Wat Boek Je Op Welke Grootboekrekening

Welke grootboekrekening op balans?

De grootboekrekening van schuld staan credit op de balans en worden op de grootboekrekening credit geopend. Als voorbeeld worden de grootboekrekeningen Eigen vermogen, Hypotheek en Crediteuren geopend.

Hoe werken Grootboeknummers?

Op een grootboekrekening boek je gelijksoortige uitgaven of inkomsten. Vergelijk het met een kaartenbak met daarin verschillende kaarten. Op iedere kaart houd je de gelijksoortige inkomsten of uitgaven bij. Voorbeeld: op grootboekrekening ‘personeelskosten’ kun je bijvoorbeeld salaris en vakantiegeld boeken.

Wat staat er in het grootboek?

Boekhoudprogramma Boekhouden Boekhoudtermen Wat is een grootboek

Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Een grootboekrekening is een verzameling van gelijke uitgaven- of inkomstenposten. Grootboeken stammen af van de ouderwetse boekhoudmethode. Hierin werden letterlijk aparte boeken aangehouden per kostensoort.

 1. In veel traditionele boekhoudsystemen zie je grootboeken nog afgebeeld als multomappen.
 2. Jortt gebruikt geen grootboeken, maar categorieën,
 3. Je kunt per uitgave zelf bepalen aan welke categorie je deze koppelt.
 4. In het jaarrapport moeten een aantal grootboeken worden vermeld.
 5. Jortt consolideert je categorieën op het juiste juridische grootboek.

Het Jortt jaarrapport voldoet dus aan de wetgeving. Dat maakt het boekhouden wel zo makkelijk.

Welke grootboekrekening voor omzet?

Introductie – Een grootboekrekening met het type omzetrekening wordt gebruikt om de omzet te registreren. Deze grootboekrekening is altijd een winst & verlies rekening. De omzet-component van alle verkoop transacties worden geregistreerd op een grootboekrekening van het type omzetrekening.

Wat zijn AB en C boeken?

FAQ #1 Over A, B en C boeken Dit is een uitgebreider antwoord voor al die mensen die op mijn blog terecht komen met de vraag “wat is een B-boek?”, “wat is het niveau van a boeken?”of “wat is het verschil tussen een a, b en c boek?” naar aanleiding van schreef.

(Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar jullie zijn de laatste tijd met velen) Waarom zo’n indeling? Die indeling hebben Nederlandse openbare bibliotheken gemaakt om leesboeken gemakkelijker toegankelijk te maken voor kinderen en hun ouders of meesters en juffen. Hoe kun je in één oogopslag zien of een boek geschikt is voor een kind van 8? Een goeie bibliothecaris (of boekverkoper) weet dat wel, maar hoe doe je dat als je daar minder ervaring in hebt? Als hulpmiddel zetten de openbare bibliotheken daarom alle leesboeken die geschikt zijn voor kinderen van een bepaalde leeftijd bij elkaar en ze gebruiken de letters A, B en C om aan te geven welk boek bij welke leeftijdscategorie hoort.

Wat betekenen die letters? De A-boeken (te herkennen aan de letter A op het etiket) zijn geschikt voor kinderen van 6 tot 9 jaar, B-boeken zijn geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar en C-boeken zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Om het extra ingewikkeld te maken bestaan er sinds kort ook D-boeken, die zijn geschikt voor kinderen vanaf 15 jaar, die zitten een beetje tussen de kinderboeken en de boeken voor volwassenen in.

 1. Hoe wordt bepaald in welke categorie een boek hoort? Er wordt gekeken naar hoe moeilijk het boek is om te lezen en naar het onderwerp: een boek met hele simpele woorden dat over een heel ingewikkeld onderwerp gaat wordt meestal in een moeilijkere categorie ingedeeld.
 2. De indeling geldt alleen voor boeken die kinderen zelf lezen, dus niet voor prentenboeken of informatieve boeken.
You might be interested:  Hoe Weet Je Welk Niveau Een Boek Is

Die indeling is maar een hulpmiddel, een kind van 8 jaar dat heel goed leest kan best een B-boek lezen alsie dat wil. De meeste kinderen van 8 jaar zullen zo’n boek veel te moeilijk vinden, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Hoe kun je er achter komen of een boek een A, B of C-boek is? Ga naar de website van je eigen bibliotheek (of van een ) en typ in de catalogus de titel van je boek in: dan zie je het meestal snel.

Welke boeken zijn B-boeken?

B-boeken – B-boeken zijn bestemd voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Voor scholen betekent dit dat het de boeken zijn voor jaargroep 6, 7 en 8. AVI M6 en E6 voor jaargroep 6 AVI M7 en E7 voor jaargroep 7 AVI Plus voor jaargroep 8

Welke kosten komen op de resultatenrekening?

Welke rekeningen komen op de resultatenrekening? – Op de resultatenrekening komen de volgende rekeningen: netto-omzet, geactiveerde productie, overige bedrijfsopbrengsten, kostprijs van de omzet, afschrijvingen, verkoopkosten, algemene beheerskosten, en belastingen. Afhankelijk van het gekozen model (functionele of categorale model) kunnen er nog andere rekeningen worden opgenomen.

Hoe maak je journaalposten?

Hoe boek je een journaalpost? – Inboeken doe je door middel van een journaalpost. Een journaalpost bestaat altijd uit minstens twee regels. De twee regels moeten altijd in evenwicht zijn. Dat is omdat een journaalpost bestaat uit twee zijden: debet en credit, welke altijd gelijk moeten zijn op de balans,

Welke grootboekrekening voor tanken?

Kostenplaatsen zorgen voor meer overzicht – Stel dat je in je onderneming meerdere (lease) auto’s hebt. Als ze gaan tanken, dan worden al deze kosten op de grootboekrekening brandstoffen geboekt. Je hebt dan alleen inzicht in het totaal van de brandstofkosten, maar je hebt geen inzicht in deze kosten per auto.

Kenteken 1 = kostenplaats 1 Kenteken 2 = kostenplaats 2 Enzovoorts

Zorg er vervolgens voor dat je bij het onderhoud van de grootboekrekeningen aangeeft bij welke grootboekrekeningen je gebruik wil maken van kostenplaatsen.Bij het boeken van facturen boek je op de grootboekrekening brandstoffen en vervolgens op de betreffende kostenplaats (auto).Op de grootboekkaart zie je nog steeds het totaal van brandstoffen, maar op het kostenplaats overzicht zie je een specificatie van dit totaal per kostenplaats.

Als je dit niet alleen doet met de grootboekrekening brandstoffen, maar met alle grootboekrekeningen die te maken hebben met autokosten, zie je op het kostenplaatsenoverzicht een specificatie per kostensoort (brandstoffen, verzekeringen, etc.) verdeeld over de verschillende kostenplaatsen (auto’s).

Wat boek je op Kruisposten?

Wat zijn kruisposten? – De boekhouding van een onderneming bestaat in feite uit een grote verzameling van rekeningen, waarop de inkomsten en uitgaven nauwgezet worden geregistreerd. De volledige verzameling van deze rekeningen noemt men het ‘grootboek’ en de rekeningen zelf zijn grootboekrekeningen.

 1. Een van deze grootboekrekeningen noemt men ‘kruisposten’.
 2. Op de grootboekrekening ‘kruisposten’ worden alle verrichtingen geregistreerd tussen de kas en de bankrekening van het bedrijf of tussen de ene bankrekening en een andere bankrekening van hetzelfde bedrijf.
 3. Het gaat dus steeds over ‘vestzak-broekzakoperaties’: alle overboekingen die op ‘kruisposten’ geboekt worden, blijven binnen de organisatie.

Het bedrag op een kruispost is tijdelijk niet zichtbaar, maar is wel aanwezig.

Wat staat er op de winst- en verliesrekening?

Wat is een winst- en verliesrekening? – Een winst- en verliesrekening is een periodiek overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming. Het is het financiële huishoudboekje over een periode, meestal een jaar. Je maakt een optelsom van alle opbrengsten in je bedrijf en haalt daar de kosten van af.

Welke grootboekrekening computer?

Categorie per kostensoort

Kostensoort Kostencategorie
Computer * 4310 – Computer en ICT *meer dan €450? Lees hier wat je moet doen!
Congres 4530 – Representatiekosten
Consult 4340 – Advieskosten
Energierekening 4130 – Energie en Water

Hoe boek je nog te factureren omzet?

ReferentieGrootboekSchema – RGS Codes

RGS code WOmzNooNtf
Rekeningnummer (decimaal) 81190
Referentienummer 8004080
Omschrijving (kort) Omzet (nog te factureren)
Omschrijving lang Omzet (nog te factureren)
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet WOmzNoo (81100) Overige netto-omzet
Wiki uitleg RGS en Voorafgaande journaalposten (VJP) Voorafgaande journaalposten, veelal aangeduid als VJP, zijn een invulling van overlopende posten. In die zin dat het een boeking betreft die in een volgende periode teruggeboekt (gestorneerd) wordt. Bijvoorbeeld vooruitgefactureerde omzet, waarbij de omzet betrekking heeft op de volgende periode of boekjaar. En nog te factureren omzet die alvast als omzet geboekt gaat worden en waarvan de factuur volgende periode of boekjaar gestuurd gaat worden. Ook aan de kostenkant kan dit spelen, zoals een vooruit ontvangen inkoopfactuur of een nog te ontvangen inkoopfactuur. Lees verder
You might be interested:  Het Boek Met Alle Antwoorden Hoe Werkt Het

Toelichting c.q. uitleg RGS code Hier is sprake van een overlopende post. In dit geval is sprake van een nog te ontvangen bedrag, oftewel een nog te factureren bedrag over omzet die al gerealiseerd is. De omzet (credit) wordt dan alvast geboekt met als tegenrekening de balansrekening “nog te factureren” (debet).

Nog te factureren (debet) Omzet nog te factureren (credit)

In het nieuwe boekjaar wordt bovenstaande boeking dan direct weer teruggeboekt.

Omzet nog te factureren (debet) Nog te factureren (credit)

De later ontvangen factuur kan dan gewoon op de betreffende omzetrekening (credit) geboekt worden.

Debiteuren (debet) Af te dragen BTW (credit) Omzet handelsgoederen hoog (credit)

Bovenstaande klinkt mooi, maar kent wel enkele kanttekeningen, te weten: In het huidige boekjaar wordt de omzet geboekt op deze speciale omzetrekening (nog te factureren) en niet op een van de standaard omzetrekeningen. Voordeel is dat dit dan niet de verhouding tussen de andere omzetrekeningen en de af te dragen BTW beïnvloed.

 1. Nadeel is dat de omzet op een afwijkende rekening staat en niet op bijvoorbeeld handelsomzet hoog of omzet diensten binnen Europa.
 2. Rapportage over de omzetspecificatie op basis van het grootboek geeft dan een verkeerd beeld.
 3. In het nieuwe boekjaar wordt “Omzet handelsgoederen hoog” geboekt.
 4. Weliswaar staat daar tegenover de boeking op de rekening “Omzet nog te factureren”.

Ook nu blijft de verhouding tussen de verschillende omzetrekeningen en de af te dragen BTW in stand. Maar bij rapportage over de omzetspecificatie op basis van het grootboek ontstaat dan eveneens een verkeerd beeld. De “Omzet handelsgoederen hoog” is immers afgelopen jaar al gerealiseerd.

Sortering O.F.H
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP’er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Winstaangifte IB Netto omzet fiscaal Via WOmz (80000) Netto-omzet
Productie JaarStatistiek over 2022 Netto omzet Via WOmzNoo (81100) Overige netto-omzet
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Stichting/ver Ind uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB 21-05-2023 20:16:54

Welke grootboekrekening inkoop?

Als je goederen of diensten inkoopt maak je kosten. Deze wordt geboekt op een kostenrekening. In de kostprijs die je betaalt zit een deel btw. De btw kan worden teruggevorderd van de belastingdienst.

Wat boek je onder inkopen?

Inkopen: je koopt iets en verkoopt dat (eventueel na verwerking) door aan je klanten. Bijvoorbeeld grondstoffen, handelsgoederen. Kosten: alle goederen en diensten die je koopt om zelf te gebruiken in je bedrijf. Denk aan kantoorartikelen, telefoonkosten, reiskosten, de huur van je kantoor en eventueel energiekosten.

Welke kosten niet activeren?

Welke onderzoeks- en ontwikkelingskosten kan ik activeren? – De kosten van onderzoek zijn niet te activeren en dienen dus rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verantwoord te worden. De kosten van ontwikkeling kunnen wel geactiveerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende kosten:

uren van eigen personeel (tegen kostprijs); uren van ingehuurd personeel; gebruikte materialen gedurende de ontwikkelingsfase;

Wij raden u aan om bij het activeren al wel vast rekening te houden met subsidies die u ontvangen heeft (bijvoorbeeld WBSO of specifieke subsidies voor een bepaald project).

Wat zijn voorbeelden van vaste activa?

Materiële vaste activa Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen. Voorbeelden van materiële vaste activa zijn: grond, woningen en bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, installaties en apparatuur, in cultuur gebrachte flora en fauna (bomen, vee). : Materiële vaste activa

Welke soorten rekeningen staan op een balans?

Op een balansrekening staat een overzicht van bezittingen en vorderingen – de activa – aan de ene kant en van schulden en eigen vermogen – de passiva – aan de andere kant. Aan beide kanten zijn balansposten opgenomen. Waarom bedrijven een balansrekening maken, leggen we uit in deze blog.

Waaronder vallen voorzieningen op de balans?

Voorzieningen op de balans? Een voorziening moet op de balans geplaatst worden. Dit zijn verplichtingen die al zijn voorzien, maar waarvoor de uitgaven pas in de toekomst zullen plaatsvinden. Dit kunnen bijvoorbeeld pensioenen in eigen beheer zijn of groot onderhoud aan gebouwen.

Je kan het zien als een soort spaarrekening voor je bedrijf. Waar je de voorziening op de balans neerzet, wordt bepaald door het doel van de voorziening. Er zijn twee mogelijkheden: 1. De voorziening is een raming van mogelijk verlies, welke al verwerkt is in het resultaat. Dit is bijvoorbeeld een voorziening voor dubieuze of voor incourante voorraden.

Deze voorzieningen worden op de balans niet apart getoond maar gesaldeerd met de actiefpost waar ze betrekking op hebben (dus hier bijvoorbeeld bij de post Debiteuren of de post Voorraden).2. De voorziening is een raming van nog te maken kosten, welke al verwerkt is in het resultaat.

 1. Deze voorzieningen worden wel apart getoond op de,
 2. Voorbeelden zijn voorzieningen voor belastingen en voor pensioenen.
 3. Let op: omdat deze kostenboeking het belastbare winstsaldo drukt, mag een voorziening alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werd opgezet.
 4. Als dit doel niet (meer) kan worden bereikt dan moet het saldo alsnog ten gunste van het resultaat worden gebracht.

: Voorzieningen op de balans?

Hoe maak je een balans in balans?

Balans opstellen: de meest gestelde vragen –

 • Hoe stel ik zelf een balans op? Een balans opstellen kan je zelf doen. Een balans bestaat altijd uit een linker- en een rechterzijde. Links staan je activa (je bezittingen), rechts de passiva (je schulden). De bedragen aan beide kanten van de balans moeten bij elkaar opgeteld gelijk zijn,
 • Hoe maak je een balans kloppend? Je maakt een balans kloppend door al je bezittingen en schulden onder elkaar te zetten. Uiteindelijk moeten aan beide kanten dezelfde bedragen bij elkaar opgeteld staan. Het verschil tussen je bezittingen en je schulden is je eigen vermogen. Door dit bedrag op de balans in te vullen, maak je de balans kloppend.
 • Wat is het eigen vermogen op de balans? Het eigen vermogen op de balans is het verschil tussen je bezittingen en schulden. Je eigen vermogen bereken je dus op het eind als je al je bezittingen en schulden op de balans hebt ingevuld. Het verschil wat overblijft is je eigen vermogen.
 • Hoe maak je een balans in Excel? Een balans opstellen in Excel kun je zelf doen. Een balans bestaat uit twee kolommen en deze kun je in Excel eenvoudig naast elkaar zetten. Vul vervolgens al je bezittingen en schulden in deze kolommen in. Tel de bedragen van iedere kolom op en het verschil tussen je bezittingen en schulden is je eigen vermogen.

Hoe werkt de balans bij Boekhouden?

Een balans is een overzicht van bezittingen en vorderingen aan de ene kant en van schulden en eigen vermogen aan de andere kant. Aan beide kanten zijn zogenaamde balansposten opgenomen. Deze posten zijn, zoals het woord al zegt, in balans.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács