dat als pdf-bestand online is gezet. Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc. in de verwijzing in de tekst ook genoemd met een hoofdletter. Een citaat uit een boek van Jan de Vries uit 2014 wordt in de tekst (De Vries, 2014, p.3).

Voor de lezer is dan duidelijk dat titel in de bronnenlijst bij de letter D staat. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Citaat met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

You might be interested:  Hoe Schrijf Je Een Boek In Word

“In proefschriften vind je meestal een goed literatuuroverzicht over het onderwerp van het proefschrift” (Baarda, 2014, p.36) en voor ons onderzoek, “Veel beginnende onderzoekers hebben problemen met het begrenzen van hun onderzoek” (Grit & Julsing, 2017, p.57).

Citaat met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

“In praktijkgericht onderzoek worden onderzoeksmodellen echter ook (mede) gebaseerd op andere informatieve dan wetenschappelijke literatuur en theorie” (Van der Velde et al., 2015, p.19).

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Citaat met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Noem bij drie of meer auteurs alleen de eerste naam en ‘et al.’.

Migchelbrink (2006, p.68) zegt hierover “de eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse”. Volgens Fischer en Julsing (2014) is een aselecte steekproef “het willekeurig trekken van een steekproef uit een bestand” (p.138) en bij een doelgerichte steekproef “wordt er een steekproef getrokken uit een steekproef” (p.139). Volgens Van der Velde et al. (2015, p.19) “worden onderzoeksmodellen echter ook (mede) gebaseerd op andere informatieve dan wetenschappelijke literatuur en theorie”.

Citaat van 40 of meer woorden Dit wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens. De verwijzing mag ook achter citaat geplaatst worden. De punt aan het einde van de zin komt dan voor de verwijzing te staan, anders lijkt het alsof de verwijzing deel uitmaakt van het citaat.

Migchelbrink (2006, p.68) zegt over de analyse met de 5xW+H-formule: De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse. In de probleemanalyse oriënteer je je op het aangebrachte handelingsprobleem. Om inzicht te krijgen in het probleem en de probleemcontext is het handig om te werken met de 5xW+H-formule.

Deze formule is toegepast in de volgende casus, Zie ook The APA-Team: Citaat opsomming, Citaat van een internetbron Bij een internetbron wordt in de tekst alleen de auteur en het jaartal genoemd, nooit de URL. Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd en als deze er ook niet is de titel van de webpagina.

“Cognitief heeft betrekking op ‘kennis’ en dissonant betekent dat twee of meer dingen niet met elkaar kloppen” (Grit, 2018), en dat blijkt ook uit. Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) zijn “heftiger ervaren wat je hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt” en “moeite met veranderingen” kenmerken van autisme.

Citaat van meerdere pagina’s Wanneer een citaat meerdere pagina’s beslaat wordt de letter p verdubbeld, gevolgd door de eerste en laatste pagina van het citaat.

,en “spitste de onderzoeksvraag zich toe op de wettelijke regelingen” (Migchelbrink, 2006, pp.73-74).

Citaat van een titel Neem bij het citeren van een titel de schrijfwijze over zoals in de bronnenlijst. De titel van een boek of webpagina staat cursief en wordt zo overgenomen, zonder aanhalingstekens. De titel van een tijdschriftartikel staat niet cursief, deze wordt overgenomen met dubbele aanhalingstekens. Bij het verwijzen blijft bronvermelding verplicht.

In Zo doe je een onderzoek (Grit & Julsing, 2017) staat dat, In “Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven” (Kooijmans, 2016) staat dat,

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B. (2019). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (3e druk).

Noordhoff Uitgevers. Fisher, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Noordhoff Uitgevers. Grit, R. (2018, 22 januari). Cognitieve dissonantie. Emmer Courant, Geraadpleegd op 4 april 2018, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Grit, R., & Julsing, M.

(2017). Zo doe je een onderzoek (3e druk). Noordhoff Uitgevers. Kooijmans, M. (2016). Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven: Onderzoek naar talentgericht jongerenwerk. Vakblad Sociaal Werk, 17 (6), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-016-0105-z Migchelbrink, F.

(2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Velde, M., Dikkers, J., & Jansen, P. (2015).

Praktijkgericht onderzoek: Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren (2e herziene druk). Concept uitgeefgroep.

Hoe vind je de titel van een tekst?

Toelichting – Het is voldoende om in een zin titels van kranten, boeken en tijdschriften tussen aanhalingstekens te plaatsen of de titels zelf te cursiveren. (1a) U kunt alles nog eens nalezen op de website van ‘De Standaard’. (1b) U kunt alles nog eens nalezen op de website van De Standaard.

Bij namen van kranten en tijdschriften dragen vaak alle woorden van de titel een hoofdletter. De titel is dan in principe al voldoende gemarkeerd door de beginhoofdletters. (1c) U kunt alles nog eens nalezen op de website van De Standaard. (2a) Onze Taal verschijnt tien keer per jaar. In de praktijk echter worden titels meestal systematisch gecursiveerd, omdat het op die manier voor de lezer in alle gevallen duidelijk is waar de titel begint en waar die ophoudt.

(2b) Onze Taal verschijnt tien keer per jaar. (3) In Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan maakt Couperus duidelijk dat de mens het noodlot niet kan ontlopen. (4a) Managers kunnen in Van aai-instrument tot zwaluwstaart een reeks taaltips vinden. Als er om technische redenen geen opmaak mogelijk is, bijvoorbeeld in e-mailberichten, zijn aanhalingstekens aan te bevelen.

Hoe titel noteren?

En op visitekaartjes dan? – Klassieke academische titels schrijf je in principe met een kleine letter: ‘Aanwezig was drs. Jan de Vries’. Op visitekaartjes krijgen die titels meestal een beginhoofdletter, omdat ze aan het begin van de regel staan. Bijvoorbeeld Drs.J.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács