Wat Is Een Auteur Van Een Boek
Auteur Een auteur (van het auteur ) is de oorspronkelijke geestelijke eigenaar van een creatief werk. Meestal wordt er in het dagelijks spraakgebruik de schepper van een, bundel of artikel op het gebied van mee bedoeld. De term wordt vaak gebruikt met of,

Maar ook heeft bijvoorbeeld elk muziekstuk een auteur: de of, De term wordt ook in de gebruikt om aan te geven dat een bepaalde een persoonlijk stempel weet te drukken op zijn films. Bij andere creatieve werken zoals een schilderij, een beeld, een website, een grafisch werk of een gebouw spreken we meestal niet van een auteur, hoewel de makers dat in juridische zin wel zijn.

De auteur van een creatieve schepping of degene aan wie de auteur de rechten heeft overgedragen (een of opdrachtgever bijvoorbeeld) heeft daarvan het, waarmee hij voor bepaalde tijd distributie van het werk beheert. Het werk wordt bestreken door de wettelijke regelingen die in de nationale en Europese zijn vastgelegd.

 • Het fenomeen heeft vanaf het eind van de geleid tot een nog altijd doorgaand proces van her-ijking en aanpassing van die wetgeving.
 • Met name voor boekauteurs en scenarioschrijvers is het moeilijk om met hun eersteling door te breken in de markt en een uitgever of producent te vinden.
 • Velen van hen hebben dan ook de neiging om een eventueel aangeboden contract, waarvan het royaltypercentage (het bedrag dat na publicatie aan de auteur wordt uitgekeerd) niet in hun voordeel is, toch maar te accepteren.

Vooral grote uitgevers en producenten maken hier handig gebruik van omdat zij beseffen dat een auteur niet al te luid durft te protesteren tegen het aangeboden contract. Vanuit die achtergrond is het beroep ontstaan. Omdat de agent een percentage van de inkomsten van een auteur krijgt, is het in het belang van die agent om de auteur zo veel mogelijk te laten verdienen.

Wat is een auteur van het boek?

Wat is een auteur? – Om te beginnen: wat is een auteur precies? Een auteur is iemand die voor zijn of haar beroep werken zoals boeken, gedichten, toneelteksten of zelfs films schrijft en deze publiceert. Het verschil tussen een auteur en een schrijver ? In feite betekent dit allebei hetzelfde, maar toch zit er een klein verschil in deze twee termen.

You might be interested:  Boek Uitgeven In Eigen Beheer Kosten

Wat is een auteur in een tekst?

Een auteur is een professionele schrijver die teksten schrijft en publiceert, en geld verdient met de verkoop van deze teksten in geprinte of digitale vorm. Het kan daarbij gaan om fictie of non-fictie, en om romans, kortverhalen, toneelstukken, informatieboeken, stripverhalen,

Hoe noem je iemand die een boek heeft geschreven?

Een schrijver of schrijfster is iemand die een geschreven werk produceert zoals een boek, krantenartikel, script, liedtekst of een gedicht.

Wat is een ander woord voor auteurs?

Schrijver (zn) : auteur, kantoorbediende, klerk, penvoerder, scribent, secretaris, steller. schrijver (zn) : auteur, columnist, dichter, essayist, romancier, scribent.

Waar vind je de auteur van een boek?

Gepubliceerd op 6 april 2021 door Julia Merkus, Bijgewerkt op 19 mei 2022. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders. Een APA-bronvermelding in de literatuurlijst voor een boek bevat altijd de naam van de auteur, het publicatiejaar, de titel van het boek en de uitgeverij.

Hoe vermeld je een auteur?

Aanvullende informatie over de rol

Brontype Rol In de bronvermelding (literatuurlijst)
Boek Auteur Redacteur* Achternaam, A.A. Achternaam, A.A. (Red.)
Film Regisseur Achternaam, A.A. (Regisseur)
Tv-programma Producent Achternaam, A.A. (Producent)
Podcast Host Achternaam, A.A. (Host)

Welke auteur eerst APA?

Publicaties met één auteur – Als de publicaties maar één auteur hebben, rangschik je ze op basis van de publicatiedatum, waarbij de oudste bron als eerst komt. Publicaties zonder datum komen voor publicaties met datum. Publicaties die “in voorbereiding” zijn, komen als laatste.

 • Waterman, K.J. (z.d.). Sprekend leren schrijven, Sijthoff.
 • Waterman, K.J. (2019). Korter is beter, Sijthoff.
 • Waterman, K.J. (ter perse). De kunst van spreken. Tijdschrift voor taal.

Wat als er geen auteur is?

Geen auteur – Als een werk geen auteur vermeldt (persoon noch instelling), dan gebruik je de titel van de publicatie. Je zet dus tussen ronde haken:

het eerste woord (of de eerste paar woorden) van de titel, uitgezonderd lidwoorden en rangtelwoorden komma (,) publicatiejaar

Hoeveel auteurs in tekst APA?

Bronvermelding volgens de APA-stijl – De richtlijnen voor bronvermelding zijn in de nieuwe editie eenvoudiger en duidelijker, vooral als het om online bronnen gaat. In totaal bevat de 7de druk 114 voorbeelden van bronvermeldingen, variërend van boeken en tijdschriften tot audiovisuele media en sociale media.

 1. De plaats van de uitgever wordt niet meer opgenomen in de bronvermelding.
  • Hawking, S. (2020). De antwoorden op de grote vragen, Houten, Nederland: Spectrum.
  • Hawking, S. (2020). De antwoorden op de grote vragen, Spectrum.
 2. De verwijzing in de tekst voor bronnen met drie of meer auteurs wordt al vanaf de eerste verwijzing ingekort. Je vermeldt dus alleen de naam van de eerste auteur gevolgd door ‘et al.’.
  • (Streefkerk, Hanssen, Jonker, & Everts, 2020)
  • (Streefkerk et al., 2020)
 3. De namen van maximaal 20 auteurs (in plaats van 7) moeten in de bronnenlijst worden vermeld voordat de bronvermelding wordt afgekort.
  • Jansen, T.C., Peters, M.J., Smits, G.L., Mulder, B.B., Verhoeven, R.S., Huisman, S.T.,,, Schipper, L.H. (2018).
  • Jansen, T.C., Peters, M.J., Smits, G.L., Mulder, B.B., Verhoeven, R.S., Huisman, S.T., Timmermans, F., Sanders, T.P., Dubbeldam, G., Bregman, H.L., Engelen, P., Bouwens, W.L., Tan, W., Wieman, F., Brasser, C., Bakker, A.B., Dongen, T., Hofman, W.E., Groen, G.,,, Schipper, L.H. (2018).
 4. DOIs worden opgemaakt als URL’s. Het label “doi:” is niet meer nodig.
  • doi: 10.1080/02626667.2018.1560449
  • https://doi.org/ 10.1080/​02626667.2018.1560449
 5. Voor e-books wordt het type, platform of apparaat (bijv. Kindle) niet langer opgenomen in de bronvermelding, maar wel de uitgever.
  • Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites, https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2
  • Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites, Springer Nature, https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2
 6. Het verwijzen naar bijdragers die geen auteur of redacteur zijn is verduidelijkt. Wanneer je bijvoorbeeld een podcast-aflevering aanhaalt, moet de host van de aflevering worden opgenomen in de bronvermelding; voor een aflevering van een tv-serie worden de schrijver en regisseur van de aflevering vermeld.
 7. Het nieuwe handboek geeft tientallen voorbeelden van online brontypen, zoals podcast-afleveringen, posts op sociale media en YouTube-video’s. Ook wordt het gebruik van emoji’s en hashtags in bronvermeldingen uitgelegd.
You might be interested:  Ik Heb Een Boek Geschreven En Nu

Kan iedereen een boek schrijven?

Iedereen kan een boek schrijven, maar als het niks voorstelt wil niemand het lezen. En zelfs bij een goed boek is er geen garantie op een succesvolle verkoop. Een voordeel: het is een stuk makkelijker om een goed non-fictieboek te schrijven dan een goede roman.

Hoe noem je iemand die boeken leest?

Bibliofiel. Iemand die altijd met de neus in de boeken zit. Iemand die veel leest.

Hoe heet de handgeschreven tekst van een boek?

Als het verhaal getypt is, noem je het een manuscript. Letterlijk betekent manuscript: een met de hand geschreven tekst, maar tegenwoordig schrijft bijna iedereen met de computer. Toch heet het nog steeds een manuscript. Een verhaal is nooit in één keer helemaal goed.

Wat is het vrouwelijke woord voor auteur?

Woordafbreking

enkelvoud meervoud
zonder lidwoord zonder lidwoord
mannelijk auteur auteurs
vrouwelijk autrice autrices

Wat is een ander woord voor roman?

Boekverhaal. Boekvorm. Boekwerk. Een in proza geschreven verhaal.

Wat is een ander woord voor literatuur?

Literatuur (zn) : letteren, letterkunde, litteratuur.

Waar staat de auteur in een artikel?

De naam van de auteur komt onder de titel van het artikel te staan.

Hoeveel auteurs in bronvermelding?

Je mag maximaal 20 auteurs opnemen in een bronvermelding in de literatuurlijst.

Hoe zie je auteur Wikipedia?

Het beste antwoord Als je op het tabblad geschiedenis kijkt en dan sorteert op ‘oudste eerst’, dan zie je wie de eerste bijdrage heeft geleverd, wie dus het artikel oorspronkelijk schreef.

Is redactie hetzelfde als auteur?

Gepubliceerd op 16 februari 2018 door Bas Swaen, Bijgewerkt op 14 april 2021. Dit artikel beschrijft de Nederlandse 6de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 7 vind je elders In een bundel hebben meerdere auteurs afzonderlijk van elkaar hoofdstukken geschreven.

Een bundel wordt ook wel een geredigeerd boek genoemd. Je ziet vaak dat meerdere wetenschappers een bijdrage hebben geleverd aan de bundel in de vorm van een hoofdstuk in het boek. Zo kunnen zij hun expertise delen. De auteurs die het geredigeerde boek hebben samengesteld, noemen we de redacteurs. In het Engels noemen we ze editors,

Je kunt verwijzen naar de gehele bundel of naar een hoofdstuk of gedeelte uit een bundel,

You might be interested:  Wat Schrijf Je In Een Boek Als Cadeau

Hoe oud mag een bron zijn?

3. Is de bron actueel? – Oude literatuur kan achterhaald zijn, daarom mag je geen bronnen ouder dan vijf jaar gebruiken. Dit is een manier waarop sommige opleidingen het zichzelf wel heel makkelijk maken. Alles wat nieuw is, is goed. Alles wat ouder is dan een bepaald jaar is slecht.

 1. De werkelijkheid is natuurlijk heel anders.
 2. Er zijn heel veel onderwerpen die al twintig jaar met ongeveer dezelfde theorieën worden onderzocht, omdat er gewoon nog geen betere zijn ontwikkeld.
 3. Daarbij is de druk op wetenschappers om veel te publiceren enorm toegenomen.
 4. Je kan ook voorstellen dat daardoor de onderzoeken van nu misschien soms minder uitgebreid, diepgaand en vernieuwend zijn dan die van tien of twintig jaar geleden.

Studeer je aan zo’n opleiding die dol is op recente literatuur? Dan is het slim om bij het zoeken naar geschikte literatuur je eerst te oriënteren op recente publicaties. En als je er daar dan een aantal van hebt, op zoek te gaan naar de beste en meest invloedrijke publicaties over jouw onderwerp.

Hoe doe je bronvermelding van een boek?

Basisregel: Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Titel: Eventuele subtitel. Plaats uitgever: Uitgever.

Welke auteur eerst APA?

Publicaties met één auteur – Als de publicaties maar één auteur hebben, rangschik je ze op basis van de publicatiedatum, waarbij de oudste bron als eerst komt. Publicaties zonder datum komen voor publicaties met datum. Publicaties die “in voorbereiding” zijn, komen als laatste.

 • Waterman, K.J. (z.d.). Sprekend leren schrijven, Sijthoff.
 • Waterman, K.J. (2019). Korter is beter, Sijthoff.
 • Waterman, K.J. (ter perse). De kunst van spreken. Tijdschrift voor taal.

Wat is een auteur wikikids?

Een schrijver of een schrijfster is iemand die een tekst zoals een artikel of een verhaal schrijft en dat publiceert (uitbrengt). Een ander woord voor schrijver is auteur. Je kunt een artikel voor de krant schrijven; dan ben je journalist, Als iemand iedere week een stukje voor een krant of tijdschrift schrijft is dat een columnist,

Een toneelschijver schijft toneelstukken. Soms wordt een boek bewerkt voor een film. Dan ben je een scenarioschrijver, Een schrijver hoeft niet altijd zijn eigen naam te gebruiken, hij kan zelf een naam verzinnen. Als hij een verzonnen naam gebruikt, heet dat een pseudoniem, Zoals de boeken van Geronimo Stilten: die schrijver gebruikt ook een andere naam.

De vrijwilligers die artikelen maken voor WikiKids zijn dus ook schrijvers.

Is het de of het auteur?

Is het de of het auteur In de Nederlandse taal gebruiken wij de auteur.

Waar werkt een auteur?

Waar werk je? – Een auteur kan in dienst zijn van een tijdschrift of een dagblad, maar de meeste auteurs werken voor zichzelf. Je werkt vrijwel altijd thuis, soms op de redactie, of in een eigen schrijfruimte. Als je voor je zelf werkt, ben je feitelijk in dienst van een uitgeverij. Die zorgt ervoor dat je boek gepubliceerd en verkocht wordt en jij krijgt een deel van de opbrengsten.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács