Wat Is Een Illustrator Van Een Boek
Een illustrator is iemand die – meestal in opdracht – een afbeelding (illustratie) maakt bij een aangeleverde tekst, bijvoorbeeld voor een boek, een stripboek, een tijdschrift, een krant, een folder, een advertentie of een website. De opdrachtgever voegt een briefing voor de illustrator toe aan de te illustreren tekst.

Waar staat de illustrator van het boek?

De onzichtbare illustrator op 13 augustus 2015 door +4 Hoe is het gesteld met de aandacht en waardering voor illustrators in het boekenvak? In Engeland bar slecht, zo stelt illustrator Sarah McIntyre. Zij begon een jaar geleden de #PicturesMeanBusiness campagne.

Hoe zit dat in Nederland? Hebban vroeg het illustrators en uitgevers. #PicturesMeanBusiness De Britse McIntyre, in Nederland bekend van het boek, kondigde op 20 juli op haar aan dat zij geen kinderboeken meer zou kopen waarvan de naam van de illustrator niet op het omslag vermeld staat. Een vrij heftig statement, vond men.

Het is echter niet haar eerste stap in haar strijd om meer aandacht en algemene waardering voor de illustrator te in het boekenvak te vragen. Niet alleen de media laten bij publicatie over een boek – of dat nu een interview of recensie is – vaak na de illustrator van de uitgave te noemen.

 1. Het gaat zelfs zo ver dat zelfs de uitgever zich daar schuldig aan maakt.
 2. Zo wordt de naam van de illustrator vaak niet op het boekomslag vermeld, en in sommige gevallen zelfs niet in het colofon genoemd, zegt Sarah McIntyre.
 3. De campagne is volgens haar dus hard nodig, zo redeneert ze in een vrolijk geïllustreerd op haar website.Is het in Nederland ook zo slecht gesteld met de waardering voor illustrators? Hebban vroeg Nederlandse illustrators, maar ook kinderboekenuitgevers om hun mening.

Teleurstellend In de rubriek De Tekentafel, waarin Hebban wekelijks het woord geeft aan bekende en minder bekende illustrators uit het boekenvak, komen de meningen over het algemeen overeen: de aandacht en waardering is er wel, maar toch blijven schrijvers een stapje op hen voor hebben.

Ik heb het idee dat er over het algemeen wel wat meer aandacht is voor schrijvers dan voor illustratoren,” zegt Linde Faas, Gertie Jaquet is het daarmee eens: “Opvallend vind ik dat in boekrecensies de illustrator vaak niet eens genoemd wordt, terwijl de illustraties voor kinderen vaak erg belangrijk zijn.” Dat illustrators vaak niet in recensies genoemd worden is voor hen soms teleurstellend, weet Martine Schaap, uitgeefster bij Ploegsma,

“En als er wel iets over gezegd wordt, is het vaak in de trant van ‘passende illustraties’ of ‘met kleurrijke illustraties van’. Soms wordt zo’n zinnetje rechtstreeks overgenomen uit de aanbiedingsbrochure. Ik denk dat het komt omdat veel recensenten het moeilijk vinden om illustraties te beoordelen, ze zijn meer op het verhaal en de tekst gericht.” Dit terwijl boeken vooral door kinderen vaak op het omslag gekozen worden, denkt ook het illustratorenduo ivan en ilia : “De auteur krijgt vaak de meeste aandacht.

Dat is begrijpelijk, want zij hebben het geschreven en brengen de boeken het meest onder de aandacht. Maar sommige mensen die over boeken schrijven vergeten wel eens om te vertellen wie de tekeningen gemaakt hebben. Dat is heel jammer! Want vaak wordt een boek ook gekozen door de tekening op de voorkant.

Die bepaalt het gezicht en de sfeer van het boek. Da’s toch ook erg belangrijk.” Nederland Martine Schaap is het gedeeltelijk eens met de kritiek die McIntyre levert. Volgens de uitgeefster, tevens voorzitter van de Werkgroep Kinderboekenuitgevers, is het vanuit Nederlandse uitgeverijen wel beter gesteld met de waardering voor illustratoren dan in Engeland.

 • Zo wordt de illustrator, als deze een substantieel aandeel aan het werk levert, meegenomen in het auteurscontract, waardoor de waardering voor hun werk vanuit contractueel oogpunt goed geregeld is.
 • De naamsvermelding op het omslag is vaak afhankelijk van het soort boek en van de vormgeving.
 • Bij een prentenboek staat de naam van de illustrator altijd op de cover.

Bij geïllustreerde kinderboeken kan de naam op het voorplat staan. Maar als er veel tekstelementen zijn, bijvoorbeeld een lange titel, auteursnaam en reekstitel en je wilt de omslagillustratie niet te veel aantasten, dan kun je de illustrator ook prominent op het achterplat of op de titelpagina vermelden,” aldus Schaap.

Gottmer Uitgevers herkent zich echter absoluut niet in het statement van Sarah McIntyre, zegt uitgeefster Melanie Lasance : “Bij ons worden illustratoren altijd op het omslag vermeld, niet alleen bij prentenboeken (want daar is het uiteraard helemáál vanzelfsprekend), maar ook bij fictietitels, zoals bijvoorbeeld De stemmenslurper of Een vreemd feestje,

Ze delen ook mee in de royalties. En als je op bol.com op de illustrator zoekt, dan komen de boeken ook naar boven. Wij zijn ons er heel erg van bewust dat de afbeelding op het omslag er al dan niet toe uitnodigt om het boek op te pakken, dus besteden wij er erg veel aandacht aan.” Susanne van Dijk-Diependaal, uitgever van kinder- en jeugdboeken bij Unieboek | Het Spectrum snapt heel goed dat iemand op de bres springt voor de illustratoren en hun zichtbaarheid op kinderboeken.

 1. Het is niet meer dan terecht.
 2. Bij onze fondsen Van Holkema & Warendorf en Van Goor staan de illustratoren eigenlijk altijd vermeld op het omslag, omdat zij de personen en omgeving van het betreffende boek een gezicht en sfeer geven.
 3. Door hen zien kinderen hoe de hoofdpersonen, die de auteur gecreëerd en omschreven heeft, er eigenlijk uitzien.

Wel is het zo dat de grootte van de naamsvermelding nogal eens kan verschillen. Bij een prentenboek is er meer te zien dan te lezen (qua verhouding tekst/beeld), waardoor het regelmatig voorkomt dat de auteur en illustrator als duo worden genoemd. Ook als een boek of serie echt door de auteur en illustrator samen bedacht is, worden ze vaak als duo op het omslag weergegeven.

Bij andere kinderboeken staat vaak de auteursnaam vermeld, en daaronder ‘Met illustraties van’ Dan is in één oogopslag duidelijk wie welk deel van het boek voor zijn/haar rekening heeft genomen.” Verkoopargument Illustrator Magda van Tilburg draait al dertig jaar mee in het vak, maar vindt de aandacht voor haar werk en dat van anderen vrij laag.

“De laatste tien jaar gaat het gelukkig wel iets beter, met meer aandacht voor spannende evenementen zoals de Kinderboekenweek en allerlei prijzen. Maar ik zie dat mensen eerder de naam van de schrijver onthouden dan de naam van de tekenaar. Ook bij (lezers)recensies is dat vaak zo.

Terwijl een illustrator toch het ‘gezicht’ van een boek bepaalt: als omslag en binnenwerk geen leuke uitstraling hebben – ook al is de tekst nog zo goed -, dan blijft zo’n boek al gauw links liggen. Sommige uitgevers willen dan ook alleen maar omslagen met vrolijke, spetterende kleurtjes. Dat is zonde, de artistieke vrijheid van de illustrator wordt dan flink ingeperkt.” Volgens Mariska Budding, uitgever bij Kluitman, worden kinderboekenillustratoren in Nederland over het algemeen zeer gewaardeerd en zeker niet over het hoofd gezien.

You might be interested:  Op Dezelfde Plaats In Een Boek

De illustraties worden door de uitgever op beurzen juist gebruikt als verkoopargument: “Bij Kluitman staat de illustrator altijd vermeld op het omslag. Mede door de illustraties verkoop je een boek. Wij zien dat als een extra verkoopargument. Neem illustratoren als Floor Rieder, Loes Riphagen, Annet Schaap, Katrien Holland, Mark Janssen, Gitte Spee, Hugo van Look, Harmen van Straaten, ivan & ilia e.a.

 1. Stuk voor stuk illustratoren die regelmatig genoemd worden en als verkoopargument een belangrijke rol spelen.
 2. In het verleden was dat zeker anders.
 3. Maar de afgelopen jaren is er zichtbaar meer waardering gekomen.
 4. Ik denk ook omdat het werk van de illustratoren zichtbaarder is geworden door de ontwikkeling van de techniek.” Zelfpromotie In Nederland worden bovendien prijzen uitgereikt, speciaal voor de illustrator en zijn werk, en die doen volgens Budding niet onder voor die voor de auteur.

“Verder is er in de Kinderboekenweek naast het KBW-geschenk ook het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Er is speciale aandacht op beurzen. En door middel van social media kunnen illustratoren ook steeds meer van zichzelf laten zien.” Moeten illustratoren dan zelf meer doen om bekendheid voor hun werk te vragen? “Op tv en in de krant wordt er relatief weinig aandacht besteed aan ons vak.

Daar tegenover staan de social media, waar illustratoren meer en meer van zich laten horen. Helaas gaan pr-bezigheden wel ten koste van kostbare creatie-tijd,” zegt Van Tilburg. Geef illustratoren daarom meer bekendheid door middel van tentoonstellingen, oppert illustrator Ineke Goes : “Van mij zouden er in Nederland wel wat meer tentoonstellingen over illustratie mogen komen, maar vooral omdat ik dat zelf erg leuk en inspirerend vind.

Zoals de prachtige tentoonstelling over Nederlandse illustratoren die onlangs in plaatsvond.” Hoewel Vlaamse en Nederlandse illustratoren in het buitenland hoge ogen gooien (“We hebben hier vruchtbare tekengrond”), kan een beetje meer erkenning volgens de Vlaamse illustrator Mattias De Leeuw nooit kwaad. Wat Is Een Illustrator Van Een Boek Afspraken “Het belangrijkste in de zichtbaarheid van zowel auteur als illustrator is dat je met elkaar goede afspraken maakt, zodat niemand zich naderhand gepasseerd hoeft te voelen,” zegt Susanne van Dijk-Diependaal. “Een campagne zoals in Engeland is daar blijkbaar heel hard nodig, maar naar mijn idee in Nederland minder.

Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe uitgevers erachter moeten komen dat een boek niet gekocht wordt omdat de niet-koper teleurgesteld is dat de illustrator niet benoemd wordt. Het is dus wel belangrijk dat de betreffende uitgevers te weten komen dat een dergelijke campagne gestart is door social media, gesprekken en mails bijvoorbeeld.

Je weet namelijk nooit of het onoplettendheid, onwetendheid of doelbewust negeren is. Met elkaar in gesprek gaan en blijven is daarbij het allerbelangrijkst.”

De uitgeefster benoemt bovendien dat vertalers vaak in hetzelfde schuitje zitten: “Die worden eigenlijk nooit op het omslag genoemd, maar hebben ook een veel grotere rol dan lezers vaak beseffen.

Ook zij mogen niet vergeten worden in uitingen, zowel offline als online.” Bot Hoewel uitgevers er alles aan lijken te doen om het werk van hun illustrators onder de aandacht te brengen, gaat het toch nog wel eens mis, zo blijkt blijkt uit een anekdote van illustrator Mariëlla van der Beek : “Vaak is de illustrator onzichtbaar.

Dat de meeste aandacht gaat naar de schrijver is natuurlijk wel begrijpelijk, maar soms levert het rare situaties op. Zo werd ik ooit gefeliciteerd door mensen omdat een bepaald boek een prijs had gewonnen. Ik wist van niets en was ook niet uitgenodigd voor de bewuste prijsuitreiking.

Dat vond ik toch wel erg bot, alsof je geen enkele bijdrage aan zo’n boek hebt geleverd.” De zichtbaarheid van illustrators blijft zodoende een punt van aandacht. Gelukkig kijkt Willeke Brouwer, van oorsprong illustrator, met humor en zelfspot naar de discussie. Ook zij heeft nog steeds het idee dat schrijvers het belangrijkst worden gevonden.

“Daarom ben ik ook maar gaan schrijvenhahaha!” Copyright illustraties: Bronnen: Sarah McIntyre : De onzichtbare illustrator

Wat is een illustratie van een boek?

Wat Is Een Illustrator Van Een Boek door: Debora Boon • Illustratie Een illustratie is een visuele toelichting die gebruikt wordt ter ondersteuning van een tekst. Met een illustratie wordt de lezer geholpen om de tekst beter te begrijpen, een personage te verduidelijken of de tekst aantrekkelijker te maken.

Wat kan een illustrator?

Wat is Adobe Illustrator? Maak kennis met Adobe Illustrator, de toonaangevende app voor vectorafbeeldingen waarmee je logo’s, pictogrammen, tekeningen, typografie en complexe illustraties kunt maken voor alle media. Wat u nodig hebt : Wat is Adobe Illustrator?

Wat is een andere woord voor illustrator?

` 1) Beeldend kunstenaar 2) Beroep 3) Boekverluchter 4) Scheppend kunstenaar 5) Tekenaar 6) Verluchter van boeken 7) Verluchtiger van boeken 8) Vervaardiger van illustratie

Heeft elk boek een illustrator?

Wie is de illustrator? – Een boek heeft niet altijd een illustrator, maar als er een illustrator is heeft die een heel belangrijke taak. De illustrator maakt vaak het allereerste wat jij van een boek ziet: de tekening op de voorkant van het boek. Soms staan er ook illustraties in het boek, en zorgt de illustrator ervoor dat jij niet alleen leest wat er gebeurt, maar het ook ziet.

Wat valt onder illustratie?

Wat is het verschil tussen een tekening en een illustratie? Nadat we al meer dan een jaar samenwerkten, zei een klant ineens: “O jee Vind je het eigenlijk erg als ik plaatje zeg?” Daar moest ik hard om lachen. Nee, natuurlijk niet. Maar die vraag komt natuurlijk niet uit het niets.

 1. Ik noem mezelf illustrator, niet tekenaar,
 2. Is dat dan een beetje chique-doenerij, of is er echt een verschil? Hoewel zowel tekeningen als illustraties op elkaar lijken, en ze allebei met potlood op papier gemaakt kunnen zijn (of met krijt op rotswand, balpen op servet, stylus op ipad) en je aan een plaatje niet altijd per se kunt aflezen of iets een illustratie of tekening is, is er wel een duidelijk verschil.

In het kort: illustraties horen bij tekst, tekeningen staan op zichzelf, Als ik een vrije ochtend heb ga ik soms tekenen, Tekenen doe ik voor mezelf. Tekenen heeft geen hoger doel dan de tekening op zich. Misschien alleen om het tekenen te oefenen, misschien omdat ik me verheug op het eindresultaat.

 • Maar er is niemand dan ikzelf die van te voren op mijn tekening zit te wachten.
 • Tekeningen Als ik iets maak voor bij een tekst over of voor in een, heet dat een illustratie,
 • Illustraties zijn toelichtingen, aandachtstrekkers of versieringen bij tekst.
 • Maar altijd: bij tekst.
 • Tekst kan een serieuze handleiding zijn, een gedicht, een tijdschriftartikel, of een rijstverpakking.

Een illustratie helpt een lezer. Helpt een lezer de tekst beter te begrijpen, een personage te visualiseren, een tekst aantrekkelijker te maken. Illustraties Illustraties hebben ‘hun’ tekst nodig om volledig gewaardeerd te kunnen worden. Ik merk ook aan de beelden die ik dagelijks op zet.

Ik verdien mijn geld met illustraties, dus laat ik die ook op zien. Met een beetje tekst, maar niet de volledige context. Zelf vind ik mijn illustraties vaak wel om te smullen (een port-a-cath in een lichaam!, een weergave van zwaartekracht, normaalkracht, duwkracht en weerstand in één plaatje!), maar de meeste likes krijg ik op mijn tekeningen: een meisje met een poesje, een grappig portretje, een natuurgetrouwe korenbloem.

Een tekening kan natuurlijk wel een illustratie worden. Om deze uitleg even leuk af te ronden. Toen ik zo lekker in de tuin gelezen had, had ik zin om een tekening te maken van mijzelf in de tuin met mijn boeken en mijn thee. Als tijdschrift Flow me nu benadert voor een artikel over lekker lezen in de natuur, past deze tekening daar misschien wel perfect bij – en wordt hij ineens een illustratie,

You might be interested:  Het Boek Met Alle Antwoorden Hoe Werkt Het

Wat betekent een verhaal illustreren?

Beginnen met Illustreren, hoe doe je dat? | How to start with illustrating? Wat Is Een Illustrator Van Een Boek Ben jij ook zo gek op alle mooie illustraties die je overal voorbij ziet komen? Zou je zelf ook lekker aan de slag willen gaan met het maken van leuke illustraties, maar ben je bang dat ze niet mooi genoeg zijn? In deze blog zal ik je uitleggen waarom illustreren helemaal niet zo moeilijk is en dat jij het ook kan! Wat is illustreren? Illustreren is het visualiseren van een boodschap of een verhaal.

Een illustratie kan tekst versterken en verduidelijken, maar ook op zichzelf een verhaal vertellen. Illustreren is niet hetzelfde als tekenen. Tekenen is een stuk vrijer, terwijl je met illustreren veel meer bezig bent met een concept: wat wil je precies tekenen? Wat wil je overbrengen? Welk verhaal wil je vertellen? Er wordt veel meer over nagedacht dan bij tekenen.

Eigenlijk doe je met illustreren aan storytelling: je gebruikt illustraties om een verhaal te vertellen. Hierbij kun je je echt onderscheiden met een bepaalde stijl. Dit is ook weer van invloed op hoe het verhaal verteld wordt. Wat ook belangrijk is, is de compositie.

Een goede compositie versterkt je illustratie en zorgt ervoor dat het aandacht trekt. Hier kun je veel mee experimenteren. Kortom: er zijn best veel dingen om op te letten als je gaat illustreren. Welke materialen kan ik gebruiken? Er zijn geen regels over welke materialen je moet gebruiken bij illustreren.

Alles mag en alles kan! Zo kun je ervoor kiezen om te werken met allerlei soorten potloden of verf, maar ook met stiften, markers, fineliners en andere pennen. Misschien gooi je het juist liever over de digitale boeg en ga je aan de slag met digitale illustraties.

Elk materiaal geeft een ander resultaat, dus probeer vooral alles uit en ontdek waarmee jouw illustraties het mooist uit de verf komen! Denk hierbij niet alleen aan het uitproberen van acrylverf terwijl je normaal gesproken graag met potloden illustreert, maar ander papier uittesten kan ook heel leuk zijn! Illustreer bijvoorbeeld eens op bruin papier met alleen fineliners en een wit potlood of witte pen.

Je hebt hiermee gelijk weer andere mogelijkheden en effecten. Vergeet alleen niet dat het belangrijkste is dat je plezier hebt met illustreren, welke materialen je dan gebruikt maakt niet zoveel uit. Wat Is Een Illustrator Van Een Boek Maar wat ga ik dan tekenen? Wil je aan de slag, maar word je aangestaard door een lege pagina? Pak de meest eenvoudige materialen die je hebt en ga 15 minuten lang tekenen. Kies iets uit je directe omgeving en ga dat natekenen! Je kunt natuurlijk ook dingen natekenen van foto’s, plaatjes van het internet, magazines, alles wat je maar kunt bedenken.

 1. Ook is illustreren heel erg leuk te doen op reis.
 2. Het is weer eens wat anders dan fotograferen en je maakt je reis veel bewuster mee als je al het moois dat je ziet probeert na te tekenen of schilderen.
 3. Soms heb je gewoon niet zoveel inspiratie of is het moeilijk om te starten met illustreren.
 4. Wat ik dan altijd fijn vind, is om een bord te hebben op Pinterest waar ik al mijn inspiratie verzamel.

Als je daarnaar kijkt ben je in no time geïnspireerd en heb je weer genoeg ideeën om op papier te zetten! Het leuke hiervan vind ik ook dat je super veel verschillende stijlen ontdekt die je weer kunt uitproberen. Word je liever iets meer verrast? Doe dan mijn wekelijkse tekenopdracht.

Wat houdt een illustratie in?

Een illustratie maakt een tekst aantrekkelijk of zorgt voor een visuele toelichting. Een illustratie wordt dus altijd binnen een (tekstuele) context gebruikt. Een illustratie is eenvoudig en bevat geen tekstuele of cijfermatige informatie.

Wat heb je nodig voor Illustrator?

Om illustrator te worden kun je een creatieve opleiding volgen op hbo-niveau. De meest geschikte opleidingen zijn Illustration Design of Illustratieve Vormgeving.

Wat vraagt een Illustrator?

Je uurprijs bepalen – Het hebben van een uurprijs zorgt ervoor dat je gemakkelijk kan berekenen wat een opdracht moet kosten. Je doet namelijk (je gewerkte uren) x (je uurprijs), plus het licentiebedrag (en eventuele andere kosten zoals reisvergoeding) en dat kun je offreren aan de opdrachtgever.

 1. Maar hoe bepaal je je uurprijs nu precies? Inzicht in je financiën Allereerst moet je weten hoeveel je überhaupt moet verdienen om rond te komen.
 2. Dus: maak een lijst met je privé-lasten en zakelijke lasten gedurende een jaar.
 3. Onder je zakelijke lasten versta ik onder andere huur van je studio, computer, software, art supplies, verzekeringen, pensioen, telefoon, reiskosten, etc.

Neem het ruim, zodat je niet aan het einde van het jaar al failliet bent. Wat Is Een Illustrator Van Een Boek Facturabele uren Hoeveel uren je facturabel bent, verschilt per freelancer. De één focust zich misschien op het maken van boeken (veel niet-facturabele uren) en de ander werkt misschien als in-house illustrator (bijna alleen maar facturabele uren). Daarom is het goed om meteen vanaf het begin al je uren bij te houden.

Ik ben zelf zo’n 30% facturabel, dus daar heb ik mijn uurtarief op aangepast. Een deel van je werkweek ben je bezig met het beantwoorden van e-mails, acquisitie, klantcontact per telefoon, marketing en promotie (op het internet en social media), administratie en overige zaken. In de meeste gevallen zijn deze taken onbetaald maar nemen wel een groot deel van je werkweek in.

Het andere deel ben je kwijt aan illustreren en ben je wel declarabel. Houd ook hier bij hoeveel tijd alles je kost. Hoeveel tijd kost het brainstormen je? Hoeveel tijd met schetsen? Hoeveel tijd voor de uitwerking? En hoeveel tijd besteed je aan correctierondes? Tot slot, hoeveel tijd ben je kwijt met het aanleveren en afhandelen? Vooral bovenstaande is erg belangrijk, zodat jij je uren makkelijk kan berekenen en verantwoorden.

Waar wordt Illustrator voornamelijk voor gebruikt?

Illustrator leent zich niet alleen uitstekend voor het maken van illustratieve tekeningen ; je kunt er ook technische tekeningen mee maken als dwarsdoorsneden. Bovendien is het mogelijk met dit programma grafische producten als visitekaartjes en pagina’s van brochures te ontwerpen.

Waarom Illustrator?

De pen van Illustrator biedt je alle precisie en flexibiliteit die je nodig hebt om aangepaste vectorobjecten te tekenen. Deze tool is perfect voor pictogrammen, infographics, logo’s en alle andere digitale illustraties – van eenvoudige vormen tot complexe creaties.

Hoe kan je een Illustrator worden?

Hoe word je een Illustrator? – Om als Illustrator te kunnen werken, moet men via een HBO opleiding de nodige tekenvaardigheid opdoen. Dit kan bij een Kunstacademie of opleiding in Beeldende Kunst. Illustratoren kunnen ook auto-didacten zijn.

Wat kost een Illustrator?

Zijn er speciale kortingen voor Adobe Illustrator – Ja, die zijn er. Adobe heeft voor studenten, docenten en universiteiten een deal. Allemaal krijgen ze toegang tot Alle Apps-abonnementen, inclusief Illustrator CC, tegen een speciaal tarief met tot wel 60% korting.

You might be interested:  Wat Is Een Passage In Een Boek

Wat verdient een kinderboek illustrator?

Romantiek – Uit rondvraag onder illustratoren blijkt dat voor een snelle dagbladillustratie – ‘s middags de opdracht en ‘s avonds opgeleverd – 250 euro een gangbaar tarief is. Een illustratie voor een tijdschrift of weekendkatern kan 250 tot 700 euro opleveren.

Educatieve uitgeverijen werken vaak met concrete instructies en staffels, waarbij 35 tot 40 euro per tekening gemiddeld lijkt. En voor een kinderboek wordt meestal 1 000 tot 1 500 euro voorschot gegeven met royalty’s. Hoeveel tijd een illustrator in zo’n opdracht steekt, is zeer verschillend. Elke illustrator werkt anders.

Illustrating My First Picture Book – How It Works & The Publishing Process – Part 1

De ene illustratiestijl is arbeidsintensiever dan de andere. En de ene opdracht(gever) is de andere niet. Maar voor een deel bepaalt dus ook de illustrator zelf wat hij aan een opdracht verdient. Eerst moet je natuurlijk wel de opdracht zien te krijgen, liefst voor een goede prijs.

 1. Maar als je concullega’s minder vragen, kan een opdrachtgever ook voor hen kiezen.
 2. Die concurrentie op prijsniveau zorgt voor tarieven die ver onder de marktwaarde komen.
 3. Vooral startende illustratoren worden met de vinger gewezen: zij zouden tegen elke prijs gepubliceerd willen worden.
 4. Als anderen verdienen aan je werk, moet je er zelf toch ook aan verdienen? Een nijpender probleem is dat de meeste starters vaak geen idee hebben van gangbare tarieven in de sector.

Meerdere illustratoren geven aan dat tijdens hun opleiding vooral de romantiek van het vak wordt benadrukt: vrijheid, creativiteit en vooral lekker tekenen. Publiceren is belangrijk, maar het financiële aspect of hoe je jezelf op de markt presenteert, wordt nog te weinig belicht.

 1. Volgens Sebastiaan Van Doninck, die lesgeeft op het Antwerpse Sint-Lucas, gebeurt dat zelfs bewust.
 2. Ik hoor op school wel eens zeggen dat meer aandacht voor de echte praktijk demotiverend zou werken.
 3. Terwijl het juist van belang is dat jonge illustratoren weten hoe de markt functioneert.
 4. Er is veel concurrentie, kansen zijn schaars, maar als je dit van tevoren weet, in jezelf gelooft en een zakelijke aanpak hebt, dan kan je wel rondkomen.

Mits je de juiste tarieven hanteert, natuurlijk.’

Hoeveel kost het om een kinderboek uit te geven?

Illustraties – In tegenstelling tot romans zijn er natuurlijk veel boeken die wél voorzien zijn van illustraties. De prijzen van illustratoren bedragen € 75 tot € 100 per uur. Het is dus afhankelijk van het aantal prenten en de tijd die een illustrator daarvoor nodig heeft. Voor een prentenboek ben je daarom al gauw € 1.00 tot € 2.00 kwijt.

Wie is de illustrator van het boek niet thuis?

Niet thuis, Jacques Vriens | 9789000356126 | Boeken | bol.com.

Wie gebruikt Illustrator?

De kracht van Adobe Illustrator Wat Is Een Illustrator Van Een Boek Designers en professionele illustratoren gebruiken het constant: Adobe Illustrator. Of je nu een cartoon wil maken of een professionele achtergrond illustratie. Met Adobe Illustrator kan het allemaal. Het is niet voor niets dat het programma in de top 3 staat van meest gebruikte ontwerpsoftware.

 • Het programma leent zich uitstekend voor het maken van vakkundige illustraties, logo’s, en iconen en zorgt ervoor dat er geen kwaliteit verloren gaat wanneer je het formaat aanpast.
 • Met een beetje basiskennis kan iedereen aan de slag met Adobe Illustrator omdat het programma erg gebruiksvriendelijk is.

Maar wat is precies de kracht van deze geavanceerde software? We zetten de belangrijkste kenmerken en tips voor je op een rij. De beste kleuren voor jouw ontwerp Voordat je begint aan een ontwerp is het belangrijk om te bekijken waarvoor het uiteindelijk wordt gebruikt.

Wordt de afbeelding weergegeven op beeld, kies dan bij de documentinstellingen voor de RGB-kleurmodus. Dit voorkomt dat de door jou gekozen kleuren op een andere manier weergegeven worden dan door jou bedoelt is. Wanneer je afbeeldingen heb gemaakt die worden afgedrukt, zoals bijvoorbeeld een poster of een flyer, zorg dan dat de kleurmodus op CYMK staat.

Waar je dit kunt vinden? Wanneer je Illustrator hebt geopend ga je naar ‘Bestand’ en daarna naar de ‘Documentkleurmodus’. Hier kun je kiezen uit RGB of CYMK. Gegarandeerd de juiste kleurmodus met Adobe Illustrator! Simpel maar effectief Adobe Illustrator is sinds 1987 op de softwaremarkt verkrijgbaar en zorgt tot de dag van vandaag voor pixel perfecte illustraties.

 • Het programma werkt met vectorafbeeldingen: simpele basisvormen, zoals punten, lijnen en geometrische vormen, die uiteindelijk samengevoegd worden tot een complex eindproduct.
 • Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het maken in Adobe Illustrator.
 • Een voordeel van de ontwerpsoftware is dat je de illustratie kan opdelen in lagen.

Deze lagen zorgen ervoor dat je op het door jou uitgekozen deel van de afbeelding kan werken en dat de rest onbewerkt blijft. Maak je per ongeluk een fout? Geen nood! Druk op CTRL + Z (voor Windows) of Cmd + Z (Voor Mac) en je kunt weer verder waar je gebleven was.

Perfecte lijnen en 3D Je kunt vrij eenvoudig strakke lijnen maken met Adobe Illustrator. Maar wat als je een 3D tekening wil maken? Ook daar heeft het programma een handig hulpmiddel voor, namelijk het perspectiefraster. Met dit raster kun je zelf kiezen vanuit welk perspectief je wilt tekenen en kun je de lijnen over het raster heen trekken, zodat deze kaarsrecht en volledig naar jouw wensen zijn gezet.

Je kunt het perspectiefraster vinden onder ‘Weergave’ waar je ‘Perspectiefraster’ ziet staan. Wanneer je hierop klikt zie je dat je kunt kiezen uit een een-, twee- en zelfs driepuntraster. Als je hierop hebt geklikt kun je ten alle tijden kiezen om het raster te vergrendelen of te draaien.

 1. Gebruiksvriendelijkheid ten top! Cursus Illustrator CC Basis Wil je leren wat er allemaal mogelijk is met Illustrator? In onze driedaagse training leer je de basistechnieken voor het tekenen in Illustrator en maak je kennis met de meest indrukwekkende mogelijkheden van de software.
 2. Omdat de training volgens de Open Leervorm wordt gegeven kan de inhoud en de diepgang van de onderwerpen altijd worden afgestemd op jouw persoonlijke leerdoelen en leertempo.

: De kracht van Adobe Illustrator

Wie is de illustrator van het boek Koning van Katoren?

Dirk van der Maat ( Haarlem, 29 januari 1948 ) is een Nederlands illustrator van boeken. Dirk van der Maat ging na de middelbare school meteen aan de slag als reclametekenaar. Begin jaren zeventig specialiseerde hij zich in het illustreren van kinderboeken.

 1. Daarnaast maakt hij ook vrij werk, vooral portretten,
 2. Van der Maat werkt vooral met (verdunde) olieverf,
 3. Voor zijn illustraties in bijvoorbeeld Koning van Katoren (Jan Terlouw) gebruikte hij potlood,
 4. Enmerkend voor zijn manier van illustreren is zijn perspectiefkeuze en de manier waarop hij fantasie en werkelijkheid met elkaar weet te combineren.

Van der Maat maakte omslagen en tekeningen bij de boeken van Jan Terlouw, Anke de Vries, Monica Furlong en Otfried Preussler,

Welke sector is illustrator?

Binnen de grafische sector is Adobe Illustrator een veelgebruikt programma om o.a. te tekenen, te werken met tekst, lagen en filters en het maken van 3D effecten, diagrammen en grafieken. Met Adobe Illustrator maak je bijvoorbeeld logo’s, iconen of infographics.

Wie is de illustrator van Het boek kappen?

Wie is illustrator? – De Illustrator is Roelof van der Schans.

Wie is de illustrator van dat heb ik weer?

Boekwinkeltjes.nl – C. Slee Illustrator – Dat heb ik weer! / 2 – Auteur: Carry.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács