Krížom krážom - Slovenčina A1 + online audio - 2. doplnené a prepracované vydanie - szlovák nyelvkönyv
Krížom krážom - Slovenčina A1 + online audio - 2. doplnené a prepracované vydanie - szlovák nyelvkönyv
Kiadás éve: 2018
ISBN: 9788022345521
Kiadó: Univerzita Komenského
Oldalszám: 203
12 850 Ft
11 565 Ft
10 %
db
 
Kosárban: db
Tartalmi ismertető
Lexika vysvetlená pomocou obrázkov a formou jednoduchého výkladu (Vocabulary explained in pictures and definitions)
Frekventované slová, slovné spojenia a frázy v bežných komunikačných situáciách (Frequently used words, colocations and phrases in day-to-day situations)
Praktické úlohy, doplnkové texty s cvičeniami (Practical exercises, additonal texts with exercises)
Zaujímavé hlavolamy a didaktické hry (Interesting brainteasers and didactic games)
Súhrnné gramatické tabuľky (Grammar reference section)
Kľúč k cvičeniam (Key to exercises)
Prehľadný slovensko-anglický slovníček (Easy-to-follow Slovak-English glossary)