Tien Cijferige Registratiecode Van Een Boek

Wat is het verschil tussen ISBN 10 en 13?

Geschiedenis van het (I)SBN – In 1966 werd in het Verenigd Koninkrijk een Standard Book Number ( SBN ) ingevoerd door de boekhandelsketen W.H. Smith. Het kende negen cijfers, verdeeld in de groepen uitgeversaanduiding, titelaanduiding en controlecijfer.

 • In 1970 werd het systeem internationaal overgenomen als International Standard Book Number, al is in het Verenigd Koninkrijk het negencijferig systeem nog jarenlang gebruikt naast het nieuwe.
 • Het ISBN was tiencijferig gemaakt: er werd een groepscode voor de drie bestaande groepen geplaatst, en voor Engelssprekende landen was die groepscode 0 of 1.

Andere landen sloten zich aan. Als hun registratiegroep uit meer dan één cijfer bestond, ging dat ten koste van de erop volgende cijfers; uitgevers- en/of titelaanduiding werden dus korter. Maar aangezien geen enkel taalgebied zoveel uitgaven kende als het Engelse, was dit geen probleem. Conversie van ISBN-10 naar ISBN-13; de -2- geeft de Franstalige registratiegroep aan Dertig jaar later was daarin verandering gekomen. De tiencijferige ISBN’s raakten op en mede om de aansluiting te verstevigen met de internationale EAN -standaard, werd het ISBN uitgebreid tot dertien cijfers.

 1. ISBN-10 werd ISBN-13.
 2. Die operatie ging op 1 januari 2007 in de praktijk van start, en op 1 januari 2008 moesten alle codes zijn “omgenummerd”.
 3. Voor deze exercitie bestaat overigens een “converter”, waarmee ook het controlegetal kan worden vastgesteld.
 4. Voorlopig is aan bestaande nummers alleen het prefix 978 toegevoegd; hun aantal is daarmee gelijk gebleven.

Doordat ook het prefix 979 voor de toekomst is gereserveerd, is op termijn het beschikbare aantal ISBN’s (vrijwel) verdubbeld (de combinatie 979-0 wordt gebruikt door het ISMN ).

Wat is ISBN-nummer van een boek?

Wat is een ISBN? – Het ISBN (Internationaal Standaard Boek Nummer) is een unieke, wereldwijd gebruikte standaard voor de identificatie van boeken en aanverwante producten. De ISBN-standaard bestaat al sinds 1970 en wordt ondertussen in meer dan 150 landen gebruikt.

 1. De standaard wordt beheerd door ISBN International Agency,
 2. Oude ISBN-nummers bestaan uit 10 cijfers, tegenwoordig is dit echter 13 cijfers.
 3. Het laatste cijfer is altijd een controlecijfer, net als bij een bankrekeningnummer of gestructureerde mededeling.
 4. Soms worden er koppeltekens tussen een deel van de cijfers geplaatst, maar dit is uitsluitend voor de leesbaarheid en geen vereiste.

Meta4books verwerkt de ISBN-aanvragen voor Vlaanderen en Brussel.

Hoe heet het nummer van een boek?

ISBN staat voor International Standard Book Number en is een unieke identificatiecode die je aanvraagt voor je boek. Je maakt je boek herkenbaar met dertien cijfers en bijbehorende unieke streepjescode. Zonder dit nummer kun je een boek niet distribueren via bijvoorbeeld een boekhandel, bibliotheek of webwinkel.

Hoe ziet een ISBN eruit?

Opbouw ISBN – Het ISBN bestaat uit dertien cijfers, opgebouwd uit vijf groepen. Het nummer wordt vaak geschreven met een streepje of spatie tussen elke groep, zoals 978-94-92182-71-5 of 978 94 92182 71 5. Het ISBN bestaat uit de volgende groepen:

Het ISBN prefix onderscheidt een ISBN van andere productcodes. Deze is landgebonden en begint met een 978 of 979. Daarna komen 2 cijfers die de registratiegroep worden genoemd. Deze cijfers geven het land van publicatie aan, bijvoorbeeld 90 (Nederland) of 94 (Nederlandstalig België). Vervolgens komt de uitgeversaanduiding, Dit is een cijferreeks die de uitgever definieert. Na die cijferreeks, volgt de titelaanduiding, Hier kunnen maximaal vier cijfers aan worden besteed. Het ISBN wordt afgesloten door een controlecijfer, Deze wordt toegevoegd ter voorkoming of correctie van fouten in het ISBN.

(, 2017) Tien Cijferige Registratiecode Van Een Boek

Wat is ISBN 10?

ISBN – Binnen het ISBN-10 ( International Standard Book Numbering ) systeem dat tot eind 2006 gebruikt werd, kreeg elk boek een unieke code toegewezen die bestaat uit 10 cijfers. De eerste 9 daarvan geven informatie over het boek zelf, terwijl het laatste louter een controlecijfer is dat dient om foutieve ISBN-10 codes te detecteren. ISBN in tekst en streepjescode. Als x 1,, x 9 de eerste 9 cijfers van een ISBN-10 code voorstellen, dan wordt het controlecijfer x 10 als volgt berekend: x 10 = ( x 1 + 2 x 2 + 3 x 3 + 4 x 4 + 5 x 5 + 6 x 6 + 7 x 7 + 8 x 8 + 9 x 9 ) mod 11 Het controlecijfer x 10 kan m.a.w.

de waarden 0 tot en met 10 aannemen. Als het controlecijfer gelijk is aan 10, dan wordt dit in de ISBN-10 code genoteerd als de letter X, Op die manier wordt het controlecijfer altijd door één enkel karakter voorgesteld. Binnen het nieuwe ISBN-13 systeem krijgt elk boek een unieke code toegewezen die bestaat uit 13 cijfers.

De eerste 12 daarvan geven informatie over het boek zelf, terwijl het laatste louter een controlecijfer is dat dient om foutieve ISBN-13 codes te detecteren. Als x 1,, x 12 de eerste 12 cijfers van een ISBN-13 code voorstellen, dan wordt het controlecijfer x 13 als volgt berekend: o = x 1 + x 3 + x 5 + x 7 + x 9 + x 11 e = x 2 + x 4 + x 6 + x 8 + x 10 + x 12 x 13 = ( 10 − ( o + 3 e ) mod 10 ) mod 10 Het controlecijfer x 13 kan m.a.w.

De waarden 0 tot en met 9 aannemen, waardoor ISBN-13 codes uitsluitend uit cijfers bestaan. Een ISBN-13 code heeft een vaste structuur die heel wat informatie bevat. De eerste 3 cijfers zijn ofwel 978 ofwel 979. De codes die beginnen met 978 zijn boeken waarvoor er ook een ISBN-10 code is. Na de eerste 3 cijfers volgt er eerst een aanduiding van de landengroep waar dit boek is gepubliceerd.

Deze aanduiding kan 1 tot en met 5 karakters bevatten. Daarna volgt een identificatie van de uitgever en het item. Het laatste karakter is, zoals reeds beschreven werd, een controlecijfer. De ISBN-10 code van een boek met een ISBN-13 code kan eenvoudig berekend worden.

You might be interested:  Wat Betekent Nur In Een Boek

verwijder de cijfers 978 vooraan de code verwijder het controlecijfer achteraan de code bereken het nieuwe controlecijfer volgens de regels van ISBN-10

Welk boek heeft als ISBN 9789401401661?

De grote ruimte encyclopedie, Onbekend | 9789401401661 | Boeken | bol.com.

Wat is identificatie van een boek?

De lezer moet zich kunnen identificeren met je personages. Als je al wat langer schrijft, ken je die kreet vast wel. Maar wat betekent dit eigenlijk en hoe belangrijk is het? En hoe kun je als schrijver het beste met dit belangrijke aandachtspunt omgaan? In deze blog geef ik daar antwoord op.

 1. Wat betekent ‘zich identificeren’ eigenlijk? De eerste betekenis kennen we allemaal: je moet een identiteitsbewijs op zak hebben om te kunnen bewijzen wie je bent.
 2. Dat is het eerste waar gezagsdragers naar vragen als er iets aan de hand is.
 3. Dit is niet waar schrijvers zich druk om hoeven te maken.
 4. Of het zou moeten gaan om het feit dat je je moet identificeren voordat je het Boekenbal kunt betreden ?.

De tweede betekenis is van belang voor schrijvers In ons geval gaat het om de tweede betekenis: de lezer moet zich kunnen identificeren met het personage. Dat betekent dat hij zich in het personage moet herkennen. Dat kan lastig zijn als je over een meedogenloze moordenaar schrijft, een door en door slecht personage dat alleen maar walgelijke dingen doet.

 1. Je kunt je afvragen waarom een lezer zich met zo’n figuur zou moeten kunnen identificeren.
 2. Betrokkenheid is de clou waar schrijven om draait Dat is heel simpel: als schrijver sta je voor de uitdaging om de lezer te verleiden alles om zich heen te vergeten en zich helemaal onder te dompelen in jouw verhaalwereld.

De verhaalwereld van je personage. Dat lukt veel beter als de lezer zich betrokken voelt. Want als het personage en zijn omstandigheden hem koud laten, waarom zou de lezer dan moeite doen om het verhaal te volgen? Identificatie is een middel om je lezer te boeien Ook wanneer jouw hoofdpersonage een meedogenloze moordenaar is, zal hij de lezer het verhaal door moet trekken.

Je zult dan iets moeten bedenken waardoor die moordenaar wat menselijker wordt. Waardoor gaat hij iets meer op de lezer lijken. Ook al beraamt de moordenaar de vreselijkste plannen en bedenkt hij de meest afgrijselijke martelingen, als hij zich druk maakt om zijn kat die ‘s nachts niet is thuis gekomen, heb je hem al een stukje menselijker gemaakt.

Want je zorgen maken om een huisdier of een geliefde kennen we allemaal. Dat is een zogenaamd universeel gevoel en dát is wat ons mensen bindt. We zijn uniek én we hebben overeenkomsten We zijn allemaal unieke mensen, met tal van verschillende eigenschappen.

 • Sommigen onder ons zijn gierig, anderen vrijgevig.
 • Sommigen strijdbaar, anderen lijdzaam.
 • Hoe minder mensen op elkaar lijken, hoe meer moeite ze hebben om zich in elkaar te verplaatsen.
 • Gelukkig hebben mensen behalve tegenstellingen, ook overeenkomsten.
 • Anders zouden we elkaar absoluut niet kunnen bereiken of begrijpen.

Die overeenkomsten zijn onze universele behoeften. We willen allemaal geliefd zijn, begrepen worden, geaccepteerd zijn, erbij horen. Iedereen heeft op zijn tijd complimenten en aanmoediging nodig. Als we begrijpen dat lezer en personage elkaar vinden op de punten waarin zij op elkaar lijken, kunnen we daar als schrijver gebruik van maken.

Zodat de lezer zich kan identificeren met het personage. Identificatie bepaalt of een lezer een boek wel of niet leest Wanneer een lezer een boek in handen heeft met personage waarmee hij geen enkele verbinding voelt, zal hij dat terzijde leggen. Hij zegt in zo’n geval dat het verhaal hem niet aanspreekt.

Dat komt, omdat hij zich niet kan identificeren met de personages. Hij mist menselijke raakpunten. Maar als zijn hart breekt bij het zien van mishandelde dieren, zul hij een roman over een personage dat alles opgeeft voor een kattenasiel in hartje Afrika ademloos uitlezen.

 1. Ook al lijkt hij verder in geen enkel opzicht op dat personage en is hij niet van plan ooit een voet buiten zijn woonplaats te zetten.
 2. Want om zich te kunnen identificeren met een personage in een verhaal of roman is één cruciaal punt van overeenkomst voldoende.
 3. Eén universele behoefte is voldoende Zorg er dus voor dat jouw personage ten minste één universele behoefte heeft, opdat je lezer zich kan identificeren.

Wil je meer ontdekken over schrijven en wil je weten waarom je jezelf soms in de weg zit, waardoor het schrijven niet zo vlot loopt als je zou willen? Download dan hier mijn gratis e-boek : Hoe je direct kunt starten met schrijven van verhalen op basis van je eigen leven zonder je zorgen te maken of je wel genoeg schrijftalent hebt.

Biografie Laatste Berichten

Marjon heeft zoveel ideeën voor schrijfcursussen dat ze de eerste online schrijfschool in Nederland heeft opgericht om alles in onder te brengen: Online Schrijfschool Marjon Sarneel (OSMS). Het aanbod groeit nog steeds.

Is een ISBN-nummer verplicht?

ISBN en ISSN – Voor boeken kun je een ISBN (Internationaal Standaard Boeknummer) aanvragen. Voor tijdschriften en andere seriële publicaties kun je een ISSN (Internationaal Standaardserienummer) aanvragen. Een ISBN of ISSN aanvragen is niet verplicht,

Hoe kom je aan een ISBN-nummer?

Hoe kan ik een ISBN aanvragen? – Via het online formulier op Boekenbank vraag je in een paar stappen een nieuw ISBN-nummer aan. ​ Om je aanvraag in te dienen heb je volgende gegevens nodig:

gegevens van de aanvrager (naam, facturatie-adres, telefoon, emailadres, BTW-nummer, contactpersoon) gegevens van het boek (titel, auteursnamen,.) uitgeversprefix (kan ook tijdens de ISBN-aanvraag aangevraagd worden)

​ Heb je al een account op Boekenbank? Dan kan je inloggen en zo al je ISBN-aanvragen in orde maken, prefixen aanvragen, en gegevens van je publicaties wijzigen. ​ De toekenning van een ISBN-aanvraag kan tot drie werkdagen duren. Er is geen spoedprocedure voor aanvragen die ons laattijdig bereiken, dus dien je aanvraag zeker op tijd in.

Hoe noemt het nummer?

Hoe heet dat nummer ook alweer? Je kent het wel, je bent op een feestje en je hoort een leuk lied dat je niet kent. Maar ook je vrienden kennen de titel niet. Met je smartphone heb je dat probleem niet meer. Shazam is een applicatie waar mensen zonder smartphone telkens verwonderd van opkijken.

 1. Met Shazam kan je de titel van een lied eenvoudig achterhalen.
 2. Houd je smartphone in de richting van de muziek, druk op één knop en binnen de dertig seconden verschijnt de titel van het nummer op je scherm.
 3. Het handige is dat nummers zelfs herkend worden, ook al wordt er tegelijkertijd gebabbeld in de buurt.
You might be interested:  Hoe Zet Ik Een Boek Op Mijn E Reader

Ook een nummer dat op de achtergrond speelt tijdens een film kan met deze applicatie achterhaald worden. De database van de applicatie is enorm. Niet alleen bekende internationale nummers worden herkend, maar ook minder bekende Belgische groepen en nummers kunnen met de applicatie herkend worden.

Eens je het resultaat krijgt, kan je op de iPhone het nummer kopen via iTunes, maar je krijgt ook de Youtube-link van het nummer, de mogelijkheid om het te delen op facebook of twitter en je kan met de betaalde versie ook andere nummers in het genre raadplegen. Je kan het nummer ook in Spotify afspelen en bij heel wat nummers kan je het met LyricPlay beluisteren met de tekst.

Shazam Ontwikkelaar: Versie: 4.8.1 Genre: Muziekherkenning Prijs: gratis of 4,99 euro voor de Encore versie Score: 5 op 5 Beschikbaar voor: Apple, Android, Blackberry, Nokia, Windows Phone Wat Shazam kan, kan Soundhound ook, maar dan nog straffer. Volgens de ontwikkelaars kan je zelfs een lied zingen of neuriën en Soundhound herkent het.

 • Enorm handig als je al gans de dag met een lied in je hoofd rondloopt, maar niet op de titel kan komen.
 • Gewone nummers herkent Soundhound net als Shazam zo goed als elke keer, maar met het neurieën of zingen kent de applicatie toch wat meer moeite.
 • Op een dertigtal pogingen herkende Soundhound maar één keer het juiste nummer.

Soms kregen we zelfs obscure Chinese nummers als resultaat in plaats van een bekend Beatles-nummer. Of dat aan de applicatie zelf of aan onze zangkunsten ligt, laten we liever in het midden. SoundHound Ontwikkelaar: Versie: 4.1.1 Genre: Muziekherkenning Prijs: gratis of 5,49 euro Score: 5 op 5 Beschikbaar voor: Apple, Android, Nokia, Windows Phone Beide applicaties zijn redelijk duur, maar met één van beide heb je in principe genoeg.

Hoe is een nummer opgebouwd?

Waaruit bestaat een lied? – Een liedje bestaat uit verschillende onderdelen: een tekst, een melodie, een ritme, een structuur en een arrangement. De tekst vertelt een verhaal, geeft een sfeer weer, is poëtisch of spitsvondig. De melodie wordt gezongen, of door een instrument gespeeld, bovenop een harmonie van andere instrumenten.

Hoe duur is een ISBN nummer?

Wanneer je zelf je eerste boek wilt laten registeren bij Bureau ISBN dan bedragen de kosten daarvan € 99,50 excl. btw. Een ISBN reeks met 10 nummers kost €258,00 excl. btw.

Wat is het NUR nummer?

NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een driecijferige code die het onderwerp van uw boek weergeeft. Veel boekenwebsites gebruiken de NUR-code als basis voor de categorie indeling. Het is bedoeld om boeken in te delen binnen een categorie.

Wat betekent ISBN 13?

Wat is een ISBN-nummer? – Het is niet zo ingewikkeld als dat het misschien klinkt. ISBN betekent letterlijk: Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een unieke serie van 13 cijfers die dient als een soort paspoort voor jouw boek. Door dit nummer wordt je boek herkenbaar in de boekenbranche en is het vindbaar en/of bestelbaar voor boekhandels, bibliotheken, warenhuizen en overige aanbieders.

Wat is het voordeel van een ISBN-nummer?

Terug naar overzicht Vorige Volgende Deel dit Alle boeken hebben een ISBN, maar waarom eigenlijk? En wat zijn de voordelen van een ISBN? Veel uitgevers en boekverkopers denken er niet eens bij na, een boek heeft een ISBN, punt. Maar er zit meer achter een ISBN dan je denkt.

ISBN staat voor International Standard Book Number en is een identificatienummer dat wordt toegekend aan elke verschijningsvorm van elk gepubliceerd boek. ISBN’s worden wereldwijd gebruikt en zorgen ervoor dat boeken gemakkelijk te vinden zijn in computersystemen van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.

Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft, snel en eenvoudig is terug te vinden in een databases. Het ISBN is voor boekverkopers het bestelnummer van een boek waarmee zij informatie over de titel en uitgever kunnen raadplegen en boek kunnen bestellen.

 1. Iedereen die een boek publiceert kan een ISBN aanvragen, ook particulieren.
 2. Je kan één ISBN kopen, of een aantal tegelijk.
 3. Wanneer je een ISBN laat registreren ben je gebonden aan een aantal regels die gecontroleerd worden door het ISBN agency.
 4. Zo moet de titel die op de cover van het boek staat overeenkomen met de titel die je laat registeren.

Dit geldt ook voor de auteur en de ondertitel en de verschijningsvorm (paperback, hardback, e-book, etc.) De controle van deze gegevens wordt in Nederland uitgevoerd door Team ISBN bij CB in Culemborg. Van elke nieuwe titel die bij ons binnenkomt controleren we de juistheid van de gegevens en passen deze eventueel aan. Terug naar overzicht Vorige Volgende Deel dit

Is ISBN EAN?

Een ISBN is een nummer waaraan je boek herkend en opgezocht kan worden. ISBN is een afkorting van International Standard Book Number. Het dient tegelijkertijd als EAN, een productnummer. Met een ISBN/EAN kun je bovendien een streepjescode maken.

Is ISBN hetzelfde als Doi?

Shaker Media ISBN / DOI DOI Online-publicaties worden niet voorzien van een ISBN maar van een Digital Object Identifier (DOI). Het is een door de uitgever vastgelegde reeks getallen. Met behulp van dit nummer is het werk altijd terug te vinden. DOI-nummers worden gebruikt bij het citeren en bij het leggen van links op Internet.

 • In tegenstelling tot het adres: de URL (waarbij het alleen gaat om de plaats waar de desbetreffende titel opgespoord kan worden, maar niet om de titel zelf), is het DOI-nummer onveranderlijk.
 • Het bestand is altijd terug te vinden, ook indien het op een andere website wordt aangeboden.
 • Met behulp van een DOI is tekst langdurig beschikbaar en voorzien van een wereldwijd unieke code.
You might be interested:  The Wolf Of Wall Street Boek

Indien een publicatie dient te worden voorzien van een DOI dan brengen wij voor de verwerking van de registratie en het beschikbaar stellen van het DOI-nummer geen extra kosten in rekening. ISBN Het ISBN speelt een grote rol bij de langdurige verhandeling van een titel.

Alleen boeken voorzien van een ISBN vinden hun weg in de databanken van de boekhandels. Boekhandels, bibliotheken etc. kunnen aan de hand van het ISBN direct de desbetreffende uitgever en de daarmee samenhangende bestelmogelijkheden vinden. Bovendien is het ISBN wereldwijd een unieke code voor uw boek.

Boeken worden hoofdzakelijk via het ISBN besteld en geleverd. Bij een publicatie voorzien van een ISBN brengen wij voor de registratie bij Bureau ISBN, het versturen van een verplicht exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek en de aansluiting bij de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KvB) geen extra kosten in rekening.

 • Het ISBN wordt op de achterkant van het boek d.m.v.
 • Een scanbare barcode gedrukt.
 • De barcode wordt door ons verzorgd en aan u doorgestuurd in de loop van de voorbereidingstijd.
 • Bij titels waarbij een langdurige leverbaarheid via de boekhandel niet belangrijk is, is publicatie zonder de verplichte ISBN, evenwel mogelijk.

Meestal gaat het hierbij om boeken die eenmalig geproduceerd worden zoals bijvoorbeeld een feestbundel te ere van een jubileum, of interne publicaties met een klein lezerspubliek (b.v. verenigingstijdschriften, collegedictaten).

Hoe vind je de auteur van een boek?

Gepubliceerd op 6 april 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 19 mei 2022. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een APA-bronvermelding in de literatuurlijst voor een boek bevat altijd de naam van de auteur, het publicatiejaar, de titel van het boek en de uitgeverij.

Wie ben ik prentenboek?

In meer woorden – Tien Cijferige Registratiecode Van Een Boek Wie ben ik? is een interactief prentenboek waarin kinderen met een vraag worden uitgedaagd om de jonge versie van helden uit de geschiedenis te herkennen. Het boek kent een tijdlijn vanaf 2604 Voor Christus tot nu, waarin achttien helden een plaatsje hebben gekregen.

Het boek kent een afwisseling tussen uitvinders, vorsten, ontdekkingsreizigers en kunstenaars. Doordat er is gewerkt vanuit het perspectief van het kind, laat het boek zien dat ieder kind zijn of haar dromen waar kan maken. Want iedereen kan het verschil maken op onze aarde. Auteur en illustrator Peter-Paul Rauwerda wordt omgeschreven als expert op het gebied van historische illustraties en dat heeft hij ook met dit boek weten waar te maken.

De gekozen personages stralen kracht uit en weerspiegelen goed de personen die ze voorstellen. Zes van de achttien personages hebben een kleurrijke dubbele pagina waarop te zien is dat de droom van dit kind is uitgekomen. Deze personages horen bij de vraag ‘Wie ben ik?’ die steeds terugkeert in dit boek.

Wat is het voordeel van een ISBN-nummer?

Terug naar overzicht Vorige Volgende Deel dit Alle boeken hebben een ISBN, maar waarom eigenlijk? En wat zijn de voordelen van een ISBN? Veel uitgevers en boekverkopers denken er niet eens bij na, een boek heeft een ISBN, punt. Maar er zit meer achter een ISBN dan je denkt.

 1. ISBN staat voor International Standard Book Number en is een identificatienummer dat wordt toegekend aan elke verschijningsvorm van elk gepubliceerd boek.
 2. ISBN’s worden wereldwijd gebruikt en zorgen ervoor dat boeken gemakkelijk te vinden zijn in computersystemen van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.

Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft, snel en eenvoudig is terug te vinden in een databases. Het ISBN is voor boekverkopers het bestelnummer van een boek waarmee zij informatie over de titel en uitgever kunnen raadplegen en boek kunnen bestellen.

 • Iedereen die een boek publiceert kan een ISBN aanvragen, ook particulieren.
 • Je kan één ISBN kopen, of een aantal tegelijk.
 • Wanneer je een ISBN laat registreren ben je gebonden aan een aantal regels die gecontroleerd worden door het ISBN agency.
 • Zo moet de titel die op de cover van het boek staat overeenkomen met de titel die je laat registeren.

Dit geldt ook voor de auteur en de ondertitel en de verschijningsvorm (paperback, hardback, e-book, etc.) De controle van deze gegevens wordt in Nederland uitgevoerd door Team ISBN bij CB in Culemborg. Van elke nieuwe titel die bij ons binnenkomt controleren we de juistheid van de gegevens en passen deze eventueel aan. Terug naar overzicht Vorige Volgende Deel dit

Is een ISBN-nummer uniek?

ISBN: wat is dit en hoe vraag ik er een aan? staat voor Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een unieke, wereldwijd gebruikte standaard voor de identificatie van boeken. Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken.Een ISBN is wettelijk niet verplicht, maar wordt aangeraden indien je je publicatie via het commercieel circuit wil verdelen.

Als je een ISBN aanvraagt, moet je, Een ISBN aanvragen kan online via, Je hebt hier een uitgeversprefix voor nodig of je vraagt een éénmalig ISBN-nummer aan. Op bepaalde faculteiten, zoals de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, kan er een ISBN aangevraagd worden voor het doctoraatproefschrift. Deze dienstverlening geldt enkel voor de doctoraatstudenten van de faculteit zelf.

Ook voor confidentiële doctoraatproefschriften kan je een ISBN aanvragen. Laat de bibliotheek dan wel duidelijk weten dat het gaat om een confidentieel proefschrift. Laatst aangepast 14 december 2022 15:30 : ISBN: wat is dit en hoe vraag ik er een aan?

Hoe duur is een ISBN-nummer?

Kosten ISBN Wanneer je zelf je eerste boek wilt laten registeren bij Bureau ISBN dan bedragen de kosten daarvan € 99,50 excl. btw. Een ISBN reeks met 10 nummers kost €258,00 excl. btw.

Waarom een ISBN-nummer?

Waarom ISBN? – Zelfstandige publicaties (boeken, proefschriften, rapporten e.d.) moeten officieel worden geregistreerd met een ISBN (Internationaal Standaard Boeknummer). Met een uniek ISBN vergroot je de vindbaarheid en de toegankelijkheid van jouw publicatie.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács