Verwijzen Naar Een Boek In De Tekst
Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel – Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T.S. (2015). The poems of T.S. Eliot (Vols.1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber.

Hoe moet je verwijzen in een tekst?

De basisregels voor het verwijzen in de tekst – Het is goed om te weten dat je voor ieder type bron precies op dezelfde wijze moet refereren. Er zit dus geen verschil tussen een boek en bijvoorbeeld een Facebookbericht, Wel is er een onderscheid tussen het citeren (een zin letterlijk overnemen tussen dubbele aanhalingstekens ) van een bron en het parafraseren/samenvatten van een bron.

Parafrase/samenvatting : Auteur en jaartal publicatie. Citaat: Auteur, jaartal publicatie en paginanummer.

Hoe vaak refereren in tekst?

Wanneer refereren? –

Verwijs naar alle informatiebronnen die je hebt gebruikt. Refereer ook steeds naar documenten waaruit je figuren, tabellen of illustraties hebt overgenomen. Vergewis je ervan of je enkel aangehaalde literatuur of ook alle geraadpleegde literatuur moet opnemen. Gebruik steeds consequent het refereersysteem dat je faculteit voorschrijft.

Er bestaan verschillende referentiestijlen. De gekozen stijl bepaalt de vorm en de volgorde van de verschillende elementen in je referentie. Er bestaan twee belangrijke manieren om te refereren: het numeriek systeem en het naam-jaar-systeem. Het verschil wordt bepaald door de vorm van de citaties in de tekst.

in je tekst waar je de informatiebron citeert, parafraseert, samenvat, vertaalt. in je literatuurlijst, bibliografie en/of voet(of eind)noten.

Generatieve Artificiële Intelligentie (GenAI) is een vorm van machinaal leren. Het is de verzamelnaam van algoritmes die in staat zijn om nieuwe content te creëren. Deze content kan verschillende vormen aannemen: tekst of code, maar ook beelden, video’s en muziek of een combinatie van dit alles.

Enkele bekende voorbeelden zijn tekstgeneratoren zoals ChatGPT, de integratie van ChatGPT in Microsoft Bing en beeldgeneratoren zoals DALL-E en Midjourney.​​​​​Meer informatie over het verantwoord gebruik van GenAI vind je,Hoewel GenAI geen specifiek citatieformaat vereist, is het belangrijk om alle informatie of ideeën die eruit worden gehaald correct toe te schrijven. Let wel: dit geldt voor de uitzonderlijke gevallen waar overname van GenAI is toegelaten. Op onderstaande pagina vind je verschillende referentiestijlen en de manier waarop zij naar GenAI verwijzen.

Je kan je referenties in een eigen lijst verzamelen. Of je kan automatische referentiemanagers gebruiken, die het werk voor jou doen. Je kan ook in groep samenwerken aan een gezamenlijke literatuurlijst. De volgende referentiemanagers worden ondersteund binnen KU Leuven: EndNote, Mendeley en Zotero. : Refereren: basisprincipes

Hoe vermeld je een bron voorbeeld?

Veelgestelde vragen – Welke soorten bronnen kun je gebruiken voor je scriptie? Wij raden aan om voor je argumentatie vooral artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften te gebruiken. Mocht je geen of weinig artikelen over jouw onderwerp kunnen vinden in wetenschappelijke tijdschriften, dan kun je eventueel ook bronnen raadplegen die niet wetenschappelijk van aard zijn, maar die wel betrouwbaar zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is een rapport of een handboek. Als je de actualiteit van je onderwerp of de aanleiding van je onderzoek wilt onderbouwen, is de wetenschappelijke achtergrond van een bron minder van belang. Hiervoor kun je dus ook prima nieuwsartikelen gebruiken. Wat is een primaire bron? Primaire bronnen zijn het oorspronkelijke bewijs van gebeurtenissen, objecten, personen of uitgevoerd werk.

Voorbeelden hiervan zijn:

Onderzoeksresultaten Statistische gegevens Ooggetuigenverslagen Enquêtes en interviews Juridische documenten

Via primaire bronnen kunnen studenten en onderzoekers de werkelijke gebeurtenis zo dicht mogelijk benaderen. De informatie in primaire bronnen is nog niet geanalyseerd, samengevat of geïnterpreteerd door iemand buiten het onderzoek. Dit geeft je de mogelijkheid om dit zelf te doen.

(Literatuur)reviews Opiniestukken Documentaires Sommige boeken

Hoe moet je parafraseren? Je kunt parafraseren in 6 stappen:

Stappenplan parafraseren

Stap 1 Lees de passage goed door, zodat je deze volledig begrijpt.
Stap 2 Noteer de belangrijkste begrippen.
Stap 3 Schrijf jouw versie van de tekst zonder naar het origineel te kijken (zie onderstaande tips als je bij deze stap vastloopt).
Stap 4 Vergelijk je eigen versie van de tekst met de oorspronkelijke versie. Let daarbij op gedeelten die nog te veel in dezelfde woorden staan.
Stap 5 Maak kleine aanpassingen waar nodig, Soms lukt het niet om alle zinnen te wijzigen.
Stap 6 Noteer de bron waaruit de passage afkomstig is, inclusief alle informatie die je nodig hebt voor een juiste bronvermelding (auteursnaam, titel boek, tijdschrift of artikel, publicatiejaar, et cetera.

Om snel & eenvoudig je tekst te herschrijven, je zinsstructuur te verbeteren en handige synoniemen te vinden, kun je ook gebruikmaken van Scribbrs gratis Parafraseertool,

You might be interested:  Jongen In De Gestreepte Pyjama Samenvatting Boek

Hoe citeer je met APA?

Verwijzingen in de tekst bij citaten – Voor een citaat in APA-stijl voeg je altijd de achternaam van de auteur, het publicatiejaar van de bron en de pagina waarop het citaat staat toe. Het paginanummer wordt voorafgegaan door “p.” (voor één pagina) of door “pp.” (voor meerdere pagina’s). Er zijn twee typen verwijzingen in de tekst: tussen haakjes en narratief.

Hoe verwijzen naar artikel in tekst?

Verwijzen naar online tijdschriftartikelen – Voor een APA-bronvermelding van een online tijdschriftartikel gebruik je hetzelfde format als voor een artikel uit een gedrukt tijdschrift, maar nu voeg je de raadpleegdatum en URL toe op het eind. Volumenummers, uitgavenummers en het paginabereik mag je weglaten als deze nergens worden genoemd.

Format Achternaam Auteur, Initialen, ( jaar, dag maand ). Titel artikel, Naam Tijdschrift, Volume ( Uitgave ), paginabereik, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Tokarczuk, O. (2021, winter). Eccentricity as feminism. The Paris Review, 2, Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.theparisreview.org/blog/2021/01/25/eccentricity-as-feminism
Verwijzing in de tekst (Tokarczuk, 2021)

Meer wetenschappelijke tijdschriften ( journals in het Engels) hebben wellicht een DOI toegevoegd. Als de DOI beschikbaar is, voeg je deze altijd toe in plaats van een URL. Probeer anders een stabiele URL te vinden op de pagina (bijvoorbeeld onder de knop “Delen”).

Format Achternaam Auteur, Initialen, ( Jaar ). Titel artikel, Naam Tijdschrift, Volume ( Uitgave ), paginabereik, DOI
Bronvermelding (literatuurlijst) Geerdink, N. (2019). Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge. Early Modern Low Countries, 3 (1), 168–169. http://doi.org/10.18352/emlc.101
Verwijzing in de tekst (Geerdink, 2019)

Hoe verwijzen naar Bron zonder auteur?

Voorbeeld van APA-bronvermelding in de literatuurlijst (7de editie) – Hawi, N.S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35 (5), 576–586. https://doi.org/10.1177/0894439316660340

 • Voor de in de van een artikel uit een voeg je altijd een DOI toe indien deze beschikbaar is.
 • Als een artikel geen heeft en je het hebt geraadpleegd via een database of in gedrukte versie, dan laat je de DOI weg.
 • Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd op een website (geen database, maar bijvoorbeeld de website van het tijdschrift zelf), dan voeg je een URL toe waarmee je naar het artikel verwijst.

Als je uit een andere editie dan de eerste (bijvoorbeeld de 2de of een herziene editie), noem je deze in de bronvermelding in de literatuurlijst. Je kort de editie af en zet deze achter de titel van het (bijvoorbeeld 2de ed. of herz. ed.). Als de hoofdstukken uit een door verschillende auteurs zijn geschreven, moet je voor teksten in de het specifieke hoofdstuk citeren.

 1. Als alle hoofdstukken door dezelfde auteur (of groep auteurs) zijn geschreven, kun je het hele boek citeren, zelfs als je of uit één hoofdstuk.
 2. Als je een of figuur aanpast of overneemt uit een andere bron, moet je die bron opnemen als in je literatuurlijst.
 3. Je moet de ook noemen in de noot of het bijschrift van je tabel of figuur.

Tabellen en figuren die je zelf hebt gemaakt en die je gebaseerd hebt op je eigen data worden niet opgenomen in je literatuurlijst. APA schrijft niet voor dat je een moet opnemen. Het kan toch handig zijn om deze toe te voegen als je tekst veel tabellen en/of figuren bevat en lang genoeg is voor een inhoudsopgave.

 1. Een lijst van tabellen en figuren (in die volgorde) komt na je inhoudsopgave en wordt op eenzelfde manier vormgegeven.
 2. In een gebruik je een of figuur als dit een duidelijkere manier is om belangrijke informatie te presenteren dan wanneer je de informatie zou beschrijven in de hoofdtekst.
 3. Dit is vaak het geval als je veel informatie moet overbrengen.

Voordat je tabellen of figuren toevoegt, moet je jezelf altijd afvragen of deze bijdragen aan het begrip van de tekst:

 • Kan deze informatie kort worden samengevat in de tekst?
 • Is de informatie belangrijk voor de punten die je wilt maken?
 • Heeft het figuur of de tabel te veel uitleg nodig om efficiënt te zijn?

Als de data die je wilt presenteren maar enkele relevante getallen bevatten, kun je beter proberen om deze samen te vatten in de tekst (met wellicht een volledige weergave van de data in een bijlage). Als je tekst onnodig lang en moeilijk leesbaar wordt door de beschrijving van je data, kun je beter wel een tabel of figuur toevoegen.

Ja, in het geval van relevante kan en moet je naar de bronnen verwijzen in je, Gebruik hetzelfde auteur-datumsysteem als in de hoofdtekst. Alle bronnen die je in de bijlage moet je ook opnemen in je, Maak geen aparte literatuurlijst voor je bijlagen. Als je meer dan één toevoegt aan een, dien je je bijlagen “Bijlage A,” “Bijlage B,” (enzovoorts) te noemen.

Als je maar één bijlage toevoegt, wordt deze simpelweg “Bijlage” genoemd en dan verwijs je er ook op die manier naar in de tekst.

 • (zie Bijlage B) – meerdere bijlagen
 • (zie Bijlage) – één bijlage
You might be interested:  Hoe Pak Je Een Boek In

Een bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

 • Transcripten van
 • Vragenlijsten,
 • Ruwe data
 • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).

 • Populaire tekstverwerkers, zoals Microsoft Word en Google Docs, kunnen lijsten alfabetisch rangschikken, maar ze volgen hierbij niet de,
 • Als je gebruikt om bronvermeldingen te genereren, dan worden je deze automatisch gerangschikt op basis van de APA-richtlijnen voor de literatuurlijst.
 • Hierbij wordt rekening gehouden met alle uitzonderingen.

Probeer in je te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

 • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
 • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus.

Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de APA-richtlijnen wordt de op een aparte pagina geplaatst, direct na de (pagina 2). Een in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken. Een weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

 • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
 • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat. Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken.

 1. De wordt veel gebruikt door professionals, onderzoekers en studenten.
 2. Zorg ervoor dat je de richtlijnen van je universiteit of van het tijdschrift waarin je publiceert bekijkt om te controleren welke stijl je moet gebruiken.
 3. Tip: met Scribbrs APA Generator.

Ja, je voegt paginanummers toe op alle pagina’s, inclusief de, en, Paginanummers moeten rechts worden uitgelijnd in de koptekst op de pagina. Om paginanummers toe te voegen in Microsoft Word of Google Docs klik je op “Invoegen” en dan op “Paginanummers”. Volgens de moet je tekst worden geschreven in een leesbaar en breed toegankelijk lettertype. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Times New Roman (12)
 • Arial (11)
 • Calibri (11)
 • Georgia (11)

Je gebruikt hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte in je gehele document. Dit geldt ook voor de running head, paginanummers, en, De tekst in voetnoten en figuren mag kleiner zijn en hierbij mag ook enkele regelafstand worden gebruikt. De makkelijkste manier om je tekst op te maken volgens APA-richtlijnen is door Scribbrs gratis APA-opmaak sjabloon te downloaden.

 • Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse)
 • Om bewijs te leveren uit
 • Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te of samen te vatten. Tip: met Scribbrs APA Generator. Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een,

 • Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (.
 • Maar je laat de laatste auteur niet weg: De Bruin, T.C., Maartens, J.R., Wilgers, G.L., Evers, B.B., Kelfkens, R.S., Turner, S.T., Abdullahi, A., Daniels, A.T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J.E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M.D., Van der Vaart, R., Philips, T.F.G., Duinkerken, E.,,

Mertens, L. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de 7de editie van het APA-stijlhandboek is informatie over de locatie van een uitgever niet meer nodig. De schreef wel voor om de stad en het land waar de uitgever gevestigd is te noemen, maar dit is niet langer het geval.

 • Het bedrijf heeft meer dan 40.000 uur geïnvesteerd in de optimalisatie van het algoritme (Davids, 2011).
 • Een recente poll laat zien dat “55% van de Deense stemmers een lidmaatschap van de EU zou steunen” in een referendum (Levring, 2018).
You might be interested:  Wat Boek Je Op Welke Grootboekrekening

Tip: met Scribbrs APA Generator.

 • Bij een gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden).
 • Verwijzing : (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019). Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat
 • In de literatuurlijst voeg je alleen de secundaire bron toe (Megens, 2019).
 • Tip: met Scribbrs APA Generator.

Voeg altijd een paginanummer toe aan de als je uit een bron. Voeg geen paginanummers toe als je verwijst naar een publicatie als geheel, bijvoorbeeld een boek of een volledig wetenschappelijk artikel uit een tijdschrift. Als je bron geen paginanummers heeft, kun je een alternatieve plaatsaanduiding toevoegen, zoals een tijdstempel, hoofdstuktitel of paragraafnummer.

Hoe verwijzen naar online bron?

Veelgestelde vragen – Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een online bron (website)? Het format voor de verwijzing naar een online bron hangt af van het type bron. Als je wilt verwijzen naar een stabiele, niet-veranderlijke publicatie die ook in gedrukte vorm bestaat, zoals een tijdschrift, hanteer je het format voor de gedrukte versie van de bron.

 • Als je wilt verwijzen naar een veranderlijke publicatie die ook in gedrukte vorm bestaat, hanteer je het format voor de gedrukte versie van die bron.
 • Echter, in dit geval voeg je (online, bijgewerkt ) toe aan de volledige verwijzing in de literatuurlijst, met op de plaats van de meest recente bijwerkdatum.

Als je wilt verwijzen naar een website of webpagina voeg je alleen de naam van de website of de titel van de pagina toe, gevolgd door het webadres (zo kort mogelijk, dus zonder www.). Verwijzen naar een frequent geactualiseerde bron of een website

Borman 2020 T.C. Borman, commentaar op art.10:15 Awb, in: T.C. Borman & J.C.A. de Poorter (red.), Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (online, bijgewerkt 16 januari 2020).

‘Samenvatting Leidraad voor juridische auteurs’, scribbr.nl.

Wat zijn de verschillen tussen de Juridische Leidraad 2016 en de Juridische Leidraad 2019? In 2019 werd een nieuwe editie van de Leidraad voor Juridische auteurs uitgegeven. Deze bevat twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2016: Je probeert in de voetnoot altijd zo kort mogelijk te verwijzen naar bronnen.

Bij Kamerstukken en Handelingen wordt het ondernummer voorafgegaan door ‘nr.’. ‘Algemene maatregel van bestuur’ wordt afgekort tot ‘ambv’ (geen hoofdletters). De woorden ‘gerechtshof’, ‘rechtbank’, ‘kantonrechter’, ‘provincie’ en ‘gemeente’ worden niet meer met een hoofdletter geschreven. Als je verwijst naar interviews zet je de naam van de geïnterviewde vooraan.

Wat is een persistente identifier? (Handle, DOI, JCDI) Een persistente identifier is een uniek label dat wordt toegewezen aan een online informatiebron, De labels maken het makkelijk om een bron op te zoeken op basis van een verwijzing. De Juridische Leidraad maakt onderscheid tussen drie soorten persistente identifiers, namelijk een Handle, DOI en JCDI.

hdl.handle.net/1887/135756 dx.doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105746 judoreg.nl/doc/JCDI:AAE168:1/

Wat is een goede bron?

Wat is een betrouwbare bron? – Een betrouwbare bron is een bron die gegevens verstrekt die op waarheid berusten. Een blogartikel of Wikipedia kan bijvoorbeeld interessante informatie bevatten, desondanks wil dat niet zeggen dat de informatie die verstrekt wordt door deze bronnen ook daadwerkelijk juist is.

Hoe verwijzen naar artikel in tekst?

Verwijzen naar online tijdschriftartikelen – Voor een APA-bronvermelding van een online tijdschriftartikel gebruik je hetzelfde format als voor een artikel uit een gedrukt tijdschrift, maar nu voeg je de raadpleegdatum en URL toe op het eind. Volumenummers, uitgavenummers en het paginabereik mag je weglaten als deze nergens worden genoemd.

Format Achternaam Auteur, Initialen, ( jaar, dag maand ). Titel artikel, Naam Tijdschrift, Volume ( Uitgave ), paginabereik, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Tokarczuk, O. (2021, winter). Eccentricity as feminism. The Paris Review, 2, Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.theparisreview.org/blog/2021/01/25/eccentricity-as-feminism
Verwijzing in de tekst (Tokarczuk, 2021)

Meer wetenschappelijke tijdschriften ( journals in het Engels) hebben wellicht een DOI toegevoegd. Als de DOI beschikbaar is, voeg je deze altijd toe in plaats van een URL. Probeer anders een stabiele URL te vinden op de pagina (bijvoorbeeld onder de knop “Delen”).

Format Achternaam Auteur, Initialen, ( Jaar ). Titel artikel, Naam Tijdschrift, Volume ( Uitgave ), paginabereik, DOI
Bronvermelding (literatuurlijst) Geerdink, N. (2019). Pieter van Wissing, In louche gezelschap. Leven en werk van de broodschrijver Philippus Verbrugge. Early Modern Low Countries, 3 (1), 168–169. http://doi.org/10.18352/emlc.101
Verwijzing in de tekst (Geerdink, 2019)

Hoe moet je verwijzen in Word?

Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt citeren. Ga naar Verwijzingen > Stijl en kies een bronvermeldingsstijl. Selecteer Bronvermelding invoegen. Kies Nieuwe bron toevoegen en vul de informatie over de bron in.

Hoe moet je verwijzen naar literatuur?

Verwijzen naar een boek met meerdere volumes als geheel – Als je naar het hele boek verwijst, noem je de volumes tussen haakjes achter de titel. Individuele titels van volumes worden niet toegevoegd. Eliot, T.S. (2015). The poems of T.S. Eliot (Vols.1-2) (C. Ricks & J. McCue, Reds.). Faber & Faber.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács