Wat Is De Setting Van Een Boek
Setting – Wikipedia Setting is een term uit de waarmee aangeduid wordt waar, wanneer en onder welke omstandigheden de gebeurtenissen in een plaatsvinden. Met de setting wordt dus de achtergrond, het decor, beschreven waartegen het verhaal zich zal afspelen.

Geplaatst op:05-01-2015 Dit artikel is een over, U wordt uitgenodigd om op te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen,

Overgenomen van “”

Waar bestaat de setting uit?

Settings zijn omgevingen of plaatsen waar mensen wonen, werken, spelen, leren, kortom ‘leven’. Denk bijvoorbeeld aan een school, werkplek, gemeente, of zorg- of welzijnsinstelling. Een setting is echter meer dan een (fysiek afgebakende) omgeving.

Wat is setting en ruimte?

Soms is de setting bewust tijdloos, ze willen de nadruk dan leggen op een boodschap voor alle tijden. Ruimte is alles wat te maken heeft met plaats, binnen of buiten, het weer, geuren en geluiden. De manier waarop die ruimte word beschreven kan een bepaalde sfeer oproepen, zowel negatief als positief.

Wat is de vertelde tijd in een boek?

Vertelde tijd De vertelde tijd is het tijdsbestek dat in een verhaal of deel van een verhaal besproken wordt. Zo kan men in een boek de vertelde tijd aanwijzen van bijvoorbeeld hoofdstuk 1, maar ook van het gehele boek of van een enkele bladzijde. Het is de tijd die in het verhaal is verstreken.

Wat is het meervoud van setting?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord setting settings
verkleinwoord settinkje settinkjes

Wat is de tijd en ruimte van een boek?

Tijd en ruimte – Bij dit onderdeel omschrijf je in welke tijd en op welke plekken het verhaal zich afspeelt. De tijd en ruimte zijn vaak een bewuste keuze van de schrijver. Een schrijver kan ervoor kiezen om te beginnen in het heden, maar om later in het verhaal ook gebeurtenissen uit het verleden te vertellen.

 1. Je komt dan als lezer steeds iets meer te weten van de geschiedenis van de hoofdpersoon.
 2. Je kunt dus iets vertellen over de chronologie (tijdsvolgorde) van het verhaal.
 3. Ook de ruimte in een verhaal heeft vaak een betekenis.
 4. Zo roept een horrorverhaal in een donker bos een heel andere sfeer op dan een horrorverhaal op een zonnig speelplein.

Sta goed stil bij de vraag waarom de schrijver bepaalde keuzes maakt.

Wat is de spanning van een boek?

Titel De honden
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Spanning: open plekken
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus spanning: open plekken
Je leert over open plekken.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A Bij spanning denk je vast al snel aan een spannend verhaal waarin iemand achtervolgd wordt of een moord opgelost moet worden. Dit soort boeken noemen we detectives of thrillers. In literatuur betekent spanning echter niet dat het verhaal ook meteen heel spannend is.

 1. Spanning in literatuur betekent dat een lezer, om wat voor reden dan ook, verder wil lezen.
 2. Vraag 1 Noteer een voorbeeld uit De honden waar je graag verder wilde lezen.
 3. Vraag 2 Wat hoopte je voor antwoord te krijgen bij het voorbeeld dat je bij vraag 1 hebt genoemd? B Vraag 1 Noteer in de eerste kolom tien open plekken.
You might be interested:  Boek Over Broertje Of Zusje Krijgen

Vraag 2 Noteer in de tweede kolom hoe de open plek is ingevuld. Vraag 3 Noteer in de derde kolom of er bij deze open plek sprake was van een korte of lange spanningsboog. Vraag 4 Noteer in de vierde kolom of het antwoord op de open vraag aan je verwachting voldoet of niet. C Vraag 1 Welke open plek was voor jou de belangrijkste open plek in het verhaal? Anders gezegd: door welke open plek wilde je het liefst blijven doorlezen? Vraag 2 Vind je open plekken die een korte of lange spanningsboog veroorzaken leuker? Leg je antwoord uit.

 1. Vraag 3 Vind je actiespanning of psychologische spanning belangrijker in een verhaal? Leg je antwoord uit.
 2. Vraag 4 Van wat voor soort spanning is er vooral sprake in De honden? Leg je antwoord uit.
 3. Literaire)theorie Spanning – Vaak wil je in een verhaal doorlezen, omdat er een vraag ontstaat: je wilt graag weten hoe het verder gaat.

In de literatuur noemen we de plek waar de vraag ontstaat een open plek, Soms wordt die open plek al snel ingevuld, maar soms duurt het ook een lange poos voordat je antwoord op de vraag krijgt. In sommige gevallen krijg je zelfs helemaal geen antwoord op je vraag.

 1. In dat geval is er sprake van een open einde.
 2. De tijd die tussen de open plek en het antwoord zit, noemen we in de literatuur de spanningsboog.
 3. Als het antwoord snel gegeven wordt, is er sprake van een korte spanningsboog.
 4. Als het lang duurt voordat de open plek ingevuld wordt, heb je met een lange spanningsboog te maken.

Een overzicht van spanningsbogen kun je in de onderstaande afbeelding vinden. In de literatuur is er sprake van twee soorten spanning: actiespanning en psychologische spanning. Bij actiespanning gaat het om de gebeurtenissen in het verhaal. Bij psychologische spanning gaat om de gedachten en gevoelens van de personages.

Welke tijden heb je in een boek?

Schrijftip #17 Tijdsvormen Het idee voor dit blogbericht ontstond toen ik laatst eens oude verhalen van mezelf doornam. In die verhalen kwam ik het gebruik van twee of drie verschillende tijdsvormen tegen. Soms gebruikte ik zelfs twee tijdsvormen per zin. In eerste instantie had ik daar totaal geen oog voor, tot ik er op gewezen werd door de proeflezer van mijn eerste boek. Wat Is De Setting Van Een Boek Voordat ik vertel welke mogelijke vormen van tijd er zijn, wil ik je op het hart drukken dat het niet heel belangrijk is welke je gebruikt. Als je maar consistent bent. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je schrijf in een tijdsvorm die voor jou fijn werkt.

 • Voor mij is dat de onvoltooid verleden tijd.
 • Mijn boeken zijn dan ook allemaal geschreven in die tijd, alleen mijn Kindle verhaal is geschreven in de onvoltooid tegenwoordige tijd.
 • Volgens de website van zeggen sommige mensen dat er maar twee ‘echte’ werkwoordstijden zijn, de twee die ik al noemde.
 • Bij het schrijven van boeken worden die twee, de onvoltooid tegenwoordige tijd (ik werk, jij loopt) en de onvoltooid verleden tijd (ik werkte, jij liep), ook het meest gebruikt.
You might be interested:  Boek 7 Eigenschappen Van Effectief Leiderschap

Dit leest en schrijft het makkelijkst. Probeer maar een heel boek te schrijven in de voltooid tegenwoordige tijd. Het is echter wel mogelijk om bijvoorbeeld de onvoltooid tegenwoordige tijd af te wisselen met de voltooid tegenwoordige tijd (ik heb gewerkt, jij hebt gelopen), bijvoorbeeld als je schrijft over een flashback.

In mijn eerste boek, De opdracht, heb ik mezelf uitgedaagd om een gedeelte van een hoofdstuk in die werkwoordsstijl te schrijven. Toen heb ik ook gemerkt dat het schrijven van een heel boek in die stijl zwaar vermoeiend zou zijn, laat staan hoe het is als lezer. Maakt het voor de lezer uit in welke tijd je schrijft? Misschien.

Ikzelf merk dat ik liever een boek lees die geschreven is in de onvoltooid verleden tijd, maar dat betekent niet dat ik boeken die geschreven zijn in de onvoltooid tegenwoordige tijd helemaal niet lees. Een tijd gelezen las ik enkele artikelen over the beststeller algorithm, een programma dat ontwikkeld was om bestsellers te analyseren en zo een algoritme voor het perfecte boek op te stellen.

In welke tijd schrijf of lees jij een boek het liefst?Liefs,Mirjam

: Schrijftip #17 Tijdsvormen

Wat is de betekenis van set?

Een set is een of meerdere herhalingen die achter elkaar worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld drie sets van acht herhalingen zijn 3 keer 8 herhalingen. Tussen een set neemt een sporter doorgaans één minuut rust.

Wat is het meervoud van kind?

Kind – kinderen (ook wel: kinders) lam – lammeren.

Hoe schrijf je set?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord set sets
verkleinwoord setje setjes

Wat betekenis ruimte?

Ook wel het heelal, de kosmos, het universum of simpelweg de wereld genoemd: het gehele tijd-ruimte-continuüm waarin wij bestaan, inclusief alle materie en energie.

Wat is de functie van de ruimte?

home doneren? discl. /, lid NVJ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Toets een onderwerp in het zoekboxje, of klik op n van de letters A.Z hierboven.I.v.m. migratie van de site-host kan het zijn dat de site n keer ca.1 uur niet beschikbaar is t/m 7 juli.

/td>

gebruiksfunctie gebruiksfunctie Ook: gebouwfunctie. In het Bouwbesluit is de gebruiksfunctie de functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. Letterlijk is de tekst: gebruiksfuncties zijn ” gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen “. Simpel gesteld zijn de diverse functies: wonen, werken, verplaatsen, recreren, zorgen en leren. Er worden twaalf functies onderscheiden:

gebruiksfunctie betekenis
1. woonfunctie: woonfunctie of woongebouw (een woongebouw bevat twee of meer woonfuncties die zijn aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersruimte)
1a. woonwagen woonfunctie op een perceel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen
1b. overig (de meest voorkomende woonfunctie)
2. bijeenkomstfunctie het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport (verg. sportfunctie )
3. celfunctie:
3a. cel een dwangverblijf van mensen
3b. cellengebouw een gebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer celfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes
4. gezondheidsfunctie: medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling
4a. met bedgebied (klinisch) het gebouw(deel) is bestemd voor het verblijf van patinten of bewoners die als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid permanent of tijdelijk aan bed zijn gebonden
4b. niet-klinisch
5. industrie het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen of goederen, of voor agrarische doeleinden, of het houden van dieren
6. kantoorfunctie administratie
7. logiesfunctie: het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak van mensen, zoals bijvoorbeeld een vakantiehuisje
7a. logies in een logiesgebouw in een gebouw of een gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer logiesfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes
7b. logies overig
8. onderwijsfunctie het geven van onderwijs
9. sportfunctie het beoefenen van sport (verg. bijeenkomstfunctie )
10. winkelfunctie het verhandelen van materialen, goederen of diensten
11. overige gebruiksfunctie gebruiksfunctie die niet n van de bovengenoemde gebruiksfuncties is, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt (bijvoorbeeld een garage, een niet-drijvende steiger)
12. bouwwerk geen gebouw zijnde (bijvoorbeeld erfafscheiding, tuinmuur)
You might be interested:  Lord Of The Rings Boek Nederlands

Soms deelt een gebruiksfunctie ruimtes of voorzieningen met andere gebruiksfuncties. Een gemeenschappelijke ruimte is een ruimte in een gebouw die ten dienste staat van twee of meer gebruiksfuncties. Deze ruimten worden geacht deel uit te maken van ieder van de gebruiksfuncties, hoewel die voor de gebruiksoppervlakte van een woning meestal niet worden meegerekend. Zo is het gezamenlijke trappenhuis van een woning boven een winkel een gemeenschappelijke ruimte bij twee verschillende gebruiksfuncties, namelijk “wonen” en “winkel”. De definities van de gebruiksfuncties zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 ( Bouwbesluit 2012 online ). Het onderscheid naar functie is belangrijk omdat hieraan allerlei voorschriften gekoppeld zijn zoals aantal vereiste toiletten, brandwerendheid, verkeerslawaai (geluidswering), daglichtoppervlakte (ramen), lift verplicht e.d. Er bestaan ook sub gebruiksfuncties zoals “woonfunctie van een woonwagen”. Ook combinaties zijn mogelijk: een winkelwoning is een voorbeeld van een “woonfunctie niet gelegen in een woongebouw” en een “winkelfunctie”. Zie ook bezettingsgraadklasse, brandcompartiment, herbestemming, bouwlaag, optoppen, dubbel grondgebruik, Eng. space category (volgens NEN-EN-ISO 520000); designated use, functional use, functional purpose, the use to which a building is put, function; hoofdgebruiksfunctie is building category (volgens NEN-EN-ISO 520000)

Wat is een functionele ruimte in een verhaal?

(Literaire) theorie – Ruimte – De ruimte in een verhaal kan veel invloed hebben op de interpretatie. Er zijn vier soorten ruimte: functionele ruimte, decoratieve ruimte, begeleidende ruimte en contrasterende ruimte. De functionele ruimte: de plaats van de handeling is van groot belang voor het verhaal.

De ruimte heeft een functie. Voorbeeld: een horrorverhaal start in de kerkers van een verlaten kasteel, bij volle maan, terwijl het regent en bliksemt. De decoratieve ruimte: de ruimte heeft geen enkel belang in het verhaal. De ruimte is functieloos en is er enkel ter decoratie. De decoratieve ruimte is beschrijvend voor een verhaal.

De begeleidende (of karakteristieke) ruimte: de ruimte ondersteunt de handeling van de personages. Voorbeeld: een prinses huilt omdat de prins moet vertrekken, en buiten stormt het en regent het pijpenstelen. De contrasterende ruimte: de plaats van handeling staat in contrast met de handeling.

Wat is de sociale ruimte?

Personages maken door hun afkomst, beroep, hobby’s, opleiding deel uit van een bepaalde sociale groep. Dit is de sociale ruimte in een verhaal.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács