Wie Schreef Het Boek An Inconvenient Truth
Mensen zoeken ook naar Tipper Gore Bill Clinton Al Gore III George W. Bush Hillary Clinton Albert Gore Sr. Dick Cheney

Van wie is het boek Inconvenient?

An inconvenient truth 03 oktober 2006 De in de Verenigde Staten succesvolle documentairefilm “An Inconvenient Truth” (een ongemakkelijke waarheid) van de voormalige Amerikaanse vice president Al Gore is beloond met een Oscar. Al Gore zelf heeft de Nobelprijs voor de Vrede 2007 ontvangen De succesvolle film, die inmiddels ook op dvd is verschenen, is de komende tijd ook gratis te zien in de Nederlandse bioscopen.

 1. Al Gore trekt zet zich met zijn reizende ‘Opwarming van de aarde-show’ met hart en ziel in voor de klimaatproblematiek.
 2. De film van regisseur David Guggenheim is een aanrader: de klimaatverandering wordt op een pakkende manier in beeld gebracht aan de hand van een populair wetenschappelijke voordracht.

En dat is de bevlogen Al Gore wel toevertrouwd. Met zijn reizende “Opwarming van de Aarde show” ziet hij ongetwijfeld kans een groot publiek te bereiken. Daarmee heeft hij aanzienlijk meer succes dan in de Amerikaanse politiek waarin het hem niet lukte een sterk milieubeleid van de grond te krijgen.

Zieke zoon veranderde Al Gore’s kijk op het leven Twijfel zaaien Censuur in de klimaatvoorlichting Wetenschappelijk verantwoord

Als student zag Al Gore de milieucrises al aankomen. Hij kreeg in de zestiger jaren college van een van de pioniers van het klimaatonderzoek, Keeling, die indrukwekkende metingen liet zien van de gestage toename van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer.

Als jonge senator gaf de ziekte van zijn zoon hem een andere kijk op het leven. En nadat hij bijna tot de president van de VS was gekozen, wijdt hij zich nu volledig aan de opwarming van de aarde. In zijn goeddoortimmerde en zorgvuldig opgebouwde presentatie toont Al Gore alle aspecten van de klimaatverandering: de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en de manier hoe politici en beleidsmakers met het onderwerp omgaan.

Ook laat hij zien hoe sceptici, al dan niet gesponsord door de olie-industrie, twijfel proberen te zaaien onder het publiek. Een bekende werkwijze die volgens Al Gore indertijd ook zou zijn gebruikt door de sigarettenindustrie in de strijd tegen kanker.

 • Onder de wetenschappers twijfelt er echter niemand meer aan het broeikaseffect, zo blijkt uit zijn onderzoek naar een groot aantal wetenschappelijke publicaties.
 • Al Gore verwijt de Amerikaanse regering invloed uit te oefenen op publicaties over klimaatverandering.
 • De vice president kan wat dat betreft uit eigen ervaring putten: toen een van de meest vooraanstaande klimaatdeskundigen, Jim Hansen, gehoord werd door de Amerikaanse senaat.

Al Gore vroeg hem naar de laatste paragraaf uit zijn rapport, die in tegenspraak leek te zijn met de essentie van het document. Jim Hansen antwoordde dat die paragraaf later door een hoge ambtenaar zonder verstand van zaken, maar met politiek gevoel, was toegevoegd.

 1. Het toont de wijzigingen die regeringsfunctionarissen in het document zouden hebben aangebracht en laat zien hoe Amerikaanse wetenschappers monddood gemaakt worden.
 2. De censuur door de Amerikaanse regering is onlangs door het wetenschappelijke tijdschrift Nature opnieuw onder de aandacht gebracht in verband met de berichtgeving over hurricane Katrina.
You might be interested:  The Lord Of The Rings Boek

“De Amerikaanse regering zou de publicatie tegenhouden van een rapport waarin wordt beschreven dat er een relatie bestaat tussen klimaatverandering en de toename en de kracht van orkanen”, meldt NRC Handelsblad op 27 september. De aanleiding van de film is de overstroming in New Orleans als gevolg van orkaan Katrina in het zwaarste stormseizoen dat Amerika ooit gekend heeft.

 1. Soms wordt de suggestie gewekt dat extreme weersverschijnselen als overstromingen, droogtes, epidemieën en langdurige hittegolven direct verband hebben met het versterkte broeikaseffect.
 2. Hier zou enige nuance wel op zijn plaats zijn, maar in het algemeen wordt de klimaatproblematiek op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgedragen.

Zo laat Al Gore zien dat het Noordpoolgebied de kanarie in de kolenmijn is, het meest gevoelig voor de opwarming van de aarde. De recente berichtgeving over slinkend zeeijs in de Noordelijke IJszee en versnelling van massaverlies van de Groenlandse ijskap onderstrepen zijn lezing.

De bijna 100 minuten durende documentaire is een duidelijke waarschuwing voor de enorme gevolgen van de klimaatverandering. De film eindigt met tips wat we zelf kunnen doen tegen het versterkte broeikaseffect. Boek Gelijk met de Première van de film verschijnt bij Uitgeverij Meulenhof de Nederlandse vertaling van het boek “The Inconvenient Truth”van Al Gore.

(325 pagina’s, euro 26,95, ISBN 0 7475 89062). Rob van Dorland & Harry Geurts, KNMI

Van wie is het boek en Inconvenient Truth dat in 2006 uitkwam?

An Inconvenient Truth en het bezoek van Al Gore in 2006 heeft veel invloed gehad op het klimaatbewustzijn in de wereld.

Wat is het doel van een boek?

Lid sinds – 4 jaar 10 maanden Elboba 8 augustus 2018 – 14:26 Het gaat om een biografische roman. Ik was inderdaad niet duidelijk genoeg. Met “doelen” bedoel ik: wat ik bij de lezer wil bereiken. Welk gevoel wil ik op de lezer overbrengen? Welke boodschap(pen) moet de lezer uit het verhaal halen? Wat moet de lezer ervan leren? Wat wil ik dat de lezer gaat doen na het lezen van het boek? Het moet meer zijn dan alleen maar leuk of interessant om te lezen.

Het moet iets met de lezer doen. Ik wil dat de lezer meerdere boodschappen uit het verhaal haalt (ik hoef ze vast niet inhoudelijk toe te lichten, toch?), dat de lezer iets leert uit het verhaal én er iets mee doet. Ik wil over onderwerpen schrijven waar veel mensen mee te maken hebben, maar waar weinig mensen echt open over zijn, vaak uit schaamte.

Die schaamte wil ik verminderen. Ook wil ik hoop en inspiratie geven aan hen die zich herkennen in delen van het verhaal. Ik wil dus best veel en vraag me af of het daardoor rommelig zal worden. Is het haalbaar om me op meerdere doelen te richten, of is het beter om één van deze dingen uit te kiezen en op de voorgrond te zetten? Ik hoop dat het zo iets duidelijker is wat ik bedoel.

You might be interested:  Waar Staat De Uitgeverij Van Een Boek

Hoe moet je een schrijver worden?

Cursus of opleiding – Carry Slee bijvoorbeeld was vroeger juf op een middelbare school! Iedereen kan schrijver worden. Maar hoe zorg je er nou voor dat je een goede schrijver wordt en dat iedereen graag leest wat jij schrijft? Je kunt een cursus doen of een opleiding volgen waar je de kneepjes van het schrijversvak leert.

Om bijvoorbeeld schrijver bij een krant te worden, ga je naar de School voor Journalistiek. Zou je liever het script voor een film willen schrijven? Dan kun je een cursus scenarioschrijven volgen. Volgens Paul van Loon moet je vooral veel lezen en schrijven. Het liefst elke dag. Eigenlijk kun je op elk moment beginnen met schrijver worden.

Je kiest een onderwerp waar je graag over zou schrijven en je begint gewoon. Als je veel oefent, leer je vanzelf waar je goed in bent. Laat het ook eens aan je ouders of een vriendje lezen. Belangrijke tip: schrijf altijd zonder fouten! 😉 Als je dan een echt boek hebt geschreven, wil je natuurlijk het liefst dat dit uitgegeven wordt.

Wat wil de man boek?

Mirjam van den Broeke – Mirjam van den Broeke (1977) is redacteur bij Quote. Jort Kelder haalde haar in 2004 binnen als de nieuwe redactieprinses van het bijtertje onder de zakenbladen. Ze schrijft er onder meer columns over het wonderlijke fenomeen man.

Welke verwachtingen kan je hebben van een boek?

7.9

 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas havo | 709 woorden
 • 22 januari 2015

7.9 27 keer beoordeeld Taal Nederlands Vak Methode ADVERTENTIE Begin jij in september met studeren? Meld je dan nu aan voor onze eerstejaars-mails. Van juni t/m september tippen we je de beste artikelen, video’s en podcastafleveringen om je optimaal voor te bereiden op het studentenleven. Max.1 mail per twee weken en het stopt automatisch! 1.1 Het lezen van een tekst kan een effect hebben op je (je eigen mening) Redenen om te lezen = leesmotivatie

 1. Plezierig en spannend
 2. Ontsnappen aan de alledaagsheid
 3. Eigen droomwereld scheppen waarin je zelf de held bent
 4. Door het inleven in andere personages leer je jezelf beter kennen
 5. Dingen leren over de werkelijkheid
 6. Dingen meemaken die je in de werkelijkheid nooit meemaakt

Bij veel lezer speelt nieuwsgierigheid een rol: je wilt weten naar de ervaringen van anderen. Door inleving en herkenning van situaties/ervaringen, denk je inzicht te krijgen in wie je bent of hoe mensen zijn.1.2 De verschillen tussen lezers ligt voornamelijk aan smaak.

 • Verschil in leeftijd
 • Welke opleiding je volgt
 • Maatschappelijke achtergrond
 • Sekse
 • Geaardheid

1.3 Als je een verhaal/gedicht gaat lezen, doet dit bepaalde verwachtingen op. Sommige verwachtingen heb je voordat je een boek gaat lezen, andere verwachtingen heb je altijd. Verwachtingen voordat je een boek gaat lezen:

 1. Ten eerste kan je verwachtingen hebben door wat je over het boek heb gelezen of gehoord
 2. Verwachtingen ontstaat ook door genre, als je bijvoorbeeld een sprookje gaat lezen, verwacht je kenmerken van een sprookje tegen te komen (zoals kabouters of zo).
 3. Andere factoren die verwachtingen op doen zijn de titel en de boekomslag.
You might be interested:  De Legende Van Aang Boek Water

Titel: bv. ‘de minzame moordenaar’ minzame = roept iets op over liefde. Moordenaar = roept iets op over een moord(zaak). Flaptekst: de bedoeling van een flaptekst is om jouw belangstelling te wekken en je te overtuigen dat het een leuk boek is, dit doen ze dus door een bepaalde woordkeuze waardoor je nieuwsgierig wordt naar de inhoud van het boek. Dit wil je ook lezen: Verwachtingen die je altijd hebt:

 1. Dat er suggesties gegeven worden die zorgen voor vermoedens over het verloop.
 2. Dat je je in kunt leven in de personages. Hiervoor moet het personage voor de lezer wel interessant of bijzonder zijn.

2.1 Eenduidigheid:

 • Bij zakelijke teksten
 • Alles wat erin staat moet kloppen (feiten)
 • Informatie moet duidelijk zijn

Meerduidigheid:

 • Bij literaire teksten
 • Je bekijkt dingen vanuit verschillende standpunten
 • Er zijn meerdere betekenissen mogelijk

Er kan sprake zijn van onduidelijkheden omdat niet alles direct duidelijk is. Dat komt vooral door open plekken.2.2 Open plek: een tekstgedeelte dat voor jou onduidelijk is en meteen vragen oproept. Je vult deze open plekken al lezend op (hoe meer je leest, hoe meer open plekken je vult). Het ontstaan van open plekken:

 1. Informatieachterstand, je krijgt als lezer te maken met tegenstrijdige informatie of er wordt informatie voor je achtergehouden.
 2. Vermoedens, als lezer wil je weten of deze kloppen, je gaat af op suggesties/verwachtingen en wilt weten of deze uit gaan komen.
 3. Gedrag van personages, je wilt de motieven van een personage weten (waarom ze iets doen). Hoe meer je leest, hoe meer je te weten komt over de motieven.
 4. Titel, de lezer wil weten wat het verband is tussen de titel en inhoud van het boek.

Als alle open plekken op het einde van het boek gevuld zijn, noem je het een gesloten einde. Als er vragen en onduidelijkheden overblijven, noem je het een open einde.2.3 Manieren op literaire teksten te presenteren:

 1. Proza:
  1. De regels vullen de totale breedte van een bladzijde
  2. 100+ pagina’s = roman
  3. 80 – 100 pagina’s = novelle
  4. 80- pagina’s = (kort) verhaal
 2. Gedicht:
  1. Bestaat uit versregels, deze lopen meestal niet over de totale breedte
  2. Herken je aan het wit om de teksten van een bladzijde
  3. Strofen: groepjes bij elkaar horende regels
  4. Witregels: regels zonder tekst die de strofen scheidt
 3. Toneel:
  1. Bedoeld om door acteurs en voor publiek te spelen
  2. Tekst = uitgangspunt van een toneelvoorstelling

3 Je kan als lezer een stap verdergaan = de betekenis of thematiek vaneen verhaal proberen vast te stellen. Dit gebeurt vaak spontaan = spontane betekenisgeving. Je hebt voor aspecten die jou aanspreken meer aandacht dan voor andere. Je probeert de tekst als een (voor jou) betekenisvol en samenhangend verhaal te zien.

Waarom deze boek?

Samenvatting – Duidelijke antwoorden op heel wat moeilijke vragen van kinderen Waarom? Waarom? Kinderen vragen het voortdurend. Dit boek geeft nieuwsgierige aagjes het antwoord op de vaakst gestelde vragen. Hoeveel dieren zijn er op de wereld? Waarom regent het? Kun je leven op de maan? Een volledig naslagwerk voor kinderen vanaf acht jaar over de ruimte, de aarde, planten en dieren, geschiedenis, wetenschap en het menselijk lichaam.

Recommended Posts

Tekst Op De Achterkant Van Een Boek

Wat betekent blurb? De flaptekst is de tekst op de achterkant van de omslag van een boek, waarin de inhoud wordt beschreven. De flaptekst moet alle informatie bevatten die het boek het beste weergeeft en de interesse van de lezer wekt Contents1 […]

Anna Kovács

De Oesters Van Nam Kee Recensie Boek

Contents0.0.1 Hoeveel bladzijden heeft de oesters van Nam Kee?0.1 Welk zijn de beste oesters?0.1.1 Wat zijn de duurste oesters?1 Hoeveel oesters is 10 kilo?2 Hoeveel oesters mag je per dag eten?2.1 Hoe weet je of oesters vers zijn?2.1.1 Is een oester gezond?2.1.2 […]

Anna Kovács