Verwijzen Naar Pagina In Boek Apa
Gepubliceerd op 28 maart 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 6 juni 2023. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 vind je elders Verwijzingen in de tekst geven kort aan welke informatiebron je hebt gebruikt.

 1. Deze verwijzingen corresponderen met een volledige bronvermelding in de literatuurlijst aan het eind van je tekst.
 2. APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie.
 3. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing.

Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p.70) of (Ayuk, 2021, pp.39-41), Laat achtervoegsels (zoals jr.) of titels (zoals PhD of dr.) weg en specificeer alleen het jaar van de publicatie, niet de dag en maand.

Hoe verwijs je naar een pagina in een boek?

Verwijzen naar een boek – Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen.

 • Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan.
 • Voor de titel van het boek wordt regulier hoofdlettergebruik toegepast (alleen een hoofdletter voor het eerste woord en eigennamen).
 • Voeg ook eventuele andere bijdragers toe, zoals een redacteur of vertaler ( editor en translator in het Engels ).
 • Noem ten slotte de editie indien deze wordt gespecificeerd, zoals “2de ed.” ( 2nd ed,

in het Engels).

Format Achternaam Auteur, Initialen, ( Jaar ). Titel boek ( Initialen Bijdrager, Achternaam, Red. of Vert.) ( Editie ). Uitgever,
Bronvermelding (literatuurlijst) Appel, R. (1996). Geweten, Prometheus.
Verwijzing in de tekst (Appel, 1996, p.116)

Hoe verwijzen naar pagina?

De bronvermelding van een website of webpagina in de literatuurlijst – Wil je de algehele website als bron gebruiken, dan neem je volgens de APA-regels de bronvermelding van deze bron niet op in de literatuurlijst. Heb je een webpagina als bron gebruikt, dan neem je deze wél op in de literatuurlijst. In de bronvermelding verwerk je de volgende elementen:

Auteur(s) Publicatiedatum Titel Bron (websitenaam + URL)

Verwijzen Naar Pagina In Boek Apa De datum van raadplegen geef je uitsluitend in de bronvermelding weer als de webpagina is ontworpen om van tijd tot tijd te veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het dashboard van het RIVM over actuele de coronacijfers of de dataset van het CBS met betrekking tot het aantal inwoners van Nederland per jaar.

Waar zet je paginanummer APA?

Ja, je voegt paginanummers toe op alle pagina’s, inclusief de titelpagina, inhoudsopgave en literatuurlijst. Paginanummers moeten rechts worden uitgelijnd in de koptekst op de pagina. Om paginanummers toe te voegen in Microsoft Word of Google Docs klik je op ‘Invoegen’ en dan op ‘Paginanummers’.

Hoe verwijs je naar een hoofdstuk uit een boek APA?

Voorbeeld van APA-bronvermelding in de literatuurlijst (7de editie) – Hawi, N.S., & Samaha, M. (2016). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35 (5), 576–586. https://doi.org/10.1177/0894439316660340

 • Voor de in de van een artikel uit een voeg je altijd een DOI toe indien deze beschikbaar is.
 • Als een artikel geen heeft en je het hebt geraadpleegd via een database of in gedrukte versie, dan laat je de DOI weg.
 • Als een artikel geen DOI heeft en je het hebt geraadpleegd op een website (geen database, maar bijvoorbeeld de website van het tijdschrift zelf), dan voeg je een URL toe waarmee je naar het artikel verwijst.

Als je uit een andere editie dan de eerste (bijvoorbeeld de 2de of een herziene editie), noem je deze in de bronvermelding in de literatuurlijst. Je kort de editie af en zet deze achter de titel van het (bijvoorbeeld 2de ed. of herz. ed.). Als je een of figuur aanpast of overneemt uit een andere bron, moet je die bron opnemen als in je literatuurlijst.

Je moet de ook noemen in de noot of het bijschrift van je tabel of figuur. Tabellen en figuren die je zelf hebt gemaakt en die je gebaseerd hebt op je eigen data worden niet opgenomen in je literatuurlijst. APA schrijft niet voor dat je een moet opnemen. Het kan toch handig zijn om deze toe te voegen als je tekst veel tabellen en/of figuren bevat en lang genoeg is voor een inhoudsopgave.

Een lijst van tabellen en figuren (in die volgorde) komt na je inhoudsopgave en wordt op eenzelfde manier vormgegeven. In een gebruik je een of figuur als dit een duidelijkere manier is om belangrijke informatie te presenteren dan wanneer je de informatie zou beschrijven in de hoofdtekst.

 • Kan deze informatie kort worden samengevat in de tekst?
 • Is de informatie belangrijk voor de punten die je wilt maken?
 • Heeft het figuur of de tabel te veel uitleg nodig om efficiënt te zijn?

Als de data die je wilt presenteren maar enkele relevante getallen bevatten, kun je beter proberen om deze samen te vatten in de tekst (met wellicht een volledige weergave van de data in een bijlage). Als je tekst onnodig lang en moeilijk leesbaar wordt door de beschrijving van je data, kun je beter wel een tabel of figuur toevoegen.

 • Ja, in het geval van relevante kan en moet je naar de bronnen verwijzen in je,
 • Gebruik hetzelfde auteur-datumsysteem als in de hoofdtekst.
 • Alle bronnen die je in de bijlage moet je ook opnemen in je,
 • Maak geen aparte literatuurlijst voor je bijlagen.
 • Als je meer dan één toevoegt aan een, dien je je bijlagen “Bijlage A,” “Bijlage B,” (enzovoorts) te noemen.

Als je maar één bijlage toevoegt, wordt deze simpelweg “Bijlage” genoemd en dan verwijs je er ook op die manier naar in de tekst.

 • (zie Bijlage B) – meerdere bijlagen
 • (zie Bijlage) – één bijlage

Een bevat informatie die bijdraagt aan het begrip van de tekst, maar niet essentieel is voor de lezer. Bijvoorbeeld:

 • Transcripten van
 • Vragenlijsten,
 • Ruwe data
 • Gedetailleerde beschrijvingen van apparatuur

Het is het alleen waard om iets toe te voegen als bijlage als je naar informatie uit die bijlage verwijst in je lopende tekst (bijvoorbeeld uit een interviewtranscript). Als je niet naar de bijlage verwijst, dan kun je deze beter verwijderen (tenzij je instructies anders voorschrijven).

 1. Populaire tekstverwerkers, zoals Microsoft Word en Google Docs, kunnen lijsten alfabetisch rangschikken, maar ze volgen hierbij niet de,
 2. Als je gebruikt om bronvermeldingen te genereren, dan worden je deze automatisch gerangschikt op basis van de APA-richtlijnen voor de literatuurlijst.
 3. Hierbij wordt rekening gehouden met alle uitzonderingen.
You might be interested:  To Kill A Mockingbird Verschil Film Boek

Probeer in je te vermijden. Hier zijn twee redenen voor:

 • De samenvatting moet de focus leggen op jouw originele onderzoek en niet op de publicaties van anderen.
 • De samenvatting moet op zichzelf staan en volledig te begrijpen zijn zonder naar andere bronnen te verwijzen.

Er zijn omstandigheden waarin je wel andere bronnen moet noemen in een samenvatting. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die een directe reactie of vervolg vormen op een andere studie of onderzoeken die focussen op het werk van een bepaalde theoreticus.

Over het algemeen geldt echter dat je geen verwijzingen toevoegt, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de APA-richtlijnen wordt de op een aparte pagina geplaatst, direct na de (pagina 2). Een in APA-stijl heeft een lengte van ongeveer 150 tot 250 woorden. Vergeet niet om altijd te kijken naar de richtlijnen van het tijdschrift waarin je wilt publiceren en overschrijd het aangegeven maximale woordenaantal niet.

Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken. Een weergeeft kort de strekking van een academische tekst (zoals een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift of een scriptie). Dit tekstonderdeel heeft twee hoofddoelen:

 • De samenvatting helpt potentiële lezers om te beoordelen hoe relevant jouw tekst is voor hun onderzoek.
 • De samenvatting bevat de belangrijkste bevindingen voor lezers die geen tijd hebben om je hele tekst te lezen.

Samenvattingen en bijbehorende sleutelwoorden worden vaak in academische databases getoond, zodat je publicatie makkelijker kan worden gevonden. Aangezien de samenvatting het eerste is wat lezers zien, is het belangrijk dat deze de inhoud van je tekst duidelijk en juist samenvat. Hulp nodig bij het samenvatten van je tekst? Gebruik om gratis een handige samenvatting te maken.

 1. De wordt veel gebruikt door professionals, onderzoekers en studenten.
 2. Zorg ervoor dat je de richtlijnen van je universiteit of van het tijdschrift waarin je publiceert bekijkt om te controleren welke stijl je moet gebruiken.
 3. Tip: met Scribbrs APA Generator.

Ja, je voegt paginanummers toe op alle pagina’s, inclusief de, en, Paginanummers moeten rechts worden uitgelijnd in de koptekst op de pagina. Om paginanummers toe te voegen in Microsoft Word of Google Docs klik je op “Invoegen” en dan op “Paginanummers”. Volgens de moet je tekst worden geschreven in een leesbaar en breed toegankelijk lettertype. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Times New Roman (12)
 • Arial (11)
 • Calibri (11)
 • Georgia (11)

Je gebruikt hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte in je gehele document. Dit geldt ook voor de running head, paginanummers, en, De tekst in voetnoten en figuren mag kleiner zijn en hierbij mag ook enkele regelafstand worden gebruikt. De makkelijkste manier om je tekst op te maken volgens APA-richtlijnen is door Scribbrs gratis APA-opmaak sjabloon te downloaden.

 • Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse)
 • Om bewijs te leveren uit
 • Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te of samen te vatten. Tip: met Scribbrs APA Generator. Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een,

Als een artikel meer dan 20 auteurs heeft, vervang je de namen tussen de 19de auteur en de laatstgenoemde auteur door een beletselteken (.,), maar je laat de laatste auteur niet weg: De Bruin, T.C., Maartens, J.R., Wilgers, G.L., Evers, B.B., Kelfkens, R.S., Turner, S.T., Abdullahi, A., Daniels, A.T., Hogenbosch, J., Schaars, L., De Wit, A., Strik, T., De Graaf, J.E., Kippersluis, C., Ourahou, S., Megens, M.D., Van der Vaart, R., Philips, T.F.G., Duinkerken, E.,,

Mertens, L. Tip: met Scribbrs APA Generator. Volgens de 7de editie van het APA-stijlhandboek is informatie over de locatie van een uitgever niet meer nodig. De schreef wel voor om de stad en het land waar de uitgever gevestigd is te noemen, maar dit is niet langer het geval.

 • Het bedrijf heeft meer dan 40.000 uur geïnvesteerd in de optimalisatie van het algoritme (Davids, 2011).
 • Een recente poll laat zien dat “55% van de Deense stemmers een lidmaatschap van de EU zou steunen” in een referendum (Levring, 2018).

Tip: met Scribbrs APA Generator.

 • Bij een gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden).
 • Verwijzing : (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019). Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat
 • In de literatuurlijst voeg je alleen de secundaire bron toe (Megens, 2019).
 • Tip: met Scribbrs APA Generator.

Voeg altijd een paginanummer toe aan de als je uit een bron. Voeg geen paginanummers toe als je verwijst naar een publicatie als geheel, bijvoorbeeld een boek of een volledig wetenschappelijk artikel uit een tijdschrift. Als je bron geen paginanummers heeft, kun je een alternatieve plaatsaanduiding toevoegen, zoals een tijdstempel, hoofdstuktitel of paragraafnummer.

Hoe verwijs je naar een bladzijde?

Gepubliceerd op 28 maart 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 6 juni 2023. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 vind je elders Verwijzingen in de tekst geven kort aan welke informatiebron je hebt gebruikt.

Deze verwijzingen corresponderen met een volledige bronvermelding in de literatuurlijst aan het eind van je tekst. APA-verwijzingen in de tekst bestaan uit de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Wanneer je een specifiek deel van een bron aanhaalt, moet je ook het paginanummer of het bereik opnemen in je verwijzing.

Voorbeelden zijn: (Benders, 2020, p.70) of (Ayuk, 2021, pp.39-41), Laat achtervoegsels (zoals jr.) of titels (zoals PhD of dr.) weg en specificeer alleen het jaar van de publicatie, niet de dag en maand.

Hoe verwijs je naar een richtlijn?

De basis – Verwijzingen in de (lopende) tekst leiden de lezer naar de bronvermeldingen in de literatuurlijst aan het eind van je tekst. Je voegt ze iedere keer toe als je de ideeën of woorden van iemand anders citeert of parafraseert. Een verwijzing in de tekst volgens APA-richtlijnen bestaat uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar.

Hoe verwijs je naar een pagina in word?

Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt citeren. Ga naar Verwijzingen > Stijl en kies een bronvermeldingsstijl. Selecteer Bronvermelding invoegen. Kies Nieuwe bron toevoegen en vul de informatie over de bron in.

Hoe voeg je een bron toe in Word?

Bronvermeldingen aan uw document toevoegen –

 1. Klik aan het einde van de zin of woordgroep die u wilt citeren en klik vervolgens op het tabblad Verwijzingen in de groep Bronvermeldingen en bibliografie maken op Bronvermeldingen invoegen,
 2. Selecteer de gewenste bronvermelding in de lijst met bronvermeldingen onder Bronvermelding invoegen, Verwijzen Naar Pagina In Boek Apa

Hoe citeer je uit een boek?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

 • Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.
 • Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet.
 • Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

You might be interested:  Goed Boek Over Bindingsangst En Verlatingsangst

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

 • Noordhoff Uitgevers. Grit, R.
 • 2018, 22 januari).
 • Cognitieve dissonantie.
 • Emmer Courant,
 • Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006).
 • Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Heeft het voorwoord een paginanummer?

Waar start de paginanummering van je scriptie?

Indeling scriptie Paginanummer
Voorblad/titelpagina
Voorwoord 2
Samenvatting 3
Inhoudsopgave 4

Heeft de inhoudsopgave een paginanummer?

Gepubliceerd op 22 november 2022 door Veronique Scharwächter, Bijgewerkt op 4 april 2023. De inhoudsopgave ( table of contents ) zorgt ervoor dat de lezer van je scriptie het overzicht heeft en direct kan zien op welk paginanummer een bepaald hoofdstuk begint.

Hoe verwijzen naar hoofdstuk?

Artikel uit de bundel of hoofdstuk uit een boek: Achternaam, eerste letter(s) voornaam & Achternaam, eerste letter(s) voornaam. Jaar van uitgave. Titel van het artikel.

Hoe verwijs ik naar een hoofdstuk?

De algemene structuur voor verwijzingen naar artikelen (hoofdstukken) in geredigeerde boeken is als volgt: Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (jaar). Titel van het artikel of lemma.

Wat betekent Red in literatuurlijst?

1 Boek – Boeken kunnen op papier en online worden geraadpleegd, onderstaande richtlijnen zijn voor beide verschijningsvormen van toepassing.

Een tweede of latere druk wordt tussen haakjes vermeld na de titel. Noteer het getal, dus ‘2e druk’ in plaats van ‘tweede druk’. Neem de beschrijving over die in het boek genoemd wordt: 2e herziene druk, 3e gecorrigeerde druk, etc. Zowel de schrijfwijze 2e druk, 2de druk, eventueel geschreven in superscript (standaardfunctie in Word) zijn toegestaan, wees hier wel consequent in. De eerste druk wordt nooit genoemd, ook niet als dit wel in het boek wordt vermeld. De oplage wordt niet vermeld. Tussenvoegsels (‘van de’, ‘van den’, etc.) komen voor de achternaam te staan en worden voluit geschreven, bijvoorbeeld: Van den Berg, G.H. Deze naam komt in de bronnenlijst bij de letter V (van Van den Berg) te staan. Als er geen auteur is maar wel een redacteur wordt dat er tussen haakjes bijgezet in de taal van het boek: (Red.) = redacteur, (Reds.) = redacteurs, (Ed.) = editor, (Eds.) = editors. Bij twee of meer auteurs of redacteurs staat voor de laatste naam een ampersand (&). De namen staan in dezelfde volgorde als in het boek. De titel van het boek wordt helemaal genoemd. Bij hoofd- en ondertitel komt achter de hoofdtitel een dubbele punt en begint de ondertitel met een hoofdletter: Hoofdtitel: Ondertitel Auteurs worden allemaal genoemd, bij 21 of meer auteurs (of redacteurs) worden de eerste 20 namen genoemd, daarna het beletselteken met spaties (.,), gevolgd door de laatste auteur, zonder een ampersand (&). Zie ook Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Zie ook The APA-Team: Meerdere auteurs, meerdere functies, Zie ook The APA-Team: Vertalingen, Zie ook The APA-Team: Woordenboeken,

Hoe vaak bron vermelden?

Bron in de literatuurlijst – Hoe vaak je ook van een bron gebruikmaakt in de tekst, je schrijft de volledige bron maar een keer op in de literatuurlijst,

Hoe bijlage vermelden?

Hoe verwijs je naar de bijlagen? – Het is belangrijk dat je in de hoofdtekst minimaal één keer verwijst naar elke bijlage. Dit kan op twee manieren: door de bijlage tussen haakjes te noemen of door naar de bijlage te verwijzen in de lopende tekst. Verwijzen naar een specifiek onderdeel van een bijlage kan ook.

 • Voorbeeld: Verwijzen naar een bijlage in de hoofdtekst Uit het interview (zie Bijlage 1) is naar voren gekomen dat In Bijlage 2 is de correspondentie met de boetiek opgenomen.
 • Voorbeeld: Verwijzen naar een onderdeel van een bijlage in de hoofdtekst Deze resultaten (zie Bijlage 2, Tabel 1) tonen aan dat In Tabel 1 in Bijlage 2 is de correspondentie met de boetiek opgenomen.

Het is gebruikelijk om “Bijlage” met een hoofdletter te schrijven als je naar een specifieke bijlage verwijst, maar dit is niet verplicht. Zorg wel dat je dit consistent in je hele scriptie doet. Dus kies je ervoor om een hoofdletter te gebruiken in je verwijzing, doe dit dan overal.

 1. Dit geldt dan ook voor verwijzingen naar bijvoorbeeld tabellen en figuren,
 2. Let op dat je geen hoofdletter gebruikt als je over bijlagen in het algemeen spreekt.
 3. Tip Afhankelijk van de referentiestijl die je toepast, zijn er verschillende opmaakrichtlijnen voor bijlagen, met name voor bijlagen in APA-stijl,

Zorg er dus voor dat je checkt wat de eventuele vereisten voor jouw referentiestijl zijn. Twijfel je over de consistentie en lay-out van je bijlagen (en de verwijzingen naar je bijlagen)? Maak dan gebruik van onze Lay-out Check en laat je onderzoek nakijken door één van onze experts.

Hoe verwijzen naar een artikel?

In de regel verwijs je zo specifiek mogelijk, dat wil zeggen als je gebruik maakt van een artikel in een geredigeerd boek, verwijs je naar het artikel, niet naar het boek in zijn geheel. In de tekst verwijs je dan met auteursna(a)m(en) van het artikel en jaar van het boek.

You might be interested:  Op Dezelfde Plaats In Een Boek

Waar in de tekst verwijzen APA?

Een APA-verwijzing in de tekst wordt voor de laatste punt in de zin geplaatst.

Hoe verwijs je naar een PDF bestand?

Verwijzen naar een rapport in pdf-vorm – Rapporten worden vaak online geraadpleegd in pdf-vorm. Meestal worden de organisatie en het rapportnummer duidelijk vermeld. Het komt ook voor dat de titel het woord “rapport” bevat. Vermeld de auteur, datum, titel, het rapportnummer, de datum, en de raadpleegdatum en URL.

Format Achternaam Auteur, Initialen, ( Jaar ). Titel rapport: Subtitel (Nr. Nummer ). Uitgever, Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Joustra, T.H.J., Muller.E.R., Van Asselt, M.B.A. (2017). Veiligheidsrisico’s jaarwisseling (Nr.1217). Onderzoeksraad voor Veiligheid. Geraadpleegd op 12 maart 2021, van https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/f73dc5c1f5e020172659_publicatie_veiligheidsrisico_s_jaarwisseling_interactief_17.pdf
Verwijzing in de tekst (Joustra et al., 2017)

Hoe verwijs je naar een les APA?

Interview, persoonlijke communicatie – 41 Wordt een les of een hoorcollege in de bronnenlijst opgenomen? Lessen, hoorcolleges, workshops, lezingen, presentaties, etc. worden niet opgenomen in een bronnenlijst, omdat de lezer de informatie niet kan controleren.

In de tekst wordt naar een les verwezen als persoonlijke communicatie (net als bijvoorbeeld een interview) door de naam van de les, de naam van de docent en de datum te noemen. Zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.1: Persoonlijke communicatie.42 Hoe wordt verwezen naar een interview met meerdere personen? De personen kunnen als (een deel van) een groep worden aangeduid, bijvoorbeeld: “uit de oriënterende interviews blijkt dat de medewerkers het voorstel ondersteunen” of “van de 25 geïnterviewde werknemers zeiden er 12 een leidinggevende functie te ambiëren”.

Omdat de geïnterviewde personen onderdeel uitmaken van het eigen onderzoek wordt er niet naar verwezen als persoonlijke communicatie.43 Hoe wordt verwezen naar een telefonisch interview en moet hier een verslag van gemaakt worden? Omdat het interview niet kan worden achterhaald door de lezer wordt er alleen naar verwezen in de tekst als persoonlijke communicatie, zie ook De APA-richtlijnen uitgelegd, § 1.5.1: Persoonlijke communicatie.

Het is niet verplicht om hier een verslag van te maken en als bijlage op te nemen in het verslag, tenzij vooraf is aangegeven dat wel moet. Als een transcriptie van het interview in een bijlage wordt opgenomen wordt de verwijzing ‘persoonlijke communicatie’ vervangen door een verwijzing naar de bijlage.44 Hoe wordt verwezen naar verschillende interviews waarin dezelfde visie wordt gedeeld? Verwijs hier naar als persoonlijke communicatie waarbij de verschillende verwijzing worden gescheiden door een puntkomma: (A.

Achternaam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar; B. Achternaam, persoonlijke communicatie, dag maand jaar). Let op: is het interview onderdeel van het eigen onderzoek, dan wordt er niet naar verwezen, omdat in het verslag de onderzoeksmethode al beschreven wordt.

Hoe verwijs je naar een pagina in word?

Plaats de cursor aan het einde van de tekst die u wilt citeren. Ga naar Verwijzingen > Stijl en kies een bronvermeldingsstijl. Selecteer Bronvermelding invoegen. Kies Nieuwe bron toevoegen en vul de informatie over de bron in.

Hoe citeren uit een boek?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

 1. Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.
 2. Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet.
 3. Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

Noordhoff Uitgevers. Grit, R. (2018, 22 januari). Cognitieve dissonantie. Emmer Courant, Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Hoe verwijs je naar een titel van een boek?

De algemene structuur van een verwijzing naar een boek is als volgt: Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (jaar). Titel boek. Plaats: Uitgever.

Hoe verwijs ik naar een hoofdstuk?

De algemene structuur voor verwijzingen naar artikelen (hoofdstukken) in geredigeerde boeken is als volgt: Auteur, A.A., & Auteur, B.B. (jaar). Titel van het artikel of lemma.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács