Wat Is Het Motto Van Een Boek
Literaire theorie – Motto Soms bevatten romans een motto: dit staat dan in de vorm van een klein tekstfragment voor in het boek (een citaat uit een gedicht, een andere roman of een songtekst). Een schrijver neemt een motto natuurlijk niet zomaar op; hij of zij vindt deze woorden toepasselijk en veelzeggend voor zijn eigen verhaal.

 1. Het motto verwijst direct naar het grondmotief van het boek.
 2. Grondmotief Vaak kun je een soort ‘boodschap’ uit een verhaal halen.
 3. Deze boodschap noem je het grondmotief,
 4. Dat staat niet letterlijk in het boek, maar dat mag je zelf, in je eigen woorden, formuleren.
 5. Je zegt dan in één zin welke ‘hoofdgedachte’ jij uit het boek kunt halen.

Zo zouden sommigen het grondmotief uit Harry Potter misschien verwoorden als ‘Het goede kan niet bestaan zonder het kwade’, terwijl iemand anders zou zeggen ‘Ouder worden betekent ook dat je afscheid moet nemen.’ Deze zinnen zijn allebei goed, omdat ze allebei iets heel belangrijks zeggen over waar het verhaal om gaat.

Wat is een motto in een tekst?

motto-1 – Etym : It. motto = geestig gezegde, zinspreuk. Spreuk ( zinspreuk-1 ) of korte tekst die boven een andere tekst wordt geplaatst en daarvan duidelijk onderscheiden is door wijze van afdrukken. Het is vaak een citaat uit bekende werken (Bijbel, klassieke literatuur, e.d.) al dan niet met bronvermelding.

 1. Motto’s hebben doorgaans een specifieke relatie met de tekst waar ze bij horen ( intertekstualiteit ), bijv.
 2. Een ondersteuning of toespeling op de inhoud van de tekst die volgt.
 3. Motto’s kunnen bovendien aangeven tot welke schrijverstraditie de gebruikers ervan wensen te behoren en ze verraden iets van de literatuuropvatting van de auteur.

Maar daarnaast zou men het motto als wegwijzer kunnen beschouwen, nl. als een aanwijzing voor de lezer over de manier waarop de erop volgende tekst gelezen dient te worden. Voorbeelden zijn Ter Braaks variatie op Voltaires ‘Tous les genres sont ennuyeux, hors le bon’, voorafgaand aan diens Démasqué der schoonheid (1932) en Mulisch’ Achterberg-citaat ‘Symbolen worden tot cymbalen in de ure des doods’ in Archibald Strohalm (1952).

You might be interested:  Boek Geef Me De Vijf Tweedehands

Wat is een motto voorbeeld?

Wat is een levensmotto? – Een motto is een kort stuk tekst die de kern aangeeft van waar iets of iemand voor staat. Het is een mantra voor de kernwaarden van (een groep) mensen. Een motto kan op verschillende niveaus gebruikt worden, van landen, organisaties tot personen.

 • Zie de term ‘motto’ als de voorloper van ‘de why’ en een ‘mission statement’, die populair zijn in zelfontwikkelingsland.
 • Zo worden motto’s als eeuwen gebruikt.
 • Ijk maar naar oude gebouwen, daar zie je nog de wapenspreuken met motto’s van landen en adelijke families.
 • Zo heeft Nederland bijvoorbeeld het motto ‘Je Maintiendrai’ (ik zal handhaven) en België ‘L’union fait la force’ (eendracht maakt macht).

Een motto is iets van alle tijden. Als we het woord ‘leven’ ervoor plakken komen we op een levensmotto. Hiermee wordt de intentie of levenshouding van één persoon bedoeld. Een korte quote die beschrijft hoe je in het leven staat.

Hoe citeer je een motto?

Parafraseren – Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal, en het paginanummer. De auteur kan ook in de lopende tekst genoemd worden.

 • Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen als er naar een specifieke passage verwezen wordt.
 • Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een rapport dat als pdf-bestand online is gezet.
 • Bij achternamen worden tussenvoegsels als ‘van de’, ‘de’, etc.

in de verwijzing in de tekst genoemd, het eerste woord met een hoofdletter. Zie ook: Tussenvoegsels, Achter ‘p.’ komt altijd een spatie. Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p.68). Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006) en daarna, Er worden verschillende methoden voor het verzamelen van data beschreven (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p.175), waarvan, Een dataverzameling maken kan op verschillende manieren (Van der Donk & Van Lanen, 2019).

You might be interested:  Wanneer Is Een Boek Een Bestseller

Parafrase met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door ‘et al.’ (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

Mensen zijn zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie (Baarda et al., 2015, p.15) en, Vergeleken met een vragenlijst over gedrag is het observeren van gedrag onpraktisch (Baarda et al., 2015) en,

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs? Parafrase met de auteur(s) in de tekst In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord ‘en’ gebruikt. Laat bij drie of meer auteurs de komma achter de voorlaatste naam weg.

Migchelbrink (2006) raadt aan eerst het probleem of de situatie te analyseren. Volgens Van der Donk en Van Lanen (2019) is het doel van een praktijkonderzoek de verbetering van de eigen beroepspraktijk. Volgens Baarda et al. (2019) zijn mensen zich niet altijd bewust van bepaalde vormen van gedrag, bijvoorbeeld discriminatie.

Parafrase van een internetbron

Cognitieve dissonantie is recht praten wat krom is (Grit, 2018) en dat, Het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) geeft enkele suggesties hoe kinderen met autisme kunnen leren om makkelijker contact te maken.

Parafrase van meerdere publicaties Om een stelling te onderbouwen kan naar meerdere publicaties tegelijk worden verwezen, alfabetisch gerangschikt en gescheiden door een punt-komma (;):

, verschillende publicaties (Baarda et al., 2015; Migchelbrink, 2006; Van der Donk & Van Lanen, 2019) laten zien.

Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:

You might be interested:  Reviews Van Boek Think And Grow Rich

Migchelbrink (2006, p.68) raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren. In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn (Migchelbrink, 2006) wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren en daarna.

Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst, Bronnenlijst Baarda, B., Kalmijn, M., & De Goede, M. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk).

 1. Noordhoff Uitgevers. Grit, R.
 2. 2018, 22 januari).
 3. Cognitieve dissonantie.
 4. Emmer Courant,
 5. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.emmen.nu/achtergrond/nieuws/blogs/524737/cognitieve-dissonantie.html Migchelbrink, F. (2006).
 6. Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk).

Uitgeverij SWP. Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS, Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2019). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (3e herziene druk).

Is het motto of motto?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord motto motto’s
verkleinwoord mottootje mottootjes

Wat is het thema van de aanslag?

Het thema van het boek is dood door schuld. Anton is de hele tijd bezig met de schuldige persoon die verantwoordelijk is voor de aanslag. Want door die schuldige persoon is het leven van Anton erg veranderd.

Hoe begint Bezonken rood?

De veertigjarige Jeroen Brouwers krijgt in de vroege ochtend van 28 januari 1981 telefonisch bericht dat zijn moeder de avond tevoren is overleden. Het contact met haar is al jaren verstoord; moeder en zoon zien en spreken elkaar nauwelijks. De gebeurtenis is voor de hoofdpersoon aanleiding in de dagen tussen overlijden en crematie van zijn moeder stil te staan bij hun gezamenlijke ervaringen, waarvan die in Jappenkamp Tjideng wel de aangrijpendste zijn.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács