Verschillen Great Gatsby Boek En Film
De film (2 uur 23 minuten) – Dit boek is in 2013 verfilmd met Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby. De persoon Jay Gatsby in het boek is niet dezelfde Gatsby in de film. In het boek toont Gatsby zelfbeheersing en blijft hij een kalm, gedistingeerd persoon; in de film is dit niet het geval, daarin heeft hij een driftig, onbezonnen karakter.

In de film is vooral de glamour prachtig weer te geven; bij het lezen van het boek moet je de rijkdom en decadentie voor een groot deel zelf erbij bedenken. Dit geldt natuurlijk vooral voor de uitzinnige feesten die Gatsby geeft: chique kleding, rijkelijk vloeiende champagne, vuurwerk en muziek zijn in een film expressief uit te beelden.

En in de film rijdt de sportwagen van Gatsby heel wat sneller dan die uit 1922 in het boek: There is no confusion like the confusion of a simple mind, and as we drove away Tom was feeling the hot whips of panic. His wife and his mistress, until an hour ago secure and inviolate, were slipping precipitately from his control.

 1. Instinct made him step on the accelerator with the double purpose of overtaking Daisy and leaving Wilson behind, and we sped along toward Astoria at fifty miles an hour, until, among the spidery girders of the elevated, we came in sight of the easy-going blue coupe.
 2. In het boek is het hele verhaal een lange flashback: Nick vertelt het aan zijn psychiater die hij bezocht na de dood van Gatsby.

Met dank aan dr. Anna Wulick voor de biografische informatie. Welk boek vind jij geschikt voor je lijst? : Lezen voor je lijst: The Great Gatsby

Waarom is The Great Gatsby een goed boek?

Fraaie klassieker – Er zijn van die boeken die zo’n grote reputatie hebben dat je ze eigenlijk wel moet hebben gelezen. De grote Gatsby van F. Scott Fitzgerald is daarvan een uitstekend voorbeeld. Het behoort tot de grote klassiekers als je op de meningen van anderen moet afgaan.

De vraag dringt zich dan vanzelf op of je die mening kunt delen. Het verhaal zal wel min of meer bekend zijn, maar voor degenen die het niet kennen een introductie. The great Gatsby heeft Nick Carraway als voornaamste persoon, hij is de verteller. Hij werkt als obligatiehandelaar en ook in de jaren twintig van de vorige eeuw was het al zo dat je dan wel in New York moest zijn.

Naar zijn werk wordt nauwelijks verwezen, het gaat om hetgeen hij in zijn privéleven meemaakt. Populaire en mysterieuze buurman Hij woont op een tamelijk afgelegen plek in een modaal huis. Het is ingeklemd door twee grote landhuizen en in één daarvan woont Gatsby. Als Nick thuiskomt van een bezoek aan een oude studiegenoot, Tom, en diens vrouw ziet hij deze mysterieuze man voor het eerst als hij in zijn tuin staat en Jay Gatsby in de zijne. Contact is er nog niet, dat volgt later. Deze Gatsby heeft dan wel vaak veel mensen om zich heen maar in wezen is hij eenzaam.

De mannen ontwikkelen een soort van vriendschapsband. Nick komt een en ander over hem te weten, van Gatsby zelf, maar meer nog via anderen. Er gaan allerlei geruchten over Gatsby die zouden duiden op een criminele achtergrond. Wat daarvan waar is krijgt Nick tegen het einde van het verhaal te horen. Het grootste geheim dat Gatsby met zich meedraagt is echter van romantische aard.

Het komt goed uit dat de mannen naast elkaar wonen want Gatsby heeft Nick nodig om hem daarbij van dienst te zijn. Maar er gebeurt veel meer dan alleen dat, want het liefdesleven van studievriend Tom is nogal gecompliceerd, mede door de rol van zijn vrouw, waarin ook Gatsby een belangrijke rol speelt.

 1. Ergens onderweg gaat het gruwelijk mis.
 2. Nog steeds fris Ook al is De grote Gatsby bijna een eeuw oud, aan niets is te merken dat het verhaal gedateerd is.
 3. Integendeel, de façade van glitter en goud verhult het zicht op een enorme lege, decadente en hypocriete wereld die wat dat betreft weinig lijkt te verschillen van de wereld van nu; voor een klein groepje welteverstaan.

“Het kan me nooit schelen wat ik doe, dus amuseer ik me altijd,” aldus één van de nevenpersonages die nauwelijks enige zin aan haar leven lijkt te kunnen geven. Decadent want het nuttigen van dure champagne is de norm. En hypocriet zijn de meesten ook, want terwijl zij zich vermaken op kosten van Gatsby schromen zijn gasten niet om de meest vuige roddels over hem te verspreiden.

Vooral aan het einde blijkt hoe schijnheilig de meeste van deze gasten, frequente bezoekers, zijn. Hun ware gezicht is bepaald niet fraai De grote Gatsby wordt bevolkt door tal van tot de verbeelding sprekende personen. Uiteraard is Gatsby zelf daarvan de belangrijkste; behalve zijn geheime liefde draagt hij nog meer geheimen met zich mee.

Is hij wel zo welgesteld als hij zich voordoet en is hij daar op een “eerlijke” manier aan gekomen? Tijdloos en met recht een klassieker Dat het boek nog steeds fris aandoet komt mede door de prachtige stijl van Fitzgerald. Zijn taalgebruik is prachtig, het verhaal loopt vloeiend en omdat er een zekere overeenkomst is met de decadentie van het huidige tijdsgewricht voelt het aan als een modern boek.

Is The Great Gatsby verfilmd?

In de recente verfilming van The Great Gatsby brengt regisseur Baz Luhrmann de achtervolging met veel gevoel voor spektakel in beeld. Het is alsof beide wagens op miraculeuze wijze het vermogen van hun tijd ontstijgen en met minstens 180 kilometer per uur ‘voortrazen’.

Waar gaat het boek The Great Gatsby over?

The Great Gatsby gaat over het leven van een rijke zakenman, Jay Gatsby en zijn verwoede en tevergeefse pogingen om een al lang verloren liefde terug te winnen: Daisy. Hij was Daisy namelijk kwijtgeraakt toen hij in de Tweede Wereldoorlog vocht in Europa. Daisy trouwde in die tijd met Tom Buchanan.

Hoeveel bladzijdes heeft The Great Gatsby?

De Grote Gatsby
Uitgever Charles Scribner’s Sons Nederlandse uitgaven: Atlas
Uitgegeven 1925 (eerste editie) Nederlandse uitgaven: 1949/1985/1999
Medium Boek (paperback)
Pagina’s 207

Waarom is The Great Gatsby een klassieker?

The great Gatsby – The roaring twenties Beter dan wie ook slaagde de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald (1896-1940) erin de glamour van het jazztijdperk vast te leggen in zijn romans en verhalen. The Great Gatsby is het hoogtepunt uit diens oeuvre en een schitterend geschreven portret van Amerika in de jaren twintig van de vorige eeuw.

Het is tijdens zijn verblijf in Europa dat Fitzgerald begon te schrijven aan The Great Gatsby, De klassieker uit 1925 is ondertussen een wereldberoemd boek. Het gaat over Fitzgeralds grote obsessie voor rijkdom en de rijken. Het boek vertelt het verhaal van de steenrijke alcoholsmokkelaar maar tevens mysterieuze Jay Gatsby.

Het verhaal speelt zich af op Long Island en in New York gedurende de zomer van 1922, bijna 100 jaar geleden. Dit is de periode van de drooglegging en de roaring twenties. Het boek biedt een bijzondere inkijk op deze jaren ’20. Onder de broeierige oppervlakte van zijn leven – hij is gastheer van extravagante party’s – schuilt een geheim: een stil, onmogelijk verlangen naar zijn vroegere verloofde Daisy Buchanan.

Zij is inmiddels echter met een rijke aristocraat getrouwd. Deze destructieve obsessie dreigt alles te vernietigen, Op briljante wijze wordt de lezer geconfronteerd met de leegte achter de indrukwekkende gevel van Gatsby’s villa en met de ijdelheid van de hogere kringen. Gatsby – jong, knap en verschrikkelijk rijk – lijkt altijd een eenling tussen de menigte, kijkend en in afwachting, hoewel niemand weet waarvan.

The Great Gatsby is een schitterend portret van Amerika in de jaren twintig van de vorige eeuw, vloeiend geschreven in een sublieme stijl met weelderig taalgebruik en zinnen die tot nadenken stemmen. Nog steeds perfect leesbaar. Een klassieker zonder weerga.

 • The Great Gatsby blijft een van de geweldigste boeken uit de Amerikaanse literatuur.
 • Het is een tijdloze verbeelding van de allure, corruptie en onverschilligheid van rijkdom.
 • Tegen de achtergrond van de Amerikaanse uitgaanswereld omstreeks 1920 wordt het leven geschetst van een man die zijn jarenlange dromen van geluk en schoonheid in duigen ziet vallen.

: The great Gatsby – The roaring twenties

Welk niveau is The Great Gatsby?

DE TAAL EN HET VERHAAL – ‘The Great Gatsby’ is een klassiek verhaal uit de twintiger jaren van de twintigste eeuw. Dat maakt dat het soms lastig te lezen is. De roman komt vrij traag op gang; de verteller heeft veel woorden nodig om duidelijk te maken wie hij is, waar hij woont en hoe hij in contact komt met Jay Gatsby.

Veel spectaculairs lijkt er niet te gebeuren. Later gebeurt dat wel, maar deze gebeurtenis – een aanrijding, de dramatische climax van het verhaal – wordt tamelijk terloops genoemd door de verteller. Aan de andere kant vertelt Carraway vrij laconiek over drankgebruik/-misbruik, over illegale activiteiten en over buitenechtelijke verhoudingen.

Daardoor doet de roman enerzijds ouderwets en anderzijds heel modern aan. De leegheid van het bestaan is in de loop van een kleine honderd jaar niet echt anders geworden: nog steeds zijn er mensen die zo rijk zijn, dat ze geen idee hebben wat ze met dat geld moeten doen en die ook geen idee hebben hoe andere mensen leven (mensen die het minder hebben dan zij).

De wereld van die ultrarijken wordt heel helder beschreven door Scott Fitzgerald. De verteltrant kan voor sommige lezers lastig zijn. De verteller verhaalt vrijwel alles uit de tweede hand; hij heeft het meeste wat hij vertelt van horen zeggen. Daarnaast gebruikt hij een milde ironie ; hij zet de rijken te kijk, zonder dat het er dik bovenop ligt.

Ook deze subtiliteit maakt de roman tot een vrij lastig werk. De woorden, zinnen en alinea’s zijn zeker niet moeilijk te noemen. Qua taal is ‘The Great Gatsby’ een zeer toegankelijk verhaal. Op grond van deze kenmerken is ‘The Great Gatsby’ een roman met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.

Hoe kwam Gatsby aan zijn geld?

The great Gatsby

Titel: The Great GatsbyAuteur: F. Scott Fitzgerald Druk: 1992Eerste druk: 1925

Gebruik van tijd en ruimte: Het boek is geschreven in ik-perspectief verteld door Nick Carraway. Deze vertelt dus na wat hij heeft meegemaakt. Het verhaal speelt een aantal jaren na de eerste wereldoorlog af, rond 1920 in de VS. Met de economie in Amerika gaat het goed en de mensen zijn zeer zelfverzekerd.

 • Er zijn een aantal flashbacks van hoe het was voor de oorlog begon.
 • Daisy had toen verkering met Gatsby.
 • Dit gedeelte wordt naverteld door Jordan een vriendin van Daisy.
 • Zij heeft zo’n beetje een relatie met Nick Carraway.
 • Ook vertelt Gatsby een paar keer hoe verliefd hij op Daisy was en hoe ze van elkaar hebben gehouden.
You might be interested:  Wat Zijn Passages In Een Boek

Maar voor de rest loopt het verhaal wel in een chronologische volgorde. Het speelt zich voornamelijk af in en rond het huis van Gatsby in New York in het oosten en in West Egg penisula. Ook in restaurants, in het huis van Myrtle en George Wilson, in het huis van Myrtle’s sister en bij Daisy thuis speelt een stuk van het verhaal af.

 • Wel zegt Nick op de laatste pagina’s dat nu Gatsby weg is, het oosten waar hij woont zijn aantrekking is verloren.
 • Hiermee wordt dus aangeduid dat Gatsby de mooiheid van het gebied mee heeft genomen nadat hij dood is gegaan.
 • Samenvatting The narrator, Nick Carraway, is about thirty years old and belongs to a wealthy family from the American Middle West.

He works on the New York stock exchange, after deciding to move east and learn about stocks and bonds. He lives nearby on the peninsula of West Egg where he rents a house. One of the neighbouring houses is immensely large and owned by a very rich man who calls himself Gatsby, his real name being Jay Gatz.

 1. One day Nick has dinner with Daisy Buchanans, his niece.
 2. During the dinner it becomes clear Daisy’s marriage isn’t a happy one.
 3. A friend of Daisy’s, Jordan Baker, talks about Tom’s (Tom Buchanan is Daisy’s husband) mistress in New York.
 4. When Nick and Tom join each other to go to New York by train, Nick is almost forced off the train at a small station.

He decides to follow Tom and witnesses his infidelity with Myrtle Wilson. Around midnight Tom and Myrtle start quarrelling about Daisy and get into a fight. During the fight Tom breaks Myrtle’s nose. All through the summer Nick hears noise and music in his neighbour’s garden, caused by numerous parties, visited by hundreds of people, very few of that are actually invited by Gatsby or even know him.

One night Nick is one of the guests. He can’t find his host and feels ill at ease with the other guests, but luckily he runs into Jordan Baker, with whom he keeps company for the rest of the evening. After midnight Nick talks to a stranger, who turns out to be Gatsby. Nick and Jordan start a sort of love affair after a while.

The relationship isn’t very successful and doesn’t last too long. One morning Gatsby takes Nick to New York in his car. In New York they meet Mr. Wolfshiem, a business acquaintance of Gatsby. From Jordan, Nick hears that Gatsby and Daisy had been in love some years ago.

 • When Gatsby stayed overseas too long, Daisy decided to marry Tom.
 • Gatsby bought the house to be as close to Daisy as possible and asks Nick to invite them both over to tea.
 • Nick agrees.
 • When Daisy expresses her discontent over the parties at Gatsby’s house, they soon cease.
 • The staff is replaced with people nobody knows to cover for Daisy’s frequent presence at the house.

One afternoon Nick, Jordan and Gatsby are invited to tea at the Buchanans. The atmosphere is tense end they decide to go to New York. Tom takes Nick and Jordan in his car and Daisy joins Gatsby in his car. During the trip to New York, Tom confesses he knows about the love affair between Gatsby and Daisy.

When they arrive at Wilson’s Garage, Wilson (Myrtle’s husband) announces that they’re moving West. Wilson suspects his wife Myrtle is having an affair, which she is having with Tom. In New York Tom becomes quarrelsome, accusing Gatsby of earning money by selling illegal alcohol. Daisy loses her faith in Gatsby and after a row about Daisy between Tom and Gatsby Tom wants Gatsby to drive her home.

On the way they run over Myrtle Wilson, who escaped from her husband George Wilson and expected Tom to be in the yellow car, as he was earlier that day. They decide to drive on after the accident. When Tom and Nick arrive at George Wilson’s Garage they learn about the accident caused by a yellow car.

They both know it’s Gatsby’s car. To Nick; Gatsby reveals that Daisy was driving the car when it hit Myrtle. Nick advises Gatsby to leave New York, but Gatsby wants to remain close to Daisy. The next day Gatsby is found dead in his swimming pool, the body of George Wilson, who apparently committed suicide, is lying nearby.

Tom had told George Wilson that the yellow car that killed Wilson’s wife Myrtle belonged to Gatsby. So George Wilson came to avenge Myrtle’s death. Nick arranges Gatsby’s funeral and goes to great lengths to find the addresses of all his friends and acquaintances.

Only Gatsby’s father appear at the funeral + Nick. He is sad, but proud of his son’s accomplishments. Daisy has been reconciled with Tom and apparently had no plans to give up her safe, wealthy life with Tom. Passage met meeste indruk: De passage die de meeste indruk op mij had gemaakt en waar ik nog steeds over nadenk is het laatste hoofdstuk.

Het nieuws dat Gatsby is vermoord heeft in alle kranten gestaan en Nick probeert er nu alles aan te doen om mensen op Gatsby’s begrafenis uit te nodigen, maar niemand komt behalve Gatsby’s vader. Dat vind ik toch wel een zeer triest stuk. Jarenlang heeft Gatsby iedere vrijdag feesten gegeven.

 1. Honderden mensen kwamen daarop en op zijn begrafenis geen enkele.
 2. Hierdoor krijg je een soort gevoel dat Gatsby dus eigenlijk niets voorstelde.
 3. In het hele boek leek het zo’n rijkaard met vele vrienden/connecties en aan het eind blijkt dan dat hij daar dus helemaal niets van bezat.
 4. Ik begon gewoon een beetje medelijden met hem te krijgen.

Hij leek de rijkste man van West Egg, maar bezat eigenlijk geen liefde. Gatsby had geprobeerd indruk te maken met zijn rijkheid op Daisy en daarmee haar liefde te winnen. Maar op het eind had hij niks meer. Geen Daisy, geen vrienden, geen leven. Dat maakte toch wel het meeste indruk op me.

Titelverklaring: De titel is best makkelijk te verklaren. Het hele boek gaat over Gatsby. Hij geeft grote feesten en is erg rijk, vandaar dan Nick denkt dat hij een groot man is: the Great Gatsby. In het begin vertelt Nick dat hij niet zo houd van mensen als Gatsby, maar vertelt dat Gatsby nader hand wel mee viel.

Hij deed namelijk alles om zijn geliefde Daisy waar hij iets mee had voor de Eerste Wereldoorlog voor zich te winnen. Hij deed het allemaal uit liefde en was een goed/groot man.De grote Gatsby. Maar zoals ik al heb verteld loopt dit niet goed voor hem af.

Hij heeft zoveel mogelijk rijkdom vergaard om vervolgens de vrouw waarvan hij altijd heeft gehouden te imponeren en haar een mooi leven te bieden. Hij gaf de grootste feesten en hoopte haar daarmee naar zijn huis toe te lokken. Wanneer dit niet lukt ontmoet hij haar via Nick. Maar helaas voor hem eindigt dit in een tragedie en verliest hij zijn liefde en zijn leven.

Daarom vind ik de titel niet helemaal gepast. Het zou eigenlijk: the Poor Gatsby moeten zijn. De arme Gatsby. Want op het laatst had hij niks meer over. Over de 1920’s De 1920’s waren bekend als de “the Roaring Twenty’s” omdat de economie in die tijd explosief goed ging en mensen op alle plaatsen aan het feesten waren.

Tijdens deze tijd was er een legaal verbod op het produceren en maken van een dronken-makend drankje Prohibition genoemd. Omdat veel mensen geen zin hadden om GIN te drinken, kwam er een grote markt voor georganiseerde criminaliteit, welke de behoeftes van het publiek om te drinken vervulden door ze illegaal drank te leveren, waardoor ze een fortuin vergaarden.

Er was veel criminaliteit in deze “Jazz Age” maar het zal herinnerd worden om zijn glinsterende lichtjes van feesten overal en niet te stoppen romances. Karakters in dit verhaal: Nick Carraway: Nick Carraway is de verteller in dit verhaal. WOONT IN WEST EGG.Op de eerste pagina van dit verhaal zegt Nick over zichzelf dat hij een hoger vertrouwen heeft dan de andere karakters in het boek.

 1. Hoewel hij de verteller is, is hij niet volledig te vertrouwen, aangezien hij op de 1e pagina zegt dat hij mensen niet beoordeeld, terwijl hij dit in het verhaal WEL doet.
 2. De enige persoon die hij benijd is toch Gatsby.
 3. Op pagina 2 zegt Nick over Gatsby dat hij geen enkele persoon heeft gevonden die een dergelijke buitengewone gave heeft voor hoop, een romantische gereedheid zoals hij nog nooit heeft gevonden, en welke hij vermoedelijk nooit zal vinden in een andere persoon.

VOOR iemand die zulke hoge morele waarden heeft, behandeld hij deze verplichtingen (hoge morele waarden) niet echt goed. Dit is waarschijnlijk de hoofdreden dat hij “the Mid West” heeft verlaten en deel uitmaakt van waarom hij uiteindelijk ook teruggaat.

Nick verliet “the Mid West” om een effectenmakelaar te worden in NY, maar hij werd niet rijk. Terwijl overal waar hij kijkt amorele mensen in rijkdom rollen. Dit is een aanwijzing voor een van de hoofdthema’s. Jay Gatsby: Gatsby is rijk en groot. En het belangrijkste in dit verhaal. Aangezien het niet duidelijk is hoe hij al zijn geld heeft gekregen is het voor de hand liggend dat hij al zijn geld heeft gekregen door illegale dealtjes met de georganiseerde misdaad.

Zijn motivatie om al dit geld te krijgen was om Daisy aan te trekken. Daisy is het rijke meisje waarop hij verliefd werd voordat hij deelnam in de oorlog. Helaas had hij niet genoeg geld om haar te houden terwijl hij overzees was. Toen Gatsby terug kwam was zij al getrouwd met iemand anders, maar dat hield hem niet tegen.

 1. Gatsby’s pogingen in dit boek zijn gericht om Daisy en hem terugbrengen naar het punt voordat hij deelnam in het leger, alleen heeft hij nu genoeg geld voor haar.
 2. Gatsby zegt tegen zichzelf op, Can’t repeat the past? Why of course you can! Daisy Buchanan: Daisy is de vrouw die Gatsby terug wil winnen, en toevallig is ze ook Nick’s tweede nicht.

Daisy heeft niet genoeg sterke wil en ze breekt onder druk (hotelscène) Ze is een materialistisch mens en let meer op het uiterlijk dan het innerlijk. Tom heeft haar liefde gekocht met een ketting van 300.000 dollar, en nu is Gatsby dit aan het doen met een groot herenhuis en veel mooie shirts.

(voor dat Shirtgeval moet je het deel lezen wanneer Daisy voor het 1st Gatsby’s huis bezoekt). Dit wil je ook lezen: Tom Buchanan: Tom is de vijand in dit verhaal, want terwijl Gatsby in W.W. I aan het vechten was, gebruikt Tom zijn rijkdom om Daisy voor zich te winnen. Tom staat in de weg van Gatbsy’s liefde voor Daisy.

Hij heeft een affaire met Myrtle Wilson, waarvan hij de moeite niet neemt om deze geheim te houden, terwijl hij haar man aan het lijntje houd met een zakelijke deal. Hij behandelt Myrtle zelfs slechter dan Daisy omdat in zijn ogen Daisy een 300.000 dollar ketting waard is en Myrtle niet meer dan een hond is voor hem.

 • Hij is dus een slecht figuurtje! Jordan Baker: Jordan is de vrouw in het verhaal die Gatsby connect met Nick vervolgens Gatsby met Daisy.
 • Jordan is ook een vriendin van Daisy’s terwijl ze iets heeft met Nick tijdens het verhaal.
 • Ze heeft kort haar, grijze ogen, en speelt golf wat in die tijd, in de 20’s ongebruikelijk was voor vrouwen.
You might be interested:  Boek Anatomie En Fysiologie Van De Mens

Je kunt dus aannemen dat ze zich als een man gedraagt. Ze is er INTO the “the Roaring Twenty’s party scène” en gaat zonder zorgen door het leven. Dit kan je afleiden op wanneer ze met Nick aan het rijden is: Nick: You’re a rotten driver, either you ought to be more carefulor you oughtn’t to drive at all.

 • Jordan: I am careful.
 • Nick: No you’re not.
 • Jordan: Well, other people are.
 • Nick: What’s that got to do with itJordan: They’ll keep out of my way, It takes two to make anaccidentNick: Suppose you met somebody just as careless as yourself? Jordan: I hope I never will, I hate careless people.
 • That’s why I like you.

Ze is ook hypocriet aangezien ze zegt “I hate careless people” terwijl ze zelf een zorgeloos persoon is. Myrtle Wilson: Zij is de vrouw waarmee Tom een affaire heeft. Ze laat zich gebruiken door Tom en vind het niet erg. Tom heeft al het geld en leid het leven waar zij een deel van wil uitmaken.

 • Ze denkt altijd dat ze het beter moest doen dan haar huidige man en een affaire met Tom hebben geeft het geloven daarin kracht.
 • Haar huidige man is George Wilson, een arme Gas-Station eigenaar in the Valley of Ashes welke een smoking leende voor zijn bruiloft.
 • Myrtle wil liever behandeld worden als een hond door iemand (Tom) die geld heeft, dan voor gezorgd worden door iemand die geen geld heeft.

George Wilson: George heeft lichtblauwe ogen en blond haar en is getrouwd met een vrouw die hem haat, welke een affaire heeft recht onder zijn neus. Hij runt zijn Gas-Station, waar hij boven woont in the Valley of Ashes welke het vieste gebied is in NY.

George Wilson heeft geen geluk en eindigt dit verhaal door het op iemand anders ‘af te reageren’. Meyer Wolfsheim: Hij is de connectie van Gatsby naar de georganiseerde misdaad en hoe hij aan zijn geld kwam. Hij is een goede vriend van Gatsby en had vermoedelijk iets te maken met the World Series of 1919 welke spelers expres verloren e.d.

Thema’s van het Verhaal – dood van de Amerikaanse droom Gatsby heeft zijn geld gekregen door dealtjes met de georganiseerde misdaad. Nick zegt dat al het geld naar de amorele mensen gaan. Die het niet verdienen. – Het herhalen van het verleden Gatsby wil Daisy terugwinnen, en wil dat alles was zoals voor de oorlog, en voordat zij hem verlaten had.

 1. Omdat hij nu geld heeft.
 2. Daarom heeft Gatsby nu een huis zoals waar Daisy vroeger in leefde tegenover de baai.
 3. Hij uit dit door te reiken naar het groene licht op haar veranda in het begin van het boek.
 4. Onsterfelijkheid van de 1920’s.
 5. Georganiseerde misdaad overal, mensen die overal feesten, en affaires waren normaal.

: The great Gatsby

Wat is Gatsby style?

De Great Gatsby staat voor glamour, glitter en groteske feesten, uit de jaren 20 van Amerika. Het motto van de feestende elite was ‘a little party never killed nobody’. De rokken en flapper jurk van de dames werden korter en uitdagender tijdens de roaring twenties.

Welk niveau is The Great Gatsby?

DE TAAL EN HET VERHAAL – ‘The Great Gatsby’ is een klassiek verhaal uit de twintiger jaren van de twintigste eeuw. Dat maakt dat het soms lastig te lezen is. De roman komt vrij traag op gang; de verteller heeft veel woorden nodig om duidelijk te maken wie hij is, waar hij woont en hoe hij in contact komt met Jay Gatsby.

Veel spectaculairs lijkt er niet te gebeuren. Later gebeurt dat wel, maar deze gebeurtenis – een aanrijding, de dramatische climax van het verhaal – wordt tamelijk terloops genoemd door de verteller. Aan de andere kant vertelt Carraway vrij laconiek over drankgebruik/-misbruik, over illegale activiteiten en over buitenechtelijke verhoudingen.

Daardoor doet de roman enerzijds ouderwets en anderzijds heel modern aan. De leegheid van het bestaan is in de loop van een kleine honderd jaar niet echt anders geworden: nog steeds zijn er mensen die zo rijk zijn, dat ze geen idee hebben wat ze met dat geld moeten doen en die ook geen idee hebben hoe andere mensen leven (mensen die het minder hebben dan zij).

De wereld van die ultrarijken wordt heel helder beschreven door Scott Fitzgerald. De verteltrant kan voor sommige lezers lastig zijn. De verteller verhaalt vrijwel alles uit de tweede hand; hij heeft het meeste wat hij vertelt van horen zeggen. Daarnaast gebruikt hij een milde ironie ; hij zet de rijken te kijk, zonder dat het er dik bovenop ligt.

Ook deze subtiliteit maakt de roman tot een vrij lastig werk. De woorden, zinnen en alinea’s zijn zeker niet moeilijk te noemen. Qua taal is ‘The Great Gatsby’ een zeer toegankelijk verhaal. Op grond van deze kenmerken is ‘The Great Gatsby’ een roman met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.

Wat is Gatsby stijl?

De frivole Gatsby-stijl staat voor glitter en glamour uit de periode rond 1920 in Amerika. In deze bewogen jaren wordt Jazzmuziek populair en onderging de mode een grote verandering. Deze luxe sfeer vertalen we op een hedendaagse manier in onze stalen deuren.

Hoe kwam Gatsby aan zijn geld?

The great Gatsby

Titel: The Great GatsbyAuteur: F. Scott Fitzgerald Druk: 1992Eerste druk: 1925

Gebruik van tijd en ruimte: Het boek is geschreven in ik-perspectief verteld door Nick Carraway. Deze vertelt dus na wat hij heeft meegemaakt. Het verhaal speelt een aantal jaren na de eerste wereldoorlog af, rond 1920 in de VS. Met de economie in Amerika gaat het goed en de mensen zijn zeer zelfverzekerd.

 1. Er zijn een aantal flashbacks van hoe het was voor de oorlog begon.
 2. Daisy had toen verkering met Gatsby.
 3. Dit gedeelte wordt naverteld door Jordan een vriendin van Daisy.
 4. Zij heeft zo’n beetje een relatie met Nick Carraway.
 5. Ook vertelt Gatsby een paar keer hoe verliefd hij op Daisy was en hoe ze van elkaar hebben gehouden.

Maar voor de rest loopt het verhaal wel in een chronologische volgorde. Het speelt zich voornamelijk af in en rond het huis van Gatsby in New York in het oosten en in West Egg penisula. Ook in restaurants, in het huis van Myrtle en George Wilson, in het huis van Myrtle’s sister en bij Daisy thuis speelt een stuk van het verhaal af.

Wel zegt Nick op de laatste pagina’s dat nu Gatsby weg is, het oosten waar hij woont zijn aantrekking is verloren. Hiermee wordt dus aangeduid dat Gatsby de mooiheid van het gebied mee heeft genomen nadat hij dood is gegaan. Samenvatting The narrator, Nick Carraway, is about thirty years old and belongs to a wealthy family from the American Middle West.

He works on the New York stock exchange, after deciding to move east and learn about stocks and bonds. He lives nearby on the peninsula of West Egg where he rents a house. One of the neighbouring houses is immensely large and owned by a very rich man who calls himself Gatsby, his real name being Jay Gatz.

 1. One day Nick has dinner with Daisy Buchanans, his niece.
 2. During the dinner it becomes clear Daisy’s marriage isn’t a happy one.
 3. A friend of Daisy’s, Jordan Baker, talks about Tom’s (Tom Buchanan is Daisy’s husband) mistress in New York.
 4. When Nick and Tom join each other to go to New York by train, Nick is almost forced off the train at a small station.

He decides to follow Tom and witnesses his infidelity with Myrtle Wilson. Around midnight Tom and Myrtle start quarrelling about Daisy and get into a fight. During the fight Tom breaks Myrtle’s nose. All through the summer Nick hears noise and music in his neighbour’s garden, caused by numerous parties, visited by hundreds of people, very few of that are actually invited by Gatsby or even know him.

One night Nick is one of the guests. He can’t find his host and feels ill at ease with the other guests, but luckily he runs into Jordan Baker, with whom he keeps company for the rest of the evening. After midnight Nick talks to a stranger, who turns out to be Gatsby. Nick and Jordan start a sort of love affair after a while.

The relationship isn’t very successful and doesn’t last too long. One morning Gatsby takes Nick to New York in his car. In New York they meet Mr. Wolfshiem, a business acquaintance of Gatsby. From Jordan, Nick hears that Gatsby and Daisy had been in love some years ago.

 • When Gatsby stayed overseas too long, Daisy decided to marry Tom.
 • Gatsby bought the house to be as close to Daisy as possible and asks Nick to invite them both over to tea.
 • Nick agrees.
 • When Daisy expresses her discontent over the parties at Gatsby’s house, they soon cease.
 • The staff is replaced with people nobody knows to cover for Daisy’s frequent presence at the house.

One afternoon Nick, Jordan and Gatsby are invited to tea at the Buchanans. The atmosphere is tense end they decide to go to New York. Tom takes Nick and Jordan in his car and Daisy joins Gatsby in his car. During the trip to New York, Tom confesses he knows about the love affair between Gatsby and Daisy.

When they arrive at Wilson’s Garage, Wilson (Myrtle’s husband) announces that they’re moving West. Wilson suspects his wife Myrtle is having an affair, which she is having with Tom. In New York Tom becomes quarrelsome, accusing Gatsby of earning money by selling illegal alcohol. Daisy loses her faith in Gatsby and after a row about Daisy between Tom and Gatsby Tom wants Gatsby to drive her home.

On the way they run over Myrtle Wilson, who escaped from her husband George Wilson and expected Tom to be in the yellow car, as he was earlier that day. They decide to drive on after the accident. When Tom and Nick arrive at George Wilson’s Garage they learn about the accident caused by a yellow car.

 1. They both know it’s Gatsby’s car.
 2. To Nick; Gatsby reveals that Daisy was driving the car when it hit Myrtle.
 3. Nick advises Gatsby to leave New York, but Gatsby wants to remain close to Daisy.
 4. The next day Gatsby is found dead in his swimming pool, the body of George Wilson, who apparently committed suicide, is lying nearby.
You might be interested:  Hoe Eindigt Het Boek Handmaid'S Tale

Tom had told George Wilson that the yellow car that killed Wilson’s wife Myrtle belonged to Gatsby. So George Wilson came to avenge Myrtle’s death. Nick arranges Gatsby’s funeral and goes to great lengths to find the addresses of all his friends and acquaintances.

Only Gatsby’s father appear at the funeral + Nick. He is sad, but proud of his son’s accomplishments. Daisy has been reconciled with Tom and apparently had no plans to give up her safe, wealthy life with Tom. Passage met meeste indruk: De passage die de meeste indruk op mij had gemaakt en waar ik nog steeds over nadenk is het laatste hoofdstuk.

Het nieuws dat Gatsby is vermoord heeft in alle kranten gestaan en Nick probeert er nu alles aan te doen om mensen op Gatsby’s begrafenis uit te nodigen, maar niemand komt behalve Gatsby’s vader. Dat vind ik toch wel een zeer triest stuk. Jarenlang heeft Gatsby iedere vrijdag feesten gegeven.

 1. Honderden mensen kwamen daarop en op zijn begrafenis geen enkele.
 2. Hierdoor krijg je een soort gevoel dat Gatsby dus eigenlijk niets voorstelde.
 3. In het hele boek leek het zo’n rijkaard met vele vrienden/connecties en aan het eind blijkt dan dat hij daar dus helemaal niets van bezat.
 4. Ik begon gewoon een beetje medelijden met hem te krijgen.

Hij leek de rijkste man van West Egg, maar bezat eigenlijk geen liefde. Gatsby had geprobeerd indruk te maken met zijn rijkheid op Daisy en daarmee haar liefde te winnen. Maar op het eind had hij niks meer. Geen Daisy, geen vrienden, geen leven. Dat maakte toch wel het meeste indruk op me.

Titelverklaring: De titel is best makkelijk te verklaren. Het hele boek gaat over Gatsby. Hij geeft grote feesten en is erg rijk, vandaar dan Nick denkt dat hij een groot man is: the Great Gatsby. In het begin vertelt Nick dat hij niet zo houd van mensen als Gatsby, maar vertelt dat Gatsby nader hand wel mee viel.

Hij deed namelijk alles om zijn geliefde Daisy waar hij iets mee had voor de Eerste Wereldoorlog voor zich te winnen. Hij deed het allemaal uit liefde en was een goed/groot man.De grote Gatsby. Maar zoals ik al heb verteld loopt dit niet goed voor hem af.

Hij heeft zoveel mogelijk rijkdom vergaard om vervolgens de vrouw waarvan hij altijd heeft gehouden te imponeren en haar een mooi leven te bieden. Hij gaf de grootste feesten en hoopte haar daarmee naar zijn huis toe te lokken. Wanneer dit niet lukt ontmoet hij haar via Nick. Maar helaas voor hem eindigt dit in een tragedie en verliest hij zijn liefde en zijn leven.

Daarom vind ik de titel niet helemaal gepast. Het zou eigenlijk: the Poor Gatsby moeten zijn. De arme Gatsby. Want op het laatst had hij niks meer over. Over de 1920’s De 1920’s waren bekend als de “the Roaring Twenty’s” omdat de economie in die tijd explosief goed ging en mensen op alle plaatsen aan het feesten waren.

Tijdens deze tijd was er een legaal verbod op het produceren en maken van een dronken-makend drankje Prohibition genoemd. Omdat veel mensen geen zin hadden om GIN te drinken, kwam er een grote markt voor georganiseerde criminaliteit, welke de behoeftes van het publiek om te drinken vervulden door ze illegaal drank te leveren, waardoor ze een fortuin vergaarden.

Er was veel criminaliteit in deze “Jazz Age” maar het zal herinnerd worden om zijn glinsterende lichtjes van feesten overal en niet te stoppen romances. Karakters in dit verhaal: Nick Carraway: Nick Carraway is de verteller in dit verhaal. WOONT IN WEST EGG.Op de eerste pagina van dit verhaal zegt Nick over zichzelf dat hij een hoger vertrouwen heeft dan de andere karakters in het boek.

Hoewel hij de verteller is, is hij niet volledig te vertrouwen, aangezien hij op de 1e pagina zegt dat hij mensen niet beoordeeld, terwijl hij dit in het verhaal WEL doet. De enige persoon die hij benijd is toch Gatsby. Op pagina 2 zegt Nick over Gatsby dat hij geen enkele persoon heeft gevonden die een dergelijke buitengewone gave heeft voor hoop, een romantische gereedheid zoals hij nog nooit heeft gevonden, en welke hij vermoedelijk nooit zal vinden in een andere persoon.

VOOR iemand die zulke hoge morele waarden heeft, behandeld hij deze verplichtingen (hoge morele waarden) niet echt goed. Dit is waarschijnlijk de hoofdreden dat hij “the Mid West” heeft verlaten en deel uitmaakt van waarom hij uiteindelijk ook teruggaat.

 1. Nick verliet “the Mid West” om een effectenmakelaar te worden in NY, maar hij werd niet rijk.
 2. Terwijl overal waar hij kijkt amorele mensen in rijkdom rollen.
 3. Dit is een aanwijzing voor een van de hoofdthema’s.
 4. Jay Gatsby: Gatsby is rijk en groot.
 5. En het belangrijkste in dit verhaal.
 6. Aangezien het niet duidelijk is hoe hij al zijn geld heeft gekregen is het voor de hand liggend dat hij al zijn geld heeft gekregen door illegale dealtjes met de georganiseerde misdaad.

Zijn motivatie om al dit geld te krijgen was om Daisy aan te trekken. Daisy is het rijke meisje waarop hij verliefd werd voordat hij deelnam in de oorlog. Helaas had hij niet genoeg geld om haar te houden terwijl hij overzees was. Toen Gatsby terug kwam was zij al getrouwd met iemand anders, maar dat hield hem niet tegen.

Gatsby’s pogingen in dit boek zijn gericht om Daisy en hem terugbrengen naar het punt voordat hij deelnam in het leger, alleen heeft hij nu genoeg geld voor haar. Gatsby zegt tegen zichzelf op, Can’t repeat the past? Why of course you can! Daisy Buchanan: Daisy is de vrouw die Gatsby terug wil winnen, en toevallig is ze ook Nick’s tweede nicht.

Daisy heeft niet genoeg sterke wil en ze breekt onder druk (hotelscène) Ze is een materialistisch mens en let meer op het uiterlijk dan het innerlijk. Tom heeft haar liefde gekocht met een ketting van 300.000 dollar, en nu is Gatsby dit aan het doen met een groot herenhuis en veel mooie shirts.

Voor dat Shirtgeval moet je het deel lezen wanneer Daisy voor het 1st Gatsby’s huis bezoekt). Dit wil je ook lezen: Tom Buchanan: Tom is de vijand in dit verhaal, want terwijl Gatsby in W.W. I aan het vechten was, gebruikt Tom zijn rijkdom om Daisy voor zich te winnen. Tom staat in de weg van Gatbsy’s liefde voor Daisy.

Hij heeft een affaire met Myrtle Wilson, waarvan hij de moeite niet neemt om deze geheim te houden, terwijl hij haar man aan het lijntje houd met een zakelijke deal. Hij behandelt Myrtle zelfs slechter dan Daisy omdat in zijn ogen Daisy een 300.000 dollar ketting waard is en Myrtle niet meer dan een hond is voor hem.

Hij is dus een slecht figuurtje! Jordan Baker: Jordan is de vrouw in het verhaal die Gatsby connect met Nick vervolgens Gatsby met Daisy. Jordan is ook een vriendin van Daisy’s terwijl ze iets heeft met Nick tijdens het verhaal. Ze heeft kort haar, grijze ogen, en speelt golf wat in die tijd, in de 20’s ongebruikelijk was voor vrouwen.

Je kunt dus aannemen dat ze zich als een man gedraagt. Ze is er INTO the “the Roaring Twenty’s party scène” en gaat zonder zorgen door het leven. Dit kan je afleiden op wanneer ze met Nick aan het rijden is: Nick: You’re a rotten driver, either you ought to be more carefulor you oughtn’t to drive at all.

 • Jordan: I am careful.
 • Nick: No you’re not.
 • Jordan: Well, other people are.
 • Nick: What’s that got to do with itJordan: They’ll keep out of my way, It takes two to make anaccidentNick: Suppose you met somebody just as careless as yourself? Jordan: I hope I never will, I hate careless people.
 • That’s why I like you.

Ze is ook hypocriet aangezien ze zegt “I hate careless people” terwijl ze zelf een zorgeloos persoon is. Myrtle Wilson: Zij is de vrouw waarmee Tom een affaire heeft. Ze laat zich gebruiken door Tom en vind het niet erg. Tom heeft al het geld en leid het leven waar zij een deel van wil uitmaken.

Ze denkt altijd dat ze het beter moest doen dan haar huidige man en een affaire met Tom hebben geeft het geloven daarin kracht. Haar huidige man is George Wilson, een arme Gas-Station eigenaar in the Valley of Ashes welke een smoking leende voor zijn bruiloft. Myrtle wil liever behandeld worden als een hond door iemand (Tom) die geld heeft, dan voor gezorgd worden door iemand die geen geld heeft.

George Wilson: George heeft lichtblauwe ogen en blond haar en is getrouwd met een vrouw die hem haat, welke een affaire heeft recht onder zijn neus. Hij runt zijn Gas-Station, waar hij boven woont in the Valley of Ashes welke het vieste gebied is in NY.

George Wilson heeft geen geluk en eindigt dit verhaal door het op iemand anders ‘af te reageren’. Meyer Wolfsheim: Hij is de connectie van Gatsby naar de georganiseerde misdaad en hoe hij aan zijn geld kwam. Hij is een goede vriend van Gatsby en had vermoedelijk iets te maken met the World Series of 1919 welke spelers expres verloren e.d.

Thema’s van het Verhaal – dood van de Amerikaanse droom Gatsby heeft zijn geld gekregen door dealtjes met de georganiseerde misdaad. Nick zegt dat al het geld naar de amorele mensen gaan. Die het niet verdienen. – Het herhalen van het verleden Gatsby wil Daisy terugwinnen, en wil dat alles was zoals voor de oorlog, en voordat zij hem verlaten had.

Omdat hij nu geld heeft. Daarom heeft Gatsby nu een huis zoals waar Daisy vroeger in leefde tegenover de baai. Hij uit dit door te reiken naar het groene licht op haar veranda in het begin van het boek. – Onsterfelijkheid van de 1920’s. Georganiseerde misdaad overal, mensen die overal feesten, en affaires waren normaal.

: The great Gatsby

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács